Yazı Detayı
29 Mayıs 2016 - Pazar 17:40 Bu yazıkez okundu
 
Tevhid Ve Şirk 10.Bölüm
Sena TIHAME
senaıslam@hotmail.com
 
 
 
 

"VAHDET-İ VÜCUD İNANCI"

Vahdet-i vücud anlayışı islam inancına aykırı küfür bir inançtır. Kaynağı başta Yunan felsefesi olmak üzere islama yabancı her türlü din ve felsefelerdir. Vahdet-i vücudun felsefesi Allah'la alemin aynı olduğunu Allah ve alem ikiliğinin bulunmadığını söyleyerek alemde birliğin bulunduğunu iddia etmektedir. Allah'tan başka gördüğümüz varlıkları aslında Allah'ın birer tezahürü görünümü veya tecellisi olduğunu söyleyerek varlığın tekliği anlamındaki vahdet-i vücud inancını ortaya koymaktadır. İster sözlü anlamıyla olsun ister terim anlamıyla olsun manası varlığın birliğidir. Yani alemde Allah'ın varlığından başka bir varlık mevcud değildir. Manası bu kadar açık olmasına rağmen bu bidatı ortaya atan tasavvuf meşrularının Şehir ekberi olan Muhiddini Arabi'yi kurtarmak amacıyla bir çokları bunu evirip çevirerek tevhil etmiş ve şirk bir inanç olmadığını anlatmaya çalışmışlardır. Oysa bu inancın islam dini ile uzaktan yakından bir alakası yoktur..
 

 Hicri 6. yy´la damga vuran isim Mr.Muhyiddin Arabi´dir...Öyleki bu damgadan Soğuk izler günümüze kadar etkisini göstermiştir... Aslen "BÜYÜK ŞEYTAN MUHYiDDiN ARABi" denmesi gerekirken, Alimciklerini kutsayanlar onlara Masum muamelesi yapanlar, Alimlerini Rabb'ler edinenler tarafindan "ŞEYHÜL EKBER-EN BÜYÜK ŞEYH,ALiM" lakabyla anılagelmiştir!!. Oysa Vahdet-i Vücud kavramı ve Arabilik’in kurucusudur... Tasavvufun 1 Numaralı alimciğidir!! kendisi hakkında Akl-i Selim tüm alimler ise Sapıkların 1 Numaralı Babası oldugunda icma etmişlerdir, ittifak etmişlerdir..

Tasavvuf denen Kare kafalıların 
Dininde "ŞEYHÜL EKBER" olarak yani "EN BÜYÜK ALiM" olarak isimlendirilirken, Akl-ı Selim Muvahhid  ve mücahid  alimler tarafından  ŞEYTANÜL EKBER yani ŞEYTANLARI EN BÜYÜKLERiNDEN olarak bu zevat tarihte yerini almıştır...Nasıl ki Mr.Bostan Korkuluğu Beyazid Bestami'de, Hallacı Mansur ve diger ALLAH iLE ALDATAN EŞKiYALARI binbir maske ile üzerini örtüp, hazret yaftasıyla bağrına basan tasavvuf, en büyük maskelerinden birinide bu zevati bünyesinde Allah Dostu deyip saklayarak yapmaya çalışmıştır...


Bu zevatta, bu diğer tasavvuf manyakları  gibi, ne Resulullahda zerre izi görülen, ne sahabede ne de yegane hayat kaynağımız Kuran'la hicbir alakası olmayan, Vahdet-i Vücud doktrini, aşk--keşf inancı, varlığın ve dinlerin birliği  gibi konuları sistemleştirmiştir...Bugün "DiYALOGLU SÖYLEMLER" geliştirenler, Yahudi ergenlere-merkeplere ağıtlar yakıpta dünya müslümanlarının icinde bulundukları  Zulme susan "DiLSiZ ŞEYTANLARIN" Fikir babası konumundadır...

Büyük şeytan ibni arabi, "fusûsul hikem" adlı kitabının 7. Bölümündeki şiirde diyor ki: 
"Sen kulsun ve Sen tanrısın…Sen tanrısın ve kulsun…"

Mr.Muhyiddin diyor ki:
"Vakit olur ki "KUL Rabb OLUR", şüphesiz, vakit olur ki kul, kul olur şeksiz.”(1)


Şimdi bunları yazan zihniyeti sorgulamayan ve hala bu zevatlara Hazret diyen sürüler, yoksa "Evet KUL şeksiz  şüphesiz Allah olur" mu diyorlar!? Mr.Muhyiddin gibi? Eger fikriniz buysa hiçbir zaman "ilah olamayacağınızı" söyleyelim.. Deli danalar gibi dönüp durmayın boşuna..."Yok biz onaylamıyoruz Mr.Muhyiddini" diyorsanız, o halde sükutunuzu bozun "ey iman edenler,iman edin","Hakk'ın üzerini Batıl ile örtmeyin" ve susarak bu ekber şeytanların hakkı setretmesine ses çıkarın...


Mr.Muhyiddin diyor ki:
 "Bizler Allah'ın zahiri suretleriyiz, O'nun tecellisiyiz. Alem ve kevn aslında bir hayal olduğu için BiZ O'yuz."(2)

 

Buyrun... Kendisini ilahlaştıran, ve TECELLi MANYAKLIGIYLA kendisini -haşa-ALLAH zanneden bir örümcek kafalı cümle daha Muhyiddin'den...


Mr.Muhyiddin diyor ki:
"Halık (yaratıcı) ile mahluk bir TEK şeydir."(3)

 

Şuara 11'de derki Allah  "Size kendi içinizden eşler var etti. Hayvanlardan da eşler yarattı. Sizi de bu şekilde üretmektedir. O’nun bir benzeri yoktur.İşiten O’dur,gören O."  Alllah Yarattıklarıyla "TEK" ŞEY DEGiLDiR!! HÜLUL ETMEZ!!... Yarattıklarına benzemekten de münezzehdir, Yücedir, Asla acz-aciz-degildir Allah...!


Yine Mr.Muhyiddin diyor ki:
"O’ bana hamdeder, ben de O’na, O’ bana ibadet eder, ben de O’na. Bir hal içinde O’nu ikrar eylerim, a’yanda ise O’nu inkar eylerim." (4)


İşte bu kendini, heva ve hevesini İLAH EDiNEN ÇAPULCULARIN geleceği son nokta budur... Allah'ı -haşa- KENDiLERiNE KULLUK ETTiRiR-iBADET ettirirler(!)... Bu ümmete bin senedir BEDEL ödeten bu AŞŞAGILIKLARI iyi tanıyın ..Görün neler neler uydurmuşlar...


"HULUL" inançlı Hallac'ı Mansurun Küfrüde  aynıdır....(Kafirligine) dair sözünden bir örnek verip, akl-ı selim alimlerin  görüşlerine bakıp bitirelim.. ( Neue Welt)


“Senin ruhum benim ruhuma şarabın saf su ile katışması gibi karışmıştır. Sana herhangi birşey dokunduğunda bana da dokunur, Ey Allah'ım, her durumda sen, benimsin. Ben sevdiğim O’yum ve sevdiğim O benim, Biz bir vücudda sakin iki ruhuz Eğer sen beni görürsen O’nu görmüş olursun,, Ve eğer sen O’nu görürsen ikimizi birlikte görmüş olursun. O yücelikte "Ben", "Biz”, veya "Sen"  yoktur,  "Ben", "Biz", "Sen"  ve "O" hep  "biziz."

İbn Hacer e!-Askalani (öl. 852/1481 Hallaç için şunları söyler:
"Zındık olarak öldürüldü. Allah’a hamd olsun ki hiçbir hadis rivayet etmemiştir. İlk zamanlarda hali iyi idi. Sonra dinden çıktı. Sihirbazlık öğrendi. Bazı harikalar gösterdi. Ulema, katline fetva verdi ve (hicri) 359 yılında idam edildi." 


İbni Teymiyye : 
"Hallac’ın inandığı ve bu sebeple öldürüldüğü sözlere kim inanırsa o kimse Müslümanların ittifakıyla mürtedir. Kafirdir, Çünkü Müslümanlar Hallac’ın zındıkların ve mülhitlerin sözlerinden olan bir takım hulul, ittihad ve benzeri manalar taşıyan sözleri söylediği için öldürmüşlerdir" 


Kadı Abdulcebbar da el-Muğni adlı eserinde : 

"Hallaç ve arkadaşlarının zahiren insanları coşturan ve ilahi harikalar zannı uyandıran oysa aslında göz boyamadan ibaret olan hilelerine yer verir. Daha sonrada insanların bu tür olaylarla fitneye düşüş sebeblerini, nefislerinde bu çeşit şeylere karşı duydukları tazim olduğunu söyler. Aslında bu tür olaylar sırasında onları gerçek görünümünden çıkaran bir çok abartı yer almaktadır." 1)Vahiyden Kültüre – Celaleddin Vatandaş, Pınar yayınları, İst-1991 – Hallacı Mansur’un küfür ve şirk sözleri (S.160-161)
2)3)Y.N.Ö. Hallac-ı Mansur ve Eseri, sayfa, 121 Yeni boyut, İstanbul
3) İbn Teymiyye külliyatı Tevhid yayınları cilt 2 sayfa 453
4)Kadı Abdulcebbar da el-Muğni cilt 15 sayfa 259-275

 
 
 
Etiketler: Tevhid, Ve, Şirk, 10.Bölüm,
Yorumlar
Orjinal İslam Yazarları
Misafir Kalemler
En Çok Okunanlar
ASR'A DÜŞEN SÖZLER
DUYGUSAL BİR ZEKA ÜZREYSENİZ,, burnunuz sadece satanizmin tarikatlerinden olan kominizm, romantizm, feminizm vs davarlar gibi olaylardan lağım gibi koku alırsınız.. AKLEDEN BİR ZEKA ÜZREYSENİZ,,burnunuz basiretle bu inceligi anlar ve merhamet ekseninde cennetin kokusunu cennetlik kul gibi sevincle,müjde ile icinize cekersiniz.. Herkes burnunun kokusunu sorgulasın...!


HİKMET/HADİS
Esma İbnu'l-Hakem el-Fezari (radıyallahu anh) anlatıyor: "Hazreti Ali'yi dinledim, şöyle demişti: "Resulullah (aleyhissalatü vesselam)'dan bir hadis dinledim mi, Allah Teala hazretlerinin faydalanmamı dilediği kadar ondan istifade ediyordum. Şayet bir adam O'ndan hadis rivayet edecek olsa (gerçekten duydun mu diye) yemin ettiriyordum. Yemin edince onu tasdik edip rivayetini kabul ediyordum. Hz. Ebu Bekri's-Sıddik (radıyallahu anh) bana şu hadisi rivayet etti ve bu rivayetinde Ebu Bekir doğru söyledi: "Resulullah (aleyhissalatü vesselam)'ı dinledim, demişti ki: "Günah işleyip arkasından kalkıp abdest alarak iki rek'at namaz kılan sonra da Allah Teala hazretlerine tevbe eden her insan mutlaka mağfiret olunur." Sonra da şu ayeti okudu (mealen): "Onlar fena bir şey yaptıklarında veya kendilerine zulmettiklerinde Allah'ı zikrederler, günahlarının bağışlanmasını dilerler. Günahları Allah'tan başka bağışlayan kim vardır?" (Al-i İmran, 135)." Tirmizi, Tefsir Al-i İmran, (3009); Ebu Davud, Salat 361, (1521) İbnu Mace, İkametu's-Salat 193, (1395)


Sena TIHAME
Tarihe Göre Ara
Orjinal İslam Arşivi

dizin

,