Yazı Detayı
03 Mart 2019 - Pazar 02:00 Bu yazıkez okundu
 
Yeni Ahit'in Muhtevası Hakkındaki Görüşler
Gülsüm ERDEMLİ
gulsumıslam@hotmail.com
 
 
 
 

Kilise, İnciller yanında, bir kısım mektup ve kitapları da Yeni Ahit adı altında toplayarak kesin bir kutsal metin bulunmaması eksikliğini gidermek istemiştir. Ancak bunlar, bizzat Hz. İsa'nın söyleyip yazdırttığı sözler değildir. Çünkü o, Ârâmca konuşmakta idi. Halbuki Yeni Ahit metinleri Yunanca'dır (Eldeki en eski Yeni Ahit metinleri Yunanca'dır).
İnciller, belirli bir senetle Hz. İsa'ya dayanmamaktadır. Meselâ Luka, İncili'nin başında Teofilos adlı bir dostuna hitap eder, onun için yazdığını açıklar [402]. Bu yazılar, tabiî ki Hz. İsa'ya değil, Luka'ya aittir. Hattâ metin incelemeleri sonucu, en kuvvetli İncil olarak kabul edilen Luka İncili'nin bazı bölümlerinin ona ait olmadığı da ortaya çıkmıştır.
Şimdi Yeni Ahid'i oluşturan kitaplarda çelişki gibi görünen ve farklılık gösteren hususlardan birkaç misal olarak verilecektir:

 

1- Hz. İsa'nın nesebi, Luka İncilinde Matta İncilinden farklı anlatılır. Meryem'in kocası Yusuf, Luka'ya göre Heli'nin, Matta'ya göre Yakub'un oğludur (Bkz. Luka lli:23; Matta I: 16).
 

2- Markos İncili'nde "İncil", Allah'a ("Allah'ın İncili" şeklinde), Pav-lus'un Romalılara mektubunda Hz. İsa'ya nisbet edilir ("Oğlumun İncili" şeklinde) (Bkz. Markos 1:14; Romalılara 1:8-10). Ayrıca, aynı Markos İncili'nde bir yerde "İsa Mesih'in İncili", diğer bir yerde de "Allah'ın İncili" denilmektedir (Bkz. Markos 1:1; 1:14).
 

3- Luka İncili'nde bir yerde "Kurtarıcım Allah", diğer bir yerde de "Kurtarıcı Rab Mesih" denilmektedir (Bkz. Luka 1:47; 11:11).
 

4- Hz. İsa için sık sık hem "Allah'ın oğlu", hem de "Yusuf oğlu", "Davud oğlu", "Âdem oğlu" deyimleri kullanılmaktadır. 
 

5- Bir İncil'de bulunan bilgi, ötekinde yoktur. Bazen bir bilgi, dört İncil arasında sadece bir tanesinde bulunup ötekilerde bulunmaz. Bazen de üç İncil'de yeralan bir bilgi, dördüncüsünde yeralmaz. Meselâ Hz. İsa'nın Vaftizci Yahya tarafından vaftizi Matta, Markos ve Luka'da mevcut iken Yuhanna'da yoktur (Bkz. Matta İli: 3-17, Markos I: 9-12, Luka III: 21-22, 4:1).
 

6- İlk üç İncil'e göre Hz. İsa'nın esas memleketi Galile, Yuhan-na'ya göre Yahudiye'dir (Bkz. Matta XIII: 54-58, Markos Vl:4, Luka IV:29 Yuhanna IV:3, 43-45). Matta ve Luka'ya göre İsa Bethlehem'de doğmuştur (Bkz. Matta ll/1;Luka IV/4,15). Markos ve Yuhanna'da bu konuda bir açıklık bulunmamaktadır ve İsa'nın Galile'den geldiği belirtil¬mektedir (Bkz. Markos 1/9; Yuhanna VH/42).
 

7- Matta'ya göre oruçlu olup Hz İsa'ya soru soranlar Yuhan-na'nın talebeleri, Markos'a göre Yazıcılar ve Ferisîlerdir (Bkz. Matta IX: 14, Markos II: 18).
 

8- Hz. İsa Erİha memleketinden çıktığında, kendisine Matta'ya göre iki, Markos'a göre bir kör, gözlerinin açılması için başvurmuştur (Bkz. Matta XX:30, Markos X:46).
 

9- Matta ve Markos'ta Hz. İsa'nın görevi Vaftizci Yahya hapse atıldıktan sonra, Yuhanna'da ise hapisten önce başladığı kaydedilmek¬tedir (Bkz. Matta IV:12-17, Markos 1:14-15, Yuhanna İli: 22-26, IV:1-3).
 

10- Havarilerden İsa'yı ele verecek kimsenin tarifi İndilerde farklı olarak zikredilmektedir. Bu, Yuhanna İncilinde İsa'nın lokmayı batırıp kendisine verdiği kimsedir; diğer İnciller'de ise eli İsa'nın eliyle beraber sofraya uzanan kimsedir (Bkz. Yuhanna XIII: 26, Markos XIV: 20; Matta XXVI: 23 Luka XXII: 21)
 

11- Kudüs'e giderken Hz. İsa'nın sıpaya binmesi, bindirilmesi şeklinde birbirine tezat teşkil eden ifadeler yanında, konuyla ilgili farklı anlatımlar göze çarpmaktadır (Bkz. Markos Xl:7; Matta XXI: 5; Luka XIX: 30-35; Yuhanna Xll:14).
 

12- Zebedi'nin zevcesi Meryem'in Mesih'e gelmesi konusu, Matta ve Markos'ta farklı bir şekilde anlatılmaktadır. Luka ile Yuhanna İndilerinde ise bu konuda bir şey yeralmamaktadır. (Bkz. Matta XX: 20-22; Markos X:35-40).
 

13- Matta'da Yahya'nın (Hz. Yahya) bir yerde çekirge ve yaban balığı yediği, bir başka yerde de yiyip içmediği söylenmektedir {Bkz. Matta lll:4; XI: 18-19).
 

14- İnciller'de Tanrı'yı görme konusunda farklı, birbiriyle çelişen açıklamalar bulunmaktadır (Bkz. Yuhanna V: 37, XIV: 7-9; Matta XVIII: 1-14; Markos IX: 1-8).
 

En kuvvetli İncil sayılan Luka İncilinin yazarı, Pavlus'un talebesidir ve havarilerden değildir. Luka, İncili'ni Pavlus'un telkinleri doğrultusunda yazmıştır. O, İncilini, diğer İndileri inceleyerek yazdığını en başta söylemektedir. Ancak diğer İndilerle Luka İncili arasındaki farklar gözönünde bulundurulursa, ya onunki veya diğerlerininki doğru değildir. Diğerlerine bakıldığında, onların birbirleriyle ve kendi içinde çelişkiler, tutarsızlıklar, farklı açıklamalarla dolu olduğu, bazen birinde bulunan bir anlatımın ötekinde bulunmadığı göze çarpmaktadır. Bütün bunların yanında onların muhteva ve ifade tarzı bakımından insan eseri olduğu, yazarın kendi görüşlerini aksettirdiği ilk bakışta anlaşılmaktadır.
Bu gibi çelişkilerin ve farklılıkların Allah'a nisbet edilen bir kitapta bulunmayacağına ve bir peygamberin kendini tanrılaştırıp Tanrı'yı da in-sanlaştırmayacağına göre, Hıristiyan Kutsal Kitabı'nın sonradan ve insan tarafından yazıldığı, farklı şekillerde yorumlandığı ve değişikliğe uğradığı anlaşılmaktadır.


 

 
 
 
Etiketler: Yeni, Ahit'in, Muhtevası, Hakkındaki, Görüşler,
Yorumlar
Diğer Yazılar
Siyonist Theodor Herzl ve Jöntürk İttifakı
Düşünü"YORUM" -13-
Cehennemin Öteki Adı
Cenin & Kozmetik
Düşünü"YORUM" -12-
Kürtajın Mimarı Evren
Türk Ecza-yı Tıbbiye ve Kimyeviye Şirketi
Harf İnkilâbı'na Dair
Atma Hamidiye!
Tarihin Kirli Yüzü "Kafatası Ölçümü"
Şalcı Bacı
Şapka Devriminde Kaybedenler ve Kazananlar
Şeytanın Askerleri / HİZMETkârları -12-
Engizisyon Mahkemeleri (Suç Aletleri) -2-
Engizisyon Mahkemeleri (Suç Aletleri) -1-
The True Furqan
Düşünü"YORUM" -11-
"Tanrının Doğum Günü" (Kitap Üzerine)
Siyonist Yahudiler ve “İğneli Fıçı”
Yeryüzü Şeytanları Ve "İfsad" 5
Yeryüzü Şeytanları Ve "İfsad" 4
Şeytanın Askerleri / HİZMETkârları -11-
Yeryüzü Şeytanları Ve "İfsad" 2
Şeytanın Askerleri / HİZMETkârları -10-
Şeytanın Askerleri / HİZMETkârları -9-
11 Eylül Olaylarından Sonra!
Şeytanın Askerleri / HİZMETkârları -8-
Şeytanın Askerleri / HİZMETkârları -7-
Hiç Olmamış "Yahudi Katliamı"
Göçebe Kimlik
Hristiyanlıkta Mesihlik Beklentileri Ve Paskalya
Yalanlar Üzerine Kurulmuş İnançlar (2)
Yalanlar Üzerine Kurulmuş İnançlar
(Siyonist)Yahudilerin Melanet Oyunları Ve Programları
Kutsal Kitaba Göre "Jesus" Yalancı
Bir Zamanlar Avrupa
Falaşa'lar (Siyahi Yahudiler)
Misyonerlere Dikkat (!)
Dört İncil ''Luka İncili''
Tanrı Adıyla Şeytana Hizmet
Stalags: Soykırım ve İsrail’de Porno
Yahudi Gençliğin Eğitim Kampı!
Yeşu'nun Kitabından
Yeni Dünya Düzeni
Eksildik... Eksildikçe Çoğaldık!
İnsanlığın En Azılı Ve Kudurmuş Düşmanı İsrailoğullarıdır.
Sapkın Kitap Talmud Ve Uyduruk Tanrı..
Ahlaksızlık Batağı İsrail...
Vur! Öldür! Dans Et!...
Yahudilik Ne Bir Din Ne de Bir Irk'dır.
"Irkcılık" Bir Yahudi Hastalığıdır...
Oysa "Her çocuk masum ve günahsız doğar"
Sözde Tevrat Ve Tanrı Emri "Katlet!"
"Resim'e" Değil "Mesaj'a" Odaklanın...
"Mimar Sinan Dergisi" Bir Mason Dergisidir...
Şeytanın Askerleri / HİZMETkârları -6-
Düşünü"YORUM" -10-
Fatıma'nın El'i
Çizgi Filmler Ve Subliminal Mesajlar -2-
Çizgi Filmler Ve Subliminal Mesajlar -1-
Mickey Mouse Club
Düşünü"YORUM" -9-
Düşünü"YORUM" -8-
2007...Irak Ve Demokrasi (!)
Sişirilmiş Kahramanlar & Korkular
Düşünü"YORUM" -7-
Düşünü"YORUM" -6-
Düşünü"YORUM" -5-
Şeytanın Askerleri / HİZMETkârları -5-
"Yahudi" Değilsen "Hayvan"sın...
Necmettin Erbakan Ve Siyonizm
Düşünü"YORUM" -4-
Şeytanın Askerleri / HİZMETkârları -4-
Siyonist Basının Oyunları
Cüce Güç(!ler...
Şeytanın Askerleri / HİZMETkârları -3-
Düşünü"YORUM" -3-
Düşünü"YORUM" -2-
Siyonizm & Bolşevik Rus İhtilali
Karl Marx Ateist Değil Satanist'ti
Düşünü"YORUM" -1-
"Türkcü"lük Ve "Kürtcü"lük
Lady Gaga Ve İlluminati
Bulunmaz Hint Kumaşı
Kaz Gelen Yerden Tavuk Esirgenmez
Bu Tür Gerçekleri Tarih Yazmaz!
12 Eylül Darbesi
Papa'nın "Kutsal Yuvası Vatikan"
Gülen Yüzlerin Kahpe Planları
Karanlık Yüzler Gizli Planlar (Şeytan Kardeşler)
Kemik Kilisesi
Tanrı Adıyla Bir Soykırım
Yeryüzü Şeytanları Ve "İfsad" 1
Böl - Parçala Ve Yut..
İsrail Ve Katliam Tablosu
ABD’nin Kapkaranlık Tarihi
Yalancı Tanıklık: "Nayirah Tanıklığı"
Size Uzatılan Her El Dost Eli Değildir!
Bir"LEŞ"en Milletler Ve İşbirlikcileri
Sinsi Proje: "Böl - Parçala Yağmala!"
Siyonizm Ve Türkiye
Ortadoğu Politikası Ve Bernard Lewis
Sen Onlara Uymadıkca Senden Razı Olmayacaklar!
Siyonizmin Demirden Duvar Doktrini...
Şeytanın Askerleri / HİZMETkârları -2-
İsrail'in İslam Mesajlı Tehditkar Propagandası
Kara Bilim Ve Kara Projeler..
Zulm'ün Rengi "SAARTJİE BAARTMAN"
Siyonizm ve Zenci düşmanlığı (Kölelik)
Küresel Sermayenin Başındaki Sürüngen!
Habis Proje: "TOG" Genç Kadın Fonu
Katolik Nur Talebesi
Medya Ve Siyonizm
Zirve'den darağacına SADDAM HUSEYİN
Yeryüzü Şeytanları Ve "İfsad" 1
Mitoloji'den Kutsallığa "NOEL SENARYOSU"
Evrensel Tasavvuf'un MİMARI
Siyonizm'in Kuklası "ADOLF HİTLER"
Siyonizmin Finansörü "ROTHSCHİLLER"
Dünya Yönetimi Ve Üst Akıllar
Orjinal İslam Yazarları
Misafir Kalemler
En Çok Okunanlar
ASR'A DÜŞEN SÖZLER
ALLAH'ın Sana Tenezzül ettiği Bir Fıtrat üzere Halk edildin, Sana Düşen Fıtrata uyumlu bir pin kodu ile Dar-ı Selama doğru yol alasın...Aksi durum Fıtratı imha eden Dar -ı Nar mekanın olur...


HİKMET/HADİS
Said İbnu'l-As (radıyallahu anh) anlatıyor: Hz. Peygamber (aleyhissalatü vesselam) buyurdu ki: "Bir baba çocuğuna güzel ahlaktan daha üstün bir miras bırakamaz." { Tirmizi, Birr 33, (1953). } Yine Tirmizi'de, Cabir İbnu Semure'den gelen bir başka rivayette, Resulullah (aleyhissalatü vesselam) şöyle buyurur: "Kişinin çocuğunu bir kerecik terbiye etmesi, onun için bir Sa' miktarında yiyecek tasadduk etmesinden daha hayırlıdır."


Tarihe Göre Ara
Orjinal İslam Arşivi

dizin

,