Yazı Detayı
17 Ocak 2017 - Salı 19:38 Bu yazıkez okundu
 
Irkcılık Ve Milliyetcilik 8.Bölüm
Hüseyni MÜCAHİT
 
 
 
 

SEYYiDCiLiK VE SOY IRKCILIGI!!
(SEYYiDCiLiK SÖMÜRGELi DiN MAFYALARINA CEVAPLAR!!)
(3.Bölüm)

 

Kutsal soy Aristokrasisi  &  Seyyidlik ve şeriflik

Ehl-i beyt kavramını yerli yerine oturtabilmek için, Seyyidlik ve Şeriflik  ünvanlarını kendilerine bir ayrıcalık ve üstünlük görenlerin yanlışlarını doğru bir zeminde tarumar etmek için bazı kavramların Kur'an çerçevesinde ele alınması gerekir!  Bu kavramları Kurana göre özet olarak tanıyalım öncelikle...Bunlar Tevhid, İman, Takva,Veli... 

 

Tevhid;
Allah'ı birlemek Ona hiçbir şeyi denk tutmamak demek olup,bunu yapan ehli tevhiddir,muvahhiddir.Başka bir ünvana, aileye,sınıfa dahil olmasına gerek yoktur. Bu nedenle bütün insanlar arasında hiçbir fark olmayıp,eşit hak ve özgürlüklere sahiptir.Bu ilke sayesinde insanlar birbirlerini aşırı yüceltip ilahlaştıramazlar...

 

İman;
Peygamberin Allah'tan getirdiklerini tasdik eden herkes mümindir... İnsanlar bu imanı özgür iradeleriyle , mükellefiyet ile seçerler. İman babadan evladına, Peygamberden çocuğuna geçmez... İman  tahkik ister! Atalar dinine tabiiyyet degil!! Sahih imana sahip her normal şahıs iman bakımından Allah katında eşittir. (Resullere selam olsun onlar hem kul hem elcidirler.) İman ve amellerde sorumluluk kişiseldir. Kimse kimsenin günahını veya sevabını yüklenmez. Açılan çığırlar ile yani kendi amelleriyle bedellerine bedel katarlar sadece... Herkes çalıştığının karşılığını tam alacaktır. Şeref bir aileye mensup olmakla değil, Allah'ın dinine bağlılıktadır. Kurtuluş Ehli Beyt'e mensup olmakla,  öyle Seyyid olmakla  Şerif olmakla değildir bu manada ve kurtulus yolu Takvadadır... Üstünlügün belirleyici ölcüsüde yine Takvadadır...

 

Tâkva;
"En üstün olanınız Allah'tan en çok sakınanızdır." (Hucurat-13)  ayetinin bildirdiğine göre, insanı bir diğerinden üstün kılan yönü ilmi, ameli ve güzel davranışlarıdır. Yine "Her insan ancak çalıştığının karşılığını alır." (Necm-39) ... Herkesin saygınlığı yaptıklarına bağlıdır. Peygamberde dahil olmak üzere hiçbir aile, sülale ayrıcalıklı değildir bu baglamda... İslam ırkçılığı haram kabul eder. Ehli Beyt'in ümmete takvaları dışında herhangi bir üstünlüğü yoktur. İslam nesebe-soya bakmaz, takvaya ve icraata bakar aksi takdirde degil seni seyyid olmak Nuh'un oğlu dahi olsan akıbetin değişmez...Takva üstünlüğünün de tek başına imameti, halifeliği üstlenmeyede yetmediği herkesin malumudur....

 

Veli:
Veli olmanın/Allah'a yakın olmanın O'nun dostu olmanın öncelikli sartı  O'nu sevmek, Ona itaat etmek, O'na teslim olmaktır  ve Ona saygısızlık etmekten korkmaktır, Allah'tan geregi gibi sakınmaktır...
O'nun velisi olmanın biricik şartı, iman ve takvadır. Kurana göre; "Müminlerin velileri, Allah, ve Onun Rasulü ve müminlerdir" (Maide-55)... Dolayısıyla bütün müminler eşit derecede birbirlerinin dostu ve velisidirler. Hiçbir kabileye, aileye mensup kişi ve Veli edinmede ayrıcalıklı değildir. "Mümin erkeklerle, mümin kadınlar birbirlerinin velisidirler. İyiliği emreder, kötülükten alıkorlar.. (Tevbe-71)  

 

İslamda peygamberlik vazifesiyle vazifelendirilen peygamberin sülalesine ayrıcalık yoktur. Ayrıcalık isteyen mantık Ebu lehebin mantığıdır. "İslama girersem bana ne var???" diye soran amcasına Peygamber: "Herkese ne varsa, sana da o var"deyince "Beni herkesle bir tutan din olmaz olsun" demiştir...  Ehli beyt kim sayılırsa sayılsın dinen hiç kimsenin siyasi, dini, hukuki üstünlüğü yoktur... Her birey hem islam şeriatı  önünde hem de Rabbi önünde Kuldur! Günümüzde ehli Beyt'e mensup olduklarını iddia edip, kendilerinin peygamber gibi sevilmesini, itaat edilmesini isteyenlerin de hiç bir ayrıcalığı yoktur. Ayrıca  Hepimiz Adem peygamberin çocuklarıyız ve topraktanız... Allah'ın mütevazi bir kuluyuz. Peygamberimizin günümüzdeki torunları ehli Beyt'e ayrıcalıklı davranılmasını istiyorlarsa -ki bazıları istiyor- öncelikle bu kimseler Peygambere layık kimseler olmaya çalışmalıdırlar... Ey Ademogulları diyor Allah bir cok ayette.... Bu bu cihetten de hem her insana Seyyidliğin-Şerifliğin zaten müjdesidir! hem de bu konumun kimsenin emperyalizmine giremeyecegine yeterli bir  delildir...Evet  her kul seyyiddir!!  Ademin cocugu oldugunu soyunun taa oralara gittigini bilen bir insan elbetteki bu yöntemlerle kendilerine  ayrıcalıklar  edinenleri rahatsız edecektir!!
 

Seyyidciligi maske yapanlara gelince; Bir tarihte seyyid olduğunu iddia eden birisi çıkmıştı. Onlarca genç kızın iffetini kirletmişti. Bu gün suç sadece bu sapığın olamaz. Zira insanımızda peygamber torunlarına kudsiyet atfetmek gibi sevgide-muhabbete ölcüsüzlügün büyük hatalarını  yaptılar... Çevremizde yüzlerce olay duyuyoruz,  bu adamların  çorabını yıkayıp, suyunu şifa niyetine içenler mi dersiniz, Ayakkabılarında su içenmi dersiniz, cennetini  bunlar eliyle garanti zannedenlermi dersiniz, uzar bu liste!...Bunlar insanların peygamber sevgisini ranta çevirmemelidir. Bir sülalenin ayrıcalıklı olduğunu iddia edenler yahudileşme tamayyüllerini gözden gecirmelidirler. Resulün yolunu yol olarak secen her muttaki-muvahhid mümin kul hangi devirde olursa olsun sevgimiz dahilindedir... Ehli beyt sevgimiz-ehli beyt oldugumuzu idrakimiz kadar asildir!! Her ademoglu imanda birlestigi sürece ehli beyt dairesine vize almadan direk girmistir!! 

Müddesir 3 ile bitirelim, Sadece ama sadece Rabbini yücelt!!


 

 
 
 
Etiketler: Irkcılık, Ve, Milliyetcilik, 8.Bölüm,
Yorumlar
Orjinal İslam Yazarları
Misafir Kalemler
En Çok Okunanlar
ASR'A DÜŞEN SÖZLER
Her insan bu dünyada :Ya iyilige memurdur,,Ya da kötülüge memurdur! Her insan nerede durdugunu kendisi sorgulayabilmeli...


HİKMET/HADİS
Ebi'l-Cevzai rahimehullah anlatıyor: "Hasan İbnu Ali (radıyallahu anhüma)'ye: "Resulullah aleyhissalatü vesselam'dan ne ezberledin?" diye sordum. Şu cevabı verdi: "Aleyhissalatü vesselam'dan: "Sana şüphe veren şeyi terket, emin olduğun şeye ulaşıncaya kadar git. Zira sıdk (doğruluk) kalbin itminanıdır, yalan şüphedir." {Tirmizi, Kıyamet 61, (2520); Nesai, Eşribe 50, (8, 327, 328). }


Tarihe Göre Ara
Orjinal İslam Arşivi

dizin

,