Yazı Detayı
08 Eylül 2019 - Pazar 17:58 Bu yazıkez okundu
 
Vakıa Suresi 11 ila 57. Ayetler
Neue WELT
neueıslam@hotmail.com
 
 
 
 

 

11- "Mukarrip olacaklar"; Birbirine ulak olup, takipçiler olup "Cennet Sahabesi" olacaklar ve cennette ikâmet edecekler!
"Mukarrip olanlar" ; "Mukarreb olanlar":
-Allah'a; Cemalullaha yaklaştırılmış kimseler...
-"Karrebe"; "Kurba" ; Kurban edilen, bogazlanan, kesilen, adanan,dogranan. Dünya serüveninde kendini Rabbe ve Rabbin yoluna adayan kullar..
-Orjinal akidesine kendini adayanlar, kurban edenler...
-Zanni bilgiyi asli bilgiye: Zan dolu yolu Orjinal yola tercih etmeyerek kendini naim cennetlerine götürecek yola kılavuzlayanlar...
-Rabbine Saygı gösteren,gereği gibi tenzihe yönelen, serkeşlik yapmayan, Rabbine büyüklük taslamayan, Rabbini sınırlamak isteme küfrüne yönelenlerden olmayan, ego´sunu, nefsini ilah edinmeyen kullar..
-Üstünlügün merkezine takva haric ilkelerde aramayan kullar...
- "Racim iblis'in -Racim Şeytanın": Satanist fikirlerinin her tür vesvesesiyle mücadele edip doğru yoldan çevrilmeyen kullar...
-Sadece Rabbime sığınıyorum - güveniyorum diyen ve Kesinlikle ama kesinlikle bilin ki : Benimde yegäne terbiye edicim,hakim ve tek tasarruf sahibi Rabbim Allah´tır. Sizinde yegâne terbiye ediciniz, hakim ve tek tasarruf sahibi Rabbiniz yine Allah´tır diyen kullar!!
-Takva sahibi olanlar:"Allah'ın koruma kalkanı altına" kendilerini transfer edenler-gerekeni yapanlar...Kendini Allah'a sigortalayanlar..Garantör olarak Allah'ı kabul edenler.. Allah’tan gereği gibi korkanlar...O na karşı gelmekten çekinip sakınanlar.. O na saygı duyanlar... Bir'leyenler.. Gereği gibi tenzih eden muhlisler olanlar..O na güvenenler... Halklardan, toplumlardan,insanlardan degil de, kendini Allah'tan emredilen gibi korumaya ve koruma kalkanına yöneltenler.. Korkmaya, çekinmeye en ziyâdesiyle layık olan, liyâkat sahibi olan Allah'tır diyen eylem-tutum-söylem bütünlügü gösterenler.. Erdemli davrananlar..O´nun orjinal yolunu gözetenler, sorumluluğu üstlenenler,bilincin ögretmeni-ögrencisi olanlar.. Kâfirlere ve münafıklara itaat etmeyenler! Boyun eğmeyenler! Uymayanlar!En iyi bilen Alim Allah'a boyun eğip uyanlar! Hüküm ve hikmetin dirençli talib´leri ve galib'leri olanlar.. Allah'a ittika edenler: Yaslananlar, dayananlar.
-Allah'a "Muhlis Kul" olanlar; 
Muhlis Kullar: Dini Allah'a özgüleyerek,katıksız hanif bir inançla,dini yalnızca O'na 'halis kılanlar ve gönülden bağlılar olarak,bütün içtenlikleriyle sadece ve sadece Allah'a bağlanarak,dini yalnız Allah'a tahsis ederek,kullara kul olmayanlardan olup sadece O'na yalvararak,direk O ´na dua edenler..Mutedil olup:Orta yolu,vasat yolu,hak yolu tutanlar... Ayetlere,delillere, İşaretlere, mesajlara,vahye yönelenler, hainlerden, sözlerini-taahhütlerini bozanlardan, Rabbini gereği gibi tenzihe yönelmeyip Allah'a iftira atanlardan, küfürden,şirkten,nifaktan yana olmayarak ısrarla vahiyle doğrulanlar,vahiyle sapmalardan korunanlar ve böylelikle akledip ihlas ehli olanlar!

 

12- " Naim" olan: Nimetlerle dolu olan Cennetler içindedirler...
 

13- Büyük bir bölümü eski guruplardan,önceki topluluklardan, evvelki ümmetlerdendir..
 

14- Ve bir bölümüde Âhirde; Dünyadaki son devirde, ilerde sonradan gelecek nesiller içindendir...
 

15- Karşılıklı olarak tahtlara yaslanarak, koltuklar üzerinde keyif sürerek "sürur ederler"; dinlenirler, sevinçle ve keyifle üzerilerine kuruldukları, yaslandıkları, dayandıkları o "Mevdûn" kılınmış; "Mevdüd" kılınmış; Altınlarla, incilerle, elmaslarla, mücevherlerle işlenmiş, örülmüş tahtlarda, koltuklarda otururlar...
 

16- Karşılıklı olarak tahtlarda,koltuklar üzerindedirler...
 

17- Ve yine onların etraflarında "Vildan'lar" dolaştırılır, " Tavaf ettirilir ": çevrelerinde döndürülür... "Vildan'lar" ; Onlar sanki inciler gibi "Meknün'dür": Sanki sedefinde, kabuğunda, çekirdeğinde saklı tutulan, muhafaza edilen, hazineler gibi saklanan berrak yumurtalara, cevherlere benzerler, tertemiz, kaliteli, onurlu ve yakışıklı hizmetli kız ve erkek çocuklardır, cennetin hizmetli gençleridir. Vildan'lar "Muhallid'dir";" Huludi'dir" ; "Hâlid'dir"; Ölümsüzdürler...Vildanlar; Halid olanlar olarak/Ebeden, ebediyyen kalıcı olanlar olarak: Sonsuza dek ve sürekli olarak orada sizlere hizmet sunacaklardır!
 

18- Kaynaklardan, pınarlardan, akar sulardan billur kadehlere, sürahilere , kâselere doldurulmuş içecekler onların etraflarında dolaştırılır, tavaf ettirilir: çevrelerinde döndürülür... Bembeyazdır.. Berraktır ve içenlere lezzet verir, tat verir...
 

19- Lâ! Hayır Hayır! Onlara sunulan bu içkilerden ötürü başlarında ağrıda olmaz! Lâ! Hayır Hayır! onun içinde aklı bozan, sersemleten hiç bir şey yoktur! Ve onlar onu içtiklerinde kendilerinden de geçmezler, sarhoş da olmazlar!
 

20- Ve orada hangi meyveyi "Tahâyyür ederseniz"; Arzu ederseniz; Hangi meyveye "Tahhayyer olursanız"; Hayretler içerisinde ve sevinçle, seçip beğenerek dilediğiniz her türlü meyveler, yemişler hayalinizin ötesinde bir güzellikte orada size sunulacak... Hayran kalacaksınız..
 

21- Ve yine orada iştahla, büyük bir arzuyla beslenecekleri taze kuş etleri de kendilerine ikram ederiz..
 

22- Ve yine onları harika "Huri'lerle" : Büyük, iri ve siyah gözlü görevlilerle : Gözünün beyazı bembeyaz olan , dokunulmamış, tertemiz , kaliteli, onurlu, güzel ve yakışıklı olan karşı - anti - tezat cinslerden hizmetlileri onlara eşleştirerek destekleriz....
Fıtrat Üzre Gelen Huri Ödülü:
"Dünyada imtihan sürecinde Erkek fıtrata kadınlar nefsin şiddetle arzuladığı şeyler olarak süslü gösterildi. Kadın fıtratına erkekler gibi şiddetle geçerli olmayan bu kod erkeklere yüklendi...Dünyada imtihanda kendini bundan koruyan erkeklere, imtihanda nefsine ve genetik arzulara mağlub olmayan, zinaya ve zulme yönelmeyen, gözlerini haramdan koruyan erkeklere ahirette verilecek imtihanda kazanma bedeli...Ve orada herkes mutludur, erkek veya bayan sunulan tüm ikramlardan tam olarak mutlu ve memnundur... Cennet her iki cinse sadece mutluluk konağıdır, mutsuzluk orada hiç bir gerekçeyle yoktur... Cennetlik kullar diledikleri ne varsa orada sahip olacaklardır..
 

23- Onlar sanki inciler emsali; örneği gibi "Meknün´dür": Sanki sedefinde, kabuğunda, çekirdeğinde saklı tutulan, muhafaza edilen, hazineler gibi saklanan berrak yumurtalara, cevherlere benzerler, tertemiz, kaliteli, onurlu güzel ve yakışıklı olan karşı - anti - tezat cinslerden hizmetlilerdir...
 

24- İşte bu yapmış oldukları şeylerin karşılığı olarak kendilerine keseceğimiz cezadır, kendilerine vereceğimiz mükafaatlandırmadır, ödüllendirmedir...
 

25- Lâ! Hayır Hayır! Orada "Lağven" söylenen; Kuru gürültü olsun diye söylenen, dil alışkanlığı olarak manadan yoksun olarak kurulan boş bir söz, boş bir kelime işitmeyecekler, duymayacaklar! Orada "Lağvedici"; birbirlerini veya her hangi bir meseleyi kötüleyecek, hükümsüz kılacak, feshedip dağıtacak, rencide edecek hiç bir kötü söz, kötü söylem yoktur! Lâ! Hayır Hayır! Orada günaha girme diye bir konuda yoktur! Cennette kendilerini "Esim" yapacak; Kendilerini haddi aşan asi günahkarlar olarak cehennemi boylayanlar yapacak hic bir kötülükte yoktur!! Cennette böyle günaha girme riski, durumu gibi durumlarda yoktur! Cennette sadece her türlü güzellikler vardır!
 

26- Söylenen söz; "Selam olsun! Esenlikler olsun" sözüdür... Yine cevaben söyledikleride" "Sizede selam olsun! Esenlikler olsun" sözüdür..
 

27- "Ashab-ı Yemin" yolunda "Ashab-ı Yemin" olanlara gelince;
-"Sâbikun olanlar" : "Hayırlarda yarışanlar-iyilik öncüleri olanlar... En kaliteli, en güzel sonun sahibi olanlar...
-"Ashab-ı Yemin" ; "Ashab ul Cennet" ; "Ashab ul Sâbikun" ; "Ashab-ı Sadık" ;Kitabı, amel defteri, amel filmi sağdan verilenler; illiyin ehli...
-"Ashab-ı Yemin" olup tüm sadakat testlerinden, imtihanlarından gecerek Sıddıklardan; Sadıklardan olanlar.. Ve...Yine: BiizniAllâhi: "Allah'ın izniyle" "Sâbikun olanlar" : "Hayırlarda yarışanlar ve iyilik öncüsü olanlar...
- Mü´min kulluğu gecmis ve adanma bilincine ermiş Resullere varisler olanlar..
"Sadık Kullar ": "Sadıklar":
-Doğru sözlüler, Sözünde Duranlar, Özüyle Sözü bir olanlar,
-İla'i Kelimetullah/Tevhid Davası için; yurtlarından çıkarılanlar, kovulanlar, sürgün yiyenler, her hapsi, takibi medrese-i yusufiyeye çevirenler..
-Dünyevi esaretlere, özgürlük ruhu sunanlar..
-Mal,mülk,eşya, nesne, evlat ne varsa Orjinal İslam'a adayanlar,
-Tüm yoksunluklara ve tedriclere, esaretlere rağmen şirke, küfre, nifağa dik durup, baş eğmeyenler..
-Lütuf ve Rızayı Allah´tan bekleyenler.. Allah'a: O´nun Sırat-i Müstakim olan orjinal yoluna, dinine ve Orjinal, Halis dini, yolu beyan eden Resulüne yardım ve yataklık edenler..
-Muhacirler..Öncelikle akleden akla hicret edenler. Hicretlerini koltuklara, döşeklere, çilelere, uzletlere, halvetlere değil, eylem eylem meydanlara dökebilen Muhacirler..
-İmanlarında sadık olanlar ve Affedilmez suçdan: şirkten nefret edenler!
- Asla ve kat'a şüpheye düşmeyenler, Allah'a ve Resulü'ne kesin itaat edenler! Tevhid Yolundan ve yolculuğundan dönmeyenler!
-Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla savaşanlar, Mücadele edenler,direnenler,hakikatleri hiçbir yalan realiteye değişmeyenler.
-Cennete yürüyen kul olduğunu ümid edenler.. Cennetlik kulun, cehennemlik işler yapanlara daima üstün olduğunu bilen bilinçliler..
-Yenilgiyi, mağlubiyeti lügatinden atmış ve iman edenler galibdirler bilincine haiz olanlar..
-Allah'tan başka kurtarıcı aramayanlar..
-Allah'a ve Resulü'ne isyan etmeyenler ve Allah'a ve Resulü'ne asi olanlara isyan gülü kesilen cesurlar..
-Ahireti dünyaya tercih edenler, dünya için ahiretini satmayanlar..
-Doğruluğu şiar edinmiş, dosdoğru doğrularla doğrulanlar..
-Allah'a kul olduğunun bilincinde olan doğru sözlü ve doğru ölçülü kullar..

28- Ashab-ı Yemin olanlara; "Mahdüd" kılınmış; dikenleri alınmış tertemiz sidir ağaçlarının ; sedir ağaçlarının arasında yaşarlar.
 

29- Ve yine bunlara "Mendûd" kılınmış; Sanki bir taraktaki dişler gibi birbirinin üzerine kat kat dizilmiş muz ağaçları vardır...
 

30- Ve yine bunlara "Mendûd" kılınmış : Sanki bir taraktaki dişler gibi birbirinin üzerine kat kat dizilmiş; uzayan gölgeler, gölgeli alanlar, serinlik verici gölgelikler vardır.
 

31- Ve yine bunlar çağlayan suların etrafındadırlar...
 

32- Ve yine bunlara; türlü türlü, muhtelif : çeşitli yemişler, ürünler, meyveler vardır!
 

33- Lâ! Hayır Hayır! Kesinlikle ama kesinlikle burada sunulan ödüller "Maktuat'a" uğramayacaktır : Hiç bir kesintiye uğramayacak ve sınırsız olarak kendilerine bu nimetler sürekli ama sürekli olarak verilecek.. Lâ! Hayır Hayır! Kesinlikle ama kesinlikle burada sunulan ödüller "Memnûat'a" uğramayacaktır / "Memnû" olmayacaktır : Burada sunulan hiç bir ikrama yasak olmayacaktır... Yasaklı Meyve imtihanı gibi bir imtihan burada olmayacaktır! Dilediklerinden diledikleri kadar tüketmekte özgür olacaklar...
 

34- Ve... "Merfu" ya eren : "Ref" edilen : Yükseltilmiş yataklara; ham maddesi, iç kesimleri ipekten olan döşeklere yaslanırlar, otururlar, keyif sürerler...
 

35- Kesinlikle ama kesinlikle onları burada yeni denklemlerle bina ettik, inşa ettik, yeniden düzenleyip, bicimlendirdik, şekillendirdik... Buraya uygun yeni bir yaratılış ile yeniden yarattık...
 

36- Böylece onları el değmemiş bir bakirelik üzre, bekâret üzre, saflık, temizlik, masumluk üzre tertemiz bir bicimde yeniden hazırladık...
 

37- Aynı yaştadırlar, yaşıttırlar ve cok güzel bir sevgiyle muhabbet ederler, konuşurlar..
 

38- Bunlar "Ashab-ı Yemin" olanlar içindir.. 
"Ashab-ı Yemin" olanlar: 
-"Sâbikun" olanlar: Hayırlarda yarışanlar
- iyilik öncüleri olanlar.. En kaliteli, en güzel sonun sahibi olanlar... 
-"Ashab-ı Yemin" ; "Ashabul Cennet" ; "Ashabul Sabikun" ; "Ashab-ı Sıddık" ; Kitabı amel defteri, amel filmi sağdan verilenler; illiyin ehli... 
-"Ashab-ı Yemin" olup tüm sadakat testlerinden, imtihanlarindan gecerek Sıddıklardan; Sadıklardan olanlar.. Ve...Yine: BiizniAllâhi: "Allah'ın İzniyle" "Sabikun olanlar" : "Hayırlarda yarışanlar-iyilik öncüleri olanlar:... 
- Mü'min kulluğu gecmis ve adanma bilincine ermis Resüllere varisler olanlar.. "Sadık Kullar ": "Sadıklar": 
-Doğru sözlüler, Sözünde Duranlar, Özüyle Sözü bir olanlar, 
-İla'i Kelimetullah/Tevhid Davası için; yurtlarından çıkarılanlar, kovulanlar, sürgün yiyenler, her hapsi, takibi medrese-i yusufiyeye çevirenler.. 
-Dünyevi esaretlere, özgürlük ruhu sunanlar.. 
-Mal,mülk,eşya, nesne, evlat ne varsa Orjinal İslam'a adayanlar, 
-Tüm yoksunluklara ve tedriclere, esaretlere rağmen şirke, küfre, nifağa dik durup, baş eğmeyenler.. 
-Lütuf ve Rızayı Allah´tan bekleyenler.. Allah'a: O nun Sırat-i Müstakim olan orjinal yoluna, dinine ve Orjinal, Halis dini, yolu beyan eden Resulüne yardım ve yataklık edenler.. 
-Muhacirler..Öncelikle akleden akla hicret edenler. Hicretlerini koltuklara, döşeklere, çilelere, uzletlere, halvetlere değil, eylem eylem meydanlara dökebilen Muhacirler.. 
-İmanlarında sadık olanlar ve Affedilmez suçdan: şirkten nefret edenler! 
- Asla ve kat'a şüpheye düşmeyenler, Allah'a ve Resulü'ne kesin itaat edenler! Tevhid Yolundan ve yolculugundan dönmeyenler! 
-Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla savaşanlar, Mücadele edenler,direnenler,hakikatleri hiçbir yalan realiteye değişmeyenler. 
-Cennete yürüyen kul olduğunu ümid edenler.. Cennetlik kulun, cehennemlik işler yapanlara daima üstün olduğunu bilen bilinçliler.. 
-Yenilgiyi, mağlubiyeti lügatinden atmış ve iman edenler galibdirler bilincine haiz olanlar.. 
-Allah'tan başka kurtarcı aramayanlar.. 
-Allah'a ve Resulü'ne isyan etmeyenler ve Allah'a ve Resulü'ne asi olanlara isyan gülü kesilen cesurlar.. 
-Ahireti dünyaya tercih edenler, dünya için ahiretini satmayanlar.. 
-Doğruluğu şiar edinmis, dosdoğru doğrularla doğrulanlar.. 
-Allah'a kul olduğunun bilincinde olan doğru sözlü ve doğru ölçülü kullar.. 

 

39- Büyük bir bölümü eski guruplardan, önceki topluluklardan, evvelki ümmetlerdendir.. 
 

40- Ve bir bölümüde Âhirde; Dünyadaki son devirde, ilerde sonradan gelecek nesiller icindendir...
 

41- "Ashâbu’ş-şimâl olanlar; "Ashabü´l meş'eme" olanlar varya; bu ne kötü bir akibettir , bu ne hazin sondur böyle. Ashâbu’ş-şimâl’ olanlara; "Ashabü´l meş'eme" olma sonuna erenlere... ‘Ashâbu’ş-şimâl’ olanlar; "Ashabü´l meş'eme" olanlar : Büyük günah sahibi olanlar; Kitabı, amel defteri, amel filmi soldan verilenler; Siccin ehli olanlar... 
"İctinab-ı Kebâir-i El İsim'den Günahlar"; Kebâir-i El İsim : Büyük Günahlar 
-Allah’a eş-ortak-şirk koşmak!! Yardımcılar, aracılar, şefaatciler, kurtarıcılar edinmek!... 
-Allah'a yalan uydurmak, iftiralar dizmek, Allah'a evlat edindi gibi, soy sahibiydi gibi beşeri-ihtiyaca- acziyete yönelik her tür iftira... 
-Allah hakkını öncelememek... Allah´ın sınırlarını gözetmemek, korumamak... 
-Allah'a küsmek... 
-Allah’ın rahmetinden ümit kesip azabdan emin olmak... 
-Zâni kullar olarak: Gerek toplumsal, adaletsel, hukuksal, cinsiyetcilik vs... Her alanda toplumun icinde tecavüzcü manyaklar olmak ve toplumu ifsad ediciler olmak... 
-LBGT Gibi Fıtrata açılan her tür savaşta nefer olmak!! LBGT eksenli egitim kurumu kurmak... Kâinata konan Fıtri Sünnetullah Kanunlarını ifsad edici askerler, hizbuşşeytanlar olmak,beraber saf tutmak... 
-Gerceklerin üzerini örtmek, Allah ile aldatmak, ücretini Allah´tan istememek... 
-Aklı sarhoş eden her tür fikirsel ve fiziksel maddeler ile toplumu uyutmak... Algıları yönetmek... 
-Günahlara zemin sunmak, nifak ile onay vermek, maddi-manevi destek sunmak, iyiligi emretmek kötülükten men etmek yerine günah birimlerini sırtını yaslamak... 
-Güce tapmak,zulme ve zalime taraf olmak,zulme rıza göstermek. 
-Kamuya yahut ister iman eden-ister etmeyen her kim olursa olsun her hangi bir bireye ait mülkiyete tecavüze yönelmek, zorla-cebren - gasp ile çalmak... En adi suclardan olan hırsızlık yapma eylemini yapmak veya sükutla ortak olmak veya uyduruk fetvalarla onamak! -Her kim olursa olsun : Normal hayat sürecinde "İnsan kanı mukaddestir" ilkesini cignemek!! Haksız olarak bir insandaki can güvenligine , Hayat hakkına müdahil olmak, insan öldürmek... 

-Yine iman edenlerin Kanı mukaddestir!! Bir iman edeni kâlbi yahut fiziki olarak öldürmek bir yana dursun şakadan dahi olsa iman edene örnegin bıcak çekmek... 
-Nesil emniyetini ifsad edici her tutum... Diri diri ana rahminde öldürülen, kürtaj ile gaspedilen cinayetler.... Bilerek ve isteyerek cocuk düşürmeler.... 
-Erkeklerde ve Bayanlarda GDO: Sperm - yumurta - döllenmeyi engelleyecek kısırlık faktörlerine yol acan her tür ifsad edici tutum, yahut bile isteye tahribat, yahut kulun kendi kendini bile-isteye Hadım etmesi: Kısırlık yolunu secmesi... - Suçsuz bir kadın veya erkeğe zina iftirası atmak... 
-Yalancı şahitlik yapmak, adil şahitliği gizlemek... 
-Yemin-i Gâmus ile: Yalan yeminlerle Allah'ın adını yalanına âlet etmeye yönelmek.. 
-Meşrû müdahale haric, Müslümanlarla veya insaniyetle savaşmak... 
-Faiz almak-vermek-faiz lobilerinin /yönetimlerinin köpegi olmak... 
-Yetimlerin her tür hukugunu gözetmemek... 

- Rüşveti, yolsuzlugu, rantiyeciligi, dalkavuklugu yol edinmek... 
- Emanetlerine zulmetmek... Kadınları yahut Erkekleri, Cocukları, ihtıyarları ezmek... 
-Mübah konularda: Anneye-babaya itaat etmemek, öf demek, eza etmek... 
-Heva ve hevesinden Haramlar-helaller üretmek... Resullere Kezzab: Yalanlayıcı muamele sunabilmek icin Resullere iftiralar dizmek... 
-Kadere: Ölçüye riayet etmemek, malzemeden calmak, eksik ücret ödemek, işci-işveren akdinde eksik, kalitesiz iş sunmak, eksik ölçmek veya eksik tartmak, piyasadaki kalite düzeyini düşürüp piyasa dengelerini sahtekârca davranarak yerinden oynatmak...Kirli kazanclar-kâr dengeleri kurmak... 
-Zekâtı vermemek, vergiyi kacırmak, vergi ödeme polaritesini indirgemek icin her tür sahtekar tutuma yönelmek, fakirin eline zekatın temligini: gecmesini engellemek... 
-Alimlerini, bilimde ileri gidenlerini ilah edinmek, alimlerine dokunulmazlık yüklemek, eleştirilmez kutsal kullar ilan etmek... Mutlak dogrumuza ragmen, alimlerinin, evvelkilerin, atalardan kalma kültürlerin yolunu kabul etmek... 
-Din Pezevenkligi yapmak: Dini az bir ücrete satmak, kullardan gelecek begeniler ugruna Rabbin begenmedigi eylemleri hayata gecirmek, din satma cürmünü erkek veya bayan satma cürmünün pezevenkliginden hafif görmek... 
-İnsan pezevenkligi: Dünyaya insan ticareti - tacirligi yapmak... Kadın ve Erkek ticareti - tacirligi yapmak, cocuklara seks kölesi muamelesi yapmak... 
-Her tür modern sihir ile: Toplumu uyutma sistemiyle: Gerceklerin üstünü örtmek icin insan aklına müdahale eden sistemleri yürütmek, Beyin Kontrol Yöntemleriyle insanlara ve hareketlere müdahale etmek, illuminati, subliminâl mesajlar sunmak! 
-Yerlerde ve Göklerde bulunan tüm kevni ayetlere zulmetmek... Orman yakmak, denizi kirletmek, nehirleri zehirlemek, kirli atıkları dogaya salmak, hava kirliligi... 
-Leş ve domuz etini türlü emülgatörler ile-kimyevi denklemler ile gizleyerek halklara zoraki yedirerek insani ic dengeyi bozmak yahut bile-isteye bunu yemek... 
-Her tür habere itibar etmek, fasıktan geleni haberi haber gibi ciddiye almak ve deger vermek. Haber gibi, iletişim gibi konularda her duyduguna itibar göstermek... 
-Kumar oynamak... Kumara destek sunmak... Kumar ile gercek gündemi örtmek... 
- Zihar yapmak: Kocanın hanımına: “Sen benim anam, bacım gibisin” demesi. Kadının da kocasına “babam, kardeşim” gibi cümleler sarfetmesiyle onunla asla cinselligi yaşayamayacagını deklere etmesi... Helali harama yönelmesi... 
-Her tür Âsabiyet: Irkcılık, soyculuk, silsilecilik, faşizan tutumlar... 
- Tecessüs üzre olmak: Arka bahcelerde gizliden gizliye insanlarla ilgili konuşanlardan, onları gizlice takip edip ayıplarını araştıranlardan, bunu deklere edenlerden, izinsiz kamera - ses gibi kayıtlar tutanlardan, müslümanlara tuzaklar kuranlardan olmak... 
- Tekfircilik.. Ben iman ediyorum diyenlere dâveti sunmadan önce tekfiri sunmak.. 
- Esrar, afyon,eroin gibi sarhoşluk veren şeyleri kullanmak. 
- Hayvanlara cinsi temasta bulunmak, kevni ayetlerin hukugunu gözetmemek... 
-Müsrif kullar olmak: Kendini her alanda harcayan beyinsiz kullar olmak.. 
-Mutabakatlara ihanet etmek... Kulluk sözleşmesine ihanet etmek... Hangi sistem icerisinde olursa olsun: ister islam devleti ister küfür devleti iman edenlerin icinde bulundugu devletle olan Mutabakatlarına: Ahidlerini, hukugunu, anlaşma ve sözleşmelerini sonuna kadar yerine getirmeleri, ahidlerine asla ihanet edici terörize tutumlara girmemeleri, ahidlerine sadakatlerine insanları şahid tutmaları gerektigi bilincini terketmeleri ve terörize tutumlara yönelmeleri... 
-Emanetleri ehline vermemek, ehil şuralar kurmamak, kullara kaldıramayacakları sorumluluklar yüklemek... 
-Fıtrata müdahil olup, Kadının kendini erkeğe, erkeğin kendini kadına benzetmesi... 
-Allah yolunda mücadele etmekten, cehd etmekten kacmak, inzivaya cekilmek... 
-Ve...Âmenu olanların: İman edenlerin en önemli özelliklerinden biriside yine; Fahişelik yapmaktan-Fuhuştan-Fahşa sistemlerden kendilerini arındırmalarıdır!! 
"Zannus's Sev´i" yapanlar: -Allah'a karşı :Allah hakkında kötü zanlar üretipte Allah´a karşı "Kezzab kesilenlerden": Yalanlar,iftiralar, uydurmalar, yakıştırmalar dizenlerden, Allah´a küsenlerden, Allah´tan bile bile yüz çevirenlerden olup kendi aleyhlerinde olan bu haksız, zalim, ähmak tutumlarla kendilerine kötü sunu hazirlayanlar...
-Allah indinde hic bir gecerliligi olmayacak olan, hic bir degeri olmayacak olan çakma hüccetler: Beyyineler, deliller, kanıtlar ile paralel dinler üretip ve kendilerince güya kesin bir belge niteliginde olan bu iftiralara ispatlar sunmaya yönelerek bu yolla Allah´a iftiralar atmaya yönelenler... 
-"Seyyiât Planları" içinde olanlar : Seyyiât Üzre : Kötü planlar içinde olanlar, çirkin tuzaklar, pislik sinsilikler, hileler, nifaklar, şirk ile aldatanlar,sistemsel düzenbaz sahtekärlıklar içinde dönek kullar olanlar ve bu yöntemlerle Allah´a iftira atanlar.. -"Veled Allâhu" diyerek: Allah veledler,çocuklar edindi...Allah dogurdu...Allah doğum yaptıda Allah Anne oldu veya Allah Baba oldu...Allah neseb bağıkurdu...Allah Soybağı,,Kanbağı,,Aile bağı,hısımlık bağı,özüne dönme bağı kurdu....Doguran Allah : Akidemize Hulül etme bağı,Vahdet-i Vücud kafirligi bağı, Ene´l hak - "kul ilah olur -Allah diye görünür" diyen küfür akidesi bağları, özün özü diyerek kurgulanan tecelliyat kafirligi bağları.....gibi uzayan cümlelerle Allah´a iftiralar atmaya yönelenler... 
-"Allah kızları,dişileri erkeklere tercih etmiştir" diyerek Önce:Allah'a kızlar isnad edenler...Sonra:En güzel Allah tecellisi "Kadınlar üzerindedir" diyerek; "Kadın TapıcılığıI" ve "Feminist" akideler üretenler ve bu yollarla Allah´a iftiralar atmaya yönelenler... 
-Sınırsız Rabb´in Rabligini belirli alanlarda Rabb´dir; Diger alanlarda Rabb´ligi yoktur diyerek sınırlamak isteyenler; Deist Akideler uyduranlar..Tatil yapan Allah gibi söylemlerle Allah´a iftiralar atmaya yönelenler... 
-Gayb olan Rabbe iman etmek yerine O´nu kendilerince tanımlamak ve O ´nu sanki kendilerinden biri gibi algılatmak-somutlaştırmak isteyip kötü tanımlamalara yönelenler, tenzih edemeyerek Allah´a iftiralar atmaya yönelenler... 
-Şeytanlara: Satanistlere uyarak "Adâvet Duygusu"ile: Husumet ile,hasımlık ile, kırgınlık ile, yok etme içgüdüleriye, kin ve düşmanlık ile sui zan dolu tepkilerle Allah´a iftiralar atmaya yönelenler... 
-Allah'a karşı ululuk taslayarak, büyüklük taslayarak : Allah´a savaş acanlardan, Allah´a iftiralar atmaya yönelenlerden olanlar... 
-Rabbinin vaadini kerih-adi-yetersiz-basit-uzak görenler, Rabbini yetersiz-eksik-ulaşılamaz görenler, azâbın çabucak gelmesini isteyen aceleciler, Allah'a karşı yalanlar iftiralar dizenler, 
-Allah'a Cüz'en diyerek: "Allah Cüzlerin : Parçaların toplamıdır" diye gelen iftiralar dizmeye yönelenler... "Puzzle" : Parcadan bütüne gitme diye gelen ve tüm kullara ilahi yetki veren kafirlikler.. 
-Hem bizi helak edende Dehr´dir : Zamandır!! Bizleri öldüren ve dünyaya getiren ezeli ve ebedi olarak akmakta olan Dehr'dir : Zamandır diyerek neticede Allah zamandır diye iftiralar atanlar veya sınırlı Allah akideleriyle Allahı zamanla sınırlamayayönelen iftiralar... 
-Yetersiz, uzak, zaafiyet üzre, suclu Allah söylemleriyle ve septik, şüpheci, miryet üzre söylemlerle Allah´a iftiralar atanlar.... 
"Tecessüs Etmeyeceksiniz! 
"Tecessüs;" 
- Özel hayata ait dokunulmazlık ilkesini cignemek ve insanlardaki gizli tarafları, saklanan günahları, kusurları araştırmaya yönelmek... Özel hayata taciz girişiminde bulunmak! 
-Ferdi günahlara , bireyin gizledigi günahlara sanki bir Günah bulma Casusu, dedektifi gibi yönelerek bunlarla kullara zulme, santaja yönelmek, kayit tutarak sergilemek.... 
-Kötü zan, iftiralar, gıybetler , dedikodular, yalanlar, çekememezlik ,buğzetmeler ile, belden aşagi konular ile dünyada kötülügün sesini yükseltmeye yönelmek... "Gıybet Etmek"; 
-Özel hayata ait dokunulmazlik ilkesini cignemek ve insanlardaki salt kendini baglayan ve genel toplumu etkilemeyecek hatalar, günahlar, ayıplar üzerinden arkasından cümleler kurmak... 
-Dedikodu ile, türlü sıfatlar, lakaplar,nitelendirmeler, vasıflandırmalar ile iman edenleri incitecek söylemler icinde bulunmak, iftiralar dizmek... 

 

42- Bunlar her atomlarına, her zerrelerine, her hücrelerine işkence olacak, ölüm olacak Cehennem içerisindeki alevlerin içinde ve gırtlaklarından, boğazlarından indiremedikleri kaynayan irinli sular arasında öylece dönüp dolaşırlar...
 

43- Yoğun bir kara dumandan meydana gelen gölgelikler vardır ama...
 

44- Lâ! Hayır Hayır! Bu gölge kesinlikle serinletici, rahata erdirici bir gölge değildir! Ve.. Lâ! Hayır Hayır! Bu gölge asla "Kerim"iyet sunucu ; Asalet, üstünlük sunucuda değildir, zillet içindedirler...
 

45- Cünkü onlar kesinlikle ama kesinlikle daha önce, dünyadayken "Mutraf Ehli;Terife Ehli Kullar” olmuşlardı!
“Mutraf Ehli; Terife Ehli Kullar”:
-Büyük günahlar içinde olup Müreffeh hayat sürenler...
- Kendisine sunulan nimetlerin zenginligiyle ahiret yok gibi davranarak hayat sürüp heva ve heves uğrunda zevke, sefaya dalarak elindeki refahla şımaranlar...
-Serveti tek elde toplayanlar, servetini bölüşmeyenler, servetini paylaşmayanlar, tekelleşerek halka dikta ve sömürge uygulayan baronlar...
- Elinde olan zenginliği yeryüzünde bozguncular olma yolunda kullananlar..
-Evlatlar ve Mallar ile şımarıklık yapanlar, övünenler, kendini bununla güçlü oldum zannedenler, beşeri güçleri mutlak güç zannedenler....
-"Müstaz'afların"; Fakirlerin, emekçilerin, işçilerin emeklerini çalarak patronluğa yükselen sermaye sahipleri...
-"Etraf" ne der? Cevre ne der gibi tutumlara yönelerek "Allah ne der" sorusunu sormadan etrafa, çevreye göre hayat sürmeyi ilahi yola göre hayat sürmeye tercik eden müşrikler...
-Zenginlik yolunu infakta, sadaka vermede, paylaşmakta aramak yerine mülki kumarlarda arayanlar ve böylelikle Rabbın bildirdiği zenginlik yolunu fiilen inkara yönelenler...
-Müstağniyetin ; Kendini yeterli bulma şirkinin içine düşenler...
-"istidrac ile"; Her gecen saniye artan bir azgınlıkla kendine "Takva" harici her tür üstünlük arayanlar ve bu hurafeleriyle kendilerini üstünler addedenler...
-Mallarla, sermayelerle, zenginliklerle, evlatlarla, makam ve mevkilerle övünenler ve ilahi mesaja ve Resullerine yüz çevirenler, kendini burjuva, asil, soylu olarak addedenler...
-"Küresel - Bölgesel Mutraf´lar";Karunlar;Küresel Kapitalizm ; Küresel Emperyalizmi yine küresel ağlar ile insanlara dayatanlar, insaniyeti ifsad edici olan müfsidler...
-Mazlum halklara sömürge tarifeleri uygulayanlar...
-Sadece dünyadaki hayata inanan ve ahireti inkar edenler..
-Büyük günahlara ısrarla dalanlar, sürekli büyük günah işleyenler
 

46- Ve yine bunlar sanki içerilerinde sır olarak sakladıkları, içlerinde gizledikleri bu büyük, azim, çetin günahları bile isteye ve ısrarla yapmaya devam etmek istiyorlardı!
"Kebâir-i El İsim" : Azim Günahlar ; Büyük Günahlar:
-Allah'a eş-ortak-şirk koşmak! Yardımcılar, aracılar, şefaatçiler, kurtarıcılar edinmek!...
-Allah'a yalan uydurmak, iftiralar dizmek, Allah'a evlat edindi gibi, soy sahibiydi gibi beşeri-ihtiyaca- acziyete yönelik her tür iftira...
-Allah hakkını öncelememek... Allah´ın sınırlarını gözetmemek, korumamak...
-Allah'a küsmek...
-Allah'ın rahmetinden ümit kesip azabdan emin olmak...
-Zâni kullar olarak: Gerek toplumsal, adaletsel, hukuksal, cinsiyetcilik vs... Her alanda toplumun icinde tecavüzcü manyaklar olmak ve toplumu ifsad ediciler olmak...
-LBGT Gibi Fıtrata açılan her tür savaşta nefer olmak! LBGT eksenli eğitim kurumu kurmak... Kainata konan Fıtri Sünnetullah Kanunlarını ifsad edici askerler, hizbuşşeytanlar olmak,beraber saf tutmak...
-Gerçeklerin üzerini örtmek, Allah ile aldatmak, ücretini Allah´tan istememek...
-Aklı sarhoş eden her tür fikirsel ve fiziksel maddeler ile toplumu uyutmak... Algıları yönetmek...
-Günahlara zemin sunmak, nifak ile onay vermek, maddi-manevi destek sunmak, iyiliği emretmek kötülükten men etmek yerine günah birimlerini sırtını yaslamak...
-Güce tapmak,zulme ve zalime taraf olmak,zulme rıza göstermek.
-Kamuya yahut ister iman eden-ister etmeyen her kim olursa olsun her hangi bir bireye ait mülkiyete tecavüze yönelmek, zorla-cebren - gasp ile çalmak... En adi suçlardan olan hırsızlık yapma eylemini yapmak veya sükutla ortak olmak veya uyduruk fetvalarla onamak!
-Her kim olursa olsun : Normal hayat sürecinde "İnsan kanı mukaddestir" ilkesini çiğnemek! Haksız olarak bir insandaki can güvenliğine , Hayat hakkına müdahil olmak, insan öldürmek...
-Yine iman edenlerin Kanı mukaddestir!! Bir iman edeni kalbi yahut fiziki olarak öldürmek bir yana dursun şakadan dahi olsa iman edene örneğin bıçak çekmek...
-Nesil emniyetini ifsad edici her tutum... Diri diri ana rahminde öldürülen, kürtaj ile gasp edilen cinayetler.... Bilerek ve isteyerek çocuk düşürmeler....
-Erkeklerde ve Bayanlarda GDO: Sperm - yumurta - döllenmeyi engelleyecek kısırlık faktörlerine yol açan her tür ifsad edici tutum, yahut bile isteye tahribat, yahut kulun kendi kendini bile-isteye Hadım etmesi: Kısırlık yolunu seçmesi...
- Suçsuz bir kadın veya erkeğe zina iftirası atmak...
-Yalancı şahitlik yapmak, adil şahitliği gizlemek...
-Yemin-i Gâmus ile: Yalan yeminlerle Allah'ın adını yalanına âlet etmeye yönelmek..
-Meşru müdahale haric, Müslümanlarla veya insaniyetle savaşmak...
-Faiz almak-vermek-faiz lobilerinin /yönetimlerinin köpeği olmak...
-Yetimlerin her tür hukuğunu gözetmemek...
- Rüşveti, yolsuzluğu, rantiyeciliği, dalkavukluğu yol edinmek...
- Emanetlerine zulmetmek... Kadınları yahut Erkekleri, Çocukları, ihtiyarları ezmek...
-Mubah konularda: Anneye-babaya itaat etmemek, öf demek, eza etmek...
-Heva ve hevesinden Haramlar-helaller üretmek... Resullere Kezzab: Yalanlayıcı muamele sunabilmek için Resullere iftiralar dizmek...
-Kadere: Ölçüye riayet etmemek, malzemeden çalmak, eksik ücret ödemek, işçi-işveren akdinde eksik, kalitesiz iş sunmak, eksik ölçmek veya eksik tartmak, piyasadaki kalite düzeyini düşürüp piyasa dengelerini sahtekarca davranarak yerinden oynatmak...Kirli kazanclar-kâr dengeleri kurmak...
-Zekatı vermemek, vergiyi kaçırmak, vergi ödeme polaritesini indirgemek için her tür sahtekar tutuma yönelmek, fakirin eline zekatın temliğini: geçmesini engellemek...
-Alimlerini, bilimde ileri gidenlerini ilah edinmek, alimlerine dokunulmazlık yüklemek, eleştirilmez kutsal kullar ilan etmek... Mutlak doğrumuza rağmen, alimlerinin, evvelkilerin, atalardan kalma kültürlerin yolunu kabul etmek...
-Din Pezevenkligi yapmak: Dini az bir ücrete satmak, kullardan gelecek beğeniler uğruna Rabbın begenmedigi eylemleri hayata geçirmek, din satma cürmünü erkek veya bayan satma cürmünün pezevenkliginden hafif görmek...
-İnsan pezevenkligi: Dünyaya insan ticareti - tacirliği yapmak... Kadın ve Erkek ticareti - tacirliği yapmak, çocuklara seks kölesi muamelesi yapmak...
-Her tür modern sihir ile: Toplumu uyutma sistemiyle: Gerçeklerin üstünü örtmek için insan aklına müdahale eden sistemleri yürütmek, Beyin kontrol yöntemleriyle insanlara ve hareketlere müdahale etmek, illuminati, subliminâl mesajlar sunmak!
-Yerlerde ve Göklerde bulunan tüm Kevni ayetlere zulmetmek... Orman yakmak, denizi kirletmek, nehirleri zehirlemek, kirli atıkları doğaya salmak, hava kirliliği...
-Leş ve domuz etini türlü emülgatörler ile-kimyevi denklemler ile gizleyerek halklara zoraki yedirerek insani ic dengeyi bozmak yahut bile-isteye bunu yemek...
-Her tür habere itibar etmek, fasıktan geleni haberi haber gibi ciddiye almak ve değer vermek. Haber gibi, iletişim gibi konularda her duyduğuna itibar göstermek...
-Kumar oynamak... Kumara destek sunmak... Kumar ile gerçek gündemi örtmek...
- Zıhar yapmak: Kocanın hanımına: “Sen benim anam, bacım gibisin” demesi. Kadının da kocasına “babam, kardeşim” gibi cümleler sarf etmesiyle onunla asla cinselliği yaşayamayacağını deklere etmesi... Helali harama yönelmesi...
-Her tür Asabiyet: Irkçılık, soyculuk, silsilecilik, faşizan tutumlar...
- Tecessüs üzre olmak: Arka bahçelerde gizliden gizliye insanlarla ilgili konuşanlardan, onları gizlice takip edip ayıplarını araştıranlardan, bunu deklere edenlerden, izinsiz kamera - ses gibi kayıtlar tutanlardan, Müslümanlara tuzaklar kuranlardan olmak...
- Tekfircilik.. Ben iman ediyorum diyenlere daveti sunmadan önce tekfiri sunmak..
- Esrar, afyon,eroin gibi sarhoşluk veren şeyleri kullanmak.
- Hayvanlara cinsi temasta bulunmak, Kevni ayetlerin hukuğunu gözetmemek...
-Müsrif kullar olmak: Kendini her alanda harcayan beyinsiz kullar olmak..
-Mutabakatlara ihanet etmek... Kulluk sözleşmesine ihanet etmek... Hangi sistem içerisinde olursa olsun: ister İslam devleti ister küfür devleti iman edenlerin içinde bulunduğu devletle olan Mutabakatlarına: Ahidlerini, hukuğunu, anlaşma ve sözleşmelerini sonuna kadar yerine getirmeleri, ahidlerine asla ihanet edici terörize tutumlara girmemeleri, ahidlerine sadakatlerine insanları Şahid tutmaları gerektiği bilincini terk etmeleri ve terörize tutumlara yönelmeleri...
-Emanetleri ehline vermemek, ehil şuralar kurmamak, kullara kaldıramayacakları sorumluluklar yüklemek...
-Fıtrata müdahil olup, Kadının kendini erkeğe, erkeğin kendini kadına benzetmesi...
-Allah yolunda mücadele etmekten, cehd etmekten kaçmak, inzivaya çekilmek...
 

47- Ve yine bunlar dediler ki: " Öleceğiz.. Ve toprakta çürüyüp dağılmış, un ufak toz olmuş kemiklerimiz toprak olacak ve fakat sonrada bize hayat verilecekte, diriltileceğizde ve gerçekten dirilip ayaklananlar, ayağa kalkanlar, beas edenler, "Meb'üs olanlar": Can verilenler olacağız üstelik hemde, öyle mi?
 

48- Bizden evvelkiler de, öncekiler de, eski ümmetlerdeki gelip geçen insan sürüleride, babalarımız, atalarımız, tarihimiz, kaybettiklerimizde mi dahil bu duruma?
 

49- De ki : "Evet! Sizden evvelkiler de, öncekiler de, eski ümmetlerde, gelip gecen insan sürüleride, babalarınızda, atalarınızda, tarihinizde, kaybettiklerinizde ve yine "Ähirde"; Dünyadaki sonradan gelecek olan nesillerde tümüyle gelip gecen ve gelecek olan insanlarda yeniden diriltilecekler!
 

50- Kesinlikle ama kesinlikle; Malüm olan: Bilinen, geleceği ilan edilen o günün, "Beas Gün'ünün": Yeniden diriltilme gününün vakti gelince, bu kanun devreye girince hepiniz "Mecmu Olacak"; Diriltilip toplanacak ve hesap vereceksiniz!
 

51- Kesinlikle ama kesinlikle siz ey Dalâlet üzre : Sapıklık üzre olmaya yönelenler ve "Mükezzib olanlardan"; Gercegimizi yalanlayanlardan olmaya yönelenlenler;
Dalâlet Üzre Mudil Kullar:
Sapıtmayı, doğru yoldan-orjinal yoldan ayrılmayı, azmayı, yanlışa yönelmeyi, iğrenc yollarda kaybolmayı, telef olmayı, şaşırmayı, yanılmayı, Hak"tan yüz çevirip, "batıla" tabi olmayı, vahyin gösterdiği yoldan ayrılarak "cahiliye"nin yoluna irtica etmeyi, vahyin gösterdiği yoldan çıkarak küfre sapmaya, fitneye, ifsada, fesada, nifağa, hevaya, münkere, tuğyana, İstikbara: Büyüklenmeye, İstiğnaye: Kendini yeterli görmeye, Şirke, ilimsizliği, amel edilmeyen ilme, boşa çıkan amellere, bilmemeye, azaba götüren yollara, orijinal İslam dışındaki uyduruk yollara, düşüncelerde yanılgılara, zanna uymaya, aklı kullanmamaya, bilinçsizce başkalarını taklit etmeye, şımarmaya, çoğunluğa veya atalarını, şeyhlerini, gavslarını, alimlerini üzerinde buldugu batıl yollara yönelmeye, Allah'la kendi arasına aracılar koymaya, tefrikaya, dünya hayatını ahirete tercihe, nefsani arzulara teslimiyete, mal-makam-evlat sevgisini yücelten putperestlige, sırati müstakîm harici laiklik, demokrasi, liberal...ve izm'li yollara, şirk dini olan ta-sopia-savvufa, uyduruk bidat ve hurafelere, sapık tariklere-tarik atlere, zillete, kölelige, zulme,sapma ve saptırmaya Hasara: Hüsrana- ziyana, bedbahtlığa, adaletsizliğe, Nisyâna-Unutmaya kendini yönelten, "Mudil kullar" olmak..
"Mükezzib olanlar":
Uyarımız Kendilerine geldiği halde: İnatla gerçeğin sesini duymayanlardan, uyarıya rağmen inkârda direnenlerden, gocundurulmalarına, korkutulmalarına, sakındırılmalarına rağmen, yolumuza davet-teblig edilmelerine rağmen, ikaza rağmen, Gafletleri-cehaletleri ve mazeretleri tarumar etmemize rağmen,Süregelen ve uygulayageldiğimiz Kanun-u İlahi’yi bildirmemize rağmen: Bunu inkarda direnerek "Tekzib edicilerden": Yalanlayanlardan, reddedenlerden, inkâr edip alay edenlerden olan ferdler, kavimler, bölgeler, sahalar, coğrafyalar...
 

52- Ey Dalâlet üzre : Sapıklık üzre olmaya yönelenler ve "Mükezzib olanlardan" : Gerceğimizi yalanlayanlardan olmaya yönelener; kesinlikle ama kesinlikle sizler "Zakkum ağacı" ile beslenenler, zakkumun kökünü yiyenler, karınlarını onunla dolduranlar olacaksınız....
"Zâkkum Ağacı" : Nerium, oleander bitkisi:
Görüntüsü: Günahlar gibi süslü, güzel, cekici, kokusu, manzarası cok güzel fakat tüketildiginde, yendiğinde zehirli ve öldürücü olan... Akıbeti: Ahireti öldürücü olan tadların tümü....! Lânetlenmiş, men edilmiş ağac, insanlara bir fitne, bir imtihan, bir örnek, bir delil, bir ayet kılınan ağac...Kökleri cehenneme ekilen "Tohumun/Amelin" cehennemde meyveye durup günahların yenmesi gibi... Kökleri cehennemin ta dibinden çıkan idrak üstü ve idrak ötesi delil... Bir gram dahi yendiğinde tehlikeli zehirlenmelere yol açan ve zehrin etkisi kurutma ve kaynatmayla ortadan kalkmayan, ölümcül durumlarda bile ölüden toprağa sirayetle topraktaki diğer canlıları dahi zehirleyen bitki....: "Çığır Zehri" gibi; ölse dahi zehrini sürdüren amel bitkisi... Oburca kapitalist tüketim gibi; girdigi her hücreyi tüketen, zehirleyen, sömüren virüssel bitki... Zakkum ağacı günahkârların cehennemdeki yiyecekleridir... Zakkum ağacı erimiş maden gibidir... İnsanların karnında tıpkı sıcak suyun kaynaması gibi kaynayarak giren cehennem yemeği... Zalimler için bir azap, bir beladır... Tomurcukları şeytanların başları gibidir. Süslü günahlar gibidir... Cehennemlikler bunlardan cehennemde yerler ve karınlarını bunlarla doyururlar... Doğru yoldan: Orjinal yoldan sapanlara ve hakkı yalanlayanlara Cehennemde mutlaka yemeleri icin sunulacak olan ikram menüsü zehirli zakkum ağacıdır.. Karınlarını onunla dolduracaklar... Cehennemliklerin bunu Allah lânetlenmelerinin bir sembolü olarak, bir cehennemin kan kusturucu meyvesi olarak, zehir olarak yiyecekleridir ve daha çok acı çekeceklerdir. Zakkumun kökünü yemek: Cehennemin dibine gitmek ve cehennem öğünleriyle beslenme...
 

53- O zaman ondan besleneceksiniz, onu yiyecek, karınlarınızı onunla dolduracasınız!
 

54- Sonra bunun üzerinede kaynar sudan karışık bir kokteyl, bir içecek içeceksiniz!
 

55- Hani hasta olduğu için üzerine binmediğiniz develerin acziyet içinde kana kana suyu içmek istemesi gibi, sizlerde orada susuzluktan kırılmış yanıp kavrulmuş kimseler olarak bu kaynar suyu içeceksiniz!
 

56- Din Günü :Hesap günü; böylelerine böyle azab dolu bir ziyafet ve ağırlanma sunacağız!
 

57- Sizleri Biz "Halkettik": Yarattık, oluşturduk,ölçülendirdik, biçimlendirdik, programladık,şekillendirdik! Lâ! Hayır Hayır! buna rağmen sizler "Musaddikler" olanlar, gerçeğimizi "Tasdik" edenler, onaylayanlar,kabul edenler olmuyorsunuz!
Musaddikler; Sadık Kullar ; Sadıklar ; Sıddıklar:
-Doğru sözlüler, Sözünde Duranlar, Özüyle Sözü bir olanlar,
-İla'i Kelimetullah/Tevhid Davası için; yurtlarından çıkarılanlar, kovulanlar, sürgün yiyenler, her hapsi, her takibi medrese-i yusufiyeye çevirenler..
-Dünyevi esaretlere, özgürlük ruhu sunanlar..
-Mal,mülk,eşya, nesne, evlat ne varsa Orjinal İslam'a adayanlar,
-Tüm yoksunluklara ve tedriclere, esaretlere rağmen şirke, küfre, nifağa dik durup, baş eğmeyenler..
-Lütuf ve Rızayı Allah´tan bekleyenler.. Allah'a: O´nun Sırat-i Müstakim olan orjinal yoluna, dinine ve Orjinal, Halis dini, yolu beyan eden Resulüne yardım ve yataklık edenler..
-Muhacirler...Öncelikle akleden akla hicret edenler. Hicretlerini koltuklara, döşeklere, çilelere, uzletlere, halvetlere değil, eylem eylem meydanlara dökebilen Muhacirler..
-İmanlarında sadık olanlar ve Affedilmez suçtan: şirkten nefret edenler!
- Asla ve kat'a şüpheye düşmeyenler, Allah'a ve Resulü'ne kesin itaat edenler! Tevhid Yolundan ve yolculugundan dönmeyenler!
-Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla savaşanlar, Mücadele edenler,direnenler, hakikatleri hiçbir yalan realiteye değişmeyenler.
-Cennete yürüyen kul olduğunu ümid edenler... Cennetlik kulun, cehennemlik işler yapanlara daima üstün olduğunu bilen bilinçliler..
-Yenilgiyi, mağlubiyeti lügatinden atmış ve iman edenler galib'dirler bilincine haiz olanlar..
-Allah'tan başka kurtarıcı aramayanlar..
-Allah'a ve Resulü'ne isyan etmeyenler ve Allah'a ve Resulü'ne asi olanlara isyan gülü kesilen cesurlar..
-Ahireti dünyaya tercih edenler, dünya için ahiretini satmayanlar..
-Doğruluğu şiar edinmiş, dosdoğru doğrularla doğrulanlar..
-Allah'a kul olduğunun bilincinde olan doğru sözlü ve doğru ölçülü kullar...

 

 
 
 
Etiketler: Vakıa, Suresi, 11, ila, 57., Ayetler,
Yorumlar
Diğer Yazılar
İman Ettiğimiz Allah 196.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 195.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 194.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 193.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 192.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 191.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 190.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 189.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 188.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 187.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 186.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 185.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 184.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 183.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 182.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 181.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 180.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 179.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 178.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 177.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 143.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 142.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 141.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 140.Bölüm
Vakıa Suresi 58 ila 96. Ayetler
Vakıa Suresi 1 ila 10. Ayetler
Rahmân Suresi (40 ila 78. Ayetler)
Rahmân Suresi (1 ila 39. Ayetler)
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 139.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 138.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 137.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 136.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 135.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 134.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 133.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 132.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 131.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 130.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 129.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 128.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 127.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 126.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 125.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 124.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 123.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 122.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 121.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 120.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 119.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 118.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 117.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 116.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 115.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 114.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 113.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 112.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 111.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 110.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 109.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 108.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 107.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 106.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 105.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 104.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 103.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 102.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 101.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 100.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 99.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 98.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 97.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 96.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 95.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 94.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 93.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 92.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 91.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 90.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 89.Bölüm
Kamer Suresi (39 İla 55.Ayetler)
Kamer Suresi (17 İla 38.Ayetler)
Kamer Suresi (1 İla 16.Ayetler)
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 88.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 87.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 86.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 85.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 84.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 83.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 82.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 81.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 80.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 79.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 78.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 77.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 76.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 75.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 74.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 73.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 72.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 71.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 70.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 69.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 68.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 67.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 66.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 65.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 64.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 63.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 62.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 61.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 60.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 59.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 58.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 57.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 56.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 55.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 54.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 53.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 52.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 51.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 50.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 49.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 48.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 47.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 46.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 45.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 44.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 43.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 42.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 41.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 40.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 39.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 38.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 37.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 36.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 35.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 34.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 33.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 32.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 31.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 30.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 29.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 28.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 27.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 26.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 25.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 24.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 23.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 22.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 21.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 176.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 175.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 174.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 173.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 172.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 171.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 170.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 169.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 168.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 167.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 166.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 165.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 164.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 163.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 162.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 161.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 160.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 159.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 158.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 157.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 156.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 155.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 154.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 153.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 152.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 151.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 150.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 149.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 148.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 147.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 146.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 145.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 144.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 143.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 142.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 141.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 140.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 139.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 138.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 137.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 136.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 135.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 134.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 133.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 132.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 131.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 130.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 129.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 128.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 127.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 126.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 125.Bölüm
İbrahim...
Hayvanlaşma Temâyülü -1-
Necm Suresi (40 ila 62. Ayetler)
Necm Suresi (17 ila 39. Ayetler)
Necm Suresi (1 ila 16. Ayetler)
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 94.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 93.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 92.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 91.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 90.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 89.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 88.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 87.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 86.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 85.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 84.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 83.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 82.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 81.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 80.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 79.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 78.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 77.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 76.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 75.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 74.Bölüm
Tûr Suresi 1 ila 49. Ayetler
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 73.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 72.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 71.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 70.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 69.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 68.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 67.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 66.Bölüm
Zariyat Suresi (36 ila 60. Ayetler)
Zariyat Suresi (1 ila 35. Ayetler)
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 20.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 19.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 18.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 17.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 16.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 15.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 14.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 13.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 12.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 11.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 10.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 9.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 8.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 7.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 6.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 65.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 64.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 63.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 62.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 61.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 60.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 59.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 58.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 57.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 56.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 55.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 54.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 53.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 52.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 51.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 50.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 49.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 48.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 47.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 46.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 45.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 44.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 43.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 42.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 41.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 40.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 39.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 38.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 37.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 36.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 35.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 34.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 33.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 32.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 31.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 30.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 29.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 28.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 27.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 26.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 25.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 24.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 23.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 22.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 21.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 20.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 19.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 18.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 17.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 16.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 15.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 14.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 13.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 12.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 11.Bölüm
Kâf Suresi (20 ila 45. Ayetler)
Kâf Suresi (1 ila 19. Ayetler)
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 10.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 9.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 8.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 7.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 6.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 5.Bölüm
Hucurat Suresi (12 ila 18. Ayetler)
Hucurat Suresi (1 ila 11. Ayetler)
Fetih Suresi (18 ila 29. Ayetler)
Fetih Suresi (1 ila 17. Ayetler)
28 Şubat Denkleminde Tefekkür'ler 16.Bölüm
28 Şubat Denkleminde Tefekkür'ler 15.Bölüm
28 Şubat Denkleminde Tefekkür'ler 14.Bölüm
28 Şubat Denkleminde Tefekkür'ler 13.Bölüm
28 Şubat Denkleminde Tefekkür'ler 12.Bölüm
28 Şubat Denkleminde Tefekkür'ler 11.Bölüm
28 Şubat Denkleminde Tefekkür'ler 10.Bölüm
28 Şubat Denkleminde Tefekkür'ler 9.Bölüm
28 Şubat Denkleminde Tefekkürler 8.Bölüm
28 Şubat Denkleminde Tefekkürler 7.Bölüm
28 Şubat Denkleminde Tefekkürler 6.Bölüm
28 Şubat Denkleminde Tefekkürler 5.Bölüm
28 Şubat Denkleminde Tefekkür'ler 4.Bölüm
28 Şubat Denkleminde Tefekkür'ler 3.Bölüm
28 Şubat Denkleminde Tefekkür'ler 2.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 124.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 123.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 122.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 121.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 120.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 119.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 118.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 117.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 116.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 115.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 114.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 113.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 112.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 111.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 110.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 109.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 108.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 107.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 106.Bölüm
Muhammed Suresi (17 ila 38. Ayetler)
Muhammed Suresi (1 ila 16.Ayetler)
İman Ettiğimiz Allah 105.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 104.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 103.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 102.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 101.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 100.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 99.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 98.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 97.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 96.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 95.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 94.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 93.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 92.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 91.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 90.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 89.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 88.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 87.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 86.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 85.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 84.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 83.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 82.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 81.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 80.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 79.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 78.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 77.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 76.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 75.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 74.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 73.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 72.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 71.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 70.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 69.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 68.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 67.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 64.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 66.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 65.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 63.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 62.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 61.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 60.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 59.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 58.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 57.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 56.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 55.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 54.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 53.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 52.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 51.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 50.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 49.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 48.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 47.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 46.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 45.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 44.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 43.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 42.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 41.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 40.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 39.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 38.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 37.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 36.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 35.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 34.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 33.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 32.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 31.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 30.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 29.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 28.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 27.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 26.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 25.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 24.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 23.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 22.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 21.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 20.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 19.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 18.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 17.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 16.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 15.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 14.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 13.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 12.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 11.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 10.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 9.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 8.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 7.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 6.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 160.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 159.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 158.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 157.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 156.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 155.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 154.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 153.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 152.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 151.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 150.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 149.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 148.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 147.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 146.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 145.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 144.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 143.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 142.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 141.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 140.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 139.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 138.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 137.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 136.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 135.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 134.Bölüm
Uyku Bozukluğu Ve Beslenme Eksikliği = Karabasan(uyku felci)
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 133.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 132.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 131.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 130.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 129.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 128.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 127.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 126.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 125.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 124.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 123.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 122.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 121.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 120.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 119.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 118.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 117.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 116.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 115.Bölüm
Din Fıtrat'tır...
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 114.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 113.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 112.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 111.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 110.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 109.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 108.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 107.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 106.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 105.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 104.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 103.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 102.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 101.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 100.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 99.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 98.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 97.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 96.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 95.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 94.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 93.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 92.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 91.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 90.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 89.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 88.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 87.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 86.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 85.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 84.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 83.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 82.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 81.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 80.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 79.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 78.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 77.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 76.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 75.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 74.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 73.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 72.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 71.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 70.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 69.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 68.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 67.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 66.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 65.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 64.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 63.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 62.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 61.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 60.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 59.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 58.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 57.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 56.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 55.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 54.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 53.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 52.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 51.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 50.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 49.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 48.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 47.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 46.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 45.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 44.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 43.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 42.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 41.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 40.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 39.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 38.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 37.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 36.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 35.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 34.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 33.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 32.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 31.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 30.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 29.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 28.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 27.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 26.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 25.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 24.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 23.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 22.Bölüm
Ahkâf Suresi (14 ila 35. Ayetler)
Ahkâf Suresi (1 ila 13. Ayetler)
Câsiye Suresi (24 ila 37. Ayetler)
Câsiye Suresi (10 ila 23. Ayetler)
Câsiye Suresi (1 ila 9. Ayetler)
Duhân Suresi ( 39 ila 59. Ayetler)
Duhân Suresi ( 13 ila 38. Ayetler)
Duhân Suresi (1 ila 12. Ayetler)
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 21.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 20.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 19.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 18.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 17.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 16.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 15.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 14.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 13.Bölüm
Zuhruf Suresi (70 ila 89. Ayetler)
Zuhruf Suresi (51 ila 69. Ayetler)
Zuhruf Suresi (26 ila 50. Ayetler)
Zuhruf Suresi (1 ila 25. Ayetler)
Şûrâ Suresi (40 ila 53. Ayetler)
Şûrâ Suresi (36 ila 39. Ayetler)
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 49.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 48.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 47.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 46.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 45.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 44.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 43.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 42.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 41.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 40.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 39.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 38.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 37.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 36.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 35.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 34.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 33.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 32.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 31.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 30.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 29.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 28.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 27.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 26.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 12.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 11.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 10.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 9.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 8.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 7.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 6.Bölüm
Şûrâ Suresi (21 ila 35. Ayetler)
Şûrâ Suresi (13 ila 20. Ayetler)
Şura Suresi (1 ila 12. Ayetler)
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 25.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 24.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 23.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 22.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 21.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 20.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 19.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 18.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 17.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 16.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 15.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 14.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 13.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 12.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 11.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 10.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 9.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 8.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 7.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 6.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 5.Bölüm
Kuran'da Zikir Kavramı 12.Bölüm (son)
Kuran'da Zikir Kavramı 11.Bölüm
Kuran'da Zikir Kavramı 10.Bölüm
Kuran'da Zikir Kavramı 9.Bölüm
Kuran'da Zikir Kavramı 8.Bölüm
Kuran'da Zikir Kavramı 7.Bölüm
Fussilet Suresi (45 ila 54. Ayetler)
Sad Suresi (70 ila 88. Ayetler)
Kuran'da Zikir Kavramı 6.Bölüm
Kuran'da Zikir Kavramı 5.Bölüm
Kuran'da Zikir Kavramı 4.Bölüm
Fussilet Suresi (22 ila 44. Ayetler)
Fussilet Suresi (1 ila 21. Ayetler)
Mü'min Suresi (57 ila 85. Ayetler)
Mü'min Suresi (33 ila 56. Ayetler)
Mü'min Suresi (1 ila 32. Ayetler)
Zümer Suresi (61 ila 75. Ayetler)
Zümer Suresi (23 ila 36. Ayetler)
Zümer Suresi (37 ila 60.Ayetler)
Zümer Suresi (1 ila 22. Ayetler)
Sad Suresi (36 ila 69. Ayetler)
Sad Suresi (1 ila 35. Ayetler)
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 5.Bölüm
28 Şubat Denkleminde Tefekkür'ler 1.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 4.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 4.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 5.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 4.Bölüm
Saffat Suresi (123 ila 182. Ayetler)
Saffat Suresi (75 ila 122. Ayetler)
Saffat Suresi (29 ila 74. Ayetler)
Saffat Suresi (1 ila 28. Ayetler)
Yasin Suresi
Fatır Suresi
Sebe Suresi
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 4.Bölüm
Kuran'da Zikir Kavramı 3.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 3.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 5.Bölüm
Kuran'da Zikir Kavramı 2.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 3.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 3.Bölüm
Ahzab Suresi (45 ila 73. Ayetler)
Ahzab Suresi (26 ila 44. Ayetler)
Ahzab Suresi (1 ila 25. Ayetler)
Secde Suresi
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 2.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 2.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 3.Bölüm
Lokman Suresi
Rum Suresi
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 2.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 2.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 1.Bölüm
Kuran'da Zikir Kavramı 1.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 1.Bölüm
İman ettiğimiz Allah 3.Bölüm
Ankebût Sûresi
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 1.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 1.Bölüm
İman ettiğimiz Allah 2.Bölüm
İman ettiğimiz Allah 1.Bölüm
Orjinal İslam Yazarları
Misafir Kalemler
En Çok Okunanlar
ASR'A DÜŞEN SÖZLER
İslam YIKIM ve YAPIM dinidir! Orj,, isLAm


HİKMET/HADİS
Cündeb (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Kim Kitabullah hakkında şahsî re'yi ile söz ederse, isâbet bile etse hatâdadır." Ebu Dâvud, İlm, 5 (3652); Tirmizî, Tefsir 1, (2953


Tarihe Göre Ara
Orjinal İslam Arşivi

dizin

,