Yazı Detayı
10 Eylül 2018 - Pazartesi 03:41 Bu yazıkez okundu
 
Asr Soluklu Tavsiyeler -25-
Haddini Bilen ADAM
bılenıslam@hotmail.com
 
 
 
 

✿⊱╮"Asr'a andolsun ki Gerçekten insan, ziyan içindedir..Ancak iman edip salih amellerde bulunanlar, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka."...

Bak Kızım...
Rasulullah (a.s) içerisinde Kur’an’ı Kerim okunmayan bir evi, kabirlere benzetmiştir! “Evlerinizi kabirlere çevirmeyiniz. Şüphesiz şeytan içinde Bakara Suresinin okunduğu evden kaçar.”Müslim 2/188, Tirmizi 4/42, Nesei Fedailu’l-Kur’an 76, Beyhaki Şuabu’l-İman 2/2381, Ahmed 2/284, 337, 378, 388

Bak Oğlum..
Ebu Saidi'l-Hudri anlatıyor:  "Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki:  "Sizden biri namazını kılınca, ondan evi için de bir nasib ayırsın. Zira Allah Teala hazretleri, onun evine, namazından bir hayır bırakır." (Buhârî, Salât 52, Teheccüd 37; Müslim, Müsâfirîn 208, 209) Evlerde namaz kılmanın hikmeti, evleri mezarlık gibi cansız ve ölü hale getirmemektir ki yine; İbni Ömer radıyallahu anhümâ'dan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. "Namazınızın bir kısmını evlerinizde kılınız da oraları kabirlere çevirmeyiniz." (Buhârî, Salât 52, Teheccüd 37; Müslim, Müsâfirîn 208, 209. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Salât 199, Vitir 11; Tirmizî, Salât 213; Nesâî)

Bak Keke...
Bir şehir düşün...  İsim olarak kendisine viran şehir ismi verilsin.. Viraneye dönmüş bir şehir... "Yok" yok... Binalar sağlam... Fay hatıda geçmiyor... Deprem afet filan da olmamış... Ama nedense adı Viran şehir... Bu gün oşehre vardım ve müşahade ettim... Muhabbet etme fırsatım oldu bir vesile ile Viranşehirlilerle... Neden Viranşehir olduğunun altını bir kaç cümle ile çizmeye çalıştım dilim döndüğünce... Sonra Keke."Bakın! " dedim,  "Şu Cami namaz vakti doluyor.. Fakat Namaz sonrası Namazın yüklediği mesaj kılana yüklenmiyor... Nasıl mı? Namaz takva bilincini kula aşılayan, eğilerek O'nun yükselmesini sağlayan ilahi emirdir... Bu emir kula Takva bilincini vermeli , yani Allah korkusu...Şimdi hepimiz söyleyelim... Allah korkusu hayatımızın her alanında bizleri tamamen kuşatmışmı?, yoksa sadece camiye haps edilen Namaz da mı aklımıza geliyor... Dilimiz.. Irkımız.. Kabilemiz.. Aşiretimiz... Günlük ticari hayatımız ve çarkında kıvrandığımız Sosyal hayatımızda Allah korkusu nerede? Allah ile barışıkmıyız? yoksa Allah ile küsmüyüz? Dikkat edin Muhkem binalar yapmışsınız... Deprem afet yok fakat adı Viran Şehir.. Neden? İşte asıl sorgulamamız gereken ince çizgi burada...!! Evlerimiz Örümcek evine benziyor... Bin bir türlü zahmetler çekerek Muhkem kaleler inşa eder gibi inşa ediyoruz...Fakat birşeyi göz ardı ediyoruz... O evler bizim viranemiz olan bir kabir oluyor.. İçinde namazın olmadığı her tür kötülüklerin cirit attığı bir kabir.. Örümcek evi... Halbuki o evler bize bir kabir olması yerine, "Öz" gibi "Gür" bir kelebek olarak kainata "Ben alemlerin Rabbi ile barışığım.... Kanat çırpıyorum şu şehre... Viran değil Rabbe varan  şehir sakini olmak istiyorum" denildiği gün Viranşehir Varanşehir olur...

Bak Oğlum & Kızım... 
İslam Tevhid Dinidir.. Allah katında mümin iyi bir kul olabilmek için yalnızca Allah’ın var olduğunu kabul etmek yeterli olmamaktadır, Rabbimizin bir ilah olduğuna da inanmamız gerekmektedir. Bu sebepten dolayıdır ki tüm peygamberlerin kavimlerine ilk sözleri: "Ey kavmim! Allah’tan başkasına kulluk etmeyin." olmuştur. Tevhidin anlamı "birlemek, bir şeyin bir olduğunu anlamak" demektir. Tevhid kelimesi Rabbimiz için kullanıldığı zaman "eşi, ortağı ve benzeri olmayan bir ve tek varlık" anlamına gelmektedir. "Sizin ilahınız bir tek İlah’tır."(Bakara suresi, 163. ayet.) ayetinde "vahid" ile "De ki: O Allah bir tektir"(İhlas suresi, 1. ayet.) "ehad" Tevhid kelimesiyle aynı kökten gelir... Allah'ı Birlemek demek O nun emrettiği tüm kurallara eksiksiz uymak demektir... O nedenle Tevhid kelimesinin ilk rüknu La İlahe = Hiç bir İlah yok demekle başlar.. Yani;kişinin hayatında öne çıkardığı ne tür aşırı sevgi beslediği nesne var ise o esneleri hayatından çıkarıp atmaktır..Onlarla mücadele etmek gerekirse Canı-Malı pahasında olsa Cihad etmektir... Zira Cihad Tevhid için ilk şarttır.. Değilmidir ki "La" kelimesi dilimizde "Yok-hayır-asla" vs gibi manalara gelir... Nefsimizi ve çevremizi istila eden tüm İlahlarla Cihad edilmeden; Tevhid kelimesinin İkinci rüknu olan İllallah kapısından sağlıklı içeri girmek mümkün değildir... Öyle ise kişi Tevhid dini islam'a mensup olduğunu idia ediyorsa o kişinin ilk yapması gereken şey gerek kendi nefsini gerekse bulunduğu çevreyi istila eden tüm sahte ilahlarla Cihad etmekdir ki  o zaman İslam dininin ilk rüknu olan Tevhid'i hakkıyla söylemiş ve İslama girmiş olsun... Günümüzde dillerinden Tevhid kelimesi düşmeyen hatta vird edinip günde bilmem kaç bin tane çekenler Tevhid'in gerçek manasından koparılmış ezberlenmiş bir cümle olarak ihtiyaç giderici olarak görür, veya kendilerine İslam dininden olduğunu söyleyip İslam Dininin yasak kıldığı her tür müskiratı aleni olarak işleyip aynı zamanda basın yayın yoluyla bunu kitlelere ulaştıranlar,gerçekte İslam'ın ilk rüknuolan Tevhid'i sadece cankurtaran simidi gibi luzumuna binaen kullanılan bir nesne olarak görmektedirler... Halbuki Tevhid öznedir...Rabbim bizleri ve nesillerimizi Tevhid'i tam manasıyla anlayan kullarından et...

Bak Genç... 
Örnek alki örnek olasın... Ömer İbnu Ebi Seleme radıyallahu anh anlatıyor:  "Resulullah aleyhissalatü vesselam'ın terbiyesinde bir çocuktum. Yemekte elim, tabağın her tarafında dolaşıyordu. Resulullah aleyhissalatü vesselam bana ikazda bulundu:"Evlat! Allah'ın ismini an, sağınla ye, önünden ye!" Bundan sonra hep böyle yedim." Buhari, Et'ime 2, 3, Müslim, Eşribe 108, (2022); Muvatta, Sıfatu'n-Nebi 32, (2, 934); Ebu Davud, Et'ime 20, (3777); Tirmizi, Et'ime 47, (1858).

Bakın Mümin Kardeşlerim...
"Sizden biri, ölü kardeşinin etini yemekten hoşlanr mı?"  (Hucurat suresi; 12 ayet)
* Aklınız yok mu ki, bu derece çirkin birşeyi anlamıyor?
* Kalbiniz bozulmuş mu ki, en nefret edilen bir şeyi sever ?
* Sosyal hayat ve medeniyetiniz ne olmuş ki, böyle hayatınızı zehirleyen bir ameli kabul eder?
*İnsaniyetinize ne olmuş ki, böyle canavarcasına arkadaşınızı dişle parçalamayı yapıyorsunuz ?
*Bir mazlumun manevi şahsını insafsızca dişliyorsunuz, şeref namus ve haysiyetine tecavüz ediyorsunuz ? Ya sevabınız çok, ya aklınız yok.
* Ve hiç aklınız yok mu ki, kendi azanızı kendi dişinizle divane gibi ısırıyorsunuz?
* Vicdanınız nerede ? Fıtratınız bozulmuş mu ki, en muhterem bir halde bir kardeşinize karşı, etini yemek gibi, tiksindirici bir işi yapıyorsunuz ?
* Toplumu çürüten, zina etmekten ve faiz yemekten daha tehlikeli günah sayılan Gıybet, en çok düşmanlık bekleyenler ve kıskananların kullandıkları bir silahtır. İzzet-i nefis sahibi, bu pis silaha tenezzül edip kullanmaz. Ateşin odunu yiyip bitirdiği gibi, gıybet de salih ameli yer bitirir."...Allah'ım, razı olmayacağın amel işlemekten bizleri ve ümmeti muhammedi koru, sen bizi ve gıybet ettiklerimizi bağışla...

Kardeşlerim....
Tefekkür edelim...
1- Bir isteyen, olacak azabı istedi.
2- Kâfirler için onu savacak yok.
3- O, derece ve makamların sahibi Allah'tandır.
4- Melekler ve Ruh miktarı ellibin yıl süren bir gün içinde ona çıkar.
5- O halde güzel bir sabır ile sabret.
6- Çünkü onlar onu uzak görürler.
7- Biz ise onu yakın görüyoruz.
8- O gün gök erimiş bir maden gibi olur.
9- Dağlar da atılmış renkli yün gibi olur.
10- Dost dostun halini soramaz.
11- Birbirlerine gösterilirler. Suçlu o günün azabından kurtulmak için fidye vermek ister; oğullarını,
12- Eşini ve kardeşini,
13- Kendisini barındıran, içinde yetiştiği tüm ailesini,
14- Ve yeryüzünde bulunanların hepsini ki, tek kendini kurtarabilsin.
15- Hayır, o alevlenen bir ateştir.
16- Derileri kavurur, soyar.
17- Çağırır, sırtını dönüp gideni,
18- Mal toplayıp kasada yığanı,
19- Doğrusu insan dayanıksız ve huysuz yaratılmıştır.
20- Kendisine kötülük dokundu mu sızlanır.
21- Kendisine hayır dokundu mu cimrilik eder.
Muştu...
22- Ancak namaz kılanlar bunun dışındadır.
23- Onlar ki namazlarını sürekli kılarlar.
24- Onların mallarında belli bir hak vardır,
25- Hem isteyen için, hem de istemekten utanan yoksul için.
26- Onlar ki ceza gününü tasdik ederler.
27- Rablerinin azabından korkarlar.
28- Çünkü Rablerinin azabından emin olunmaz.
Uyarı...
29- Onlar ki ırzlarını korurlar.
30- Ancak zevcelerine ve cariyelerine karşı hariç. Çünkü onlara yaklaştıklarında kınanmazlar.
31- Bundan ötesini isteyenler, var ya işte onlar haddi aşanlardır.
32- Onlar emanetlerini ve ahitlerini gözetirler.
33- Şahitliklerinde dürüsttürler.
34- Namazlarına devam ederler.
35- İşte bunlar cennetlerde ağırlanırlar.
Mearic/ 1-35 

Bak Dostum...
Yasam dediğin şey; Allah'ın en büyük yansımalarından biri ve en mükemmel nakışıdır. Yaratılmış ağacının şuurlu meyvesi olan insan ise , Allah'ın en güzel sanatlarından biridir. O halde, yeryüzünü insanın emrine veren Allah'ın sevgisine mazhar olmayı arzuluyorsan emirlerine  harfiyen itaat etmelisin...

 

 
 
 
Etiketler: Asr, Soluklu, Tavsiyeler, -25-,
Yorumlar
Diğer Yazılar
Ramazan'ı Din - lenerek Değerlendirelim 27
Ramazan'ı Din - lenerek Değerlendirelim 26
Ramazan'ı Din - lenerek Değerlendirelim 24
Ramazan'ı Din - lenerek Değerlendirelim 23
Ramazan'ı Din - lenerek Değerlendirelim 22
Ramazan'ı Din - lenerek Değerlendirelim 21
Ramazan'ı Din - lenerek Değerlendirelim 20
Ramazan'ı Din - lenerek Değerlendirelim 19
Ramazan'ı Din - lenerek Değerlendirelim 18
Ramazan'ı Din - lenerek Değerlendirelim 17
Ramazan'ı Din - lenerek Değerlendirelim 16
Ramazan'ı Din - lenerek Değerlendirelim 15
Ramazan'ı Din - lenerek Değerlendirelim 14
Ramazan'ı Din - lenerek Değerlendirelim 13
Ramazan'ı Din - lenerek Değerlendirelim 12
Ramazan'ı Din - lenerek Değerlendirelim 11
Ramazan'ı Din - lenerek Değerlendirelim 10
Ramazan'ı Din - lenerek Değerlendirelim 9
Ramazan'ı Din - lenerek Değerlendirelim 8
Ramazan'ı Din - lenerek Değerlendirelim 7
Ramazan'ı Din - lenerek Değerlendirelim 6
Ramazan'ı Din - lenerek Değerlendirelim 5
Ramazan'ı Din - lenerek Değerlendirelim 4
Ramazan'ı Din - lenerek Değerlendirelim 3
Ramazan'ı Din - lenerek Değerlendirelim 2
Ramazan'ı Din - lenerek Değerlendirelim 1
Mübarek Ramazan
Asr Soluklu Tavsiyeler -24-
Asr Soluklu Tavsiyeler -23-
Asr Soluklu Tavsiyeler -22-
Asr Soluklu Tavsiyeler -21-
Asr Soluklu Tavsiyeler -20-
Söyleyin ona "KARDEŞ"lik özler seni
Asr Soluklu Tavsiyeler -19-
Asr Soluklu Tavsiyeler -18-
Asr Soluklu Tavsiyeler -17-
Kaybolan Kavramlar -5-
Kaybolan Kavramlar -4-
Kaybolan Kavramlar -3-
Kaybolan Kavramlar-2-
Kaybolan Kavramlar-1-
Kutlu Doğum mu Kutlu Boğum mu? -2-
Kutlu Doğum mu Kutlu Boğum mu? -1-
İslam'da Kadın -2-
İslam'da Kadın -1-
Türkiye Nereye Gidiyor? Neler Oluyor?...
Merdiven Altı Dini Eğitim Ve Reis...
Sidiğe Takılıp Peygamber'i Red Edenler...
Bir Başka Açıdan 15 Temmuz
Tandır Sıcak İken Ekmek Tutar!
Muhafazakârlık
Türkiye'de Müslümanların Tutuklanması...
Sosyal Medya Din'i Ve Tekfir
Eserler ve "Kitap"
Değişen Eğitim...Ve Okuyalım Ama Nasıl Okuyalım?
Derdimiz Nedir? Ne Olmalıdır?
Hırka Altındaki Adam!..
Mahremiyet...
İslam Nedir? -2-
İslam Nedir? -1-
Biz İman Ehliyiz
Asr Soluklu Tavsiyeler -16-
Asr Soluklu Tavsiyeler -15-
Asr Soluklu Tavsiyeler -14-
Asr Soluklu Tavsiyeler -13-
Asr Soluklu Tavsiyeler -12-
Asr Soluklu Tavsiyeler -11-
Asr Soluklu Tavsiyeler -10-
Asr Soluklu Tavsiyeler -9-
Asr Soluklu Tavsiyeler -8-
Asr Soluklu Tavsiyeler -7-
Asr Soluklu Tavsiyeler -6-
21. Asrın Modern Köleleri
Şeytan Taşlayan Deliler Ve Biz
Kolay Gelsin...
3 Ayet'le "İnsan"...
Küresel Şeytanizm 15.Bölüm
Küresel Şeytanizm 14.Bölüm
Küresel Şeytanizm 13.Bölüm
Küresel Şeytanizm 12.Bölüm
"Adanmış Kelimeler" 1
Küresel Şeytanizm 11.Bölüm
Küresel Şeytanizm 10.Bölüm
Küresel Şeytanizm 9.Bölüm
Bugün Anneler Günü Ana... (şiir)
Asr Soluklu Tavsiyeler -5-
Küresel Şeytanizm 8.Bölüm
Küresel Şeytanizm 7.Bölüm
Küresel Şeytanizm 6.Bölüm
Asr Soluklu Tavsiyeler -4-
Asr Soluklu Tavsiyeler -3-
Asr Soluklu Tavsiyeler -2-
Küresel Şeytanizm 5.Bölüm
Küresel Şeytanizm 4.Bölüm
Küresel Şeytanizm 3.Bölüm
Nebev-i Beyanlarla Küresel Kıyam
Peygamber'i Anmak mı? Anlamak mı?
Asr Soluklu Tavsiyeler -1-
Küresel Şeytanizm 2.Bölüm
Küresel Şeytanizm 1.Bölüm
Orjinal İslam Yazarları
Misafir Kalemler
ASR'A DÜŞEN SÖZLER
Her insan bu dünyada :Ya iyilige memurdur,,Ya da kötülüge memurdur! Her insan nerede durdugunu kendisi sorgulayabilmeli...


HİKMET/HADİS
Abdullah İbnu Amr radıyallahu anhüma anlatıyor: "Resülullah aleyhissalatu vesselam'a: "En efdal insan kimdir?" diye sorulmuştu. "Kalbi mahmüm (pak), dili doğru sözlü olan herkes" buyurdular. Ashab: "Doğru sözlülüğün ne demek olduğunu biliyoruz. Mahmümu'l-kalb ne demektir?" diye sordu. "(Mahmüm kalb), Allah'tan korkan tertemiz kalptir, içinde günah yoktur, zulüm yoktur, kin yoktur, hased yoktur" buyurdular." [Hadis No : 7256]


Tarihe Göre Ara
Orjinal İslam Arşivi

dizin

,