Yazı Detayı
22 Ekim 2018 - Pazartesi 02:19 Bu yazıkez okundu
 
Kevni Ayetler Ve Kozmik Ayetlerin Beşeriyeti İnşa Süreci -7-
Niyazi GÜLLÜ
nıyazııslam@hotmail.com
 
 
 
 

Güneş batmalıdır ki onun Doğuş᾿unu arzulayalım!Güneş᾿in Batmayış᾿ına dayanabiliriz, ama Güneş᾿in Doğmayış᾿ına dayanamayız!...Ağaçlar Güneş᾿in Batış᾿ını selāmlar, Güneş᾿in Batış᾿ı da Ağaçlar᾿ı selāmlar ve biz her ikisini de selāmlarız!Güneş᾿in Batış᾿ını izlediŋ mi bugün? Zenginsiŋ! Kaçırdın mı? Yoksulsuŋ! Servet᾿iŋi artdırmak içün mümkin olan her Fursat᾿da büyük San'atçılar᾿la buluş! Ve Güneş çok büyük bir San'atçı᾿dır!b-Mehmed Murâd İldan-

{ Bre Kāfir! Biz kez olsun, Allah᾿ı an! ''San'atçı'' diye övdüğüŋ Güneş; Allah᾿ın “Isı Ve Işık Kaynağı” olarak yaratdığı ve Gökyüzü᾿ne asdığı bir “Lamba”!

Eger ''Düşünür'' iseŋ, bu nice Düşünürlük᾿dür. Hiç okumamış ve okur-yazar olmayan DeDe᾿m dahi bir Şeyler düşünür!  Eger okuduŋ ise, bu nice Okumak᾿dır?!

Allah, Güneş᾿i hangi Ǧâye içün yaratdı ise, o Ǧâye ile hareket eder. Her Şey᾿in Yaratıcı᾿sı olan Allah᾿a karşı kör, sağır ve dilsiz kesilme! Yaratan᾿a tapacak yerde Yaratılanlar᾿a tapma!..

وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ
"Ve O᾿nun Āyetler᾿indendir  Gece ve Gündüz, Güneş ve Ay!  Güneş᾿e  ve Ay'a Secde etmeyin, bunları yaratn Allah᾿a Secde edin, Eğer O᾿na İbadet edecekseniz! " Fussilet-37

Bir gün Toprak olacak Ten’ini, Allah Yolu’nda eskitmelisin!  Allah’ın, sana hîbe etdiği Göz. Kulak, ve Gönül’ü, Allah içün-Allah Yolu’nda kullanmalısın! Bu Ni´metler ’i hiçbir değer karşılığında satmazsın, değil mi?! Allah, bu Ni´metler ’i, O na Şükr edesin ve (yalınız) O na İbadet (Kulluk) edesin diye, verdi sana! Öyleyse, o Gözler ile, Allah İçün bakmalı ve görmelisin! O Kulaklar ile, Allah İçün işitmeli, Allah Sözü’nü dinlemelisin! O Gönül ile, Aqıl etmelisin, Ḥaqq’a - Allah’a bağlanmalısın! Allah’a ve O nun Sözü’ne Îman etmeli (inanmalı ve güvenmeli)sin! Allah Sözü’nü, “En Güzel Söz” ve “EN Yüce Söz” olarak Qubûl etmeli ve Allah’ı büyüklemeli, Allah Sözü’nü yüceltmeli ve Küfr’ün Söz’ünü alçaltmalısın! 

قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى
"Dedi (Mûsā): «Rabbimiz O’dur ki, her şeye Yaratılış’ını vermiş, sonra Hudā’yı göstermiş (Yaratılış Hedefi’ne Uygun Yol’a iletmiş)dir» Taha-50 

Allah’a Îmān demek; Allah’ı hem Yaratıcı hem Yol gösterici olarak Qubûl etmek ve O na Qaydsız-Şarṭsız İṭâat’da bulunmak demekdir. Kullar’a (Yaratılmışlar’a) İṭâat ise, ya yokdur, ya Şarṭlı’dır! Allah’a Îmān; sâdece ''Her Şey’i O yaratdı'' demek değildir. Allah’a Îmān; Allahın Hükmü’nü Qubûl etmek ve O nun Hükmü’nce yaşamak demekdir. Allah’a Îmān, Āḣiret’e Îmān’ı gerektirir. Çünki Dünyā Ḥayāt’ın Ḥisāb’ı, Āḣiret’de görülecekdir. Orada herkes görecekdir, zerrece Zulm’e uğramaksızın, Burada yapıp etdiklerinin karşılığını.“İsâbetli Söz Ve Davranış” olan “Ḥikmet”; yalınız Ekmek ile yaşamamak, bi’l-aksi Ekmeğ’i, Su’yu, Hava’yı veren Allah’ın Söz’ü ile yaşamak ve Allahın İndirdiği ile Ḥuküm etmek demekdir. Ḥikmet’in Baş’ı ve Bütün’ü Qur'an’dadır!  Qur'an’ın İlk Muḣâṭablar’ı olan Müşrikler,Getiri’sini ve Götürü’sünü kalkül ederek “Lâ İlāhe İlle’llâh” Sözü’nü redd ediyorlardı. Bu gün ise, “Lā İlāhe İlle’llâh” diyenlerin çoğunluğu, maa’l-esef, bu Temiz-Yüce Söz’ün gereğince inanmamakda ve yaşamamakdadırlar! Allah’a Îmān; Allah’a Teslîm olmayı gerektirir. Allah’ın Ḥarâm kıldığı İşler’i kolayca yapmak ve Allahın Hûdudu’nu kolayca çiğnemek; Allah’a Mü'min ve Müslim olmak ile çelişen bir Durum’dur! 

اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مَّعْرِضُونَ
"Yaklaşdı İnsānlar’a Ḥisāb’ları! Ve onlar, daha Ǧaflet içinde, (Ḥaqq’dan) Yüz Çeviriciler’dir! " Enbiya-1

فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ
"Eğer onlar, büyüklük taslayıp, serkeşlik edip, Kulluk ve İbadetde gevşek davranırlarsa, bilsinler ki, Rabbinin huzurunda bulunanlar, Allah'ın koyduğu düzen içinde, hiç usanmadan,Gece ve Gündüz görevlerini yaparak Allah'ı tesbih ediyorlar!" Fussilet -38


 

 
 
 
Etiketler: Kevni, Ayetler, Ve, Kozmik, Ayetlerin, Beşeriyeti, İnşa, Süreci, -7-,
Yorumlar
Orjinal İslam Yazarları
Misafir Kalemler
En Çok Okunanlar
ASR'A DÜŞEN SÖZLER
İnsan ve İslam tarihinde ki Direniş Öykülerini Dikkatle Oku, Göreceksin ki Gayeleri İlahi kelimetullah olan tüm direnişler Zafere ermiş, Maksatları Makam ve Koltuk olan direnişler Hezimetle son bulmuştur.!!


HİKMET/HADİS
Esma İbnu'l-Hakem el-Fezari (radıyallahu anh) anlatıyor: "Hazreti Ali'yi dinledim, şöyle demişti: "Resulullah (aleyhissalatü vesselam)'dan bir hadis dinledim mi, Allah Teala hazretlerinin faydalanmamı dilediği kadar ondan istifade ediyordum. Şayet bir adam O'ndan hadis rivayet edecek olsa (gerçekten duydun mu diye) yemin ettiriyordum. Yemin edince onu tasdik edip rivayetini kabul ediyordum. Hz. Ebu Bekri's-Sıddik (radıyallahu anh) bana şu hadisi rivayet etti ve bu rivayetinde Ebu Bekir doğru söyledi: "Resulullah (aleyhissalatü vesselam)'ı dinledim, demişti ki: "Günah işleyip arkasından kalkıp abdest alarak iki rek'at namaz kılan sonra da Allah Teala hazretlerine tevbe eden her insan mutlaka mağfiret olunur." Sonra da şu ayeti okudu (mealen): "Onlar fena bir şey yaptıklarında veya kendilerine zulmettiklerinde Allah'ı zikrederler, günahlarının bağışlanmasını dilerler. Günahları Allah'tan başka bağışlayan kim vardır?" (Al-i İmran, 135)." Tirmizi, Tefsir Al-i İmran, (3009); Ebu Davud, Salat 361, (1521) İbnu Mace, İkametu's-Salat 193, (1395)


Niyazi GÜLLÜ
Tarihe Göre Ara
Orjinal İslam Arşivi

dizin

,