Yazı Detayı
08 Eylül 2019 - Pazar 18:04 Bu yazıkez okundu
 
Vakıa Suresi 58 ila 96. Ayetler
Neue WELT
neueıslam@hotmail.com
 
 
 
 

58- Sahi,siz gerçekte akıttığınız meni nedir ne değildir gördünüz mü hic? Sonra sizi; "Bir Nutfe'den"; Yumurtayı dِölleyecek olan bir tek spermden; Neslinizi üretip ölçülendirdi; Temel kodlar size yüklendi... Yarım Kromozom'a sahip spermin, yine yarım Kromozom'a sahip yumurta ile iç ice girmesi, birleşmesi sonucunda meydana gelen Zigot: Hücre kümelerinin: Spermin yumurtada birleşmesi, spermin yumurtanın icine girmesi sonucu sizleri bir Sıvıdan: Spermden, yumurtadan, dِört hücreye dِönüşen tek hücrelerle, rahime yapışa bilirlik özelliği olan üreme hücreleriyle, sperm ve yumurtadan gelen kromozomlar sisteminin birleşmesi kanunuyla; "Ezvac"lar halinde yeniden yapılandırdı! Halketti: Yarattı!..."Ezvâcen": Zevceler halinde "Eril veya Dişil" üreme özelliğinizi devreye sokacak sistemlerle sizi Hâlketti: Yarattı, ölçülendirdi, biçimlendirdi, fiziksel olarak programladı...Zigot'ta: Aşılanmış Yumurtada, sürekli bir Mitoz: Bِölünme gerçekleşti ve hücre sayınız yeterli miktara, ِölçüye getirildi, Embriyo Kânunu: Tohumun meyveye durma Kânunu devreye girdi... Embriyo: Tohum meyveye durdu...

 

59- Şimdi "Hâlık olup"; Hâlk eden : Bunu yaratan, ölçülendiren, biçimlendiren, programlayan, organize eden de yine siz misiniz yoksa bunada "Hâlık olan"; Hâlk eden : "Her şeyi" yaratan, ölçülendiren, biçimlendiren, programlayan, organize eden Biz´miymişiz?
 

60- Biz size böyle hayat veririz fakat yine Biz sizin aranızda "Mevta olma": Ölme, ölüm kanunumuzu burada tatma konusunuda belirlediğimiz bir "Kader" ile : Belirlediğimiz yasalar, ölçüler, kanunlar, normlar dairesinde ölümü size sunarız! Hayır Hayır! Bizim kanunumuzun önünde "Mesbuk" olacak;Biz´e direnebilecek, Bize meydan okuyabilecek, kendini sonraya erteleyebilecek veya öne itebilecek hiçbir güç yoktur!
 

"Mesbuk; Mesbük" Mecaz ve Beşeri Manada; eksik evraklara tamamlama sunma... Fıkhi Manada ; Salât ibadetinde: Namaz ibadetinde imama yetişememe sonucu eksik kalan ertelenmiş bölümü tekli ifâ ile tamamlama..
 

61- Hayır! Benim yanımda sözüm hiç "Tebdil" olmaz:Benim sözümde hiç bir yer değişimi, hiç bir değişiklik, hiç bir şaşma, hiç bir bozulma asla olmaz! "Tebdiliyat kullara mahsustur!" "Sünnetullah'ta Tebdil Kanunu" eksiklikten münezzehiyet Allah´a mahsustur. Her canlı dünya hayatını ölümle tamamlayacak yahut şehadetle bitirecek bicimde programlandı... Sürekli hayat/Bekâ; hiç bir kula dünya üzerinde verilmedi, dünya varoldukca verilmeyecektir...İşte böyle, hepiniz "Tebdil Kanunu" üzeresiniz! Hepiniz gelip gecen emsalleriniz gibi : sizin gibi olan diğer insanlar gibi böyle bir "tebdile" uğrayacak, böyle bir değişimi ölümle tadacak ve dünya serüvenini bitireceksiniz... Sonra yeniden diriltileceksiniz! Bunun sebebi ise yine; Ölçü,Denge,Kader kanunumuz gereği sizin gibi bu kanuna tabi olacak yeni nesilleri, yeni insanları inşa etmemiz, yeni insanlar yaratmamız içindir! Lâ! Hayır Hayır! Bu kadar sunulan bilgiye, habere rağmen; yinede sizler verilen bu bilgileri anlamak, Talim edenler olmak : Öğrenenler, bilenler, anlayanlar olmak istemiyorsunuz!
 

62- Ve.... Yemin olsun ki....Andolsun ki sizler "ilk yaratılmanın" alimisiniz; "ilk yaratılmanızı" gayet iyi bilenlersiniz fakat bunu kesin bildiğiniz halde öyleyse neye dayanarak ilerde "Neş'et edilmenize"; Mahşerde yeniden diriltilmenize, insanın hesap günü için yeniden yaratılışına inanmıyorsunuz? Lâ! Hayır! "Tezekkür Etmek": Kafayı kullanmak... Düşünüp öğüt almak, akledipde gerçeği, hakikati,orjinal hükmü,kadim bilgiyi: Vahyi öğrenmek,vasat yol üzre : Denge yolu üzre değerlendirmelerde bulunmak, ibretler almak istememektesiniz! Hala gerçeği kavrama yeteneğinizi kullanmayacak mısınız?
"İlk Yaratılma"
-Sahi... Sahi Biz hani o "Ayinâ sürecinde"; "Bilinir kılma" Sürecinde... Hani o ilk yokluk aleminden varlık alemi sahnesine kendilerini çıkarırken, ekilmeden, tohumu olmayan bir bitkiyi, bir otu yokluktan var etmemiz gibi yine kendilerinide hiç yokken "Hâlketmemiz": Yaratmamız, kendilerini oluşturup ölçülendirmemiz, biçimlendirmemiz, programlamamız şekillendirmemiz Biz´e çok zorluk mu getirivermiş?? Biz ilk yaratmada acziyet içindeymişiz, böyle mi düşünmek, söylemek istiyorlar??
İlk ve Sonra Ki Yaratılmayı İnkar Edenlerin Psikolojileri:
Gerçek şu ki; Onlar "Kendilerini yeniden Hâlketmemiz": Kendilerini yeniden yaratmamız, yeniden oluşturup ölçülendirmemiz, biçimlendirmemiz, programlamamız şekillendirmemiz, diriltmemiz konusundan emin değiller! Bunlar ölümden sonra dirilmek gerçeğinin yerine; Rablerine dönüş, döndürülme, hesap verme gerçeğinin yerine öylece "Lebs Olunmayı"; Dünyada eğlenceyi, ölümden sonra ise Yokluk icinde, hiçlik icinde kaybolup gitmeyi diliyorlar! Hiç'lik akideleri kurguluyorlar! Yeniden Yaratılıştan bu sebeple şüphe içindedirler!
-Onlara öncesinde, evvelinde ilk defa hayat veren,can veren yine onları inşa edecektir: Diriltecektir, canlandıracaktır, halkedecektir, yaratacaktır! Allah her türlü Halketmeyide : Yaratmayıda en iyi bilen Alim´dir!
-"Fatır" Etmek-Fatır : Yokluk aleminden varlık sahnesine sunan - Yaratan; Yoktan var etme Sanat-ı İlahiyesi ile, Benzersiz "İlk Yaratma" ilmini ortaya koyan...
-Sizi önce: "Nefs-i Vâhide´den" : Tek tip insan tipi olarak, henüz üremesi, gelişimi, cinsiyeti olmayan,benzer cinsleri olmayan, karşı yahut benzeri cinsi olmayan; Irksal, renksel, tensel,dilsel özelliği olmayan bir varlık türü/tipi olarak halketti, yarattı! Sonra Ondan bu Nefs-i Vahide üzre olan varlık tipini:"Ezvac"lar halinde yeniden yapılandırdıI. Halketti... Yarattı! "Ezvacen" : Zevceler halinde üreme özelliğiyle yeniden Halketti...Yarattı!
"Ezvac´i Yaratılma : Zevceli Yaratılma Kanunu":
Varlıgı kendileri gibi olan: Eril veya Dişil olan eşlerle, çift çift, kat kat, grup grup,hizip hizip,parti parti birbirlerine yardımcılar, sınıflar, müttefik güçler halinde destekler sunanlar olarak, cok Irklara mensup, cok dil´li yaratılması... "Tezat denklemiyle halketme kanunu"... Üremesi, gelişimi, cinsiyeti olan, benzer cinsleri olan..Karşı cinsleri olan yaratma kanunu ile : Halketti...Yarattı! Sonra:Sizi "En'am Denklemiyle" orada çoğalttı,üretti!
"En'am Denklemiyle": 
Sizi Dört ayaklı En'am ile: Dört ayaklı mahluk ile, Canlı ile... Dört çift kromozom ile Dört hücreye dönüşen tek hücrelerle yapılndırdı! Sonra:Sizin hücrenize erkek ve dişi olarak ;Hem erkege-Hem bayana sekiz tane kromozom:Üreme hücresi yükledi! Sonra: Sizin üremenizi, eşlerin ilişkiye girmeleri sonucunda,bu üreme görevini annelerinize vererek, annelerinizin batınlarında:Karınlarında yaratma süreci devam etti..Sonra :Halkedilme süreciniz : Yaratılış süreciniz, an be an sürekli yaratılış olarak orada da devam etti...Annelerinizin karınlarında bu kez üç aşamalı sizce henüz karanlık olan: Henüz bilimsel olarak bilmediğiniz, ilerde öğreneceğiniz : Bilmediğiniz bir Yaratma sürecimiz bunu takip etti... Üc karanlık sürec içinde yaratma... "Hücre fazı,Doku fazı Organ fazı" : "Zigot embriyo bebek". Sizin terbiye ediciniz, hakim tek tasarruf sahibi olan Rabbiniz Allah'tır! Mülk´ün kudreti, mülkiyeti, egemenliği, hükümdarlığı, tasarrufu,idare kaynağı sadece O'na aittir ve O´nun hükmündedir....

 

63- Peki ey "Tahrisi" seçenler : Buğday tohumunu toprağa gömer gibi davranarak yalanlarının üzerini örtmeye, maskelemeye yönelenler... Peki; Hani toprağa ekini "Tahris" ediyorsunuz ya, ekin tohumunu ekiyorsunuz ya; hiç ektiğiniz o tohumu tekrar gördünüz mü?
 

64- Siz mi bitiriyorsunuz, siz mi hayat veriyorsunuz bu tohuma; yoksa onu Biz mi bitirmekteyiz : Biz mi ziraatini yapmaktayız?
"Ez- Zâri": 
Allah an be an yaratan, “Zürriyet” kanunu ile tohumu meyveye durduran fakat yaratmaya kesinti vermeden "Tebdil Kanunu" ile tüm kullarda değişim ve gelişim üzre yaratma sunan, türler içi geçiş değil sürekli tekamül ile ve zürriyeti transfer ile, tohumdan tohuma önceden halkettiğini sonradanda halketmeye devam edendir...Dilediğinin neslini sürdürendir...Ezvac Kanunu ile ve doğadaki ezvaci kanunlarla yaratan, üreten, üreme kanununu dengedeki ölçüleriyle, yasalarla işletendir.

 

65- Ve...Fakat : Eğer dileseydik elbette tohumu meyveye, ürüne durdurmaz ve bunları sararmış solmuş halde kuru otlara, çöplere dönmüş olarak görürdünüz...O zaman siz bunlardan ürün alamaz ve faydalanamazdınız, saçmalar ve öylece şaşırıp kalırdınız...
 

66- "Muhakkak ki bizler "Mugrem Kılınanlar" :Tutuklananlar, esir olanlar, ziyana uğrayanlar, ceza çektirilen kullar olduk" derler...
 

67- "Hayır hayır...Daha doğrusu biz "Mahrum bırakılanlardan": Maddi ve manevi fakirliğe terk edilenlerden, nimetlerden nasipsiz, hissesiz ve pâyidar olmayan yoksunlardan olmaya terk edildik" derler...
 

68- Peki bunun haricinde su konusuna mesela ne dersiniz? Bu içtiğiniz suyu da görmüyor musunuz?
 

69- Siz mi onu bulutlardan inzâl etmektesiniz : yeryüzüne indirmektesiniz yoksa Biz mi onu inzâl etmekteyiz : yeryüzüne indirmekteyiz??
 

70- Eğer dileseydik bulutlara tuz gibi katı maddeleri barındırma yeteneğini verirdik de, onu saf su değilde tuzlu, acı, içilmez bir su kılardık! Lâ! Hayır Hayır! Tüm bunlara rağmen; şükreden kullardan olmuyorsunuz! Yinede "teşekkür" eden, sunulan nimetinin değerini bilip gereği gibi "şükreden" kullardan olmaya yönelmeyecek misiniz??

71- Peki bunun haricinde "Nâr'a" : Od'a, ateşe mesela ne dersiniz? Şu tutuşturup durduğunuz,yakıp durduğunuz "Nâr'ı"; Od'u, ateşi görmüyor musunuz?
 

72- Siz mi ağacın şeceresini : köklerini bitiriyorsunuz, siz mi ona hayat veriyorsunuz, siz mi bunu inşa ediyor büyütüyor ve yanacak odun haline getiriyorsunuz; yoksa ağacın şeceresini : köklerini Biz mi bitiriyoruz, Biz mi ona hayat veriyoruz, inşa ediyor büyütüyor ve yanacak odun haline getirip size sunuyoruz?!
El Munşi ; El Münşi :
Her şeyi inşa eden, tedricen varlığa gelişim kanunu yükleyip onu geliştiren, üstün yaratma sanatıyla yaratan, hayat verdiklerini insana müsahhar, insana hizmetli hale getiren....
 

73- Biz onu ; "Nâr'ı": Od'u, ateşi sizlere "Tezkire" kıldık: Size onun üzerinde ilimsel - bilimsel gayretler koyabilmeniz, bunun özünü idrak edebilmeniz, Tefekkür etmeniz, düşünmeniz, akletmeniz, türlü teknik üretimlere yönelmeniz için; bunu bir ibret, bir delil, bir vaaz, bir nasihat olarak, bir kolaylık olarak sizlere sunduk...Ve yine Biz onu ; "Nâr'ı": Od'u, ateşi "Mukvin" olanlar için, "çöl yolcuları" için bir metalanma : faydalanma, yararlanma olarak sunduk...
Mukvin Olanlar:
- Fiziken ve aklen güçlü olanlar, gücü zor şartlara dayanabilen dirençli kullar...
-Fiziksel gücü akli güç ile dengeleyebilen kullar...
-Aklen ve bedenen aktif olabilecek, teknik yeni üretimler yapabilecek kullar..
-Kuvvetin tümünün Allah'a ait olduğunu bilip kendini üstündeki meziyetleri üzerinden kutsamayan ve yeterlilik şirkine girmeden kendisine verilen bedensel ve akli gücü doğru yönetebilen kullar...
- Kuvvetinin, gücünün sınırlı olduğunu ve devamlılık arz etmeyeceğini bilen kullar...
"KavîAllah": “Kuvvet veren Allah” farkındalığını kaybetmeyen kullar...
 

74- O halde haydi; Yegane terbiye edici,hakim ve tek tasarruf sahibi "Azim";Güçlü, kudretli, kuvvetli, yüce, büyük Rabbini Tesbih edenlerden" ol!
Tesbih Edenlerden olmak:
Allah'ı Tenzih edenlerden.. "Münezzehtir, Benzersizdir" diyenlerden...O'nun Münezzehiyetine Şahidler olarak yaşayıp Şahid'lik edenlerden...Tanıklar-Şahidler olarak eylem eylem anmalarla görevlerinde yürüyenlerden...Allah'ın varlığına, yüceliğine, şanına Şahidlik edenler olup; Rabbini yüceltenlerden...Derin bir hayranlık ve saygıyla eğilenlerden, secdeye varanlardan...Rablerinin sınırsız ihtişamını hamd ile yüceltenlerden-tesbih edenlerden ve asla büyüklük, kibirlilik taslamayanlardan olarak bunu sürekli sürdürenlerden olmak..!
 

75- "Necm" ; Yıldız... Lâ! Hayır Hayır! "Mevâki'un Nucûm´a" ; "Yıldızların bulunduğu mevkilere" ; Dünya semasına: Birinci kat göğe, birinci semaya yemin olsun ki;
 

76- Ve kesinlikle ama kesinlikle bu "Kâsem" : bu "Yemin", bu haber; gerçektende cok "Azim" : çok güçlü, çok kudretli, çok kuvvetli, çok yüce, çok büyük bir yemindir...Keşke bu yemini, bu haberi "Talim edenler : size verilen bu bilgiyi "anlamaya yönelenler" , bizatihi öğrenenler, bilenler, "anlamak isteyenler" olabilseydiniz...
 

77- Kesinlikle ama kesinlikle bu Kur'an "Kerim-un Kerim´dir"; "Kur'anı Kerim'dir"; Kur´an çok üstündür, çok bereketlidir, çok zengindir. Sizleri çok büyük bir Rızka, ecre, mükâfaata, ödüle, asalete, üstünlüğe, cennete kılavuzlayan bilgidir!
Kur'anı Kerim ; Kur'an :
-"Kur'an", Alternatifsiz Yegane Zikir Kaynağınız..
-Okunan. Okuntu. Bildirge. Gelişim.
-Tertîlen : Yavaş yavaş, tertip tertip, kısım kısım Okuma-Öğrenme-okunan Kavrama-Gelişim Kitabı..
-Bir ayetini diğer bir ayetle yaklaştırarak anlatan, tefsir eden: Kümeler halinde dizayn edilip-kısım kısım anlatım sunan: "Kümeler Yığını" halinde: Birbirini tasdik edip bütüncül okunacak olan: "Karineler Bütünü"...
-Açıklanan Toplu Anayasa: Toplu kanunlar.
-Namus bütünlüğü"!
-Hayat kılavuzu bilgileri-Detayları-incelikleri barındıran.. Hikmet-Fıkh-Fehm- ve Hüküm: Ahkam sahibi olup, Evrensel Zamanlara hitap eden ve eskimeyecek , tam belgeler bütünü..
-Kur'andan: Okunan Kitaptan hikmetle çıkarılan, görerek idrak ile çıkarılan Hükümler Bütünü!
-"El-Hakim": En hayırlı karar verecek ilahi mucize : Hakem -Yapmak istediğiniz şeylere ilmiyle, hakimiyetiyle, hükmüyle eskimez cevaplar sunan ittiba merkezi.. Ayetleri, hüküm ve hikmet sahibi bulunan ve her şeyden hakkıyla haberdar olan Allah tarafından Muhkem: Eksiksiz, sağlam ve açık kılınmış, sonra da Allah’tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye ayrı ayrı açıklanmış bir Kitab...
-Hükmü göklere mahpus olmayan ve yeryüzünüde yönetmeye en büyük liyakat sahibi olan Kur'an...Hikmet verdiklerinin ve ona dilediği şeylerden öğrettiklerinin ilmiyle, Kur’ânın ifadesine vukufiyetiyle, meseleleri anlamayı, isabetli kararı, Furkan'ı ve çözümü, olayları değerlendirme kabiliyetini, aklı, Fehmi, sorumluluğu öğreten Sünnetullah-Fıtrat kanunu...
-Kavrama, ilim, gereği gibi Rabbi tenzihe yönelten üstün iradeyi-takva-kuşanma bilinci! Şeriatı Garra: Hayat Kılavuzu Ahkamlar bütünü olan: Nurlu Şeriat Sistemi Bütünlüğü....
 

78- O "Meknûn Kitabın" içindendir; "Kur´an´ın doğum yeri,ana kaynağı, annesi ; "Kitab-ı Meknûn'dur"...
"Kitab-Meknün" ; "Levh-i Mahfuz":
-Sanki inciler gibi: Sanki sedefinde, kabuğunda, cekirdeginde saklı tutulan, muhafaza edilen, hazineler gibi saklanan, tertemiz, kaliteli, onurlu, güvenli bölgede tutulan, saklanan Kitab´tan akan gelen bir Kitab...
-"Mestür Kitab´dan" : Satır satır cizilmiş, yazılmış, örtülmüş, setredilmiş, gizlenmiş, "Tesettüre bürünmüş" Kitab´tan; Sizlerin göremediğiniz "Levh-i Mahfuz´dan": "Ümmül Kitab'dan" akan gelen bir Kitab...
-Gerdanlara takılmak için hazırlanmış inciler gibi üstünüze inen ilmin ana kaynak denizi ve tüm vahiylerin ana merkezi olan korunmuş levh-i mahfuzdan gelen Kitab..
-"Müstekir Kanun-i ilahi" ; "Kadir Gecesi Takvimi ile"; Kader ve Akibet günü takvimi ile "Tüm vahiyler gibi; Kadir Gecesinde" size sunulan Kitab...
-Kader-Kadir Gecesi boyutuyla; Kur´an ve tüm vahiyler; Kadir Gecesinde: Bin aydan daha hayırlı olup,tan yerinin ağarana kadar: Tüm oluşlar öncesi emrin, işlerin, direktiflerin, komutların ölçülendirildiği gecede; "Üstün Depodan" : "Levh-i Mahfuzdan": "Ümmül Kitabın icinden": Kullara Gayb olan: Asla bilmeleri, erişmeleri mümkün olmayacak olan hakim ilim depomuzdan: Ana Belleğin: Vahiylerin tümünün bulunduğu vahyin ana merkezinin: Emrin, iznin, oluşun hayat bulmadan önceki ve insanlara ve tüm beşere gayb olan bilgi merkezinin, ileri derecede görevlerin verildiği ve sadece görevli meleklerin görevlerini öğrenip-bilmek zorunda olduğu kadar memuriyeti için görevlendirildiği, asla paylaşılması, bulunulan dairesinden çıkarılması hiç bir zaman mümkün olmayacak olan "Üst bilgilerin Bulunduğu Özel Bölge´den: Hikmetle: Emir-komuta ve direktiflerin verildigi bu gecede; Bu emri almak için seferber olan ve her türlü iş-görev-emir-direktif için görevini üstlenen meleklerden bir kesim melekler ile sizlere bu kaynaktan iletilen Kitab...
-İmam-ı Mübin içerisinden: Levh-i Mahfuz içerisinden, kıyamete kadar, hesap günü sizlere geri sunana kadar,bu size ait apaçık bilgilerinizinde, en gizli tutanaklar seviyesinde, en güvenli ortamda ve neredeyse değil sadece kullardan kendimizden bile saklar gibi sağlam bir saklamayla saklayarak orada muhafaza ettiğimiz kütükten sizlere sunulan mübarek Kitab...
 

79- Lâ! Hayır Hayır! Kesinlikle ama kesinlikle bu süreçte "Mütahhar" olanlar hariç hiç kimse ona dokunmadı, dokunamaz, dokunamayacak!
Mütahhâr Olanlar:
-Tertemiz nur dolu Melekler...
-Masum, hiç bir günah üzre olmayan Melekler..
-Vahyi dünyaya getirmekle ve sizlere iletmekle görevli meleklerin ; Bu görevleri gereği Levh-i Mahfuz´dan; Korunan güvenli bölgeden vahyi alarak vahye dokunmaları ve vahye dokunan ilk el, tek el olmaları ve bu seçkin melekler hariç hiç bir gücün dokunamayacağı ana kaynakta saklanan bilgi...
-Tahir olan, tertemiz olan, manada ve maddede üzerinde hiç bir kir, hiç bir günah, hiç bir sadakatsizlik, hiç bir isyan bulunmayan Melek Kulların vahye dokunması..
"Vahye dokunan; Mütehhar: Tahir, tertemiz Rühan ile inzal Kanunu";
-Kesinlikle ama kesinlikle: Katımızdan,indimizden verilen bu işleri, görevleri, emirleri, direktifleri belirlediğimiz "irsal kanunuyla" sizlere sunuyoruz!
İrsal Kanunu:
Vahyi bildirmekle-Sunmakla Görevli Resuller'in Seçilmesi... Vahiyle donatmak! Mürsel'lerin : Resullerin, Elçilerin, vahyin, kitabın gönderilmesi, Resul'lük: Risalet Görevi ve Vahy'i getiren Ruh'la: Melek ile desteklenmesi, yükseltilmesi... Elçilik Görevine getirilmesi, derecelendirilmesi..! O'nun emrinde bulunan Arş'tan gelen Ruh ile: Vahy'i getiren Görevli Melek ile; bizatihi Allah'ın seçtiği ve görevi kullara "İnzâr Etmek" olan Resul'e Vahy'i: Kur'an-ı "Allah İlka eder": Ulaştırır, iletir, bildirir ki; "Seçkin Kul": "Resul", sizleri "inzâr etsin! inzâr edebilsin! " Vahy'i size sunsun!Gerekçeli "Înzâr ve Risâlet Yasası" hayata geçsin!
Resul'e Rühan İle Vahyi İndirme-Vahyetme:
Rühan ile: Ruh'ûl Kudüs ile: Ruh'ûl Emin ile: Cibril ile: Cebrail ile: Kuran'ı, vahyi izn-i ilahi ile; Allah'ın izniyle,Resulün kalbine indirmekle, vahyi getirip Resule teslim etmekle görevli elci... Vahyi Resullere getiren Resule Resul olarak gelen özel elçi! Vahyin müjdesini Resullere ve Resuller nezdinde tüm insaniyete sunan, vahyin inzalinde, indirilmesinde görevli elci.. Göklerin,Yeryüzünün ve ikisi arasındakilerin altı günde halkedilme: yaratılma, dizayn edilme, hükmedilme sürecinde Rabbin bu yaratma ilmine şahidlik sunan üstün elci...Çok üstün donanımlarla donatılan, rolü gereği değişik - bir çok kimliğe girebilecek, muazzam bir öğretme yeteneğine sahip olan ve seçkin kullara : Resullere,gönderilen özel elci.. Azab mevsiminde kavimleri toprağa gömmekle görevli elci... Resullere Dinleyerek : Duyum yollarını açarak öğrenmeyi öğreten, duyum, kavrama, akli dirilme, akla adeta can veren - hayat veren vahyi öğreten öğretmen ... Sünnetullah ta: Gerekçeli "Înzâr ve Risâlet Yasası" hayata geçsin kanununda görevli olan ön elçi!.. Resulleri kuvvetlendirme, desteklenme, doğrulama ile görevli olan... "Allah´tan başka ilah yoktur! Onun koruma kalkanına girin" denklemini öğreten...Hikmeti, ilmi, vahyi öğreterek kalbi canlanmaya davet eden...Allah'ın tarafında olanlarla olan: Allah'a ve ahiret gününe iman edenlerden olup; Allah'a ve Resullerine düşman olan kimselere asla sevgi beslemeyen, kalpleri iman dolu olan Müminlere Rabbin desteğini sunmakla görevli elçi-ruh! Rühan: Ruh: Vahiy: Can: Dirilme: Dirilten bilgi: Bilinç!
- Kesinlikle ama kesinlikle bu Kitab'a Mütahhar olan: Tertemiz olan "Rühan" meleğimiz: Ruh'ûl Kudüs meleğimiz: Ruh'ûl Emin meleğimiz: Cibril : Cebrail meleğimiz hariç; temiz olmayan hiç bir varlık üst düzeyde korunan bu kitaba dokunmadı, dokunamaz, dokunamayacak!
 

80- Bu size Alemlerin Rabbi tarafından: Tüm dünyaların, kainatların, evrenlerin, yegane terbiye edicisi, hakim ve tek tasarruf sahibi Rabbinden "Tenzil" olundu. Bu tenzilin: Sunumun, indirilişin, gönderilişin, inzalin, bildirimin kaynağı budur! Bu size alemlerin Rabbinden indirilmiştir.
 

81- Şimdi bu "Hadis'e" : Bu size söylenen söze, bu lafa,bu bilgiye aşağılama, küçümseme sunmak isteyipte, dalkavukluk edip görmezden gelmeyi isteyipte inanmayacak,şüphe dolu tutumlara yönelipte hadisimizi, sözümüzü inkar mı edeceksiniz?
 

82- Ve birde böyle davranarak siz size sunulan rızkın, nimetlerin "Tekzip" edicisi: Yalanlayıcısı , reddedicisi, inkar ve alay edicisi mi olmak isteyeceksiniz?
 

83- Lâ! Hayır Hayır! Can boğaza geldiği zaman artık dönüş yoktur!
 

84- Ve tam o anda; Son İzin Vaktinde ; Ölüm gelmeden önceki son anda böyle nankörler kökünden sökülmüş olan hurma ağaçlarından arta kalan keresteler gibi, kütükler gibi, sanki ayaklarını yerden kesen bir rüzgarla ordan oraya kaldırılıp atılanlar gibi, savrulup uçuşup duranlar gibi büyük acılarla can verirken ve fakat hiç bir şeyde yapamazken; "Öylece bakar dururlar, bakakalırlar".
Ölüm Seyri ve Ömür Filmi:
-Ölüm geldiği anda çekilen ızdırab, baygınlık, zorluk...
-Genel ve Keffaret Manasında; Allah : Nefislere: Her kula, her benliğe,her fiziksel varlığa; canını alarak, vefat ettirerek, öldürerek ölümü tatdırır! Bu ölümü tatma esnasında inkar ettikleri, yapmaları gerekirken yapmadıkları,bilgiye tabii olmamaları kendilerine film gibi gösterilir, ölüm anında o bilmek istemedikleri, üstünü örtmeye yeltendikleri orijinal doğruları gayet iyi bilir hale gelirler.. Hayatta anlamak istemediklerini, ölürken anlarlar! Yakında "bileceklerdi": Şimdi ölüm yakın oldu ve geç kaldılar fakat bildiler! "Bilme Kanunu" gerçekleşti!
Özel Manada Müminlerin Ölüm Seyri:
"Fî sebîlillâhi" : "Allah yolunda" Kıtal edenlere: Savaşanlara, mücadele edenlere ve bu yolda Katledilenlere: Öldürülerek ölümü dahi öldürenlere ; Şehadete yürüyenlere, hani "Arrefe'de" : Arefede ; Can vermelerinin arefesinde, can vermelerinden hemen öncesindeki dünyadaki son zaman dilimlerinde ; Bu ölümü tatma esnasında iman ettikleri, yapmaları gerekeni yaptıkları, bilgimize tabii olmaları neticesinde kendilerine vaad ettiğimiz Cennetleri bir film gibi kendilerine gösterildi, ölüm anında o bilmek istedikleri, üstünü örtmeden kabul ettikleri orijinal doğrularla doğrulmanın Cennet Galibiyetini gayet net olarak onlar bildiler....Hayatta anlamak, varmak istedikleri Cennet bu kullara can verilirken gösterildi! Ölüme gülümsediler... Yakında bileceklerdi! Şimdi ölüm yakın oldu ve hedefe vardılar! Bildiler! "Bilme Kanunu" can verme Arafında gerçekleşti!
 

85- Ve Biz ona şah damarından daha yakınız! Ve Biz kendisinin boynunun iki yanındaki kanı başa taşımakla görevli olan can damarlarından da kendisine çok daha yakınız! Amma ve lakin siz bunu göremezsiniz!
 

86- Peki... Haydi... Madem "Gayr-i Medîn" olduğunuzu iddia ediyorsunuz: Madem hesap vermekten muaf olduğunuzu, dokunulmaz olduğunuzu, kulluk etmenizin gereksiz olduğunu ve cezaya ve ödüle inanmadığınızı söylüyorsunuz o halde haydi;
 

87- Eğer kendi sözünüze "sadıklar" iseniz: delikanlı, dosdoğru sözlüler olduğunuzu iddia ediyorsunuz o halde haydi bakalım sizi hesap vereceğiniz yola götüren can boğazda seyrettiğiniz ölümü geri çevirsenize, ölümü geri döndürsenize!
 

88- Fakat o "Mukarrib" olanların durumu elbette bunlar gibi değildir!
Mukarrib Olanlar:
-Birbirine ulak olup, takipçiler olup "Cennet Sahabesi" olacaklar ve cennette ikamet edecekler!
-Allah'a; Cemalullah'a yaklaştırılmış kimseler...
-"Karrebe";Kurba; Kurban,Boğazlanan,kesilen, adanan, doğranan... Dünya serüveninde kendini Rabb'e ve Rabbın yoluna adayan kullar..
-Orijinal akidesine kendini adayanlar, kurban edenler...
-Zanni bilgiyi asli bilgiye: Zan dolu yolu Orijinal yola tercih etmeyerek kendini Naim cennetlerine götürecek yola kılavuzlayanlar...
-Rabbine Saygı gösteren,gereği gibi tenzihe yönelen, serkeşlik yapmayan, Rabbine büyüklük taslamayan, Rabbini sınırlamak isteme küfrüne yönelenlerden olmayan, ego´sunu, nefsini ilah edinmeyen kullar..
-Üstünlüğün merkezine takva haric ilkelerde aramayan kullar...
- "Racim İblisin -Racim Şeytanın": Satanist fikirlerinin her tür vesvesesiyle mücadele edip dogru yoldan çevrilmeyen kullar...
-Sadece Rabbime sığınıyorum - güveniyorum diyen ve Kesinlikle ama kesinlikle bilin ki : Benimde yegane terbiye edicim,hakim ve tek tasarruf sahibi Rabbim Allah´tır. Sizinde yegane terbiye ediciniz, hakim ve tek tasarruf sahibi Rabbiniz yine Allah´tır diyen kullar!
-Takva sahibi olanlar:"Allah'ın Koruma Kalkanı" altına kendilerini transfer edenler-gerekeni yapanlar... Kendini Allah'a sigortalayanlar..Garantör olarak Allah´ı kabul edenler..Allah’tan geregi gibi korkanlar...O na karşı gelmekten çekinip sakınanlar.O na saygı duyanlar... Bir'leyenler.. Gereği gibi tenzih eden muhlisler olanlar.. O´na güvenenler... Halklardan, toplumlardan,insanlardan değil de, kendini Allah´tan emredilen gibi korumaya ve koruma kalkanına yöneltenler.. Korkmaya, çekinmeye en ziyadesiyle layık olan, liyakat sahibi olan Allah'tır diyen eylem-tutum-söylem bütünlüğü gösterenler.. Erdemli davrananlar..O´nun orijinal yolunu gözetenler, sorumluluğu üstlenenler,bilincin öğretmeni-örgencisi olanlar.. Kafirlere ve münafıklara itaat etmeyenler! Boyun eğmeyenler! Uymayanlar!En iyi bilen Alim Allah'a boyun eğip uyanlar! Hüküm ve hikmetin dirençli Talib´leri ve Galib'leri olanlar...Allah'a ittika edenler: Yaslananlar, dayananlar.
-Allah'a "Muhlis Kul" olanlar : Dini Allah'a özgüleyerek,katıksız Hanif bir inançla,dini yalnızca O'na halis kılanlar ve gönülden bağlılar olarak, bütün içtenlikleriyle sadece ve sadece Allah'a bağlanarak, dini yalnız Allah'a tahsis ederek,kullara kul olmayanlardan olup sadece O'na yalvararak,direk O ´na dua edenler.... Mutedil olup:Orta yolu,vasat yolu,hak yolu tutanlar... Ayetlere,delillere, İşaretlere, mesajlara,vahye yönelenler, hainlerden, sözlerini-taahhütlerini bozanlardan,Rabbini gereği gibi tenzihe yönelmeyip Allah´a iftira atanlardan, küfürden,şirkten,nifaktan yana olmayarak ısrarla vahiyle doğrulanlar,vahiyle sapmalardan korunanlar ve böylelikle akledip ihlas ehli olanlar!
 

89- O zaman bunlar sevinç içindedirler, refah ve bolluk içindedirler ve süslenen güzel Reyhan´lar; Ruh ve bedenlerine hitab edip tad verecek olan rüzgarın çevreye yaydığı güzel kokusuyla kendilerine sunulan rızıklar içindedirler... Ve yine bunlar "Nâim" olan : Nimetlerle dolu olan Cennetler içindedirler...
 

90- Ve... Bundan da ziyade "Ashab-ı Yemin" olanlara gelince;
"Ashab-ı Yemin" olanlar:
-"Sabikun olanlar":"Hayırlarda yarışanlar-İyilik öncüleri olanlar... En kaliteli, en güzel sonun sahibi olanlar...
-"Ashab-ı Yemin" ; "Ashabul Cennet" ; "Ashabul "Sâbikun" ; "Ashab-ı Sıddık" ;Kitabı, amel defteri, amel filmi sağdan verilenler; illiyin ehli...
-"Ashab-ı Yemin" olup tüm sadakat testlerinden, imtihanlarından gecerek Sıddıklardan; Sadıklardan olanlar.. Ve...Yine:BiizniAllâhi: "Allah'ın izniyle" "Sâbikun olanlar": "Hayırlarda yarışanlar-iyilik öncüleri olanlar:...
- Mü´min kulluğu gecmis ve adanma bilincine ermiş Resullere varisler olanlar..
"Sadık Kullar ": "Sadıklar":
-Doğru sözlüler, Sözünde Duranlar, Özüyle Sözü bir olanlar,
-İla'i Kelimetullah/Tevhid Davası için; yurtlarından çıkarılanlar, kovulanlar, sürgün yiyenler, her hapsi, takibi medrese-i yusufiyeye çevirenler..
-Dünyevi esaretlere, özgürlük ruhu sunanlar..
-Mal,mülk,eşya, nesne, evlat ne varsa Orjinal İslam'a adayanlar,
-Tüm yoksunluklara ve tedriclere, esaretlere rağmen şirke, küfre, nifağa dik durup, baş eğmeyenler..
-Lütuf ve Rızayı Allah´tan bekleyenler.. Allah'a: O nun Sırat-i Müstakim olan orijinal yoluna, dinine ve Orijinal, Halis dini, yolu beyan eden Resulüne yardım ve yataklık edenler..
-Muhacirler..Öncelikle akleden akla hicret edenler. Hicretlerini koltuklara, döşeklere, çilelere, uzletlere, halvetlere değil, eylem eylem meydanlara dökebilen Muhacirler..
-İmanlarında sadık olanlar ve Affedilmez suçtan: şirkten nefret edenler!
- Asla ve kat'a şüpheye düşmeyenler, Allah'a ve Resulü'ne kesin itaat edenler! Tevhid Yolundan ve yolculuğundan dönmeyenler!
-Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla savaşanlar, Mücadele edenler,direnenler,hakikatleri hiçbir yalan realiteye değişmeyenler.
-Cennete yürüyen kul olduğunu ümid edenler.. Cennetlik kulun, cehennemlik işler yapanlara daima üstün olduğunu bilen bilinçliler..
-Yenilgiyi, mağlubiyeti lügatinden atmış ve iman edenler galibdirler bilincine haiz olanlar..
-Allah'tan başka kurtarıcı aramayanlar..
-Allah'a ve Resulü'ne isyan etmeyenler ve Allah'a ve Resulü'ne asi olanlara isyan gülü kesilen cesurlar..
-Ahireti dünyaya tercih edenler, dünya için ahiretini satmayanlar..
-Doğruluğu şiar edinmiş, dosdoğru doğrularla doğrulanlar..
-Allah'a kul olduğunun bilincinde olan doğru sözlü ve doğru ölçülü kullar..
 

91- O zaman "Ashab-ı Yemin" olanlara ; "Selam olsun, esenlikler senin üstüne olsun ey "Ashab-ı Yemin" denilir!
"Ashab-ı Yemin" olanlar:
-"Sabikun olanlar":"Hayırlarda yarışanlar-İyilik öncüleri olanlar... En kaliteli, en güzel sonun sahibi olanlar...
-"Ashab-ı Yemin" ; "Ashabul Cennet" ; "Ashabul "Sâbikun" ; "Ashab-ı Sıddık" ;Kitabı, amel defteri, amel filmi sağdan verilenler; illiyin ehli...
-"Ashab-ı Yemin" olup tüm sadakat testlerinden, imtihanlarından gecerek Sıddıklardan; Sadıklardan olanlar.. Ve...Yine:BiizniAllâhi: "Allah'ın izniyle" "Sâbikun olanlar": "Hayırlarda yarışanlar-iyilik öncüleri olanlar:...
- Mü´min kulluğu gecmis ve adanma bilincine ermiş Resullere varisler olanlar..
"Sadık Kullar ": "Sadıklar":
-Doğru sözlüler, Sözünde Duranlar, Özüyle Sözü bir olanlar,
-İla'i Kelimetullah/Tevhid Davası için; yurtlarından çıkarılanlar, kovulanlar, sürgün yiyenler, her hapsi, takibi medrese-i yusufiyeye çevirenler..
-Dünyevi esaretlere, özgürlük ruhu sunanlar..
-Mal,mülk,eşya, nesne, evlat ne varsa Orjinal İslam'a adayanlar,
-Tüm yoksunluklara ve tedriclere, esaretlere rağmen şirke, küfre, nifağa dik durup, baş eğmeyenler..
-Lütuf ve Rızayı Allah´tan bekleyenler.. Allah'a: O´nun Sırat-i Müstakim olan orijinal yoluna, dinine ve Orijinal, Halis dini, yolu beyan eden Resulüne yardım ve yataklık edenler..
-Muhacirler..Öncelikle akleden akla hicret edenler. Hicretlerini koltuklara, döşeklere, çilelere, uzletlere, halvetlere değil, eylem eylem meydanlara dökebilen Muhacirler..
-İmanlarında sadık olanlar ve Affedilmez suçtan: şirkten nefret edenler!
- Asla ve kat'a şüpheye düşmeyenler, Allah'a ve Resulü'ne kesin itaat edenler! Tevhid Yolundan ve yolculuğundan dönmeyenler!
-Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla savaşanlar, Mücadele edenler,direnenler,hakikatleri hiçbir yalan realiteye değişmeyenler.
-Cennete yürüyen kul olduğunu ümid edenler.. Cennetlik kulun, cehennemlik işler yapanlara daima üstün olduğunu bilen bilinçliler..
-Yenilgiyi, mağlubiyeti lügatinden atmış ve iman edenler galibdirler bilincine haiz olanlar..
-Allah'tan başka kurtarıcı aramayanlar..
-Allah'a ve Resulü'ne isyan etmeyenler ve Allah'a ve Resulü'ne asi olanlara isyan gülü kesilen cesurlar..
-Ahireti dünyaya tercih edenler, dünya için ahiretini satmayanlar..
-Doğruluğu şiar edinmiş, dosdoğru doğrularla doğrulanlar..
-Allah'a kul olduğunun bilincinde olan doğru sözlü ve doğru ölçülü kullar..
 

92- Ve fakat; O zaman "Mükezzib Olanlara" ve "Dalalet Yolunu" seçenlere gelince;
Mükezzib Olanlar:
Uyarımız kendilerine geldiği halde; inatla gerçeğin sesini duymayanlardan, uyarıya rağmen inkarda direnenlerden, gocundurulmalarına, korkutulmaları na, sakındırılmalarına rağmen, yolumuza davet-tebliğ edilmelerine rağmen, ikaza rağmen, Gafletleri-Cehaletleri ve mazeretleri tarumar etmemize rağmen, süregelen ve uygulayageldiğimiz Kanun-u İlahi’yi bildirmemize rağmen; bunu inkarda direnerek Tekzib edicilerden : Yalanlayanlardan, reddedenlerden, inkâr edip alay edenlerden olan ferdler, kavimler, bölgeler,sahalar, coğrafyalar...
Orjinalde Dalâlet Üzre Mudil Kullar:
Sapıtmayı, doğru yoldan-orjinal yoldan ayrılmayı, azmayı, yanlışa yönelmeyi, iğrenc yollarda kaybolmayı, telef olmayı, şaşırmayı, yanılmayı, Hak"tan yüz çevirip, "batıla" tabi olmayı, vahyin gösterdiği yoldan ayrılarak "cahiliye"nin yoluna irtica etmeyi, vahyin gösterdiği yoldan çıkarak küfre sapmaya, fitneye, ifsada, fesada, nifağa, hevaya, münkere, tuğyana, İstikbara: Büyüklenmeye, İstiğnaye: Kendini yeterli görmeye, Şirk'e, ilimsizliği, amel edilmeyen ilme, boşa çıkan amellere, bilmemeye, azaba götüren yollara, orjinal islam dışındaki uyduruk yollara, düşüncelerde yanılgılara, zanna uymaya, aklı kullanmamaya, bilinçsizce başkalarını taklit etmeye, şımarmaya, çoğunluğa veya atalarını, şeyhlerini, gavslarını, alimlerini üzerinde bulduğu batıl yollara yönelmeye, Allah'la kendi arasına aracılar koymaya, tefrikaya, dünya hayatını ahirete tercihe, nefsani arzulara teslimiyete, mal-makam-evlat sevgisini yücelten putperestliğe, sıratı müstakim harici laiklik, demokrasi, liberal...ve izm'li yollara, şirk dini olan ta-sopia-tasavvufa, uyduruk bidat ve hurafelere, sapık tariklere-tarik atlere, zillete, köleliğe, zulme,sapma ve saptırmaya Hasara: Hüsrana- ziyana, bedbahtlığa, adaletsizliğe, Nisyana-Unutmaya kendini yönelten, "Mudil kullar" olmak..
 

93- O zaman böylelerine kaynar sudan karışık bir kokteyl ile: bir içecek ile azab dolu bir ziyafet ve ağırlanma sunacagız!
 

94- Cahim'in: Cehennemin alevli ateşinin içine "Tasliye" edilecekler : Yaslanacaklar, atılacaklar, sürülecekler....
"Tasliye" dünyada Fıkhi manada: Salavat getirirken; “Allâhumme salli alâ Muhammed” veya “Salla'llahu aleyhi ve sellem” demektir. Manada: eli yüze vurma eylemi; Cehenneme yaslananlardan olmamak icin sergilenen fiili ve mecazi örnektir.. " Ey iman edenler! Siz de ona çokça salât ve selâm edin” denkleminde ise her alanda Allah yolunda destek sunmak icin ellerin fiilen "hazır" olduğunun simgesel söylemidir...
-Ve onlar ; Mahrumiyet icinde olanların, yoksulların, fakirlerin, kim olursa olsun ihtiyaç sahibi olup, zorluk icinde olup destek isteyenlerin kendi mallarında, mülklerinde, varlıklarında Hak sahibi olduğunu gayet iyi bilirler ve gereğini yaparlardı! Onlar mallarıyla, mülkleriyle, tüm varlıklarıyla destek isteyenlerin destekçisi, ihtiyaç sahiplerinin, mazlumların gözetici, koruyucusu oldular!
 

95- Muhakkak ki bu Hakku'l-Yakîn'dir : Kesinlikle ama kesinlikle; işte bu size söylenen bilgiler Haktır, gerçektir, dosdoğrudur! Hakku'l-Yakin; gerçeğin ta kendisidir... "Yakin iman" konusudur!
Yakin İman Sahibi Kavimler / Toplumlar:
-Gayb olan Allah´a Gayb olarak ve tam olarak iman edenler, şirkten nefret edenler..
- Göklerde ve Yeryüzünde olan ayetleri ilimle - bilimle - görerek ve bilerek kesin bir iman kabulüyle ortaya koyabilenler, hayata bu denklemleri üretip sunabilenler...
-Direniş gösterenlerden, mücadele edenlerden, zorluklara göğüs gerip savaş veren Direnclilerden : Sabredenlerden olup ayetlere, delillere, ibretlere, derslere, mucizelere, işaretlere, belgelere, mesajlara kesinkes, candan, tereddütsüz iman ettikleri zaman onları hidayet yolunda kullananlar, bu ilimlerle kitleleri doğru yola iletenler, orjinal yola sevk ederek "rehberler", "öncüler" "kılavuzlar" olarak hayat sürenler...
-İlahi emirlere: "Kulp´a": Kur´an´a yapışanlar,tutunanlar ve önceki vahiylerede iman edenler! Ahiretin, daimi yurdun varlığına sanki görürcesine,kesin olarak iman edenler!
-Hiçbir septik tutuma, şüpheci tutuma yönelmeden Hükmullaha boyun eğenler...
-Salat ve Zekat bilinciyle, doğrularla doğrularak toplumu ifsad dan koruyanlar...
-"Ayetlerimize kesin olarak iman etmiyorsunuz" tehdidine maruz kalmadan, bunu duymaya ihtiyaç duymadan zaten gönülden, candan bir iman ortaya koyanlar...
- Sabretme yolunda: Direnç yolunda, mücadele ve zorluklara göğüs germe yolunda asla ve kat´a gevşekliğe, rehavete, durağan seyre, hafif tutumlara yönelmeyerek istikrarla mücadelesini sürdürenler, vazgeçmeyenler....
-Hidayete ve Rahmete giden yolunda... Basirete, ferasete, fehmetmeye, hikmete, Sünnetullah okumaya giden yolunda... Hayata klavuzlanma yolununda Kur´andan geçmekte olduğunu net olarak idrak edenler, içsel idrak sahipleri...
 

96- O halde haydi; yegane terbiye edici,hakim ve tek tasarruf sahibi Azim: Güclü, kudretli, kuvvetli, yüce, büyük Rabbini tesbih edenlerden ol!
Tesbih Ederlerden Olmak: 
Allah'ı Tenzih ederlerden.. "Münezzehtir, Benzersizdir" diyenlerden...O'nun Münezzehiyetine şahidler olarak yaşayıp şahid'lik ederlerden.. Tanıklar-Şahidler olarak eylem eylem anmalarla görevlerinde yürüyenlerden.. Allah'ın varlığına, yüceliğine, şanına şahidlik edenler olup, Rabbini yüceltenlerden...Derin bir hayranlık ve saygıyla eğilenlerden...Secdeye varanlardan...Rablerinin sınırsız ihtişamını hamd ile yüceltenlerden-tesbih edenlerden ve asla büyüklük, kibirlilik taslamayanlardan olarak bunu sürekli sürdürenlerden olmak!

 

 
 
 
Etiketler: Vakıa, Suresi, 58, ila, 96., Ayetler,
Yorumlar
Diğer Yazılar
İman Ettiğimiz Allah 196.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 195.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 194.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 193.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 192.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 191.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 190.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 189.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 188.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 187.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 186.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 185.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 184.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 183.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 182.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 181.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 180.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 179.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 178.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 177.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 143.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 142.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 141.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 140.Bölüm
Vakıa Suresi 11 ila 57. Ayetler
Vakıa Suresi 1 ila 10. Ayetler
Rahmân Suresi (40 ila 78. Ayetler)
Rahmân Suresi (1 ila 39. Ayetler)
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 139.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 138.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 137.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 136.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 135.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 134.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 133.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 132.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 131.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 130.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 129.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 128.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 127.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 126.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 125.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 124.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 123.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 122.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 121.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 120.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 119.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 118.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 117.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 116.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 115.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 114.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 113.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 112.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 111.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 110.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 109.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 108.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 107.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 106.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 105.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 104.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 103.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 102.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 101.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 100.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 99.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 98.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 97.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 96.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 95.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 94.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 93.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 92.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 91.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 90.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 89.Bölüm
Kamer Suresi (39 İla 55.Ayetler)
Kamer Suresi (17 İla 38.Ayetler)
Kamer Suresi (1 İla 16.Ayetler)
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 88.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 87.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 86.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 85.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 84.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 83.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 82.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 81.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 80.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 79.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 78.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 77.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 76.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 75.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 74.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 73.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 72.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 71.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 70.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 69.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 68.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 67.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 66.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 65.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 64.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 63.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 62.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 61.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 60.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 59.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 58.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 57.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 56.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 55.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 54.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 53.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 52.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 51.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 50.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 49.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 48.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 47.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 46.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 45.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 44.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 43.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 42.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 41.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 40.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 39.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 38.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 37.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 36.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 35.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 34.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 33.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 32.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 31.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 30.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 29.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 28.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 27.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 26.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 25.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 24.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 23.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 22.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 21.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 176.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 175.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 174.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 173.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 172.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 171.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 170.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 169.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 168.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 167.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 166.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 165.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 164.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 163.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 162.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 161.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 160.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 159.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 158.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 157.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 156.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 155.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 154.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 153.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 152.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 151.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 150.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 149.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 148.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 147.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 146.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 145.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 144.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 143.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 142.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 141.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 140.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 139.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 138.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 137.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 136.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 135.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 134.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 133.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 132.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 131.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 130.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 129.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 128.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 127.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 126.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 125.Bölüm
İbrahim...
Hayvanlaşma Temâyülü -1-
Necm Suresi (40 ila 62. Ayetler)
Necm Suresi (17 ila 39. Ayetler)
Necm Suresi (1 ila 16. Ayetler)
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 94.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 93.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 92.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 91.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 90.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 89.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 88.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 87.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 86.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 85.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 84.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 83.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 82.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 81.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 80.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 79.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 78.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 77.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 76.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 75.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 74.Bölüm
Tûr Suresi 1 ila 49. Ayetler
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 73.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 72.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 71.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 70.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 69.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 68.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 67.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 66.Bölüm
Zariyat Suresi (36 ila 60. Ayetler)
Zariyat Suresi (1 ila 35. Ayetler)
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 20.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 19.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 18.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 17.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 16.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 15.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 14.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 13.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 12.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 11.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 10.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 9.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 8.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 7.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 6.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 65.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 64.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 63.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 62.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 61.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 60.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 59.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 58.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 57.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 56.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 55.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 54.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 53.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 52.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 51.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 50.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 49.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 48.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 47.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 46.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 45.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 44.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 43.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 42.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 41.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 40.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 39.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 38.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 37.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 36.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 35.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 34.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 33.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 32.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 31.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 30.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 29.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 28.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 27.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 26.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 25.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 24.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 23.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 22.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 21.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 20.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 19.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 18.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 17.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 16.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 15.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 14.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 13.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 12.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 11.Bölüm
Kâf Suresi (20 ila 45. Ayetler)
Kâf Suresi (1 ila 19. Ayetler)
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 10.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 9.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 8.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 7.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 6.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 5.Bölüm
Hucurat Suresi (12 ila 18. Ayetler)
Hucurat Suresi (1 ila 11. Ayetler)
Fetih Suresi (18 ila 29. Ayetler)
Fetih Suresi (1 ila 17. Ayetler)
28 Şubat Denkleminde Tefekkür'ler 16.Bölüm
28 Şubat Denkleminde Tefekkür'ler 15.Bölüm
28 Şubat Denkleminde Tefekkür'ler 14.Bölüm
28 Şubat Denkleminde Tefekkür'ler 13.Bölüm
28 Şubat Denkleminde Tefekkür'ler 12.Bölüm
28 Şubat Denkleminde Tefekkür'ler 11.Bölüm
28 Şubat Denkleminde Tefekkür'ler 10.Bölüm
28 Şubat Denkleminde Tefekkür'ler 9.Bölüm
28 Şubat Denkleminde Tefekkürler 8.Bölüm
28 Şubat Denkleminde Tefekkürler 7.Bölüm
28 Şubat Denkleminde Tefekkürler 6.Bölüm
28 Şubat Denkleminde Tefekkürler 5.Bölüm
28 Şubat Denkleminde Tefekkür'ler 4.Bölüm
28 Şubat Denkleminde Tefekkür'ler 3.Bölüm
28 Şubat Denkleminde Tefekkür'ler 2.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 124.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 123.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 122.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 121.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 120.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 119.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 118.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 117.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 116.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 115.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 114.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 113.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 112.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 111.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 110.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 109.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 108.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 107.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 106.Bölüm
Muhammed Suresi (17 ila 38. Ayetler)
Muhammed Suresi (1 ila 16.Ayetler)
İman Ettiğimiz Allah 105.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 104.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 103.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 102.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 101.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 100.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 99.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 98.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 97.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 96.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 95.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 94.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 93.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 92.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 91.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 90.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 89.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 88.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 87.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 86.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 85.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 84.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 83.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 82.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 81.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 80.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 79.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 78.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 77.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 76.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 75.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 74.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 73.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 72.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 71.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 70.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 69.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 68.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 67.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 64.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 66.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 65.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 63.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 62.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 61.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 60.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 59.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 58.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 57.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 56.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 55.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 54.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 53.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 52.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 51.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 50.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 49.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 48.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 47.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 46.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 45.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 44.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 43.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 42.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 41.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 40.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 39.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 38.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 37.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 36.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 35.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 34.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 33.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 32.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 31.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 30.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 29.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 28.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 27.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 26.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 25.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 24.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 23.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 22.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 21.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 20.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 19.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 18.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 17.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 16.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 15.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 14.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 13.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 12.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 11.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 10.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 9.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 8.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 7.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 6.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 160.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 159.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 158.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 157.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 156.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 155.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 154.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 153.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 152.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 151.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 150.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 149.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 148.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 147.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 146.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 145.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 144.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 143.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 142.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 141.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 140.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 139.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 138.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 137.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 136.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 135.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 134.Bölüm
Uyku Bozukluğu Ve Beslenme Eksikliği = Karabasan(uyku felci)
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 133.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 132.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 131.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 130.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 129.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 128.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 127.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 126.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 125.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 124.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 123.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 122.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 121.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 120.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 119.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 118.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 117.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 116.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 115.Bölüm
Din Fıtrat'tır...
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 114.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 113.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 112.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 111.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 110.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 109.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 108.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 107.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 106.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 105.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 104.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 103.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 102.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 101.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 100.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 99.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 98.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 97.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 96.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 95.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 94.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 93.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 92.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 91.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 90.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 89.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 88.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 87.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 86.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 85.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 84.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 83.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 82.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 81.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 80.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 79.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 78.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 77.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 76.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 75.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 74.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 73.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 72.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 71.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 70.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 69.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 68.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 67.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 66.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 65.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 64.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 63.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 62.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 61.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 60.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 59.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 58.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 57.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 56.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 55.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 54.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 53.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 52.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 51.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 50.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 49.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 48.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 47.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 46.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 45.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 44.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 43.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 42.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 41.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 40.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 39.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 38.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 37.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 36.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 35.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 34.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 33.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 32.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 31.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 30.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 29.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 28.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 27.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 26.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 25.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 24.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 23.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 22.Bölüm
Ahkâf Suresi (14 ila 35. Ayetler)
Ahkâf Suresi (1 ila 13. Ayetler)
Câsiye Suresi (24 ila 37. Ayetler)
Câsiye Suresi (10 ila 23. Ayetler)
Câsiye Suresi (1 ila 9. Ayetler)
Duhân Suresi ( 39 ila 59. Ayetler)
Duhân Suresi ( 13 ila 38. Ayetler)
Duhân Suresi (1 ila 12. Ayetler)
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 21.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 20.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 19.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 18.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 17.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 16.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 15.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 14.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 13.Bölüm
Zuhruf Suresi (70 ila 89. Ayetler)
Zuhruf Suresi (51 ila 69. Ayetler)
Zuhruf Suresi (26 ila 50. Ayetler)
Zuhruf Suresi (1 ila 25. Ayetler)
Şûrâ Suresi (40 ila 53. Ayetler)
Şûrâ Suresi (36 ila 39. Ayetler)
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 49.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 48.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 47.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 46.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 45.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 44.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 43.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 42.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 41.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 40.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 39.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 38.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 37.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 36.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 35.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 34.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 33.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 32.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 31.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 30.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 29.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 28.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 27.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 26.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 12.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 11.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 10.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 9.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 8.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 7.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 6.Bölüm
Şûrâ Suresi (21 ila 35. Ayetler)
Şûrâ Suresi (13 ila 20. Ayetler)
Şura Suresi (1 ila 12. Ayetler)
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 25.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 24.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 23.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 22.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 21.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 20.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 19.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 18.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 17.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 16.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 15.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 14.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 13.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 12.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 11.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 10.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 9.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 8.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 7.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 6.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 5.Bölüm
Kuran'da Zikir Kavramı 12.Bölüm (son)
Kuran'da Zikir Kavramı 11.Bölüm
Kuran'da Zikir Kavramı 10.Bölüm
Kuran'da Zikir Kavramı 9.Bölüm
Kuran'da Zikir Kavramı 8.Bölüm
Kuran'da Zikir Kavramı 7.Bölüm
Fussilet Suresi (45 ila 54. Ayetler)
Sad Suresi (70 ila 88. Ayetler)
Kuran'da Zikir Kavramı 6.Bölüm
Kuran'da Zikir Kavramı 5.Bölüm
Kuran'da Zikir Kavramı 4.Bölüm
Fussilet Suresi (22 ila 44. Ayetler)
Fussilet Suresi (1 ila 21. Ayetler)
Mü'min Suresi (57 ila 85. Ayetler)
Mü'min Suresi (33 ila 56. Ayetler)
Mü'min Suresi (1 ila 32. Ayetler)
Zümer Suresi (61 ila 75. Ayetler)
Zümer Suresi (23 ila 36. Ayetler)
Zümer Suresi (37 ila 60.Ayetler)
Zümer Suresi (1 ila 22. Ayetler)
Sad Suresi (36 ila 69. Ayetler)
Sad Suresi (1 ila 35. Ayetler)
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 5.Bölüm
28 Şubat Denkleminde Tefekkür'ler 1.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 4.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 4.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 5.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 4.Bölüm
Saffat Suresi (123 ila 182. Ayetler)
Saffat Suresi (75 ila 122. Ayetler)
Saffat Suresi (29 ila 74. Ayetler)
Saffat Suresi (1 ila 28. Ayetler)
Yasin Suresi
Fatır Suresi
Sebe Suresi
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 4.Bölüm
Kuran'da Zikir Kavramı 3.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 3.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 5.Bölüm
Kuran'da Zikir Kavramı 2.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 3.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 3.Bölüm
Ahzab Suresi (45 ila 73. Ayetler)
Ahzab Suresi (26 ila 44. Ayetler)
Ahzab Suresi (1 ila 25. Ayetler)
Secde Suresi
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 2.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 2.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 3.Bölüm
Lokman Suresi
Rum Suresi
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 2.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 2.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 1.Bölüm
Kuran'da Zikir Kavramı 1.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 1.Bölüm
İman ettiğimiz Allah 3.Bölüm
Ankebût Sûresi
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 1.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 1.Bölüm
İman ettiğimiz Allah 2.Bölüm
İman ettiğimiz Allah 1.Bölüm
Orjinal İslam Yazarları
Misafir Kalemler
En Çok Okunanlar
ASR'A DÜŞEN SÖZLER
Hayatın Hayatı İman'ladır..Akletmeyen Aklı Taşıyan Kafa Vücuduna Hammallık Yapmıştır..!


HİKMET/HADİS
Ebi'l-Cevzai rahimehullah anlatıyor: "Hasan İbnu Ali (radıyallahu anhüma)'ye: "Resulullah aleyhissalatü vesselam'dan ne ezberledin?" diye sordum. Şu cevabı verdi: "Aleyhissalatü vesselam'dan: "Sana şüphe veren şeyi terket, emin olduğun şeye ulaşıncaya kadar git. Zira sıdk (doğruluk) kalbin itminanıdır, yalan şüphedir." {Tirmizi, Kıyamet 61, (2520); Nesai, Eşribe 50, (8, 327, 328). }


Tarihe Göre Ara
Orjinal İslam Arşivi

dizin

,