Yazı Detayı
24 Temmuz 2019 - Çarşamba 23:49 Bu yazıkez okundu
 
Ramazan'ı Din - lenerek Değerlendirelim 20
Haddini Bilen ADAM (Kerem SEÇER)
bılenıslam@hotmail.com
 
 
 
 

 SECDE ET VE YAKLAŞ!  ( 1)

“Kuşkusuz Rabbin katındakiler O’na kulluk etmekten kibirlenmezler, O’nu tesbih eder ve yalnız O’na secde ederler.” (Â’raf, 206)

“Kulun Rabbine en yakın olduğu hal secde halidir. İşte bu sebeple secdede çok dua etmeye bakın!” (Müslim, Salât 215. Ebû Dâvûd, Salât 148; Nesâî, Tatbîk 78)

"Ve o zaman Biz meleklere (ve cinlere): 'Âdem'e secde edin!' dedik, hemen secde ettiler. Yalnız İblis dayattı, kibrine yediremedi, inkârcılardan oldu." (Bakara, 34)

 

"Secde" Anlam ve Mahiyeti:
"Secde" sözlükte, eğilme ve boyun büküş demektir.Bu anlamda secde, Allah’ın önünde eğilme ve O’na karşı kulluk yapmak demektir ki insanları, hayvanları ve cansızları kuşatır."Secde", bir anlamda üstün bir varlığın önünde, onu büyüklemek ve kendini o varlığın karşısında küçük görmek üzere, saygıdan eğilmek, yere kapanmaktır... Özel anlamıyla secde; en önemli ibadet olan namazı tamamlayan, alnı, elleri, dizleri ve ayakları yere koymak şeklindeki hareket ve namazdan bir rükündür (olmazsa olmaz şartıdır).Allah'ın huzurunda yere kapanış demek olan secde, Allah'a memnuniyetini ve itaatini bildirmek veya şükretmek için yapılan bir ibadettir.

 

Secde kelimesi, türevleriyle birlikte Kur'an'da 92 yerde geçer.Secde yapana ‘sâcid’, çok secde yapana ise ‘süccâd’ denir.
Üzerinde secde yapılıp namaz kılanan kumaş veya küçük halıya 'seccâde',secde yapılıp (topluca) namaz kılınan binaya "mescid", secde organlarına da mesced adı verilir. Secde yapma olayına da ‘sücûd’ denilir.Sücûd aynı zamanda çok secde yapan anlamına da gelmektedir.

 

"İbadet" Anlamıyla Secde:
Secde, son derece tevazu (hürmet) ile alçalıp baş eğmektir ki, ‘kibr’in karşıtıdır...İslâmî manada, alnı yere koymak şeklindeki Allah’ı ta’zimin (büyüklemenin) ve Allah’a itaat etmenin en yüksek göstergesidir.Her çeşit secdede ibadet, boyun büküş, tezellül (kendini aşağı görme) ifadesi vardır. Bunun için İslâm'a göre Allah’tan başkasına secde edilemez; bu küfürdür. Kendisine secde edilmeye lâyık Allah'tan başka hiçbir şey yoktur....Yüceltilmeye, tâzimde bulunulmaya lâyık yegâne makam Allah'tır.Allah’tan başkasına secde edenler o secde ettikleri şeyi ilâhlaştırmış ve Allah’a şirk koşmuş olurlar... Kul, ister Allah’ın huzurunda isterse bir başkasının huzurunda yere kapansın; onun bu durumu bir itaat ve önünde yere kapandığı şeye mutlak bir bağlılıktır.

 

Secde eden kimin karşısında secdeye kapanıyorsa, o makama karşı sınırsız bir saygı duyuyor, onu en büyük tanıyor, ona en büyük sevgiyi besliyor demektir...Bu saygı ve tâzim, ister korkudan kaynaklansın, istersse derin bir hayranlık duygusundan, durum değişmez. Çünkü insanın kendini en aşağı, en küçük, en güçsüz gördüğü durum, secde halidir.
Öyle ki kişi, secdede kendini bir hiç olarak görür (kendini zelil sayar), ama karşısında secdeye kapandığı makamı ise en büyük tanır. Bir makamı veya şahsı yüceltmenin, secdeden daha ileri ve daha aşırı bir biçimi düşünülemez...Bu bakımdan tarihte ve günümüzde yaşayan bütün müstekbir zorbalar, insanların kendi huzurlarında ve makamlarının huzurunda secde etmelerini, o makamlar karşısında boyun bükmelerini istemişlerdir...

 

İnsanların kendi huzurlarında eğilmelerinden vahşî bir zevk almışlardır. Firavunlar ve çağdaş takipçileri, insanların saygıyla karşılarında eğilmelerini isteyerek mâbud haline gelmişlerdir... Yeryüzünde azıp haddi aşan, kendilerini tanrı makamında gören bütün tâğutlar aynı karakteri taşırlar. Kendileri Yüce Yaratıcı'nın huzurunda secde etmekten yan çizerler; ama aynı zorbalar insanları kendi huzurlarında eğilmeye zorlarlar. Peşinden gittikleri liderleri iblis de Allah’ın emrine karşı gelerek secde etmekten kaçınmıştı.

 
 
 
 
Etiketler: Ramazan'ı, Din, -, lenerek, , Değerlendirelim, 20,
Yorumlar
Diğer Yazılar
Ramazan'ı Din - lenerek Değerlendirelim 27
Ramazan'ı Din - lenerek Değerlendirelim 26
Ramazan'ı Din - lenerek Değerlendirelim 24
Ramazan'ı Din - lenerek Değerlendirelim 23
Ramazan'ı Din - lenerek Değerlendirelim 22
Ramazan'ı Din - lenerek Değerlendirelim 21
Ramazan'ı Din - lenerek Değerlendirelim 19
Ramazan'ı Din - lenerek Değerlendirelim 18
Ramazan'ı Din - lenerek Değerlendirelim 17
Ramazan'ı Din - lenerek Değerlendirelim 16
Ramazan'ı Din - lenerek Değerlendirelim 15
Ramazan'ı Din - lenerek Değerlendirelim 14
Ramazan'ı Din - lenerek Değerlendirelim 13
Ramazan'ı Din - lenerek Değerlendirelim 12
Ramazan'ı Din - lenerek Değerlendirelim 11
Ramazan'ı Din - lenerek Değerlendirelim 10
Ramazan'ı Din - lenerek Değerlendirelim 9
Ramazan'ı Din - lenerek Değerlendirelim 8
Ramazan'ı Din - lenerek Değerlendirelim 7
Ramazan'ı Din - lenerek Değerlendirelim 6
Ramazan'ı Din - lenerek Değerlendirelim 5
Ramazan'ı Din - lenerek Değerlendirelim 4
Ramazan'ı Din - lenerek Değerlendirelim 3
Ramazan'ı Din - lenerek Değerlendirelim 2
Ramazan'ı Din - lenerek Değerlendirelim 1
Mübarek Ramazan
Asr Soluklu Tavsiyeler -25-
Asr Soluklu Tavsiyeler -24-
Asr Soluklu Tavsiyeler -23-
Asr Soluklu Tavsiyeler -22-
Asr Soluklu Tavsiyeler -21-
Asr Soluklu Tavsiyeler -20-
Söyleyin ona "KARDEŞ"lik özler seni
Asr Soluklu Tavsiyeler -19-
Asr Soluklu Tavsiyeler -18-
Asr Soluklu Tavsiyeler -17-
Kaybolan Kavramlar -5-
Kaybolan Kavramlar -4-
Kaybolan Kavramlar -3-
Kaybolan Kavramlar-2-
Kaybolan Kavramlar-1-
Kutlu Doğum mu Kutlu Boğum mu? -2-
Kutlu Doğum mu Kutlu Boğum mu? -1-
İslam'da Kadın -2-
İslam'da Kadın -1-
Türkiye Nereye Gidiyor? Neler Oluyor?...
Merdiven Altı Dini Eğitim Ve Reis...
Sidiğe Takılıp Peygamber'i Red Edenler...
Bir Başka Açıdan 15 Temmuz
Tandır Sıcak İken Ekmek Tutar!
Muhafazakârlık
Türkiye'de Müslümanların Tutuklanması...
Sosyal Medya Din'i Ve Tekfir
Eserler ve "Kitap"
Değişen Eğitim...Ve Okuyalım Ama Nasıl Okuyalım?
Derdimiz Nedir? Ne Olmalıdır?
Hırka Altındaki Adam!..
Mahremiyet...
İslam Nedir? -2-
İslam Nedir? -1-
Biz İman Ehliyiz
Asr Soluklu Tavsiyeler -16-
Asr Soluklu Tavsiyeler -15-
Asr Soluklu Tavsiyeler -14-
Asr Soluklu Tavsiyeler -13-
Asr Soluklu Tavsiyeler -12-
Asr Soluklu Tavsiyeler -11-
Asr Soluklu Tavsiyeler -10-
Asr Soluklu Tavsiyeler -9-
Asr Soluklu Tavsiyeler -8-
Asr Soluklu Tavsiyeler -7-
Asr Soluklu Tavsiyeler -6-
21. Asrın Modern Köleleri
Şeytan Taşlayan Deliler Ve Biz
Kolay Gelsin...
3 Ayet'le "İnsan"...
Küresel Şeytanizm 15.Bölüm
Küresel Şeytanizm 14.Bölüm
Küresel Şeytanizm 13.Bölüm
Küresel Şeytanizm 12.Bölüm
"Adanmış Kelimeler" 1
Küresel Şeytanizm 11.Bölüm
Küresel Şeytanizm 10.Bölüm
Küresel Şeytanizm 9.Bölüm
Bugün Anneler Günü Ana... (şiir)
Asr Soluklu Tavsiyeler -5-
Küresel Şeytanizm 8.Bölüm
Küresel Şeytanizm 7.Bölüm
Küresel Şeytanizm 6.Bölüm
Asr Soluklu Tavsiyeler -4-
Asr Soluklu Tavsiyeler -3-
Asr Soluklu Tavsiyeler -2-
Küresel Şeytanizm 5.Bölüm
Küresel Şeytanizm 4.Bölüm
Küresel Şeytanizm 3.Bölüm
Nebev-i Beyanlarla Küresel Kıyam
Peygamber'i Anmak mı? Anlamak mı?
Asr Soluklu Tavsiyeler -1-
Küresel Şeytanizm 2.Bölüm
Küresel Şeytanizm 1.Bölüm
Orjinal İslam Yazarları
Misafir Kalemler
En Çok Okunanlar
ASR'A DÜŞEN SÖZLER
Her mü'min DİN'inin görevlisidir.!


HİKMET/HADİS
“Evlerinizi kabirlere çevirmeyiniz. Şüphesiz şeytan içinde Bakara Suresinin okunduğu evden kaçar.”Müslim 2/188, Tirmizi 4/42, Nesei Fedailu’l-Kur’an 76, Beyhaki Şuabu’l-İman 2/2381, Ahmed 2/284, 337, 378, 388


Neue Welt
Tarihe Göre Ara
Orjinal İslam Arşivi

dizin

,