Yazı Detayı
07 Ekim 2019 - Pazartesi 01:54 Bu yazıkez okundu
 
Siyonist Yahudiler ve “İğneli Fıçı”
Gülsüm ERDEMLİ
gulsumıslam@hotmail.com
 
 
 
 

Yahudilerin “Hamursuz Bayramı”nda, Yahudi olmayan birisini kaçırıp öldürdüklerini, kanını hamursuz mayasına kattıklarını, bizzat Yahudilerin ifadelerini ve mahkeme kararlarını delil göstererek anlatan İğneli Fıçı kitabı, 4. sahifesinde “Türk adaletinin çok kıymetli tarihi bir ilamı” başlığıyla şu bilgiyi veriyor: “Cihanşümul Türk Adâleti, bu kitapta okuyacağınız tüyler ürpertici vak’aların doğruluğuna mühür basmıştır. İstanbul kadılığı 1127 Hicrî tarihinde (yaklaşık 300 sene önce) verdiği ilamla, iğneli fıçıya atılmak üzere kaçırılan Ahmet isimli bir yavrucağın katilleri hakkında aşağıda okuyacağınız hükmü vermiştir. Bu ilam, İstanbul’da Başvekâlet (Başbakanlık) Arşivinden alınarak, aynen aşağıya konulmuştur.” Böyle denildikten sonra o tarihte yakalanan Yahudilerin isimleri veriliyor.


Kitap bilgi vermeye devam ediyor:


“Yahudi kanunları ve dinini çok iyi tetkik etmiş olan Alman Profesörlerinden Dr. Erich Bischoof, bu kanlı ayinler üzerinde uzun tetkiklerde bulunmuş ve enteresan noktalar keşfetmiştir. Bilhassa Yahudilerin Kabalistik Teosopi’si hakkında yazılmış olan, (Berdiwetsch Yayınevi, 88 b) «Thikunne Zohar» adını taşıyan bir dinî kitaptaki şu parça şayanı dikkattir:“ Hayvandan bir farkı olmayan yabancıların öldürülmeleri hakkında bir âyet vardır. Bu öldürme, kanuni bir metotla yapılmalıdır. Yahudi dinine inanmayanların, Allah’ımıza kurban edilmeleri icap eder.” İşte bir yahudiye ait dinî kitapdan bir parça. Buna ne buyurulur? Bu da bize göstermektedir ki artık Yahudi’nin kanlı ayinleri hikayesi, efsane olmaktan çıkmış bazı Yahudiler için bir hakikattir.


Şimdi size, ne Yahudi düşmanlarının fikirlerinden, ne de Yahudilerin kendi kanunlarından bahsedeceğim. Fakat meşhur kâşif ve şarkiyatçı (Doğu bilimleri uzmanı) ilim adamı, bîtaraf, (tarafsız) Britanyalı Sir Richard Burton’dan nakledeceğim bazı hakikatleri arzedeceğim. Bakalım Talmud’a göre Yahudi, gayri Yahudileri (Yahudi olmayanları) nasıl telakki ediyor. Aşağıdaki parçalar Sir Burton’un, (Yahudi ve Çingene) adlı, Messrs. Hutchinson Yayınevi tarafından basılan ve W. H. Wilkins’in yayınladığı kitaptan alınmıştır:
 

(Sahife 73) “Modern Yahudi inancının en mühim noktası şudur: Yabancı, yani bizim dinimize bağlı olmayan insanların hepsi, kaba hayvanlardır. Onların dağda gezen sırtlanlardan daha fazla bir hakları olamaz.”
 

(Sahife 31) “Talmud der ki, Allah’ımız Yahovayı memnun edecek iki kanlı ayinimiz vardır, biri Paschal Holocaust (Hamursuz Bayramı), diğeri de çocuklarımızın sünnet merasimi.»”Bu şekilde Hamursuz Bayramına kan karıştırıldığı itiraf edilmiş oluyor!


Yahudilerin kanlı cinayet ayinlerinin esasını, İbranîlerin Kasidim (Chassidim) mezhebinde aramak icap eder. Kasidizm, bazılarına göre yeni zamanlarda (18. asır) Polonya’da meydana çıkmış bir Yahudi mezhebidir. Gayri Yahudilerin (Yahudi olmayanların) böylece ayinlerde kurban olarak katledilmeleri, Yahudi milletinin Müslüman ve Hıristiyanlara olan sonsuz intikam hissinin bir neticesidir. (Lord George Bentinck, 1852) adlı kitapta şöyle yazar: “Evet, Yahudi’nin nihai (son) gayesi, Hıristiyanlığı ve Müslümanlığı yok etmek ve bunların yerine, nihai Yahudi saltanatını kurmaktı.”
 

Birçoklarımızın, “Bunlar eskiden belki cereyan etmiş olan hâdiselerdir, şimdi, yirminci asırda, atom devrinde böyle şeyler olur mu?” diye aklınızda bir istifham belirebilir. Fakat maalesef oluyor.Sene 1936. İngiltere’de Daily Mail Gazetesinin 17 Eylül tarihli nüshasından, İspanya’daki Kızıl İhtilâlin dehşetinden bahseden bir yazıdan:“Kordoba Vilâyetinin Beana şehrinde  (cinayetlerin) ekserisi kurşunla vurarak, balta ile parçalanarak, ve boğmak suretiyle yapılmıştır. Diğerleri diri diri yakıldılar. 
 

Hazret-i Meryem Manastırından zorla dışarı sürüklenen iki rahibenin boyunlarındaki madalyonlar sökülmüş ve zorla çivi ile gözlerine çakılmıştır. La Campana, Sevil vilayetinin bir şehri: Burada Kızıllar Caraballo ismindeki bir Yahudi kadının riyasetinde, bir hapishanedeki 11 şahsı öldürdüler. Mahpuslara ilk evvel yere yıkılıncaya kadar silahlarla ateş edilmiş ve sonra üzerlerine petrol dökülmüş ve ateşe verilmişlerdir. Bazıları yaralı olduklarından alev alev yanarken kıvrana kıvrana ölmüşlerdir.Sevil vilâyetinin, Lore del Rio şehrinde 138 kişi katledilmiştir. Başlarında Polonyalı bir Yahudi’nin bulunduğu komünist güruhu, 138 milliyetperveri, bir mezarlığa sürüklemiş, bir büyük çukur kazdırmış ve bu çukurun kenarına sıralanmalarını emretmişlerdir. 
 

Bundan sonra bu zavallıları ayaklarından ve bacaklarından vurmak suretiyle çukurun içine düşmelerini sağlamışlar ve üzerlerine diri diri toprak örtmüşlerdir. Anti komünistler, şehre girdikleri zaman bu ölüm çukurunun tepesinden toprağı delip çıkmış ve hâlâ hareket eden eller görmüşlerdir. Diri diri gömülenlerin elleri.”İngiltere’de ilk bilinen iğneli fıçı vak’ası 1144 senesinde cereyan etmiştir.O zamanlarda cereyan eden iğneli fıçı vak’alarından en meşhuru 1255 senesinde cereyan etmiş olan, Linkoln’lu küçük Sen Hugh vak’asıdır: Sene 1144. Norviç şehrinde 12 yaşında bir İngiliz çocuğu Yahudiler tarafından kurban ediliyor ve çarmıha gerilerek vücudu hançerleniyor. Bu, Hamursuz Bayramında cereyan etmiştir. Çocuğun cesedi bir torbanın içinde saklanmış bir halde, bir ağacın içinde bulunuyor. Hıristiyanlığı kabul etmiş bir dönme Yahudi, hadiseyi itiraf ediyor ve Yahudilerin her sene böyle bir Hıristiyan çocuğunu kurban ederek, hürriyetlerine kavuşacaklarını ve böylece Filistin’e tekrar dönebileceklerini söylüyor.


Kaynak: Tarih Boyunca Yahudi Mezalimi – İğneli Fıçı Daha geniş bilgi, orada. İğneli Fıçı kitabını nedense kimse basmıyor. Seydişehirliler için, Dinç Kitabevi’nde 10-15 tane var…
 

 

 
 
 
Etiketler: Siyonist, Yahudiler, ve, “İğneli, Fıçı”,
Yorumlar
Diğer Yazılar
Siyonist Theodor Herzl ve Jöntürk İttifakı
Düşünü"YORUM" -13-
Cehennemin Öteki Adı
Cenin & Kozmetik
Düşünü"YORUM" -12-
Kürtajın Mimarı Evren
Türk Ecza-yı Tıbbiye ve Kimyeviye Şirketi
Harf İnkilâbı'na Dair
Atma Hamidiye!
Tarihin Kirli Yüzü "Kafatası Ölçümü"
Şalcı Bacı
Şapka Devriminde Kaybedenler ve Kazananlar
Şeytanın Askerleri / HİZMETkârları -12-
Engizisyon Mahkemeleri (Suç Aletleri) -2-
Engizisyon Mahkemeleri (Suç Aletleri) -1-
The True Furqan
Düşünü"YORUM" -11-
"Tanrının Doğum Günü" (Kitap Üzerine)
Yeryüzü Şeytanları Ve "İfsad" 5
Yeryüzü Şeytanları Ve "İfsad" 4
Şeytanın Askerleri / HİZMETkârları -11-
Yeryüzü Şeytanları Ve "İfsad" 2
Şeytanın Askerleri / HİZMETkârları -10-
Şeytanın Askerleri / HİZMETkârları -9-
11 Eylül Olaylarından Sonra!
Şeytanın Askerleri / HİZMETkârları -8-
Şeytanın Askerleri / HİZMETkârları -7-
Hiç Olmamış "Yahudi Katliamı"
Göçebe Kimlik
Yeni Ahit'in Muhtevası Hakkındaki Görüşler
Hristiyanlıkta Mesihlik Beklentileri Ve Paskalya
Yalanlar Üzerine Kurulmuş İnançlar (2)
Yalanlar Üzerine Kurulmuş İnançlar
(Siyonist)Yahudilerin Melanet Oyunları Ve Programları
Kutsal Kitaba Göre "Jesus" Yalancı
Bir Zamanlar Avrupa
Falaşa'lar (Siyahi Yahudiler)
Misyonerlere Dikkat (!)
Dört İncil ''Luka İncili''
Tanrı Adıyla Şeytana Hizmet
Stalags: Soykırım ve İsrail’de Porno
Yahudi Gençliğin Eğitim Kampı!
Yeşu'nun Kitabından
Yeni Dünya Düzeni
Eksildik... Eksildikçe Çoğaldık!
İnsanlığın En Azılı Ve Kudurmuş Düşmanı İsrailoğullarıdır.
Sapkın Kitap Talmud Ve Uyduruk Tanrı..
Ahlaksızlık Batağı İsrail...
Vur! Öldür! Dans Et!...
Yahudilik Ne Bir Din Ne de Bir Irk'dır.
"Irkcılık" Bir Yahudi Hastalığıdır...
Oysa "Her çocuk masum ve günahsız doğar"
Sözde Tevrat Ve Tanrı Emri "Katlet!"
"Resim'e" Değil "Mesaj'a" Odaklanın...
"Mimar Sinan Dergisi" Bir Mason Dergisidir...
Şeytanın Askerleri / HİZMETkârları -6-
Düşünü"YORUM" -10-
Fatıma'nın El'i
Çizgi Filmler Ve Subliminal Mesajlar -2-
Çizgi Filmler Ve Subliminal Mesajlar -1-
Mickey Mouse Club
Düşünü"YORUM" -9-
Düşünü"YORUM" -8-
2007...Irak Ve Demokrasi (!)
Sişirilmiş Kahramanlar & Korkular
Düşünü"YORUM" -7-
Düşünü"YORUM" -6-
Düşünü"YORUM" -5-
Şeytanın Askerleri / HİZMETkârları -5-
"Yahudi" Değilsen "Hayvan"sın...
Necmettin Erbakan Ve Siyonizm
Düşünü"YORUM" -4-
Şeytanın Askerleri / HİZMETkârları -4-
Siyonist Basının Oyunları
Cüce Güç(!ler...
Şeytanın Askerleri / HİZMETkârları -3-
Düşünü"YORUM" -3-
Düşünü"YORUM" -2-
Siyonizm & Bolşevik Rus İhtilali
Karl Marx Ateist Değil Satanist'ti
Düşünü"YORUM" -1-
"Türkcü"lük Ve "Kürtcü"lük
Lady Gaga Ve İlluminati
Bulunmaz Hint Kumaşı
Kaz Gelen Yerden Tavuk Esirgenmez
Bu Tür Gerçekleri Tarih Yazmaz!
12 Eylül Darbesi
Papa'nın "Kutsal Yuvası Vatikan"
Gülen Yüzlerin Kahpe Planları
Karanlık Yüzler Gizli Planlar (Şeytan Kardeşler)
Kemik Kilisesi
Tanrı Adıyla Bir Soykırım
Yeryüzü Şeytanları Ve "İfsad" 1
Böl - Parçala Ve Yut..
İsrail Ve Katliam Tablosu
ABD’nin Kapkaranlık Tarihi
Yalancı Tanıklık: "Nayirah Tanıklığı"
Size Uzatılan Her El Dost Eli Değildir!
Bir"LEŞ"en Milletler Ve İşbirlikcileri
Sinsi Proje: "Böl - Parçala Yağmala!"
Siyonizm Ve Türkiye
Ortadoğu Politikası Ve Bernard Lewis
Sen Onlara Uymadıkca Senden Razı Olmayacaklar!
Siyonizmin Demirden Duvar Doktrini...
Şeytanın Askerleri / HİZMETkârları -2-
İsrail'in İslam Mesajlı Tehditkar Propagandası
Kara Bilim Ve Kara Projeler..
Zulm'ün Rengi "SAARTJİE BAARTMAN"
Siyonizm ve Zenci düşmanlığı (Kölelik)
Küresel Sermayenin Başındaki Sürüngen!
Habis Proje: "TOG" Genç Kadın Fonu
Katolik Nur Talebesi
Medya Ve Siyonizm
Zirve'den darağacına SADDAM HUSEYİN
Yeryüzü Şeytanları Ve "İfsad" 1
Mitoloji'den Kutsallığa "NOEL SENARYOSU"
Evrensel Tasavvuf'un MİMARI
Siyonizm'in Kuklası "ADOLF HİTLER"
Siyonizmin Finansörü "ROTHSCHİLLER"
Dünya Yönetimi Ve Üst Akıllar
Orjinal İslam Yazarları
Misafir Kalemler
En Çok Okunanlar
ASR'A DÜŞEN SÖZLER
Her mü'min DİN'inin görevlisidir.!


HİKMET/HADİS
“Evlerinizi kabirlere çevirmeyiniz. Şüphesiz şeytan içinde Bakara Suresinin okunduğu evden kaçar.”Müslim 2/188, Tirmizi 4/42, Nesei Fedailu’l-Kur’an 76, Beyhaki Şuabu’l-İman 2/2381, Ahmed 2/284, 337, 378, 388


Neue Welt
Tarihe Göre Ara
Orjinal İslam Arşivi

dizin

,