Yazı Detayı
22 Mart 2019 - Cuma 19:39 Bu yazıkez okundu
 
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -40-
Zehra Cenap YALTAP
zehraıslam@hotmail.com
 
 
 
 

Sizler ahde vefa gösterirseniz,sadık kalırsanız,fitratiniza ihanet etmeyip, islamin onuru-şerefiyle bir hayat sürerseniz.Elbette Allah emeklerinizi zayi edici değildir.Aksine çalışanın, didinene mükafat vericidir.sizler Ruhlar aleminde vermiş olduğunuz sözün, ehemmiyetini bir kavrarsanız elbette yaşayışta, Allah´ı razı edici bir yola adım atarsınız.Allah sizi islam ile terbiye etmek ıster.Sizin hayatınızı duzene sokar -hayatınızda size fayda verici -cennete uzanan gerçekleri bildirir.Siz ruhlar alemindeki söze, tanık olmuş -şahid olmuş insanlarsiniz.Dünyaya gonderildiginizde fitratiniz üzerinde durun,ıhanet etmeyin, yoldan çıkmayın diye size Kitaplar -peygamberler gönderilmistir.ve Allahın yardımı daima sizinledir, Allah inananlarla beraberdir. Allah yaptığınız herşeye sahiddir.Gizlesenizde, açığa vursanizda.O halde Allah´a yönelik, işler yapın, O'nun sizi gördüğünü bildiğiniz halde kötü şeylerin peşini tutmayın. Yoksa geleceğinden asla şüphe duyulmayan o günde,yaptığınız şeylerden ötürü -islam ters düşen davranış ve yaşayışlardan dolayı cehenneme sürülursunuz.sonra yardımcınızda olmaz... Düşünün, yaptığınız yarar sağlamayan ve islamin red ettiği islerden, kiyamet günü sorguya çekileceksiniz.o gün Organlariniz, kulaklariniz-gözleriniz ve derileriniz dile gelecektir susmak isterken, saklamak isterken birde bakarsınız ! bedeniniz, canlı şahid olu vermiş. Allah'ın düşmanları ateşe sürüldükleri gün toplanıp bir araya getirilirler. Nihayet oraya vardıklarında kulakları, gözleri ve derileri, yaptıkları hakkında onların aleyhine şahitlik ettiler. Derilerine: 'Aleyhimize niçin şahidlik ettiniz?» derler. Derileri: «Her şeyi konuşturan Allah bizi konuşturdu. İlk defa sizi O yaratmıştı, işte O'na döndürülüyorsunuz» cevabını verirler.(Fussilet 19-21) Sen bugünün dehşetinden korkmalisin, Ve Allah´a iman edip, salih amelde bulunmalisin, o gün insanda kendisinin aleyhine sahidlik eder, peygamberlerde ümmetine. Siz vasat bir ümmetsiniz.Ahde vefa gösterir -Allah´ın dilediği orta yolda durursunuz...bir ayağınız dünyada -öbür ayağınız ahirettedir.Siz bütün insanlar üzerine şahidsiniz..siz mümin olunca -islamla dolup taşınca, toplum için ne güzel bir örneksiniz. Toplumun önüne -islami yaşayisla -ortada adil ve hakkı söyleyen -sözü dinlenen kimselersiniz... Böylece sizi orta yolu benimseyen bir ümmet yaptık ki, siz insanlara örnek olasınız ve peygamber de size örnek olsun. Biz sırf Peygambere uyanları, bağlı kalanları O'na uymaktan vazgeçenlerden ayırdedelim diye daha önce yöneldiğin kıbleyi tekrar kıble yaptık. Bu değişiklik, Allah'ın doğru yolu gösterdiği kimselerden başkasına elbette ağır gelir. Allah sizin imanınızı boşa çıkaracak değildir. Hiç şüphesiz, Allah insanlara karşı şefkatli ve merhametlidir.(bakara 143)  Allah sizi islam kılmıştır -çevrenizdeki ınsanlari kötülükten uzak tutup -iyiliğe sevk edersiniz,yaşayışla ıslami ölçüleri gözetirsiniz..hayat veren şeylerle meşgul olursunuz.siz insanlar için şahidsiniz. Sizler kendi iç dünyanızi verimli hale getirmelisiniz.Kendi nefsinizi terbiye etmelisiniz.nefsinizi müslüman yapmalisiniz, nefsinizi sorguya çekip -Allah´ın istediği gibi bir müslümamiyim diye sormalisiniz.Bu Allah´in kurandaki sosyolojik yasadir.Bu sunnettullahtir. İnsanı önünden ve arkasından izleyen (melekler) vardır, onu Allah'ın emri ile gözetlerler. Herhangi bir toplum tutumunu değiştirmedikçe Allah onun konumunu değiştirmez. Allah, bir toplumun herhangi bir kötülüğe uğramasını dileyince, onu hiç kimse önleyemez. İnsanların Allah'dan başka hiçbir koruyucusu, kayırıcısı yoktur.(Rad 11) İnsan kendi kendiyle hesablasmasi ve nefsini islama uygun hale getirmelidir.nefsine zulmetmemeli -öldürmemeli islah etmelidir. Bu iç hesaplaşmayi yapmayan toplumlarin durumu nasıl değişsin -daha nefsini islam yapamamış ve nefsinin esiri olmuşturlar. Allah ınsanı vahiyle -iç dünyasını ve cahiliye anlayisini akillardan ve gönüllerden silmek ıster.Müslümanlarin vahiy araciliyla -kalplerine tertemiz -merhamet -sevgi -vicdan koyar -arındırır..tertemiz kılar. Bir ömür salatiyla -anlamini bilerek okunan bir kuranla Allah müslümanı arindiriyor.uykulardan kalkıp, herşeyini Allaha feda ediyor-kalbine gecenin yarısı ilahi bir inşirah aydinligi düşüyor. Allah müslümana aşama aşama, herşeyi öğretiyor, gelecekteki imtihanlara hazırliyor. Müslümanlar -herşeyden arınmış olarak O'na yöneliyor.. Ey örtüye bürünerek saklanan Muhammed, Geceleyin biraz uyuduktan sonra kalk Gecenin yarısında uyanık ol, ya bu miktarı biraz eksilt .Ya da artır da ağır ağır Kur'an oku. Çünkü biz sana sorumluluğu ağır bir söz indireceğiz. Kuşkusuz gece ibadeti, gündüze göre daha zor, fakat sözü daha etkilidir. Çünkü gündüzleri, seni uzun uzun uğraştıracak işlerin vardır. Rabbinin adını an, bütün varlığında O'na yönel (Müzzemmil 1-8) Böylece müslüman başına geleceklere -ilahi bir tevekkul ediyor.. Allaha sığınıyor -Allah ona yetiyor. İşte insan böylece -Allah´ın biricik yolundan -rabbani yoldan gider ve sözünde durur...Ahdini bozmaz..Ahdini tehlikeye sokmaz sarsılmaz yolda kalmaz....Yolda caka satmaz..Ayağına batan dikenlerin faturasını islama cikarmaz...böylece canlı bir şahid olur..fitrat olur..müslüman olur, yaşayışta şahid -ölünce şehid olur.Şahid gibi yaşayan -Allaha iman eden -salih amelde bulunanlar hangi şekilde ölürse ölsunler.Yani müslüman olmak sahid -şehid olmaktir.Sehidligi daraltanlara inat Allah ve peygamber uzun bir liste sunar.Allahın yolunda ölen, sehiddir..O'nun yolu, islamdir, islam ve iman üzere ölen -isterse yatakta ölsün sehiddir.Siz Allahın yolunda canından vazgeçmeyi ölmek mi sanıyorsunuz.oysa dipdiriyken candan da geçilir can  Allah´a teslim edilir.Ellini -gözünü -ağzını -uykununu daha uzar bu liste, bunlardn geçmek -vefa göstermek canını Allaha vermektir.Onun yolunda canini feda etmektir.Allah, müminlerin canlarını ve mallarını, karşılığında kendilerine cennet vermek üzere satın almıştır. Allah yolunda çarpışırlar da öldürürler, öldürülürler. Allah´ın; Tevrat´ta, İncil´de ve Kur´an´da kendi üzerine hak olarak yazdığı bir vaattır bu. Ahdine, Allah´tan daha vefalı kim var? Perçinlediğiniz bu antlaşmanızdan ötürü müjdeler olsun size. İşte budur o büyük başarının ta kendisi. 9-Tevbe : 111
Öyleyse sehidi savaş meydanına hapsederseniz, bu islama aykırı birşeydir..Savaş meydanına kisitlanan ömürler -bazen sadece orda ölüp veyahut öldürmeyi ızzet zannederler.Oysa dipdiriyken şahid yaşayanlar öldüklerin de şehiddirler.. Bütün herşey önce inanmak ve yaşamakta biter.Müslüman olup şahid kalanlar sözünü tutanlar..nerde ölürseniz ölün -ıster savaş meydaninda ıster sıcak yataginizda ..sehidsiniz, çünkü siz sahid idiniz. Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi: “Bir adam Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in yanına gelerek şöyle dedi: −Ey Allah’ın Rasulü! Bir adam gelip malımı almak istese ne yapayım? Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): −‘Malını ona verme’ dedi. Adam:
−Ya benimle döğüşecek olursa dedi? Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): −‘Sen de onunla döğüş’ dedi. Adam tekrar: −Peki ya beni öldürürse dedi? Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): −‘Sen bir şehitsin’ dedi. Adam:
−Peki ya ben onu öldürürsem deyince? Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): −‘O cehennemdedir’ buyurdu.”
Müslim 225/140, Nesei 173 Sehl bin Huneyf (Radiyallahu Anh) şöyle dedi: Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)
‘Herkim kalbinden sadık olarak Allah’tan şehitlik isterse, yatağında ölse bile Allah o kişiyi şehitler mertebesine eriştirir’ buyurdu. Tirmizi 1705, Ebu Davud 2541, İbni Mace 2797, Nesei 3148, Beyhaki 9/169, Hâkim Müstedrek 2/77 Ömrümüz şahitlikle bittiğinde kazanılmış büyük bir şehadet bilinci görüyorum ufkumuzda... Doğrular tümüyle Allaha aittir. Yanlışlar biz kullara.Ahde vefa gösterip -asra şahid kalanlar ve verdiği yemini bozmayip -şehid olarak dirilmeye bekleyenlerede selam olsun. Mü'minlerden öyle adamlar vardır ki,Allah'a yaptıkları Ahde sadık kaldılar!!
AHiD!! AHD!!ALLAH´A VERiLEN SÖZ!!
-Allah'a verdikleri sözü tuttular..
-iman ve akrabalık bağlarını kesmeyerek toplumu ifsad etmediler..
-Yeryüzünde bozgunculuk yapmadılar...
-Kendilerine verdigim nimetimi hatırlayıp,unutmadılar..
-Sadece benden korkup,Emrime itaat ettiler..
-Kitaba kuvvetle tutundular ve içindekilerden gafil olmadılar..
-Kur´an´a yönelerek,Kur´an´la yürüdüler..
-Allah'a karşı bilemeyecekleri şeyleri söylemeyi terkettiler!!
-Allah sözünden dönmez!!Diyerek..Allah´a güvenenlerden oldular..
- Allah'dan başkasına asla tapmadılar..!
-Ana-babaya iyilikte bulundular...
-Yakınlarına,öksüzlere,çaresizlere de iyilik yapanlar oldular..
-insanlara güzellikle söz söylerek,-salat-namaz kılarak,zekatı vererek...
-Müstesnalar..müstesna insanlar olarak direndiler....
-Birbirlerinin kanlarını dökmediler....
-Aileyi,nesilleri korudular...
-imanları kendilerine güzel şeyler emrediyordu: "Duyduk ve itaat ettik"!
-Antlaşma yapsalar,her defasında mutlaka sözlerini tutma gayretindeydiler!
-Sözlerini bozacak,atıverecek insanlar degillerdiler!Sözlerinin erleriydiler!
-Verilen sözü tutmamanın:Zalimlik,Zulüm Ehlinden olmak oldugunu bilirler..
- Makam-ı İbrahim'i,Beyt´i:Allah´ın evlerini tertemiz tutuyorlardı..
-Allah'a,ahiret gününe,meleklere, kitaba ve bütün peygamberlere iman edip,yoksullara, yolda kalmışa,esirleri kurtarmaya seve seve direniyorlardı!
-Sıkıntı ve hastalık durumlarında ve Cihadda..şiddetli,zor zamanlarda sabır;Mücadele,direnme ve kararlılık gösterenlerden oldular..
-Yeminlerini az bir paraya satanlar olmadılar..
-Peygamberlere iman ettiler..Yardım ettiler!!
- "Öyleyse şahit olarak Allah Yeter" Dediler....
-Kitabı insanlara açıklayan,anlatan,ders yapanlar oldular!
-Kitabı gizlemediler!Kitabı Gizlemeyi lanetledigimizi bilirlerdiler...
-Kitabı kulak ardı etmediler..Anlayarak okudular..
-Kitabı az bir dünyalığa değişmediler.
-Allah ile yaptıkları bu alışveriş ne kadar güzeldir..diye Övülenler oldular!
-Aralarında anlaşma olan bir kavme iltica edenleri huzursuz etmediler!
-Verdigini geri isteyen insanlardan degillerdiler...
-Kendileriyle savaşmayıp barış teklif edenlere barış getirdiler..
- Allah dilediği hükmü verir!Ve..Kendilerine Haram ve Helaller üretmediler!
-Allah yolunda güzelce sarfettiler..infak ettiler..
-imandan:iman ettikten sonra küfre düşmediler,direndiler..
-Dosdoğru yoldan,orjinal islamdan sapmadılar..
- Güzel davrananlar oldular..Hain degillerdi..Ayetlerimizi yalanlamadılar!
-Aralarında, kin ve düşmanlık yoktu..
-Yetimi korudular! Ölçü ve tartıyı tam adaletle yaptılar..
-Öğüt alıp düşündüler ve asra ve zamanlara adil şahitler oldular..
- Bize nasıl olsa mağfiret edilecek diyerek...gevşemediler!
-Rüşvet almadılar,vermediler.Kitabın içindekilerini okuyup öğrendiler.
-Aklını başına alanlar oldular..
-iman edip hicret ettiler,mallarıyla ve canlarıyla Allah yolunda cihad verip, mücahid-e-leri barındırıp yardım ettiler..Birbirlerinin velisi oldular!
- Gaybı sadece Allah bilir dediler....
-Emanetlerini korudular..Adananlar..Şahidler-Şehitler oldular..
Böylece onlardan bir kısmı verdiği Sözü:Şahitligini,ahdini,
Adanan Adam,Adanan insan olma sözünü,Şehadetle yerine getirdi!!....Bir kısmı da:-Şahitligini sürdürerek-Şehitlige yolculukta-beklemekte..Ve.. Onlar: Ahidlerini,sözlerini,eksenlerini hiç değiştirmediler!!
Ahzab- 23


 

 
 
 
Etiketler: Kur'an, da, Şahid, -, Şehid, -, Şehadet, Kavramları, -40-,
Yorumlar
Diğer Yazılar
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -39-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -38-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -37-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -36-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -35-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -34-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -33-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -32-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -31-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -30-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -29-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -28-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -27-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -26-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -25-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -24-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -23-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -22-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -21-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -20-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -19-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -18-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -17-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -16-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -15-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -14-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -13-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -12-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -11-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -10-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -9-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -8-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -7-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -6-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -5-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -4-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -3-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -2-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -1-
Amel Nedir? - Ne Değil dir? 5.Bölüm
Amel Nedir? - Ne Değil dir? 4.Bölüm
Amel Nedir? - Ne Değil dir? 3.Bölüm
Amel Nedir? - Ne Değil dir? 2.Bölüm
Amel Nedir? - Ne Değil dir? 1.Bölüm
Kuran'da Akıl Ve Akletmek 7.Bölüm
Din Nedir? 50.Bölüm
Din Nedir? 49.Bölüm
Din Nedir? 48.Bölüm
Din Nedir? 47.Bölüm
Din Nedir? 46.Bölüm
Din Nedir? 45.Bölüm
Din Nedir? 44.Bölüm
Din Nedir? 43.Bölüm
Din Nedir? 42.Bölüm
Din Nedir? 41.Bölüm
Din Nedir? 40.Bölüm
Din Nedir? 39.Bölüm
Din Nedir? 38.Bölüm
Din Nedir? 37.Bölüm
Din Nedir? 36.Bölüm
Din Nedir? 35.Bölüm
Din Nedir? 34.Bölüm
Din Nedir? 33.Bölüm
Din Nedir? 32.Bölüm
Din Nedir? 31.Bölüm
Din Nedir? 30.Bölüm
Din Nedir? 29.Bölüm
Din Nedir? 28.Bölüm
Din Nedir? 27.Bölüm
Din Nedir? 26.Bölüm
Din Nedir? 25.Bölüm
Din Nedir? 24.Bölüm
Din Nedir? 23.Bölüm
Din Nedir? 22.Bölüm
Din Nedir? 21.Bölüm
Din Nedir? 20.Bölüm
Din Nedir? 19.Bölüm
Din Nedir? 18.Bölüm
Din Nedir? 17.Bölüm
Din Nedir? 16.Bölüm
Din Nedir? 15.Bölüm
Din Nedir? 14.Bölüm
Din Nedir? 13.Bölüm
Din Nedir? 12.Bölüm
Din Nedir? 11.Bölüm
Din Nedir? 10.Bölüm
Din Nedir? 9.Bölüm
Din NEDİR? 8.Bölüm
Kuran'da Akıl Ve Akletmek 6.Bölüm
Kuran'da Akıl Ve Akletmek 5.Bölüm
Din Nedir? 7.Bölüm
Kuran'da Akıl Ve Akletmek 4.Bölüm
Din Nedir? 6.Bölüm
Kuran'da Akıl Ve Akletmek 3.Bölüm
Din Nedir? 5.Bölüm
Kuran'da Akıl Ve Akletmek 2.Bölüm
Din Nedir? 4.Bölüm
Kuran'da Akıl Ve Akletmek 1.Bölüm
Din Nedir? 3.Bölüm
Din Nedir? 2.Bölüm
Din Nedir? 1.Bölüm
Orjinal İslam Yazarları
Misafir Kalemler
En Çok Okunanlar
ASR'A DÜŞEN SÖZLER
Hayatta Üç şey vardır ki Onlar işaret fişeğidir.. En Pahallı olan Tecrübedir, En Ucuz Olan Alçaklık; En Doğru olan Sabırdır... Alçaklardan yüz çevir, Tecrübelerden Faydalan Sabır istikametin olsun.!!


HİKMET/HADİS
Havle Bintu Hakim (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalatü vesselam) Efendimiz buyurmuşlardır ki: "Kim bir yerde konakladığı zaman şu duayı okursa, oradan ayrılıncaya kadar ona hiçbir şey zarar vermez: "euzü bi-kelimatillahi't-tammat min şerri ma halaka (Allah'ın eksiksiz, mükemmel kelimeleri ile, yarattıklarının şerrinden Allah'a sığınıyorum.)" { Müslim, 54, (2708); Muvatta, İsti'zan 34 (2, 978); Tirmizi, Daavat 41, (3433) }


Tarihe Göre Ara
Orjinal İslam Arşivi

dizin

,