Haber Detayı
08 Eylül 2019 - Pazar 16:32 Bu haber 1752 kez okundu
 
Vakıa Suresi 1 ila 96. Ayetler
 
 
KUR´AN MEALİ Haberi


1- "Vakıa"; Vaka; Büyük olay... Kıyamet! Vakıa vuku bulduğu zaman... "Vakıa": Reddedilemez olan, geri çevrilmesi, geri döndürülmesi olmayan, kesinlikle gelecek olan o Kıyamet saatinin hayata geçme vakti " Vuku bulduğu zaman": Kıyametin hayata geçtiği, yürürlüğe girip gerçekleştiği zaman...
 

2- Hayır Hayır! Bu olay vuku bulduğu zaman; Kıyametin kopması hayata geçtigi, yürürlüğe girip gerçekleştiği zaman buna "Kâzib olacak; Kezzab Ehli" olacak: "Bu bir büyüdür, sihirdir, aşırı bir biçimde bize gösterilen veya söylenen bir yalandan ibarettir, bu yaldızlı görüntülerle bizleri büyülemek isteyen, dizdiği yalanlarla kendine konum arayan, mevki arayan, makam arayan, büyük bir sahtekârın yalanıdır bu" diye yalanlama sunabilecek hiç kimse artık yoktur!
 

3- "Hâfi´ler"; Alçaklar alçaltılır... "Râfi´ler"; Yüksekler yükseltilirler, onurlular "Ref Edilirler"; Yükseltilirler...
 

4- "Arz"; Yeryüzü o zaman şiddetli depremlerle, darbeli sarsıntılarla sarsılır..
 

5- Ve yine o gün çivi görevi gören sabit dağlar,denge sağlayıcılar, ağır baskılar önce yerlerini terkederek, denge sağlama görevlerini tamamlayarak civilerini çıkarıp serbestce gezinmeye,yeryüzünü sarsmaya, çalkalamaya, sendeletip tüm dengeyi bozmaya başlarlar... Ve sonra paramparca olurlar, unufak olurlar. Öyle ki bir süpürgeyle süpürülebilecek kadar küçülürler...
 

6- Öyle ki ümitsizce küçülür küçülürde sanki süpürgenin ucundaki bir toz zerresi kadar paramparça olup küçülür, toz duman oluverir...
 

7- Ve sizlere gelince; Sizler "Ezvacen";Erkekler ve Bayanlardan oluşan karma büyük gruplar halinde,çift çift, kat kat, grup grup, hizip hizip, parti parti birbirinizle sınıflar kurarak 3 gruba, 3 bölüme ayrılacaksınız!!
1- "Ashab-ı Meymene" olanlar ; Kitabı, amel defteri, amel filmi sagdan verilenler; illiyin ehli...
-Büyük günahlardan kendini koruyup; Salat'ı Dinin diregi olarak hayata geciren; Salat'ı; yardımlaşmayı; infak'ı dinin diregi olarak algılayan, Furkan sahibi olmaya yönelip; Hak ve Batılı birbirinden ayırıp dogru yoldan sapmayan, insanlara hürriyet yolunu acarak kölelikle mücadele edip, köle azad etmeyi her alanda fiiliyata sokan, açlık ile mücadele edip aclara doyurucu olan, aileden topluma, akrabadan tüm yetimlere, öksüzlere el uzatmaya yönelip destek sunan, hakka, hakikate, sabra; mücadeleye dävet eden ve merhametini gazabina galib tutan, "Mü´min kul olma" yolunda mücadele eden kullar...
"Mü'min Kullar'dan Olmak":
-Allah anıldığı zaman yürekleri ürperip, âyetleri okunduğu zaman imanlarını arttıran..
-Yalnızca Rablerine tevekkül eden...
-Rabb'lerinin azabından korkan..
-Allah'a karşı gelmekten sakınan..
-Dini yalnızca Allah'a halis kılarak Allah'a ibadet ve kulluk eden..
-İyiliklerde yarışan..
-Umarak ve korkarak Allah'a yalvaran..
-Allah'a karşı derin saygı duyan..
-Allah bize yeter! O ne güzel vekildir diyen..
-Ticaretlerine, alış verişlerine esir olmayan.. Allah'ı anmaktan, sâlat'tan, namaz kılmaktan ve zekat vermekten, mücadeleden vazgecmeyen..
-Kalplerin ve gözlerin allak bullak olduğu bir günden korkan...
-Müminlere karşı yumuşak, kâfirlere, küfredenlere karşı dik,namuslu, Onurlu,izzetli,cetin ve şiddetli duran..
-Hiç bir kınayıcının kınamasından da korkmadan cihada devam eden..
-Bütün Kuvvetin Allah'a ait olduğunu ve Allah'ın azabının gerçekten çok şiddetli oldugunu bilip, Allah'tan başka şeyleri O'na eş tutanlardan olmayarak, Kalbine Allah sevgisini yerleştiren..
-Kur'ân'a yönelerek, Kur'an Şahitliginde herkesi uyaran.. - Allah'ın gönderdiklerini tebliğ ve davet eden ve O'ndan korkan, Allah'tan başka kimseden korkmayan.. "Hesap görücü olarak da Şahit olarak da olarak Allah yeter" ..diyen...
-Allah ile birlikte başka bir tanrıya tapıp yalvarmayan, imdat beklemeyen! -O'nun zatından başka her şey helak olacaktır... "Hüküm O'nundur ve Biz ancak O'na dönecegiz"..diyen...
-Güzel, salih, iyi davranışlarda bulunup, üstün oldugunu, iman edenlerin galip gelecegini bilip, Rabb'ine güvenen.. -Müşriklere, "Allah cenneti haram kılmıştır! Müşriklerin Canlarının Varacağı yer cehenemdir.. Canlarınız Cehenneme! Asla ortak koşmam... Zaten Zalimlerin yardımcıları da yoktur!!" diyen..
-İbadetlerinde hiç kimseyi ortak edinmeyen, aracı edinmeyen..
-Direkt Allah'a yönelerek Rabıtasını sadece Allah ile yapan, Aracılara asla prim vermeyen!!..
-"Ben de her kul gibi bir beşerim"...diyebilen..
-Allah'ın insanları üzerine yaratmış olduğu fıtratına yönelen..
-"Allah'ın yaratışında, sünnetullahda değişiklik olmaz! Dosdoğru din budur"..diyen..
-Allah'a ve Resulüne iman eden..Ve ondan sonra asla şüpheye düşmeyen..
-Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla savaşan.. Hakkında ihtilafa düştükleri konularda: "Bir şeyin hükmü Allah'a aittir. İşte benim Rabbim olan Allah budur. Ben yalnız O'na güvendim ve yalnız O'na yöneliyorum"..diyen..
-"Peygamber'e indirilen Kur'ân'ı dinledik, duyduk, itaat ettik"..Yaşla dolup taşan gözlerle, "Ey Rabb'imiz iman ettik, bizi de şahitlerden yaz" diye fiili ve kalbi dualar eden...
-Görmedikleri halde Rablerinden korkan, kıyamet saatinden de eylem eylem titreyen.. Ahirete iman eden...
-Gaybe iman eden..
-Allah'ın izni olmayınca hiç bir musibetin kendisine isabet etmeyecegini kesin olarak bilen yüreklilerden olan..
-"Allah bizim Mevlamızdır! Dostumuzdur! Yalnızca Allah'a tevekkül eder, Mevla olarakda, Dost olarakda Allah Yeter" diyerek.. Her iman eden müminin Allah dostu oldugunu bilen...
-"Ecel vaktini Sadece Allah bilir!! Ecel vaktini Bilirim diyenler Yalan söylüyorlar! Ecel vakti gelince ne bir an geri, ne bir an ileri asla alınamaz"..diyen..
-"Umarım Rabbim beni, doğruya,orjinal yoluna eriştirir ve öylede eceli verir".. diyen...
-"Ancak Allah dilerse yapacağım"..diyen..
-İmtihanda oldugunu bilen bir bilinc ile yürüyen..
-Arka bahcelerde, gizli odalarda gizli gizli konuşmaları terkederek, insanlarin arasını düzeltmeye yönelen..
-Bireysel işlerinde Tagutluk yapmaktan kacanlar ve tagutlaşan kimselere uymayan...
- Akrabaya da, yoksula da, yolcuya da Allah'ın rızasını dileyerek hakkını veren.. Sırf Allah rızası için yedirip iciren..
- Allah'ın âyetlerini az bir değere değişmeyen...Köpekleşmeyen..Eşekleşmeyen...Hayvandan da adi duruma düşmekten yine Allah'a kaçan..
-Mükafatı da,Ecri de,Ücretide, Begenilmeyide sadece Allah'tan bekleyen!
-Sabredenler/Mücadele edenler, doğruluktan şaşmayanlar, nafaka verenler ve seher vakitlerinde o istiğfar edip yalvaran...
-Ayaktaykende, otururkende ve yanları üzerine yatarken Allah'ı anan; göklerin ve yerin yaratılışı üzerine düşünen...
Ve "Rabbimiz! Sen bunu boş yere yaratmadın, Sen yücesin, bizi ateşin azabından koru." ..diyen...
-Allah'ın âyetlerini okuyan ve hikmeti arayan...
-Kendilerine Rablerinin âyetleri hatırlatıldığında onlara karşı sağır ve kör davranmayan..Ve Kitaba sarılan..
-Kur'ân ile küfredenlere karşı olanca gücünle büyük bir savaş, mücadele ver!! emriyle direnen,mücadele eden..
-Şükreden.. Hamd eden... Şeytandan gelen fakirlik korkusuna yenilmeyen ve Korkunun esiri olup çirkin çirkin şeylere yönelmeyenler!
-Emanetlerini ve ahitlerini gözeten, iyiliği emreden, kötülükten vazgeçirmeye çalışan, hayır işlerinde de müminlerle yarışan...
-Erkek ve kadın bütün müminler birbirlerinin dostları ve velileridir sorumlulugunda olan...
-İnsanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmet olma bilincine haiz olan, dinin model insan resmini cizen..
-Tevbekâr olan, oruç tutan, rükua varan, secdeye kapanan, Allah'ın hududunu koruyan olan...
- Affa yönelip, iyiliği emredip, cahillerden yüz çeviren...
-Din hakkında kendisiyle savaşmayan ve yurtlarından çıkarma-sürgün vermeyen kimselere iyilik etmekten ve onlara adaletli davranmaktan vazgecmeyen..
-Müminlerden iki grup birbirleriyle vuruştugunda aralarını düzelten... Şayet biri ötekine saldırırsa, Allah'ın buyruğuna dönünceye kadar saldıran tarafla savaşan... Eğer dönerse aralarını adaletle düzelten...
-Allah için hakkı ayakta tutan ve adaletle şahitlik yapanlardan olan... Bir kavme olan kininden ötürü, adaletsizliğe sevketmeyen Adalet bilincinini kusanan...Takvaya yönelen..
-Yeryüzünde çalımla yürümeyen, kibir ve azametle yürümeyen..
-Yapmayacağı şeyi söylemeyen...
-Asla ümitsizliğe kapılmayan...
-Allah'a ve Resulüne düşman olanlarla dostluk kurmayan..
-Ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanmayacak kadar ,tiksindigi kadar müminlerin Arkasından konuşmaktan tiksinen...
-Anne ve babaya iyilik eden... Onlardan biri veya her ikisi yanında yaşlanırsa, onlara "öf" bile demeyen ve onları azarlamayarak, ikisine de tatlı ve güzel söz söyleyen, ihata eden...
-Mümin Kadınlara-Erkeklere zina isnadında bulunanların, dünya ve ahirette lanetlenecek oldugunu bilip iftiradan kaçan...Kadınları-Erkekleri-nesilleri koruyup gözeten... Emrolundugu gibi dosdogru olup, etiketcilik degil.. "Ben gerçekten müslümanlardanım" diyen kimselerden olanlar...
2- "Ashab-ı Yemin" ; "Ashab ul cennet" ; "Ashab ul "Sabikun" ; "Ashab-ı Sıddık" ;Kitabı, amel defteri,amel filmi sagdan verilenler; illiyin ehli...
-"Ashab-ı Yemin" olup tüm sadakat testlerinden, imtihanlarindan gecerek sıddıklardan; sadıklardanolanlar.. Ve...Yine: BiizniAllâhi: "Allahın izniyle" "Sabikun olanlar" : "Hayırlarda yaarışanlar-iyilik öncüleri olanlar:...
- Mü´min kullugu gecmis ve adanma bilincine ermis Resüllere varisler olanlar.. "Sadık Kullar ": "Sadıklar":
-Doğru sözlüler, Sözünde Duranlar, Özüyle Sözü bir olanlar,
-İla'i Kelimetullah/Tevhid Davası için; yurtlarından çıkarılanlar, kovulanlar, sürgün yiyenler, her hapsi, takibi medrese-i yusufiyeye çevirenler..
-Dünyevi esaretlere, özgürlük ruhu sunanlar..
-Mal,mülk,eşya, nesne, evlat ne varsa Orjinal İslam'a adayanlar,
-Tüm yoksunluklara ve tedriclere, esaretlere rağmen şirke, küfre, nifağa dik durup, baş eğmeyenler..
-Lütuf ve Rızayı Allah´tan bekleyenler.. Allah'a: O´nun Sırat-i Müstakim olan orjinal yoluna, dinine ve Orjinal, Halis dini, yolu beyan eden Resulüne yardım ve yataklık edenler..
-Muhacirler..Öncelikle akleden akla hicret edenler. Hicretlerini koltuklara, döşeklere, çilelere, uzletlere, halvetlere değil, eylem eylem meydanlara dökebilen Muhacirler..
-İmanlarında sadık olanlar ve Affedilmez suçdan: şirkten nefret edenler!
- Asla ve kat'a şüpheye düşmeyenler, Allah'a ve Resulü'ne kesin itaat edenler! Tevhid Yolundan ve yolculugundan dönmeyenler! -Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla savaşanlar, Mücadele edenler,direnenler,hakikatleri hiçbir yalan realiteye değişmeyenler.
-Cennete yürüyen kul olduğunu ümid edenler.. Cennetlik kulun, cehennemlik işler yapanlara daima üstün olduğunu bilen bilinçliler.. -Yenilgiyi, mağlubiyeti lügatinden atmış ve iman edenler galibdirler bilincine haiz olanlar..
-Allah'tan başka kurtarcı aramayanlar.. -Allah'a ve Resulü'ne isyan etmeyenler ve Allah'a ve Resulü'ne asi olanlara isyan gülü kesilen cesurlar..
-Ahireti dünyaya tercih edenler, dünya için ahiretini satmayanlar..
-Doğruluğu şiar edinmis, dosdoğru doğrularla doğrulanlar..
-Allah'a kul olduğunun bilincinde olan doğru sözlü ve doğru ölçülü kullar..

3- "Ashâbu’ş-şimâl" olanlar;
-Büyük günah sahibi olanlar;Kitabı, amel defteri, amel filmi soldan verilenler; Siccin ehli olanlar...
"İctinab-ı Kebâir-i El İsim'den Günahlar";Kebâir-i El İsim : Büyük Günahlar
-Allah’a eş-ortak-şirk koşmak!! Yardımcılar, aracılar, şefaatciler, kurtarıcılar edinmek!...
-Allah'a yalan uydurmak, iftiralar dizmek, Allah'a evlat edindi gibi, soy sahibiydi gibi beşeri-ihtiyaca- acziyete yönelik her tür iftira...
-Allah hakkını öncelememek... Allah´ın sınırlarını gözetmemek, korumamak...
-Allah'a küsmek...
-Allah’ın rahmetinden ümit kesip azabdan emin olmak...
-Zâni kullar olarak: Gerek toplumsal, adaletsel, hukuksal, cinsiyetcilik vs... Her alanda toplumun icinde tecavüzcü manyaklar olmak ve toplumu ifsad ediciler olmak...
-LBGT Gibi Fıtrata açılan her tür savaşta nefer olmak!! LBGT eksenli egitim kurumu kurmak... Kâinata konan Fıtri Sünnetullah Kanunlarını ifsad edici askerler, hizbuşşeytanlar olmak,beraber saf tutmak...
-Gerceklerin üzerini örtmek, Allah ile aldatmak, ücretini Allah´tan istememek...
-Aklı sarhoş eden her tür fikirsel ve fiziksel maddeler ile toplumu uyutmak... Algıları yönetmek...
-Günahlara zemin sunmak, nifak ile onay vermek, maddi-manevi destek sunmak, iyiligi emretmek kötülükten men etmek yerine günah birimlerini sırtını yaslamak...
-Güce tapmak,zulme ve zalime taraf olmak,zulme rıza göstermek.
-Kamuya yahut ister iman eden-ister etmeyen her kim olursa olsun her hangi bir bireye ait mülkiyete tecavüze yönelmek, zorla-cebren - gasp ile çalmak... En adi suclardan olan hırsızlık yapma eylemini yapmak veya sükutla ortak olmak veya uyduruk fetvalarla onamak! -Her kim olursa olsun : Normal hayat sürecinde "İnsan kanı mukaddestir" ilkesini cignemek!! Haksız olarak bir insandaki can güvenligine , Hayat hakkına müdahil olmak, insan öldürmek... 

-Yine iman edenlerin Kanı mukaddestir!! Bir iman edeni kâlbi yahut fiziki olarak öldürmek bir yana dursun şakadan dahi olsa iman edene örnegin bıcak çekmek...
-Nesil emniyetini ifsad edici her tutum... Diri diri ana rahminde öldürülen, kürtaj ile gaspedilen cinayetler.... Bilerek ve isteyerek cocuk düşürmeler....
-Erkeklerde ve Bayanlarda GDO: Sperm - yumurta - döllenmeyi engelleyecek kısırlık faktörlerine yol acan her tür ifsad edici tutum, yahut bile isteye tahribat, yahut kulun kendi kendini bile-isteye Hadım etmesi: Kısırlık yolunu secmesi... - Suçsuz bir kadın veya erkeğe zina iftirası atmak...
-Yalancı şahitlik yapmak, adil şahitliği gizlemek...
-Yemin-i Gâmus ile: Yalan yeminlerle Allah'ın adını yalanına âlet etmeye yönelmek..
-Meşrû müdahale haric, Müslümanlarla veya insaniyetle savaşmak...
-Faiz almak-vermek-faiz lobilerinin /yönetimlerinin köpegi olmak...
-Yetimlerin her tür hukugunu gözetmemek... 

- Rüşveti, yolsuzlugu, rantiyeciligi, dalkavuklugu yol edinmek...
- Emanetlerine zulmetmek... Kadınları yahut Erkekleri, Cocukları, ihtıyarları ezmek...
-Mübah konularda: Anneye-babaya itaat etmemek, öf demek, eza etmek...
-Heva ve hevesinden Haramlar-helaller üretmek... Resullere Kezzab: Yalanlayıcı muamele sunabilmek icin Resullere iftiralar dizmek...
-Kadere: Ölçüye riayet etmemek, malzemeden calmak, eksik ücret ödemek, işci-işveren akdinde eksik, kalitesiz iş sunmak, eksik ölçmek veya eksik tartmak, piyasadaki kalite düzeyini düşürüp piyasa dengelerini sahtekârca davranarak yerinden oynatmak...Kirli kazanclar-kâr dengeleri kurmak...
-Zekâtı vermemek, vergiyi kacırmak, vergi ödeme polaritesini indirgemek icin her tür sahtekar tutuma yönelmek, fakirin eline zekatın temligini: gecmesini engellemek...
-Alimlerini, bilimde ileri gidenlerini ilah edinmek, alimlerine dokunulmazlık yüklemek, eleştirilmez kutsal kullar ilan etmek... Mutlak dogrumuza ragmen, alimlerinin, evvelkilerin, atalardan kalma kültürlerin yolunu kabul etmek...
-Din Pezevenkligi yapmak: Dini az bir ücrete satmak, kullardan gelecek begeniler ugruna Rabbin begenmedigi eylemleri hayata gecirmek, din satma cürmünü erkek veya bayan satma cürmünün pezevenkliginden hafif görmek...
-İnsan pezevenkligi: Dünyaya insan ticareti - tacirligi yapmak... Kadın ve Erkek ticareti - tacirligi yapmak, cocuklara seks kölesi muamelesi yapmak...
-Her tür modern sihir ile: Toplumu uyutma sistemiyle: Gerceklerin üstünü örtmek icin insan aklına müdahale eden sistemleri yürütmek, Beyin Kontrol Yöntemleriyle insanlara ve hareketlere müdahale etmek, illuminati, subliminâl mesajlar sunmak!
-Yerlerde ve Göklerde bulunan tüm kevni ayetlere zulmetmek... Orman yakmak, denizi kirletmek, nehirleri zehirlemek, kirli atıkları dogaya salmak, hava kirliligi...
-Leş ve domuz etini türlü emülgatörler ile-kimyevi denklemler ile gizleyerek halklara zoraki yedirerek insani ic dengeyi bozmak yahut bile-isteye bunu yemek...
-Her tür habere itibar etmek, fasıktan geleni haberi haber gibi ciddiye almak ve deger vermek. Haber gibi, iletişim gibi konularda her duyduguna itibar göstermek...
-Kumar oynamak... Kumara destek sunmak... Kumar ile gercek gündemi örtmek...
- Zihar yapmak: Kocanın hanımına: “Sen benim anam, bacım gibisin” demesi. Kadının da kocasına “babam, kardeşim” gibi cümleler sarfetmesiyle onunla asla cinselligi yaşayamayacagını deklere etmesi... Helali harama yönelmesi...
-Her tür Âsabiyet: Irkcılık, soyculuk, silsilecilik, faşizan tutumlar...
- Tecessüs üzre olmak: Arka bahcelerde gizliden gizliye insanlarla ilgili konuşanlardan, onları gizlice takip edip ayıplarını araştıranlardan, bunu deklere edenlerden, izinsiz kamera - ses gibi kayıtlar tutanlardan, müslümanlara tuzaklar kuranlardan olmak...
- Tekfircilik.. Ben iman ediyorum diyenlere dâveti sunmadan önce tekfiri sunmak..
- Esrar, afyon,eroin gibi sarhoşluk veren şeyleri kullanmak.
- Hayvanlara cinsi temasta bulunmak, kevni ayetlerin hukugunu gözetmemek...
-Müsrif kullar olmak: Kendini her alanda harcayan beyinsiz kullar olmak..
-Mutabakatlara ihanet etmek... Kulluk sözleşmesine ihanet etmek... Hangi sistem icerisinde olursa olsun: ister islam devleti ister küfür devleti iman edenlerin icinde bulundugu devletle olan Mutabakatlarına: Ahidlerini, hukugunu, anlaşma ve sözleşmelerini sonuna kadar yerine getirmeleri, ahidlerine asla ihanet edici terörize tutumlara girmemeleri, ahidlerine sadakatlerine insanları şahid tutmaları gerektigi bilincini terketmeleri ve terörize tutumlara yönelmeleri...
-Emanetleri ehline vermemek, ehil şuralar kurmamak, kullara kaldıramayacakları sorumluluklar yüklemek...
-Fıtrata müdahil olup, Kadının kendini erkeğe, erkeğin kendini kadına benzetmesi...
-Allah yolunda mücadele etmekten, cehd etmekten kacmak, inzivaya cekilmek...
-Ve...Âmenu olanların: İman edenlerin en önemli özelliklerinden biriside yine; Fahişelik yapmaktan-Fuhuştan-Fahşa sistemlerden kendilerini arındırmalarıdır!!
"Zannus's Sev´i" yapanlar: -Allah'a karşı :Allah hakkında kötü zanlar üretipte Allah´a karşı "Kezzab kesilenlerden": Yalanlar,iftiralar, uydurmalar, yakıştırmalar dizenlerden, Allah´a küsenlerden, Allah´tan bile bile yüz çevirenlerden olup kendi aleyhlerinde olan bu haksız, zalim, ähmak tutumlarla kendilerine kötü sunu hazirlayanlar...
-Allah indinde hic bir gecerliligi olmayacak olan, hic bir degeri olmayacak olan çakma hüccetler: Beyyineler, deliller, kanıtlar ile paralel dinler üretip ve kendilerince güya kesin bir belge niteliginde olan bu iftiralara ispatlar sunmaya yönelerek bu yolla Allah´a iftiralar atmaya yönelenler...
-"Seyyiât Planları" içinde olanlar : Seyyiât Üzre : Kötü planlar içinde olanlar, çirkin tuzaklar, pislik sinsilikler, hileler, nifaklar, şirk ile aldatanlar,sistemsel düzenbaz sahtekärlıklar içinde dönek kullar olanlar ve bu yöntemlerle Allah´a iftira atanlar.. -"Veled Allâhu" diyerek: Allah veledler,çocuklar edindi...Allah dogurdu...Allah doğum yaptıda Allah Anne oldu veya Allah Baba oldu...Allah neseb bağıkurdu...Allah Soybağı,,Kanbağı,,Aile bağı,hısımlık bağı,özüne dönme bağı kurdu....Doguran Allah : Akidemize Hulül etme bağı,Vahdet-i Vücud kafirligi bağı, Ene´l hak - "kul ilah olur -Allah diye görünür" diyen küfür akidesi bağları, özün özü diyerek kurgulanan tecelliyat kafirligi bağları.....gibi uzayan cümlelerle Allah´a iftiralar atmaya yönelenler...
-"Allah kızları,dişileri erkeklere tercih etmiştir" diyerek Önce:Allah'a kızlar isnad edenler...Sonra:En güzel Allah tecellisi "Kadınlar üzerindedir" diyerek; "Kadın TapıcılığıI" ve "Feminist" akideler üretenler ve bu yollarla Allah´a iftiralar atmaya yönelenler...
-Sınırsız Rabb´in Rabligini belirli alanlarda Rabb´dir; Diger alanlarda Rabb´ligi yoktur diyerek sınırlamak isteyenler; Deist Akideler uyduranlar..Tatil yapan Allah gibi söylemlerle Allah´a iftiralar atmaya yönelenler...
-Gayb olan Rabbe iman etmek yerine O´nu kendilerince tanımlamak ve O ´nu sanki kendilerinden biri gibi algılatmak-somutlaştırmak isteyip kötü tanımlamalara yönelenler, tenzih edemeyerek Allah´a iftiralar atmaya yönelenler...
-Şeytanlara: Satanistlere uyarak "Adâvet Duygusu"ile: Husumet ile,hasımlık ile, kırgınlık ile, yok etme içgüdüleriye, kin ve düşmanlık ile sui zan dolu tepkilerle Allah´a iftiralar atmaya yönelenler...
-Allah'a karşı ululuk taslayarak, büyüklük taslayarak : Allah´a savaş acanlardan, Allah´a iftiralar atmaya yönelenlerden olanlar...
-Rabbinin vaadini kerih-adi-yetersiz-basit-uzak görenler, Rabbini yetersiz-eksik-ulaşılamaz görenler, azâbın çabucak gelmesini isteyen aceleciler, Allah'a karşı yalanlar iftiralar dizenler,
-Allah'a Cüz'en diyerek: "Allah Cüzlerin : Parçaların toplamıdır" diye gelen iftiralar dizmeye yönelenler... "Puzzle" : Parcadan bütüne gitme diye gelen ve tüm kullara ilahi yetki veren kafirlikler..
-Hem bizi helak edende Dehr´dir : Zamandır!! Bizleri öldüren ve dünyaya getiren ezeli ve ebedi olarak akmakta olan Dehr'dir : Zamandır diyerek neticede Allah zamandır diye iftiralar atanlar veya sınırlı Allah akideleriyle Allahı zamanla sınırlamayayönelen iftiralar...
-Yetersiz, uzak, zaafiyet üzre, suclu Allah söylemleriyle ve septik, şüpheci, miryet üzre söylemlerle Allah´a iftiralar atanlar....
"Tecessüs Etmeyeceksiniz!
"Tecessüs;"
- Özel hayata ait dokunulmazlık ilkesini cignemek ve insanlardaki gizli tarafları, saklanan günahları, kusurları araştırmaya yönelmek... Özel hayata taciz girişiminde bulunmak!
-Ferdi günahlara , bireyin gizledigi günahlara sanki bir Günah bulma Casusu, dedektifi gibi yönelerek bunlarla kullara zulme, santaja yönelmek, kayit tutarak sergilemek....
-Kötü zan, iftiralar, gıybetler , dedikodular, yalanlar, çekememezlik ,buğzetmeler ile, belden aşagi konular ile dünyada kötülügün sesini yükseltmeye yönelmek... "Gıybet Etmek";
-Özel hayata ait dokunulmazlik ilkesini cignemek ve insanlardaki salt kendini baglayan ve genel toplumu etkilemeyecek hatalar, günahlar, ayıplar üzerinden arkasından cümleler kurmak...
-Dedikodu ile, türlü sıfatlar, lakaplar,nitelendirmeler, vasıflandırmalar ile iman edenleri incitecek söylemler icinde bulunmak, iftiralar dizmek...

 

8- "Ashab-ı Meymene" olanlar varya; Bu ne harika bir akibettir , bu ne müthis sondur böyle "Ashab-ı Meymene" olma sonu...
"Ashab-ı Meymene" olanlar:
Kitabı, amel defteri, amel filmi sagdan verilenler; illiyin ehli...
-Büyük günahlardan kendini koruyup; salat'ı Dinin diregi olarak hayata geciren; "Salat'ı"; Yardımlasmayı; "infağı" dinin diregi olarak algılayan, Furkan sahibi olmaya yönelip; Hak ve Batılı birbirinden ayırıp dogru yoldan sapmayan, insanlara hürriyet yolunu acarak kölelikle mücadele edip, köle azad etmeyi her alanda fiiliyata sokan, açlık ile mücadele edip aclara doyurucu olan, aileden topluma, akrabadan tüm yetimlere, öksüzlere el uzatmaya yönelip destek sunan, hakka, hakikate, sabra; mücadeleye dävet eden ve merhametini gazabına galib tutan, "Mü´min kul olma" yolunda mücadele eden kullar...
"Mü'min Kullar'dan Olmak":
-Allah anıldığı zaman yürekleri ürperip, âyetleri okunduğu zaman imanlarını arttıran..

-Yalnızca Rablerine tevekkül eden...
-Rabb'lerinin azabından korkan.. 
-Allah'a karşı gelmekten sakınan.. 
-Dini yalnızca Allah'a halis kılarak Allah'a ibadet ve kulluk eden.. 
-İyiliklerde yarışan.. 
-Umarak ve korkarak Allah'a yalvaran.. 
-Allah'a karşı derin saygı duyan.. 
-Allah bize yeter! O ne güzel vekildir diyen.. 
-Ticaretlerine, alış verişlerine esir olmayan.. Allah'ı anmaktan, sâlat'tan, namaz kılmaktan ve zekat vermekten, mücadeleden vazgecmeyen.. 
-Kalplerin ve gözlerin allak bullak olduğu bir günden korkan... 
-Müminlere karşı yumuşak, kâfirlere, küfredenlere karşı dik,namuslu, Onurlu,izzetli,cetin ve şiddetli duran.. 
-Hiç bir kınayıcının kınamasından da korkmadan cihada devam eden.. 
-Bütün Kuvvetin Allah'a ait olduğunu ve Allah'ın azabının gerçekten çok şiddetli oldugunu bilip, Allah'tan başka şeyleri O'na eş tutanlardan olmayarak, Kalbine Allah sevgisini yerleştiren.. 
-Kur'ân'a yönelerek, Kur'an Şahitliginde herkesi uyaran.. - Allah'ın gönderdiklerini tebliğ ve davet eden ve O'ndan korkan, Allah'tan başka kimseden korkmayan.. "Hesap görücü olarak da Şahit olarak da olarak Allah yeter" ..diyen... 
-Allah ile birlikte başka bir tanrıya tapıp yalvarmayan, imdat beklemeyen! -O'nun zatından başka her şey helak olacaktır... "Hüküm O'nundur ve Biz ancak O'na dönecegiz"..diyen... 
-Güzel, salih, iyi davranışlarda bulunup, üstün oldugunu, iman edenlerin galip gelecegini bilip, Rabb'ine güvenen.. -Müşriklere, "Allah cenneti haram kılmıştır! Müşriklerin Canlarının Varacağı yer cehenemdir.. Canlarınız Cehenneme! Asla ortak koşmam... Zaten Zalimlerin yardımcıları da yoktur!!" diyen.. 
-İbadetlerinde hiç kimseyi ortak edinmeyen, aracı edinmeyen.. 
-Direkt Allah'a yönelerek Rabıtasını sadece Allah ile yapan, Aracılara asla prim vermeyen!!.. 
-"Ben de her kul gibi bir beşerim"...diyebilen.. 
-Allah'ın insanları üzerine yaratmış olduğu fıtratına yönelen.. 
-"Allah'ın yaratışında, sünnetullahda değişiklik olmaz! Dosdoğru din budur"..diyen.. 
-Allah'a ve Resulüne iman eden..Ve ondan sonra asla şüpheye düşmeyen.. 
-Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla savaşan.. Hakkında ihtilafa düştükleri konularda: "Bir şeyin hükmü Allah'a aittir. İşte benim Rabbim olan Allah budur. Ben yalnız O'na güvendim ve yalnız O'na yöneliyorum"..diyen.. 
-"Peygamber'e indirilen Kur'ân'ı dinledik, duyduk, itaat ettik"..Yaşla dolup taşan gözlerle, "Ey Rabb'imiz iman ettik, bizi de şahitlerden yaz" diye fiili ve kalbi dualar eden... 
-Görmedikleri halde Rablerinden korkan, kıyamet saatinden de eylem eylem titreyen.. Ahirete iman eden... 
-Gaybe iman eden.. 
-Allah'ın izni olmayınca hiç bir musibetin kendisine isabet etmeyecegini kesin olarak bilen yüreklilerden olan.. 
-"Allah bizim Mevlamızdır! Dostumuzdur! Yalnızca Allah'a tevekkül eder, Mevla olarakda, Dost olarakda Allah Yeter" diyerek.. Her iman eden müminin Allah dostu oldugunu bilen... 
-"Ecel vaktini Sadece Allah bilir!! Ecel vaktini Bilirim diyenler Yalan söylüyorlar! Ecel vakti gelince ne bir an geri, ne bir an ileri asla alınamaz"..diyen.. 
-"Umarım Rabbim beni, doğruya,orjinal yoluna eriştirir ve öylede eceli verir".. diyen... 
-"Ancak Allah dilerse yapacağım"..diyen.. 
-İmtihanda oldugunu bilen bir bilinc ile yürüyen.. 
-Arka bahcelerde, gizli odalarda gizli gizli konuşmaları terkederek, insanlarin arasını düzeltmeye yönelen.. 
-Bireysel işlerinde Tagutluk yapmaktan kacanlar ve tagutlaşan kimselere uymayan... 
- Akrabaya da, yoksula da, yolcuya da Allah'ın rızasını dileyerek hakkını veren.. Sırf Allah rızası için yedirip iciren.. 
- Allah'ın âyetlerini az bir değere değişmeyen...Köpekleşmeyen..Eşekleşmeyen...Hayvandan da adi duruma düşmekten yine Allah'a kaçan.. 
-Mükafatı da,Ecri de,Ücretide, Begenilmeyide sadece Allah'tan bekleyen! 
-Sabredenler/Mücadele edenler, doğruluktan şaşmayanlar, nafaka verenler ve seher vakitlerinde o istiğfar edip yalvaran... 
-Ayaktaykende, otururkende ve yanları üzerine yatarken Allah'ı anan; göklerin ve yerin yaratılışı üzerine düşünen... 
Ve "Rabbimiz! Sen bunu boş yere yaratmadın, Sen yücesin, bizi ateşin azabından koru." ..diyen... 
-Allah'ın âyetlerini okuyan ve hikmeti arayan... 
-Kendilerine Rablerinin âyetleri hatırlatıldığında onlara karşı sağır ve kör davranmayan..Ve Kitaba sarılan.. 
-Kur'ân ile küfredenlere karşı olanca gücünle büyük bir savaş, mücadele ver!! emriyle direnen,mücadele eden.. 
-Şükreden.. Hamd eden... Şeytandan gelen fakirlik korkusuna yenilmeyen ve Korkunun esiri olup çirkin çirkin şeylere yönelmeyenler! 
-Emanetlerini ve ahitlerini gözeten, iyiliği emreden, kötülükten vazgeçirmeye çalışan, hayır işlerinde de müminlerle yarışan... 
-Erkek ve kadın bütün müminler birbirlerinin dostları ve velileridir sorumlulugunda olan... 
-İnsanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmet olma bilincine haiz olan, dinin model insan resmini cizen.. 
-Tevbekâr olan, oruç tutan, rükua varan, secdeye kapanan, Allah'ın hududunu koruyan olan... 
- Affa yönelip, iyiliği emredip, cahillerden yüz çeviren... 
-Din hakkında kendisiyle savaşmayan ve yurtlarından çıkarma-sürgün vermeyen kimselere iyilik etmekten ve onlara adaletli davranmaktan vazgecmeyen.. 
-Müminlerden iki grup birbirleriyle vuruştugunda aralarını düzelten... Şayet biri ötekine saldırırsa, Allah'ın buyruğuna dönünceye kadar saldıran tarafla savaşan... Eğer dönerse aralarını adaletle düzelten... 
-Allah için hakkı ayakta tutan ve adaletle şahitlik yapanlardan olan... Bir kavme olan kininden ötürü, adaletsizliğe sevketmeyen Adalet bilincinini kusanan...Takvaya yönelen.. 
-Yeryüzünde çalımla yürümeyen, kibir ve azametle yürümeyen.. 
-Yapmayacağı şeyi söylemeyen... 
-Asla ümitsizliğe kapılmayan... 
-Allah'a ve Resulüne düşman olanlarla dostluk kurmayan.. 
-Ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanmayacak kadar ,tiksindigi kadar müminlerin Arkasından konuşmaktan tiksinen... 
-Anne ve babaya iyilik eden... Onlardan biri veya her ikisi yanında yaşlanırsa, onlara "öf" bile demeyen ve onları azarlamayarak, ikisine de tatlı ve güzel söz söyleyen, ihata eden... 
-Mümin Kadınlara-Erkeklere zina isnadında bulunanların, dünya ve ahirette lanetlenecek oldugunu bilip iftiradan kaçan...Kadınları-Erkekleri-nesilleri koruyup gözeten... Emrolundugu gibi dosdogru olup, etiketcilik degil.. "Ben gerçekten müslümanlardanım" diyen kimselerden olanlar...
 

9- "Ashâbu’ş-şimâl" olanlar; "Ashâbü'l meş'eme" olanlar varya; Bu ne kötü bir akibettir , bu ne hazin sondur böyle "Ashâbu’ş-şimâl" olanlar icin; "Ashabü'l meş'eme" olanlar icin...
"Ashâbu’ş-şimâl" olanlar; "Ashâbü'l meş'eme" olanlar:
Büyük Günah sahibi olanlar; Kitabı, amel defteri, amel filmi soldan verilenler; Siccin ehli olanlar...
"İctinab-ı Kebâir-i El İsim'den Günahlar";Kebâir-i El İsim : Büyük Günahlar 
-Allah’a eş-ortak-şirk koşmak!! Yardımcılar, aracılar, şefaatciler, kurtarıcılar edinmek!... 
-Allah'a yalan uydurmak, iftiralar dizmek, Allah'a evlat edindi gibi, soy sahibiydi gibi beşeri-ihtiyaca- acziyete yönelik her tür iftira... 
-Allah hakkını öncelememek... Allah´ın sınırlarını gözetmemek, korumamak... 
-Allah'a küsmek... 
-Allah’ın rahmetinden ümit kesip azabdan emin olmak... 
-Zâni kullar olarak: Gerek toplumsal, adaletsel, hukuksal, cinsiyetcilik vs... Her alanda toplumun icinde tecavüzcü manyaklar olmak ve toplumu ifsad ediciler olmak... 
-LBGT Gibi Fıtrata açılan her tür savaşta nefer olmak!! LBGT eksenli egitim kurumu kurmak... Kâinata konan Fıtri Sünnetullah Kanunlarını ifsad edici askerler, hizbuşşeytanlar olmak,beraber saf tutmak... 
-Gerceklerin üzerini örtmek, Allah ile aldatmak, ücretini Allah´tan istememek... 
-Aklı sarhoş eden her tür fikirsel ve fiziksel maddeler ile toplumu uyutmak... Algıları yönetmek... 
-Günahlara zemin sunmak, nifak ile onay vermek, maddi-manevi destek sunmak, iyiligi emretmek kötülükten men etmek yerine günah birimlerini sırtını yaslamak... 
-Güce tapmak,zulme ve zalime taraf olmak,zulme rıza göstermek. 
-Kamuya yahut ister iman eden-ister etmeyen her kim olursa olsun her hangi bir bireye ait mülkiyete tecavüze yönelmek, zorla-cebren - gasp ile çalmak... En adi suclardan olan hırsızlık yapma eylemini yapmak veya sükutla ortak olmak veya uyduruk fetvalarla onamak! -Her kim olursa olsun : Normal hayat sürecinde "İnsan kanı mukaddestir" ilkesini cignemek!! Haksız olarak bir insandaki can güvenligine , Hayat hakkına müdahil olmak, insan öldürmek... 

-Yine iman edenlerin Kanı mukaddestir!! Bir iman edeni kâlbi yahut fiziki olarak öldürmek bir yana dursun şakadan dahi olsa iman edene örnegin bıcak çekmek... 
-Nesil emniyetini ifsad edici her tutum... Diri diri ana rahminde öldürülen, kürtaj ile gaspedilen cinayetler.... Bilerek ve isteyerek cocuk düşürmeler.... 
-Erkeklerde ve Bayanlarda GDO: Sperm - yumurta - döllenmeyi engelleyecek kısırlık faktörlerine yol acan her tür ifsad edici tutum, yahut bile isteye tahribat, yahut kulun kendi kendini bile-isteye Hadım etmesi: Kısırlık yolunu secmesi... - Suçsuz bir kadın veya erkeğe zina iftirası atmak... 
-Yalancı şahitlik yapmak, adil şahitliği gizlemek... 
-Yemin-i Gâmus ile: Yalan yeminlerle Allah'ın adını yalanına âlet etmeye yönelmek.. 
-Meşrû müdahale haric, Müslümanlarla veya insaniyetle savaşmak... 
-Faiz almak-vermek-faiz lobilerinin /yönetimlerinin köpegi olmak... 
-Yetimlerin her tür hukugunu gözetmemek... 

- Rüşveti, yolsuzlugu, rantiyeciligi, dalkavuklugu yol edinmek... 
- Emanetlerine zulmetmek... Kadınları yahut Erkekleri, Cocukları, ihtıyarları ezmek... 
-Mübah konularda: Anneye-babaya itaat etmemek, öf demek, eza etmek... 
-Heva ve hevesinden Haramlar-helaller üretmek... Resullere Kezzab: Yalanlayıcı muamele sunabilmek icin Resullere iftiralar dizmek... 
-Kadere: Ölçüye riayet etmemek, malzemeden calmak, eksik ücret ödemek, işci-işveren akdinde eksik, kalitesiz iş sunmak, eksik ölçmek veya eksik tartmak, piyasadaki kalite düzeyini düşürüp piyasa dengelerini sahtekârca davranarak yerinden oynatmak...Kirli kazanclar-kâr dengeleri kurmak... 
-Zekâtı vermemek, vergiyi kacırmak, vergi ödeme polaritesini indirgemek icin her tür sahtekar tutuma yönelmek, fakirin eline zekatın temligini: gecmesini engellemek... 
-Alimlerini, bilimde ileri gidenlerini ilah edinmek, alimlerine dokunulmazlık yüklemek, eleştirilmez kutsal kullar ilan etmek... Mutlak dogrumuza ragmen, alimlerinin, evvelkilerin, atalardan kalma kültürlerin yolunu kabul etmek... 
-Din Pezevenkligi yapmak: Dini az bir ücrete satmak, kullardan gelecek begeniler ugruna Rabbin begenmedigi eylemleri hayata gecirmek, din satma cürmünü erkek veya bayan satma cürmünün pezevenkliginden hafif görmek... 
-İnsan pezevenkligi: Dünyaya insan ticareti - tacirligi yapmak... Kadın ve Erkek ticareti - tacirligi yapmak, cocuklara seks kölesi muamelesi yapmak... 
-Her tür modern sihir ile: Toplumu uyutma sistemiyle: Gerceklerin üstünü örtmek icin insan aklına müdahale eden sistemleri yürütmek, Beyin Kontrol Yöntemleriyle insanlara ve hareketlere müdahale etmek, illuminati, subliminâl mesajlar sunmak! 
-Yerlerde ve Göklerde bulunan tüm kevni ayetlere zulmetmek... Orman yakmak, denizi kirletmek, nehirleri zehirlemek, kirli atıkları dogaya salmak, hava kirliligi... 
-Leş ve domuz etini türlü emülgatörler ile-kimyevi denklemler ile gizleyerek halklara zoraki yedirerek insani ic dengeyi bozmak yahut bile-isteye bunu yemek... 
-Her tür habere itibar etmek, fasıktan geleni haberi haber gibi ciddiye almak ve deger vermek. Haber gibi, iletişim gibi konularda her duyduguna itibar göstermek... 
-Kumar oynamak... Kumara destek sunmak... Kumar ile gercek gündemi örtmek... 
- Zihar yapmak: Kocanın hanımına: “Sen benim anam, bacım gibisin” demesi. Kadının da kocasına “babam, kardeşim” gibi cümleler sarfetmesiyle onunla asla cinselligi yaşayamayacagını deklere etmesi... Helali harama yönelmesi... 
-Her tür Âsabiyet: Irkcılık, soyculuk, silsilecilik, faşizan tutumlar... 
- Tecessüs üzre olmak: Arka bahcelerde gizliden gizliye insanlarla ilgili konuşanlardan, onları gizlice takip edip ayıplarını araştıranlardan, bunu deklere edenlerden, izinsiz kamera - ses gibi kayıtlar tutanlardan, müslümanlara tuzaklar kuranlardan olmak... 
- Tekfircilik.. Ben iman ediyorum diyenlere dâveti sunmadan önce tekfiri sunmak.. 
- Esrar, afyon,eroin gibi sarhoşluk veren şeyleri kullanmak. 
- Hayvanlara cinsi temasta bulunmak, kevni ayetlerin hukugunu gözetmemek... 
-Müsrif kullar olmak: Kendini her alanda harcayan beyinsiz kullar olmak.. 
-Mutabakatlara ihanet etmek... Kulluk sözleşmesine ihanet etmek... Hangi sistem icerisinde olursa olsun: ister islam devleti ister küfür devleti iman edenlerin icinde bulundugu devletle olan Mutabakatlarına: Ahidlerini, hukugunu, anlaşma ve sözleşmelerini sonuna kadar yerine getirmeleri, ahidlerine asla ihanet edici terörize tutumlara girmemeleri, ahidlerine sadakatlerine insanları şahid tutmaları gerektigi bilincini terketmeleri ve terörize tutumlara yönelmeleri... 
-Emanetleri ehline vermemek, ehil şuralar kurmamak, kullara kaldıramayacakları sorumluluklar yüklemek... 
-Fıtrata müdahil olup, Kadının kendini erkeğe, erkeğin kendini kadına benzetmesi... 
-Allah yolunda mücadele etmekten, cehd etmekten kacmak, inzivaya cekilmek... 
-Ve...Âmenu olanların: İman edenlerin en önemli özelliklerinden biriside yine; Fahişelik yapmaktan-Fuhuştan-Fahşa sistemlerden kendilerini arındırmalarıdır!! 
"Zannus's Sev´i" yapanlar: -Allah'a karşı :Allah hakkında kötü zanlar üretipte Allah´a karşı "Kezzab kesilenlerden": Yalanlar,iftiralar, uydurmalar, yakıştırmalar dizenlerden, Allah´a küsenlerden, Allah´tan bile bile yüz çevirenlerden olup kendi aleyhlerinde olan bu haksız, zalim, ähmak tutumlarla kendilerine kötü sunu hazirlayanlar...
-Allah indinde hic bir gecerliligi olmayacak olan, hic bir degeri olmayacak olan çakma hüccetler: Beyyineler, deliller, kanıtlar ile paralel dinler üretip ve kendilerince güya kesin bir belge niteliginde olan bu iftiralara ispatlar sunmaya yönelerek bu yolla Allah´a iftiralar atmaya yönelenler... 
-"Seyyiât Planları" içinde olanlar : Seyyiât Üzre : Kötü planlar içinde olanlar, çirkin tuzaklar, pislik sinsilikler, hileler, nifaklar, şirk ile aldatanlar,sistemsel düzenbaz sahtekärlıklar içinde dönek kullar olanlar ve bu yöntemlerle Allah´a iftira atanlar.. -"Veled Allâhu" diyerek: Allah veledler,çocuklar edindi...Allah dogurdu...Allah doğum yaptıda Allah Anne oldu veya Allah Baba oldu...Allah neseb bağıkurdu...Allah Soybağı,,Kanbağı,,Aile bağı,hısımlık bağı,özüne dönme bağı kurdu....Doguran Allah : Akidemize Hulül etme bağı,Vahdet-i Vücud kafirligi bağı, Ene´l hak - "kul ilah olur -Allah diye görünür" diyen küfür akidesi bağları, özün özü diyerek kurgulanan tecelliyat kafirligi bağları.....gibi uzayan cümlelerle Allah´a iftiralar atmaya yönelenler... 
-"Allah kızları,dişileri erkeklere tercih etmiştir" diyerek Önce:Allah'a kızlar isnad edenler...Sonra:En güzel Allah tecellisi "Kadınlar üzerindedir" diyerek; "Kadın TapıcılığıI" ve "Feminist" akideler üretenler ve bu yollarla Allah´a iftiralar atmaya yönelenler... 
-Sınırsız Rabb´in Rabligini belirli alanlarda Rabb´dir; Diger alanlarda Rabb´ligi yoktur diyerek sınırlamak isteyenler; Deist Akideler uyduranlar..Tatil yapan Allah gibi söylemlerle Allah´a iftiralar atmaya yönelenler... 
-Gayb olan Rabbe iman etmek yerine O´nu kendilerince tanımlamak ve O ´nu sanki kendilerinden biri gibi algılatmak-somutlaştırmak isteyip kötü tanımlamalara yönelenler, tenzih edemeyerek Allah´a iftiralar atmaya yönelenler... 
-Şeytanlara: Satanistlere uyarak "Adâvet Duygusu"ile: Husumet ile,hasımlık ile, kırgınlık ile, yok etme içgüdüleriye, kin ve düşmanlık ile sui zan dolu tepkilerle Allah´a iftiralar atmaya yönelenler... 
-Allah'a karşı ululuk taslayarak, büyüklük taslayarak : Allah´a savaş acanlardan, Allah´a iftiralar atmaya yönelenlerden olanlar... 
-Rabbinin vaadini kerih-adi-yetersiz-basit-uzak görenler, Rabbini yetersiz-eksik-ulaşılamaz görenler, azâbın çabucak gelmesini isteyen aceleciler, Allah'a karşı yalanlar iftiralar dizenler, 
-Allah'a Cüz'en diyerek: "Allah Cüzlerin : Parçaların toplamıdır" diye gelen iftiralar dizmeye yönelenler... "Puzzle" : Parcadan bütüne gitme diye gelen ve tüm kullara ilahi yetki veren kafirlikler.. 
-Hem bizi helak edende Dehr´dir : Zamandır!! Bizleri öldüren ve dünyaya getiren ezeli ve ebedi olarak akmakta olan Dehr'dir : Zamandır diyerek neticede Allah zamandır diye iftiralar atanlar veya sınırlı Allah akideleriyle Allahı zamanla sınırlamayayönelen iftiralar... 
-Yetersiz, uzak, zaafiyet üzre, suclu Allah söylemleriyle ve septik, şüpheci, miryet üzre söylemlerle Allah´a iftiralar atanlar.... 
"Tecessüs Etmeyeceksiniz! 
"Tecessüs;" 
- Özel hayata ait dokunulmazlık ilkesini cignemek ve insanlardaki gizli tarafları, saklanan günahları, kusurları araştırmaya yönelmek... Özel hayata taciz girişiminde bulunmak! 
-Ferdi günahlara , bireyin gizledigi günahlara sanki bir Günah bulma Casusu, dedektifi gibi yönelerek bunlarla kullara zulme, santaja yönelmek, kayit tutarak sergilemek.... 
-Kötü zan, iftiralar, gıybetler , dedikodular, yalanlar, çekememezlik ,buğzetmeler ile, belden aşagi konular ile dünyada kötülügün sesini yükseltmeye yönelmek... "Gıybet Etmek"; 
-Özel hayata ait dokunulmazlik ilkesini cignemek ve insanlardaki salt kendini baglayan ve genel toplumu etkilemeyecek hatalar, günahlar, ayıplar üzerinden arkasından cümleler kurmak... 
-Dedikodu ile, türlü sıfatlar, lakaplar,nitelendirmeler, vasıflandırmalar ile iman edenleri incitecek söylemler icinde bulunmak, iftiralar dizmek... 

 

10- Ve "Sâbikun olanlar" :
-"Hayırlarda yarışanlar-iyilik öncüleri olanlar... En kaliteli, en güzel sonun sahibi olanlar...
-"Ashab-ı Yemin" ; "Ashab ul Cennet" ; "Ashab ul Sâbikun"; "Ashab-ı Sadık" ;Kitabı, amel defteri, amel filmi sağdan verilenler; illiyin ehli...
-"Ashab-ı Yemin" olup tüm sadakat testlerinden, imtihanlarından gecerek Sıddıklardan; Sadıklardan olanlar.. Ve...Yine:BiizniAllâhi: "Allah'ın izniyle" "Sâbikun olanlar" : "Hayırlarda yarışanlar ve iyilik öncüsü olanlar...
- Mü´min kulluğu gecmis ve adanma bilincine ermiş Resullere varisler olanlar..
"Sadık Kullar ": "Sadıklar":
-Doğru sözlüler, Sözünde Duranlar, Özüyle Sözü bir olanlar,
-İla'i Kelimetullah/Tevhid Davası için; yurtlarından çıkarılanlar, kovulanlar, sürgün yiyenler, her hapsi, takibi medrese-i yusufiyeye çevirenler..

-Dünyevi esaretlere, özgürlük ruhu sunanlar.. -Mal,mülk,eşya, nesne, evlat ne varsa Orjinal İslam'a adayanlar,
-Tüm yoksunluklara ve tedriclere, esaretlere rağmen şirke, küfre, nifağa dik durup, baş eğmeyenler..
-Lütuf ve Rızayı Allah'tan bekleyenler.. Allah'a: O´nun Sırat-i Müstakim olan orjinal yoluna, dinine ve Orjinal, Halis dini, yolu beyan eden Resulüne yardım ve yataklık edenler..
-Muhacirler..Öncelikle akleden akla hicret edenler. Hicretlerini koltuklara, döşeklere, çilelere, uzletlere, halvetlere değil, eylem eylem meydanlara dökebilen Muhacirler..
-İmanlarında sadık olanlar ve Affedilmez suçdan: şirkten nefret edenler!
- Asla ve kat'a şüpheye düşmeyenler, Allah'a ve Resulü'ne kesin itaat edenler! Tevhid Yolundan ve yolculuğundan dönmeyenler!
-Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla savaşanlar, Mücadele edenler,direnenler,hakikatleri hiçbir yalan realiteye değişmeyenler.
-Cennete yürüyen kul olduğunu ümid edenler.. Cennetlik kulun, cehennemlik işler yapanlara daima üstün olduğunu bilen bilinçliler..
-Yenilgiyi, mağlubiyeti lügatinden atmış ve iman edenler galibdirler bilincine haiz olanlar..
-Allah'tan başka kurtarıcı aramayanlar..

-Allah'a ve Resulü'ne isyan etmeyenler ve Allah'a ve Resulü'ne asi olanlara isyan gülü kesilen cesurlar..
-Ahireti dünyaya tercih edenler, dünya için ahiretini satmayanlar..
-Doğruluğu şiar edinmiş, dosdoğru doğrularla doğrulanlar.. -Allah'a kul olduğunun bilincinde olan doğru sözlü ve doğru ölçülü kullar..
 

11- "Mukarrip olacaklar"; Birbirine ulak olup, takipçiler olup "Cennet Sahabesi" olacaklar ve cennette ikâmet edecekler!
"Mukarrip olanlar" ; "Mukarreb olanlar":
-Allah'a; Cemalullaha yaklaştırılmış kimseler...
-"Karrebe"; "Kurba" ; Kurban edilen, bogazlanan, kesilen, adanan,dogranan. Dünya serüveninde kendini Rabbe ve Rabbin yoluna adayan kullar..
-Orjinal akidesine kendini adayanlar, kurban edenler...
-Zanni bilgiyi asli bilgiye: Zan dolu yolu Orjinal yola tercih etmeyerek kendini naim cennetlerine götürecek yola kılavuzlayanlar...
-Rabbine Saygı gösteren,gereği gibi tenzihe yönelen, serkeşlik yapmayan, Rabbine büyüklük taslamayan, Rabbini sınırlamak isteme küfrüne yönelenlerden olmayan, ego´sunu, nefsini ilah edinmeyen kullar..
-Üstünlügün merkezine takva haric ilkelerde aramayan kullar...
- "Racim iblis'in -Racim Şeytanın": Satanist fikirlerinin her tür vesvesesiyle mücadele edip doğru yoldan çevrilmeyen kullar...
-Sadece Rabbime sığınıyorum - güveniyorum diyen ve Kesinlikle ama kesinlikle bilin ki : Benimde yegäne terbiye edicim,hakim ve tek tasarruf sahibi Rabbim Allah´tır. Sizinde yegâne terbiye ediciniz, hakim ve tek tasarruf sahibi Rabbiniz yine Allah´tır diyen kullar!!
-Takva sahibi olanlar:"Allah'ın koruma kalkanı altına" kendilerini transfer edenler-gerekeni yapanlar...Kendini Allah'a sigortalayanlar..Garantör olarak Allah'ı kabul edenler.. Allah’tan gereği gibi korkanlar...O na karşı gelmekten çekinip sakınanlar.. O na saygı duyanlar... Bir'leyenler.. Gereği gibi tenzih eden muhlisler olanlar..O na güvenenler... Halklardan, toplumlardan,insanlardan degil de, kendini Allah'tan emredilen gibi korumaya ve koruma kalkanına yöneltenler.. Korkmaya, çekinmeye en ziyâdesiyle layık olan, liyâkat sahibi olan Allah'tır diyen eylem-tutum-söylem bütünlügü gösterenler.. Erdemli davrananlar..O´nun orjinal yolunu gözetenler, sorumluluğu üstlenenler,bilincin ögretmeni-ögrencisi olanlar.. Kâfirlere ve münafıklara itaat etmeyenler! Boyun eğmeyenler! Uymayanlar!En iyi bilen Alim Allah'a boyun eğip uyanlar! Hüküm ve hikmetin dirençli talib´leri ve galib'leri olanlar.. Allah'a ittika edenler: Yaslananlar, dayananlar.
-Allah'a "Muhlis Kul" olanlar;
Muhlis Kullar: Dini Allah'a özgüleyerek,katıksız hanif bir inançla,dini yalnızca O'na 'halis kılanlar ve gönülden bağlılar olarak,bütün içtenlikleriyle sadece ve sadece Allah'a bağlanarak,dini yalnız Allah'a tahsis ederek,kullara kul olmayanlardan olup sadece O'na yalvararak,direk O ´na dua edenler..Mutedil olup:Orta yolu,vasat yolu,hak yolu tutanlar... Ayetlere,delillere, İşaretlere, mesajlara,vahye yönelenler, hainlerden, sözlerini-taahhütlerini bozanlardan, Rabbini gereği gibi tenzihe yönelmeyip Allah'a iftira atanlardan, küfürden,şirkten,nifaktan yana olmayarak ısrarla vahiyle doğrulanlar,vahiyle sapmalardan korunanlar ve böylelikle akledip ihlas ehli olanlar!

 

12- " Naim" olan: Nimetlerle dolu olan Cennetler içindedirler...
 

13- Büyük bir bölümü eski guruplardan,önceki topluluklardan, evvelki ümmetlerdendir..
 

14- Ve bir bölümüde Âhirde; Dünyadaki son devirde, ilerde sonradan gelecek nesiller içindendir...
 

15- Karşılıklı olarak tahtlara yaslanarak, koltuklar üzerinde keyif sürerek "sürur ederler"; dinlenirler, sevinçle ve keyifle üzerilerine kuruldukları, yaslandıkları, dayandıkları o "Mevdûn" kılınmış; "Mevdüd" kılınmış; Altınlarla, incilerle, elmaslarla, mücevherlerle işlenmiş, örülmüş tahtlarda, koltuklarda otururlar...
 

16- Karşılıklı olarak tahtlarda,koltuklar üzerindedirler...
 

17- Ve yine onların etraflarında "Vildan'lar" dolaştırılır, " Tavaf ettirilir ": çevrelerinde döndürülür... "Vildan'lar" ; Onlar sanki inciler gibi "Meknün'dür": Sanki sedefinde, kabuğunda, çekirdeğinde saklı tutulan, muhafaza edilen, hazineler gibi saklanan berrak yumurtalara, cevherlere benzerler, tertemiz, kaliteli, onurlu ve yakışıklı hizmetli kız ve erkek çocuklardır, cennetin hizmetli gençleridir. Vildan'lar "Muhallid'dir";" Huludi'dir" ; "Hâlid'dir"; Ölümsüzdürler...Vildanlar; Halid olanlar olarak/Ebeden, ebediyyen kalıcı olanlar olarak: Sonsuza dek ve sürekli olarak orada sizlere hizmet sunacaklardır!
 

18- Kaynaklardan, pınarlardan, akar sulardan billur kadehlere, sürahilere , kâselere doldurulmuş içecekler onların etraflarında dolaştırılır, tavaf ettirilir: çevrelerinde döndürülür... Bembeyazdır.. Berraktır ve içenlere lezzet verir, tat verir...
 

19- Lâ! Hayır Hayır! Onlara sunulan bu içkilerden ötürü başlarında ağrıda olmaz! Lâ! Hayır Hayır! onun içinde aklı bozan, sersemleten hiç bir şey yoktur! Ve onlar onu içtiklerinde kendilerinden de geçmezler, sarhoş da olmazlar!
 

20- Ve orada hangi meyveyi "Tahâyyür ederseniz"; Arzu ederseniz; Hangi meyveye "Tahhayyer olursanız"; Hayretler içerisinde ve sevinçle, seçip beğenerek dilediğiniz her türlü meyveler, yemişler hayalinizin ötesinde bir güzellikte orada size sunulacak... Hayran kalacaksınız..
 

21- Ve yine orada iştahla, büyük bir arzuyla beslenecekleri taze kuş etleri de kendilerine ikram ederiz..
 

22- Ve yine onları harika "Huri'lerle" : Büyük, iri ve siyah gözlü görevlilerle : Gözünün beyazı bembeyaz olan , dokunulmamış, tertemiz , kaliteli, onurlu, güzel ve yakışıklı olan karşı - anti - tezat cinslerden hizmetlileri onlara eşleştirerek destekleriz....
Fıtrat Üzre Gelen Huri Ödülü:
"Dünyada imtihan sürecinde Erkek fıtrata kadınlar nefsin şiddetle arzuladığı şeyler olarak süslü gösterildi. Kadın fıtratına erkekler gibi şiddetle geçerli olmayan bu kod erkeklere yüklendi...Dünyada imtihanda kendini bundan koruyan erkeklere, imtihanda nefsine ve genetik arzulara mağlub olmayan, zinaya ve zulme yönelmeyen, gözlerini haramdan koruyan erkeklere ahirette verilecek imtihanda kazanma bedeli...Ve orada herkes mutludur, erkek veya bayan sunulan tüm ikramlardan tam olarak mutlu ve memnundur... Cennet her iki cinse sadece mutluluk konağıdır, mutsuzluk orada hiç bir gerekçeyle yoktur... Cennetlik kullar diledikleri ne varsa orada sahip olacaklardır..
 

23- Onlar sanki inciler emsali; örneği gibi "Meknün´dür": Sanki sedefinde, kabuğunda, çekirdeğinde saklı tutulan, muhafaza edilen, hazineler gibi saklanan berrak yumurtalara, cevherlere benzerler, tertemiz, kaliteli, onurlu güzel ve yakışıklı olan karşı - anti - tezat cinslerden hizmetlilerdir...
 

24- İşte bu yapmış oldukları şeylerin karşılığı olarak kendilerine keseceğimiz cezadır, kendilerine vereceğimiz mükafaatlandırmadır, ödüllendirmedir...
 

25- Lâ! Hayır Hayır! Orada "Lağven" söylenen; Kuru gürültü olsun diye söylenen, dil alışkanlığı olarak manadan yoksun olarak kurulan boş bir söz, boş bir kelime işitmeyecekler, duymayacaklar! Orada "Lağvedici"; birbirlerini veya her hangi bir meseleyi kötüleyecek, hükümsüz kılacak, feshedip dağıtacak, rencide edecek hiç bir kötü söz, kötü söylem yoktur! Lâ! Hayır Hayır! Orada günaha girme diye bir konuda yoktur! Cennette kendilerini "Esim" yapacak; Kendilerini haddi aşan asi günahkarlar olarak cehennemi boylayanlar yapacak hic bir kötülükte yoktur!! Cennette böyle günaha girme riski, durumu gibi durumlarda yoktur! Cennette sadece her türlü güzellikler vardır!
 

26- Söylenen söz; "Selam olsun! Esenlikler olsun" sözüdür... Yine cevaben söyledikleride" "Sizede selam olsun! Esenlikler olsun" sözüdür..
 

27- "Ashab-ı Yemin" yolunda "Ashab-ı Yemin" olanlara gelince;
-"Sâbikun olanlar" : "Hayırlarda yarışanlar-iyilik öncüleri olanlar... En kaliteli, en güzel sonun sahibi olanlar...
-"Ashab-ı Yemin" ; "Ashab ul Cennet" ; "Ashab ul Sâbikun" ; "Ashab-ı Sadık" ;Kitabı, amel defteri, amel filmi sağdan verilenler; illiyin ehli...
-"Ashab-ı Yemin" olup tüm sadakat testlerinden, imtihanlarından gecerek Sıddıklardan; Sadıklardan olanlar.. Ve...Yine: BiizniAllâhi: "Allah'ın izniyle" "Sâbikun olanlar" : "Hayırlarda yarışanlar ve iyilik öncüsü olanlar...
- Mü´min kulluğu gecmis ve adanma bilincine ermiş Resullere varisler olanlar..
"Sadık Kullar ": "Sadıklar":
-Doğru sözlüler, Sözünde Duranlar, Özüyle Sözü bir olanlar,
-İla'i Kelimetullah/Tevhid Davası için; yurtlarından çıkarılanlar, kovulanlar, sürgün yiyenler, her hapsi, takibi medrese-i yusufiyeye çevirenler..
-Dünyevi esaretlere, özgürlük ruhu sunanlar..
-Mal,mülk,eşya, nesne, evlat ne varsa Orjinal İslam'a adayanlar,
-Tüm yoksunluklara ve tedriclere, esaretlere rağmen şirke, küfre, nifağa dik durup, baş eğmeyenler..
-Lütuf ve Rızayı Allah´tan bekleyenler.. Allah'a: O´nun Sırat-i Müstakim olan orjinal yoluna, dinine ve Orjinal, Halis dini, yolu beyan eden Resulüne yardım ve yataklık edenler..
-Muhacirler..Öncelikle akleden akla hicret edenler. Hicretlerini koltuklara, döşeklere, çilelere, uzletlere, halvetlere değil, eylem eylem meydanlara dökebilen Muhacirler..
-İmanlarında sadık olanlar ve Affedilmez suçdan: şirkten nefret edenler!
- Asla ve kat'a şüpheye düşmeyenler, Allah'a ve Resulü'ne kesin itaat edenler! Tevhid Yolundan ve yolculuğundan dönmeyenler!
-Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla savaşanlar, Mücadele edenler,direnenler,hakikatleri hiçbir yalan realiteye değişmeyenler.
-Cennete yürüyen kul olduğunu ümid edenler.. Cennetlik kulun, cehennemlik işler yapanlara daima üstün olduğunu bilen bilinçliler..
-Yenilgiyi, mağlubiyeti lügatinden atmış ve iman edenler galibdirler bilincine haiz olanlar..
-Allah'tan başka kurtarıcı aramayanlar..
-Allah'a ve Resulü'ne isyan etmeyenler ve Allah'a ve Resulü'ne asi olanlara isyan gülü kesilen cesurlar..
-Ahireti dünyaya tercih edenler, dünya için ahiretini satmayanlar..
-Doğruluğu şiar edinmiş, dosdoğru doğrularla doğrulanlar..
-Allah'a kul olduğunun bilincinde olan doğru sözlü ve doğru ölçülü kullar..

28- Ashab-ı Yemin olanlara; "Mahdüd" kılınmış; dikenleri alınmış tertemiz sidir ağaçlarının ; sedir ağaçlarının arasında yaşarlar.
 

29- Ve yine bunlara "Mendûd" kılınmış; Sanki bir taraktaki dişler gibi birbirinin üzerine kat kat dizilmiş muz ağaçları vardır...
 

30- Ve yine bunlara "Mendûd" kılınmış : Sanki bir taraktaki dişler gibi birbirinin üzerine kat kat dizilmiş; uzayan gölgeler, gölgeli alanlar, serinlik verici gölgelikler vardır.
 

31- Ve yine bunlar çağlayan suların etrafındadırlar...
 

32- Ve yine bunlara; türlü türlü, muhtelif : çeşitli yemişler, ürünler, meyveler vardır!
 

33- Lâ! Hayır Hayır! Kesinlikle ama kesinlikle burada sunulan ödüller "Maktuat'a" uğramayacaktır : Hiç bir kesintiye uğramayacak ve sınırsız olarak kendilerine bu nimetler sürekli ama sürekli olarak verilecek.. Lâ! Hayır Hayır! Kesinlikle ama kesinlikle burada sunulan ödüller "Memnûat'a" uğramayacaktır / "Memnû" olmayacaktır : Burada sunulan hiç bir ikrama yasak olmayacaktır... Yasaklı Meyve imtihanı gibi bir imtihan burada olmayacaktır! Dilediklerinden diledikleri kadar tüketmekte özgür olacaklar...
 

34- Ve... "Merfu" ya eren : "Ref" edilen : Yükseltilmiş yataklara; ham maddesi, iç kesimleri ipekten olan döşeklere yaslanırlar, otururlar, keyif sürerler...
 

35- Kesinlikle ama kesinlikle onları burada yeni denklemlerle bina ettik, inşa ettik, yeniden düzenleyip, bicimlendirdik, şekillendirdik... Buraya uygun yeni bir yaratılış ile yeniden yarattık...
 

36- Böylece onları el değmemiş bir bakirelik üzre, bekâret üzre, saflık, temizlik, masumluk üzre tertemiz bir bicimde yeniden hazırladık...
 

37- Aynı yaştadırlar, yaşıttırlar ve cok güzel bir sevgiyle muhabbet ederler, konuşurlar..
 

38- Bunlar "Ashab-ı Yemin" olanlar içindir..
"Ashab-ı Yemin" olanlar:
-"Sâbikun" olanlar: Hayırlarda yarışanlar
- iyilik öncüleri olanlar.. En kaliteli, en güzel sonun sahibi olanlar...
-"Ashab-ı Yemin" ; "Ashabul Cennet" ; "Ashabul Sabikun" ; "Ashab-ı Sıddık" ; Kitabı amel defteri, amel filmi sağdan verilenler; illiyin ehli...
-"Ashab-ı Yemin" olup tüm sadakat testlerinden, imtihanlarindan gecerek Sıddıklardan; Sadıklardan olanlar.. Ve...Yine: BiizniAllâhi: "Allah'ın İzniyle" "Sabikun olanlar" : "Hayırlarda yarışanlar-iyilik öncüleri olanlar:...
- Mü'min kulluğu gecmis ve adanma bilincine ermis Resüllere varisler olanlar.. "Sadık Kullar ": "Sadıklar":
-Doğru sözlüler, Sözünde Duranlar, Özüyle Sözü bir olanlar,
-İla'i Kelimetullah/Tevhid Davası için; yurtlarından çıkarılanlar, kovulanlar, sürgün yiyenler, her hapsi, takibi medrese-i yusufiyeye çevirenler..
-Dünyevi esaretlere, özgürlük ruhu sunanlar..
-Mal,mülk,eşya, nesne, evlat ne varsa Orjinal İslam'a adayanlar,
-Tüm yoksunluklara ve tedriclere, esaretlere rağmen şirke, küfre, nifağa dik durup, baş eğmeyenler..
-Lütuf ve Rızayı Allah´tan bekleyenler.. Allah'a: O nun Sırat-i Müstakim olan orjinal yoluna, dinine ve Orjinal, Halis dini, yolu beyan eden Resulüne yardım ve yataklık edenler..
-Muhacirler..Öncelikle akleden akla hicret edenler. Hicretlerini koltuklara, döşeklere, çilelere, uzletlere, halvetlere değil, eylem eylem meydanlara dökebilen Muhacirler..
-İmanlarında sadık olanlar ve Affedilmez suçdan: şirkten nefret edenler!
- Asla ve kat'a şüpheye düşmeyenler, Allah'a ve Resulü'ne kesin itaat edenler! Tevhid Yolundan ve yolculugundan dönmeyenler!
-Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla savaşanlar, Mücadele edenler,direnenler,hakikatleri hiçbir yalan realiteye değişmeyenler.
-Cennete yürüyen kul olduğunu ümid edenler.. Cennetlik kulun, cehennemlik işler yapanlara daima üstün olduğunu bilen bilinçliler..
-Yenilgiyi, mağlubiyeti lügatinden atmış ve iman edenler galibdirler bilincine haiz olanlar..
-Allah'tan başka kurtarcı aramayanlar..
-Allah'a ve Resulü'ne isyan etmeyenler ve Allah'a ve Resulü'ne asi olanlara isyan gülü kesilen cesurlar..
-Ahireti dünyaya tercih edenler, dünya için ahiretini satmayanlar..
-Doğruluğu şiar edinmis, dosdoğru doğrularla doğrulanlar..
-Allah'a kul olduğunun bilincinde olan doğru sözlü ve doğru ölçülü kullar..

 

39- Büyük bir bölümü eski guruplardan, önceki topluluklardan, evvelki ümmetlerdendir..
 

40- Ve bir bölümüde Âhirde; Dünyadaki son devirde, ilerde sonradan gelecek nesiller icindendir...
 

41- "Ashâbu’ş-şimâl olanlar; "Ashabü´l meş'eme" olanlar varya; bu ne kötü bir akibettir , bu ne hazin sondur böyle. Ashâbu’ş-şimâl’ olanlara; "Ashabü´l meş'eme" olma sonuna erenlere... ‘Ashâbu’ş-şimâl’ olanlar; "Ashabü´l meş'eme" olanlar : Büyük günah sahibi olanlar; Kitabı, amel defteri, amel filmi soldan verilenler; Siccin ehli olanlar... 
"İctinab-ı Kebâir-i El İsim'den Günahlar"; Kebâir-i El İsim : Büyük Günahlar 
-Allah’a eş-ortak-şirk koşmak!! Yardımcılar, aracılar, şefaatciler, kurtarıcılar edinmek!... 
-Allah'a yalan uydurmak, iftiralar dizmek, Allah'a evlat edindi gibi, soy sahibiydi gibi beşeri-ihtiyaca- acziyete yönelik her tür iftira... 
-Allah hakkını öncelememek... Allah´ın sınırlarını gözetmemek, korumamak... 
-Allah'a küsmek... 
-Allah’ın rahmetinden ümit kesip azabdan emin olmak... 
-Zâni kullar olarak: Gerek toplumsal, adaletsel, hukuksal, cinsiyetcilik vs... Her alanda toplumun icinde tecavüzcü manyaklar olmak ve toplumu ifsad ediciler olmak... 
-LBGT Gibi Fıtrata açılan her tür savaşta nefer olmak!! LBGT eksenli egitim kurumu kurmak... Kâinata konan Fıtri Sünnetullah Kanunlarını ifsad edici askerler, hizbuşşeytanlar olmak,beraber saf tutmak... 
-Gerceklerin üzerini örtmek, Allah ile aldatmak, ücretini Allah´tan istememek... 
-Aklı sarhoş eden her tür fikirsel ve fiziksel maddeler ile toplumu uyutmak... Algıları yönetmek... 
-Günahlara zemin sunmak, nifak ile onay vermek, maddi-manevi destek sunmak, iyiligi emretmek kötülükten men etmek yerine günah birimlerini sırtını yaslamak... 
-Güce tapmak,zulme ve zalime taraf olmak,zulme rıza göstermek. 
-Kamuya yahut ister iman eden-ister etmeyen her kim olursa olsun her hangi bir bireye ait mülkiyete tecavüze yönelmek, zorla-cebren - gasp ile çalmak... En adi suclardan olan hırsızlık yapma eylemini yapmak veya sükutla ortak olmak veya uyduruk fetvalarla onamak! -Her kim olursa olsun : Normal hayat sürecinde "İnsan kanı mukaddestir" ilkesini cignemek!! Haksız olarak bir insandaki can güvenligine , Hayat hakkına müdahil olmak, insan öldürmek... 

-Yine iman edenlerin Kanı mukaddestir!! Bir iman edeni kâlbi yahut fiziki olarak öldürmek bir yana dursun şakadan dahi olsa iman edene örnegin bıcak çekmek... 
-Nesil emniyetini ifsad edici her tutum... Diri diri ana rahminde öldürülen, kürtaj ile gaspedilen cinayetler.... Bilerek ve isteyerek cocuk düşürmeler.... 
-Erkeklerde ve Bayanlarda GDO: Sperm - yumurta - döllenmeyi engelleyecek kısırlık faktörlerine yol acan her tür ifsad edici tutum, yahut bile isteye tahribat, yahut kulun kendi kendini bile-isteye Hadım etmesi: Kısırlık yolunu secmesi... - Suçsuz bir kadın veya erkeğe zina iftirası atmak... 
-Yalancı şahitlik yapmak, adil şahitliği gizlemek... 
-Yemin-i Gâmus ile: Yalan yeminlerle Allah'ın adını yalanına âlet etmeye yönelmek.. 
-Meşrû müdahale haric, Müslümanlarla veya insaniyetle savaşmak... 
-Faiz almak-vermek-faiz lobilerinin /yönetimlerinin köpegi olmak... 
-Yetimlerin her tür hukugunu gözetmemek... 

- Rüşveti, yolsuzlugu, rantiyeciligi, dalkavuklugu yol edinmek... 
- Emanetlerine zulmetmek... Kadınları yahut Erkekleri, Cocukları, ihtıyarları ezmek... 
-Mübah konularda: Anneye-babaya itaat etmemek, öf demek, eza etmek... 
-Heva ve hevesinden Haramlar-helaller üretmek... Resullere Kezzab: Yalanlayıcı muamele sunabilmek icin Resullere iftiralar dizmek... 
-Kadere: Ölçüye riayet etmemek, malzemeden calmak, eksik ücret ödemek, işci-işveren akdinde eksik, kalitesiz iş sunmak, eksik ölçmek veya eksik tartmak, piyasadaki kalite düzeyini düşürüp piyasa dengelerini sahtekârca davranarak yerinden oynatmak...Kirli kazanclar-kâr dengeleri kurmak... 
-Zekâtı vermemek, vergiyi kacırmak, vergi ödeme polaritesini indirgemek icin her tür sahtekar tutuma yönelmek, fakirin eline zekatın temligini: gecmesini engellemek... 
-Alimlerini, bilimde ileri gidenlerini ilah edinmek, alimlerine dokunulmazlık yüklemek, eleştirilmez kutsal kullar ilan etmek... Mutlak dogrumuza ragmen, alimlerinin, evvelkilerin, atalardan kalma kültürlerin yolunu kabul etmek... 
-Din Pezevenkligi yapmak: Dini az bir ücrete satmak, kullardan gelecek begeniler ugruna Rabbin begenmedigi eylemleri hayata gecirmek, din satma cürmünü erkek veya bayan satma cürmünün pezevenkliginden hafif görmek... 
-İnsan pezevenkligi: Dünyaya insan ticareti - tacirligi yapmak... Kadın ve Erkek ticareti - tacirligi yapmak, cocuklara seks kölesi muamelesi yapmak... 
-Her tür modern sihir ile: Toplumu uyutma sistemiyle: Gerceklerin üstünü örtmek icin insan aklına müdahale eden sistemleri yürütmek, Beyin Kontrol Yöntemleriyle insanlara ve hareketlere müdahale etmek, illuminati, subliminâl mesajlar sunmak! 
-Yerlerde ve Göklerde bulunan tüm kevni ayetlere zulmetmek... Orman yakmak, denizi kirletmek, nehirleri zehirlemek, kirli atıkları dogaya salmak, hava kirliligi... 
-Leş ve domuz etini türlü emülgatörler ile-kimyevi denklemler ile gizleyerek halklara zoraki yedirerek insani ic dengeyi bozmak yahut bile-isteye bunu yemek... 
-Her tür habere itibar etmek, fasıktan geleni haberi haber gibi ciddiye almak ve deger vermek. Haber gibi, iletişim gibi konularda her duyduguna itibar göstermek... 
-Kumar oynamak... Kumara destek sunmak... Kumar ile gercek gündemi örtmek... 
- Zihar yapmak: Kocanın hanımına: “Sen benim anam, bacım gibisin” demesi. Kadının da kocasına “babam, kardeşim” gibi cümleler sarfetmesiyle onunla asla cinselligi yaşayamayacagını deklere etmesi... Helali harama yönelmesi... 
-Her tür Âsabiyet: Irkcılık, soyculuk, silsilecilik, faşizan tutumlar... 
- Tecessüs üzre olmak: Arka bahcelerde gizliden gizliye insanlarla ilgili konuşanlardan, onları gizlice takip edip ayıplarını araştıranlardan, bunu deklere edenlerden, izinsiz kamera - ses gibi kayıtlar tutanlardan, müslümanlara tuzaklar kuranlardan olmak... 
- Tekfircilik.. Ben iman ediyorum diyenlere dâveti sunmadan önce tekfiri sunmak.. 
- Esrar, afyon,eroin gibi sarhoşluk veren şeyleri kullanmak. 
- Hayvanlara cinsi temasta bulunmak, kevni ayetlerin hukugunu gözetmemek... 
-Müsrif kullar olmak: Kendini her alanda harcayan beyinsiz kullar olmak.. 
-Mutabakatlara ihanet etmek... Kulluk sözleşmesine ihanet etmek... Hangi sistem icerisinde olursa olsun: ister islam devleti ister küfür devleti iman edenlerin icinde bulundugu devletle olan Mutabakatlarına: Ahidlerini, hukugunu, anlaşma ve sözleşmelerini sonuna kadar yerine getirmeleri, ahidlerine asla ihanet edici terörize tutumlara girmemeleri, ahidlerine sadakatlerine insanları şahid tutmaları gerektigi bilincini terketmeleri ve terörize tutumlara yönelmeleri... 
-Emanetleri ehline vermemek, ehil şuralar kurmamak, kullara kaldıramayacakları sorumluluklar yüklemek... 
-Fıtrata müdahil olup, Kadının kendini erkeğe, erkeğin kendini kadına benzetmesi... 
-Allah yolunda mücadele etmekten, cehd etmekten kacmak, inzivaya cekilmek... 
-Ve...Âmenu olanların: İman edenlerin en önemli özelliklerinden biriside yine; Fahişelik yapmaktan-Fuhuştan-Fahşa sistemlerden kendilerini arındırmalarıdır!! 
"Zannus's Sev´i" yapanlar: -Allah'a karşı :Allah hakkında kötü zanlar üretipte Allah´a karşı "Kezzab kesilenlerden": Yalanlar,iftiralar, uydurmalar, yakıştırmalar dizenlerden, Allah´a küsenlerden, Allah´tan bile bile yüz çevirenlerden olup kendi aleyhlerinde olan bu haksız, zalim, ähmak tutumlarla kendilerine kötü sunu hazirlayanlar...
-Allah indinde hic bir gecerliligi olmayacak olan, hic bir degeri olmayacak olan çakma hüccetler: Beyyineler, deliller, kanıtlar ile paralel dinler üretip ve kendilerince güya kesin bir belge niteliginde olan bu iftiralara ispatlar sunmaya yönelerek bu yolla Allah´a iftiralar atmaya yönelenler... 
-"Seyyiât Planları" içinde olanlar : Seyyiât Üzre : Kötü planlar içinde olanlar, çirkin tuzaklar, pislik sinsilikler, hileler, nifaklar, şirk ile aldatanlar,sistemsel düzenbaz sahtekärlıklar içinde dönek kullar olanlar ve bu yöntemlerle Allah´a iftira atanlar.. -"Veled Allâhu" diyerek: Allah veledler,çocuklar edindi...Allah dogurdu...Allah doğum yaptıda Allah Anne oldu veya Allah Baba oldu...Allah neseb bağıkurdu...Allah Soybağı,,Kanbağı,,Aile bağı,hısımlık bağı,özüne dönme bağı kurdu....Doguran Allah : Akidemize Hulül etme bağı,Vahdet-i Vücud kafirligi bağı, Ene´l hak - "kul ilah olur -Allah diye görünür" diyen küfür akidesi bağları, özün özü diyerek kurgulanan tecelliyat kafirligi bağları.....gibi uzayan cümlelerle Allah´a iftiralar atmaya yönelenler... 
-"Allah kızları,dişileri erkeklere tercih etmiştir" diyerek Önce:Allah'a kızlar isnad edenler...Sonra:En güzel Allah tecellisi "Kadınlar üzerindedir" diyerek; "Kadın TapıcılığıI" ve "Feminist" akideler üretenler ve bu yollarla Allah´a iftiralar atmaya yönelenler... 
-Sınırsız Rabb´in Rabligini belirli alanlarda Rabb´dir; Diger alanlarda Rabb´ligi yoktur diyerek sınırlamak isteyenler; Deist Akideler uyduranlar..Tatil yapan Allah gibi söylemlerle Allah´a iftiralar atmaya yönelenler... 
-Gayb olan Rabbe iman etmek yerine O´nu kendilerince tanımlamak ve O ´nu sanki kendilerinden biri gibi algılatmak-somutlaştırmak isteyip kötü tanımlamalara yönelenler, tenzih edemeyerek Allah´a iftiralar atmaya yönelenler... 
-Şeytanlara: Satanistlere uyarak "Adâvet Duygusu"ile: Husumet ile,hasımlık ile, kırgınlık ile, yok etme içgüdüleriye, kin ve düşmanlık ile sui zan dolu tepkilerle Allah´a iftiralar atmaya yönelenler... 
-Allah'a karşı ululuk taslayarak, büyüklük taslayarak : Allah´a savaş acanlardan, Allah´a iftiralar atmaya yönelenlerden olanlar... 
-Rabbinin vaadini kerih-adi-yetersiz-basit-uzak görenler, Rabbini yetersiz-eksik-ulaşılamaz görenler, azâbın çabucak gelmesini isteyen aceleciler, Allah'a karşı yalanlar iftiralar dizenler, 
-Allah'a Cüz'en diyerek: "Allah Cüzlerin : Parçaların toplamıdır" diye gelen iftiralar dizmeye yönelenler... "Puzzle" : Parcadan bütüne gitme diye gelen ve tüm kullara ilahi yetki veren kafirlikler.. 
-Hem bizi helak edende Dehr´dir : Zamandır!! Bizleri öldüren ve dünyaya getiren ezeli ve ebedi olarak akmakta olan Dehr'dir : Zamandır diyerek neticede Allah zamandır diye iftiralar atanlar veya sınırlı Allah akideleriyle Allahı zamanla sınırlamayayönelen iftiralar... 
-Yetersiz, uzak, zaafiyet üzre, suclu Allah söylemleriyle ve septik, şüpheci, miryet üzre söylemlerle Allah´a iftiralar atanlar.... 
"Tecessüs Etmeyeceksiniz! 
"Tecessüs;" 
- Özel hayata ait dokunulmazlık ilkesini cignemek ve insanlardaki gizli tarafları, saklanan günahları, kusurları araştırmaya yönelmek... Özel hayata taciz girişiminde bulunmak! 
-Ferdi günahlara , bireyin gizledigi günahlara sanki bir Günah bulma Casusu, dedektifi gibi yönelerek bunlarla kullara zulme, santaja yönelmek, kayit tutarak sergilemek.... 
-Kötü zan, iftiralar, gıybetler , dedikodular, yalanlar, çekememezlik ,buğzetmeler ile, belden aşagi konular ile dünyada kötülügün sesini yükseltmeye yönelmek... "Gıybet Etmek"; 
-Özel hayata ait dokunulmazlik ilkesini cignemek ve insanlardaki salt kendini baglayan ve genel toplumu etkilemeyecek hatalar, günahlar, ayıplar üzerinden arkasından cümleler kurmak... 
-Dedikodu ile, türlü sıfatlar, lakaplar,nitelendirmeler, vasıflandırmalar ile iman edenleri incitecek söylemler icinde bulunmak, iftiralar dizmek... 

 

42- Bunlar her atomlarına, her zerrelerine, her hücrelerine işkence olacak, ölüm olacak Cehennem içerisindeki alevlerin içinde ve gırtlaklarından, boğazlarından indiremedikleri kaynayan irinli sular arasında öylece dönüp dolaşırlar...
 

43- Yoğun bir kara dumandan meydana gelen gölgelikler vardır ama...
 

44- Lâ! Hayır Hayır! Bu gölge kesinlikle serinletici, rahata erdirici bir gölge değildir! Ve.. Lâ! Hayır Hayır! Bu gölge asla "Kerim"iyet sunucu ; Asalet, üstünlük sunucuda değildir, zillet içindedirler...
 

45- Cünkü onlar kesinlikle ama kesinlikle daha önce, dünyadayken "Mutraf Ehli;Terife Ehli Kullar” olmuşlardı!
“Mutraf Ehli; Terife Ehli Kullar”:
-Büyük günahlar içinde olup Müreffeh hayat sürenler...
- Kendisine sunulan nimetlerin zenginligiyle ahiret yok gibi davranarak hayat sürüp heva ve heves uğrunda zevke, sefaya dalarak elindeki refahla şımaranlar...
-Serveti tek elde toplayanlar, servetini bölüşmeyenler, servetini paylaşmayanlar, tekelleşerek halka dikta ve sömürge uygulayan baronlar...
- Elinde olan zenginliği yeryüzünde bozguncular olma yolunda kullananlar..
-Evlatlar ve Mallar ile şımarıklık yapanlar, övünenler, kendini bununla güçlü oldum zannedenler, beşeri güçleri mutlak güç zannedenler....
-"Müstaz'afların"; Fakirlerin, emekçilerin, işçilerin emeklerini çalarak patronluğa yükselen sermaye sahipleri...
-"Etraf" ne der? Cevre ne der gibi tutumlara yönelerek "Allah ne der" sorusunu sormadan etrafa, çevreye göre hayat sürmeyi ilahi yola göre hayat sürmeye tercik eden müşrikler...
-Zenginlik yolunu infakta, sadaka vermede, paylaşmakta aramak yerine mülki kumarlarda arayanlar ve böylelikle Rabbın bildirdiği zenginlik yolunu fiilen inkara yönelenler...
-Müstağniyetin ; Kendini yeterli bulma şirkinin içine düşenler...
-"istidrac ile"; Her gecen saniye artan bir azgınlıkla kendine "Takva" harici her tür üstünlük arayanlar ve bu hurafeleriyle kendilerini üstünler addedenler...
-Mallarla, sermayelerle, zenginliklerle, evlatlarla, makam ve mevkilerle övünenler ve ilahi mesaja ve Resullerine yüz çevirenler, kendini burjuva, asil, soylu olarak addedenler...
-"Küresel - Bölgesel Mutraf´lar";Karunlar;Küresel Kapitalizm ; Küresel Emperyalizmi yine küresel ağlar ile insanlara dayatanlar, insaniyeti ifsad edici olan müfsidler...
-Mazlum halklara sömürge tarifeleri uygulayanlar...
-Sadece dünyadaki hayata inanan ve ahireti inkar edenler..
-Büyük günahlara ısrarla dalanlar, sürekli büyük günah işleyenler
 

46- Ve yine bunlar sanki içerilerinde sır olarak sakladıkları, içlerinde gizledikleri bu büyük, azim, çetin günahları bile isteye ve ısrarla yapmaya devam etmek istiyorlardı!
"Kebâir-i El İsim" : Azim Günahlar ; Büyük Günahlar:
-Allah'a eş-ortak-şirk koşmak! Yardımcılar, aracılar, şefaatçiler, kurtarıcılar edinmek!...
-Allah'a yalan uydurmak, iftiralar dizmek, Allah'a evlat edindi gibi, soy sahibiydi gibi beşeri-ihtiyaca- acziyete yönelik her tür iftira...
-Allah hakkını öncelememek... Allah´ın sınırlarını gözetmemek, korumamak...
-Allah'a küsmek...
-Allah'ın rahmetinden ümit kesip azabdan emin olmak...
-Zâni kullar olarak: Gerek toplumsal, adaletsel, hukuksal, cinsiyetcilik vs... Her alanda toplumun icinde tecavüzcü manyaklar olmak ve toplumu ifsad ediciler olmak...
-LBGT Gibi Fıtrata açılan her tür savaşta nefer olmak! LBGT eksenli eğitim kurumu kurmak... Kainata konan Fıtri Sünnetullah Kanunlarını ifsad edici askerler, hizbuşşeytanlar olmak,beraber saf tutmak...
-Gerçeklerin üzerini örtmek, Allah ile aldatmak, ücretini Allah´tan istememek...
-Aklı sarhoş eden her tür fikirsel ve fiziksel maddeler ile toplumu uyutmak... Algıları yönetmek...
-Günahlara zemin sunmak, nifak ile onay vermek, maddi-manevi destek sunmak, iyiliği emretmek kötülükten men etmek yerine günah birimlerini sırtını yaslamak...
-Güce tapmak,zulme ve zalime taraf olmak,zulme rıza göstermek.
-Kamuya yahut ister iman eden-ister etmeyen her kim olursa olsun her hangi bir bireye ait mülkiyete tecavüze yönelmek, zorla-cebren - gasp ile çalmak... En adi suçlardan olan hırsızlık yapma eylemini yapmak veya sükutla ortak olmak veya uyduruk fetvalarla onamak!
-Her kim olursa olsun : Normal hayat sürecinde "İnsan kanı mukaddestir" ilkesini çiğnemek! Haksız olarak bir insandaki can güvenliğine , Hayat hakkına müdahil olmak, insan öldürmek...
-Yine iman edenlerin Kanı mukaddestir!! Bir iman edeni kalbi yahut fiziki olarak öldürmek bir yana dursun şakadan dahi olsa iman edene örneğin bıçak çekmek...
-Nesil emniyetini ifsad edici her tutum... Diri diri ana rahminde öldürülen, kürtaj ile gasp edilen cinayetler.... Bilerek ve isteyerek çocuk düşürmeler....
-Erkeklerde ve Bayanlarda GDO: Sperm - yumurta - döllenmeyi engelleyecek kısırlık faktörlerine yol açan her tür ifsad edici tutum, yahut bile isteye tahribat, yahut kulun kendi kendini bile-isteye Hadım etmesi: Kısırlık yolunu seçmesi...
- Suçsuz bir kadın veya erkeğe zina iftirası atmak...
-Yalancı şahitlik yapmak, adil şahitliği gizlemek...
-Yemin-i Gâmus ile: Yalan yeminlerle Allah'ın adını yalanına âlet etmeye yönelmek..
-Meşru müdahale haric, Müslümanlarla veya insaniyetle savaşmak...
-Faiz almak-vermek-faiz lobilerinin /yönetimlerinin köpeği olmak...
-Yetimlerin her tür hukuğunu gözetmemek...
- Rüşveti, yolsuzluğu, rantiyeciliği, dalkavukluğu yol edinmek...
- Emanetlerine zulmetmek... Kadınları yahut Erkekleri, Çocukları, ihtiyarları ezmek...
-Mubah konularda: Anneye-babaya itaat etmemek, öf demek, eza etmek...
-Heva ve hevesinden Haramlar-helaller üretmek... Resullere Kezzab: Yalanlayıcı muamele sunabilmek için Resullere iftiralar dizmek...
-Kadere: Ölçüye riayet etmemek, malzemeden çalmak, eksik ücret ödemek, işçi-işveren akdinde eksik, kalitesiz iş sunmak, eksik ölçmek veya eksik tartmak, piyasadaki kalite düzeyini düşürüp piyasa dengelerini sahtekarca davranarak yerinden oynatmak...Kirli kazanclar-kâr dengeleri kurmak...
-Zekatı vermemek, vergiyi kaçırmak, vergi ödeme polaritesini indirgemek için her tür sahtekar tutuma yönelmek, fakirin eline zekatın temliğini: geçmesini engellemek...
-Alimlerini, bilimde ileri gidenlerini ilah edinmek, alimlerine dokunulmazlık yüklemek, eleştirilmez kutsal kullar ilan etmek... Mutlak doğrumuza rağmen, alimlerinin, evvelkilerin, atalardan kalma kültürlerin yolunu kabul etmek...
-Din Pezevenkligi yapmak: Dini az bir ücrete satmak, kullardan gelecek beğeniler uğruna Rabbın begenmedigi eylemleri hayata geçirmek, din satma cürmünü erkek veya bayan satma cürmünün pezevenkliginden hafif görmek...
-İnsan pezevenkligi: Dünyaya insan ticareti - tacirliği yapmak... Kadın ve Erkek ticareti - tacirliği yapmak, çocuklara seks kölesi muamelesi yapmak...
-Her tür modern sihir ile: Toplumu uyutma sistemiyle: Gerçeklerin üstünü örtmek için insan aklına müdahale eden sistemleri yürütmek, Beyin kontrol yöntemleriyle insanlara ve hareketlere müdahale etmek, illuminati, subliminâl mesajlar sunmak!
-Yerlerde ve Göklerde bulunan tüm Kevni ayetlere zulmetmek... Orman yakmak, denizi kirletmek, nehirleri zehirlemek, kirli atıkları doğaya salmak, hava kirliliği...
-Leş ve domuz etini türlü emülgatörler ile-kimyevi denklemler ile gizleyerek halklara zoraki yedirerek insani ic dengeyi bozmak yahut bile-isteye bunu yemek...
-Her tür habere itibar etmek, fasıktan geleni haberi haber gibi ciddiye almak ve değer vermek. Haber gibi, iletişim gibi konularda her duyduğuna itibar göstermek...
-Kumar oynamak... Kumara destek sunmak... Kumar ile gerçek gündemi örtmek...
- Zıhar yapmak: Kocanın hanımına: “Sen benim anam, bacım gibisin” demesi. Kadının da kocasına “babam, kardeşim” gibi cümleler sarf etmesiyle onunla asla cinselliği yaşayamayacağını deklere etmesi... Helali harama yönelmesi...
-Her tür Asabiyet: Irkçılık, soyculuk, silsilecilik, faşizan tutumlar...
- Tecessüs üzre olmak: Arka bahçelerde gizliden gizliye insanlarla ilgili konuşanlardan, onları gizlice takip edip ayıplarını araştıranlardan, bunu deklere edenlerden, izinsiz kamera - ses gibi kayıtlar tutanlardan, Müslümanlara tuzaklar kuranlardan olmak...
- Tekfircilik.. Ben iman ediyorum diyenlere daveti sunmadan önce tekfiri sunmak..
- Esrar, afyon,eroin gibi sarhoşluk veren şeyleri kullanmak.
- Hayvanlara cinsi temasta bulunmak, Kevni ayetlerin hukuğunu gözetmemek...
-Müsrif kullar olmak: Kendini her alanda harcayan beyinsiz kullar olmak..
-Mutabakatlara ihanet etmek... Kulluk sözleşmesine ihanet etmek... Hangi sistem içerisinde olursa olsun: ister İslam devleti ister küfür devleti iman edenlerin içinde bulunduğu devletle olan Mutabakatlarına: Ahidlerini, hukuğunu, anlaşma ve sözleşmelerini sonuna kadar yerine getirmeleri, ahidlerine asla ihanet edici terörize tutumlara girmemeleri, ahidlerine sadakatlerine insanları Şahid tutmaları gerektiği bilincini terk etmeleri ve terörize tutumlara yönelmeleri...
-Emanetleri ehline vermemek, ehil şuralar kurmamak, kullara kaldıramayacakları sorumluluklar yüklemek...
-Fıtrata müdahil olup, Kadının kendini erkeğe, erkeğin kendini kadına benzetmesi...
-Allah yolunda mücadele etmekten, cehd etmekten kaçmak, inzivaya çekilmek...
 

47- Ve yine bunlar dediler ki: " Öleceğiz.. Ve toprakta çürüyüp dağılmış, un ufak toz olmuş kemiklerimiz toprak olacak ve fakat sonrada bize hayat verilecekte, diriltileceğizde ve gerçekten dirilip ayaklananlar, ayağa kalkanlar, beas edenler, "Meb'üs olanlar": Can verilenler olacağız üstelik hemde, öyle mi?
 

48- Bizden evvelkiler de, öncekiler de, eski ümmetlerdeki gelip geçen insan sürüleride, babalarımız, atalarımız, tarihimiz, kaybettiklerimizde mi dahil bu duruma?
 

49- De ki : "Evet! Sizden evvelkiler de, öncekiler de, eski ümmetlerde, gelip gecen insan sürüleride, babalarınızda, atalarınızda, tarihinizde, kaybettiklerinizde ve yine "Ähirde"; Dünyadaki sonradan gelecek olan nesillerde tümüyle gelip gecen ve gelecek olan insanlarda yeniden diriltilecekler!
 

50- Kesinlikle ama kesinlikle; Malüm olan: Bilinen, geleceği ilan edilen o günün, "Beas Gün'ünün": Yeniden diriltilme gününün vakti gelince, bu kanun devreye girince hepiniz "Mecmu Olacak"; Diriltilip toplanacak ve hesap vereceksiniz!
 

51- Kesinlikle ama kesinlikle siz ey Dalâlet üzre : Sapıklık üzre olmaya yönelenler ve "Mükezzib olanlardan"; Gercegimizi yalanlayanlardan olmaya yönelenlenler;
Dalâlet Üzre Mudil Kullar:
Sapıtmayı, doğru yoldan-orjinal yoldan ayrılmayı, azmayı, yanlışa yönelmeyi, iğrenc yollarda kaybolmayı, telef olmayı, şaşırmayı, yanılmayı, Hak"tan yüz çevirip, "batıla" tabi olmayı, vahyin gösterdiği yoldan ayrılarak "cahiliye"nin yoluna irtica etmeyi, vahyin gösterdiği yoldan çıkarak küfre sapmaya, fitneye, ifsada, fesada, nifağa, hevaya, münkere, tuğyana, İstikbara: Büyüklenmeye, İstiğnaye: Kendini yeterli görmeye, Şirke, ilimsizliği, amel edilmeyen ilme, boşa çıkan amellere, bilmemeye, azaba götüren yollara, orijinal İslam dışındaki uyduruk yollara, düşüncelerde yanılgılara, zanna uymaya, aklı kullanmamaya, bilinçsizce başkalarını taklit etmeye, şımarmaya, çoğunluğa veya atalarını, şeyhlerini, gavslarını, alimlerini üzerinde buldugu batıl yollara yönelmeye, Allah'la kendi arasına aracılar koymaya, tefrikaya, dünya hayatını ahirete tercihe, nefsani arzulara teslimiyete, mal-makam-evlat sevgisini yücelten putperestlige, sırati müstakîm harici laiklik, demokrasi, liberal...ve izm'li yollara, şirk dini olan ta-sopia-savvufa, uyduruk bidat ve hurafelere, sapık tariklere-tarik atlere, zillete, kölelige, zulme,sapma ve saptırmaya Hasara: Hüsrana- ziyana, bedbahtlığa, adaletsizliğe, Nisyâna-Unutmaya kendini yönelten, "Mudil kullar" olmak..
"Mükezzib olanlar":
Uyarımız Kendilerine geldiği halde: İnatla gerçeğin sesini duymayanlardan, uyarıya rağmen inkârda direnenlerden, gocundurulmalarına, korkutulmalarına, sakındırılmalarına rağmen, yolumuza davet-teblig edilmelerine rağmen, ikaza rağmen, Gafletleri-cehaletleri ve mazeretleri tarumar etmemize rağmen,Süregelen ve uygulayageldiğimiz Kanun-u İlahi’yi bildirmemize rağmen: Bunu inkarda direnerek "Tekzib edicilerden": Yalanlayanlardan, reddedenlerden, inkâr edip alay edenlerden olan ferdler, kavimler, bölgeler, sahalar, coğrafyalar...
 

52- Ey Dalâlet üzre : Sapıklık üzre olmaya yönelenler ve "Mükezzib olanlardan" : Gerceğimizi yalanlayanlardan olmaya yönelener; kesinlikle ama kesinlikle sizler "Zakkum ağacı" ile beslenenler, zakkumun kökünü yiyenler, karınlarını onunla dolduranlar olacaksınız....
"Zâkkum Ağacı" : Nerium, oleander bitkisi:
Görüntüsü: Günahlar gibi süslü, güzel, cekici, kokusu, manzarası cok güzel fakat tüketildiginde, yendiğinde zehirli ve öldürücü olan... Akıbeti: Ahireti öldürücü olan tadların tümü....! Lânetlenmiş, men edilmiş ağac, insanlara bir fitne, bir imtihan, bir örnek, bir delil, bir ayet kılınan ağac...Kökleri cehenneme ekilen "Tohumun/Amelin" cehennemde meyveye durup günahların yenmesi gibi... Kökleri cehennemin ta dibinden çıkan idrak üstü ve idrak ötesi delil... Bir gram dahi yendiğinde tehlikeli zehirlenmelere yol açan ve zehrin etkisi kurutma ve kaynatmayla ortadan kalkmayan, ölümcül durumlarda bile ölüden toprağa sirayetle topraktaki diğer canlıları dahi zehirleyen bitki....: "Çığır Zehri" gibi; ölse dahi zehrini sürdüren amel bitkisi... Oburca kapitalist tüketim gibi; girdigi her hücreyi tüketen, zehirleyen, sömüren virüssel bitki... Zakkum ağacı günahkârların cehennemdeki yiyecekleridir... Zakkum ağacı erimiş maden gibidir... İnsanların karnında tıpkı sıcak suyun kaynaması gibi kaynayarak giren cehennem yemeği... Zalimler için bir azap, bir beladır... Tomurcukları şeytanların başları gibidir. Süslü günahlar gibidir... Cehennemlikler bunlardan cehennemde yerler ve karınlarını bunlarla doyururlar... Doğru yoldan: Orjinal yoldan sapanlara ve hakkı yalanlayanlara Cehennemde mutlaka yemeleri icin sunulacak olan ikram menüsü zehirli zakkum ağacıdır.. Karınlarını onunla dolduracaklar... Cehennemliklerin bunu Allah lânetlenmelerinin bir sembolü olarak, bir cehennemin kan kusturucu meyvesi olarak, zehir olarak yiyecekleridir ve daha çok acı çekeceklerdir. Zakkumun kökünü yemek: Cehennemin dibine gitmek ve cehennem öğünleriyle beslenme...
 

53- O zaman ondan besleneceksiniz, onu yiyecek, karınlarınızı onunla dolduracasınız!
 

54- Sonra bunun üzerinede kaynar sudan karışık bir kokteyl, bir içecek içeceksiniz!
 

55- Hani hasta olduğu için üzerine binmediğiniz develerin acziyet içinde kana kana suyu içmek istemesi gibi, sizlerde orada susuzluktan kırılmış yanıp kavrulmuş kimseler olarak bu kaynar suyu içeceksiniz!
 

56- Din Günü :Hesap günü; böylelerine böyle azab dolu bir ziyafet ve ağırlanma sunacağız!
 

57- Sizleri Biz "Halkettik": Yarattık, oluşturduk,ölçülendirdik, biçimlendirdik, programladık,şekillendirdik! Lâ! Hayır Hayır! buna rağmen sizler "Musaddikler" olanlar, gerçeğimizi "Tasdik" edenler, onaylayanlar,kabul edenler olmuyorsunuz!
Musaddikler; Sadık Kullar ; Sadıklar ; Sıddıklar:
-Doğru sözlüler, Sözünde Duranlar, Özüyle Sözü bir olanlar,
-İla'i Kelimetullah/Tevhid Davası için; yurtlarından çıkarılanlar, kovulanlar, sürgün yiyenler, her hapsi, her takibi medrese-i yusufiyeye çevirenler..
-Dünyevi esaretlere, özgürlük ruhu sunanlar..
-Mal,mülk,eşya, nesne, evlat ne varsa Orjinal İslam'a adayanlar,
-Tüm yoksunluklara ve tedriclere, esaretlere rağmen şirke, küfre, nifağa dik durup, baş eğmeyenler..
-Lütuf ve Rızayı Allah´tan bekleyenler.. Allah'a: O´nun Sırat-i Müstakim olan orjinal yoluna, dinine ve Orjinal, Halis dini, yolu beyan eden Resulüne yardım ve yataklık edenler..
-Muhacirler...Öncelikle akleden akla hicret edenler. Hicretlerini koltuklara, döşeklere, çilelere, uzletlere, halvetlere değil, eylem eylem meydanlara dökebilen Muhacirler..
-İmanlarında sadık olanlar ve Affedilmez suçtan: şirkten nefret edenler!
- Asla ve kat'a şüpheye düşmeyenler, Allah'a ve Resulü'ne kesin itaat edenler! Tevhid Yolundan ve yolculugundan dönmeyenler!
-Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla savaşanlar, Mücadele edenler,direnenler, hakikatleri hiçbir yalan realiteye değişmeyenler.
-Cennete yürüyen kul olduğunu ümid edenler... Cennetlik kulun, cehennemlik işler yapanlara daima üstün olduğunu bilen bilinçliler..
-Yenilgiyi, mağlubiyeti lügatinden atmış ve iman edenler galib'dirler bilincine haiz olanlar..
-Allah'tan başka kurtarıcı aramayanlar..
-Allah'a ve Resulü'ne isyan etmeyenler ve Allah'a ve Resulü'ne asi olanlara isyan gülü kesilen cesurlar..
-Ahireti dünyaya tercih edenler, dünya için ahiretini satmayanlar..
-Doğruluğu şiar edinmiş, dosdoğru doğrularla doğrulanlar..
-Allah'a kul olduğunun bilincinde olan doğru sözlü ve doğru ölçülü kullar...
 

58- Sahi,siz gerçekte akıttığınız meni nedir ne değildir gördünüz mü hic? Sonra sizi; "Bir Nutfe'den"; Yumurtayı dِölleyecek olan bir tek spermden; Neslinizi üretip ölçülendirdi; Temel kodlar size yüklendi... Yarım Kromozom'a sahip spermin, yine yarım Kromozom'a sahip yumurta ile iç ice girmesi, birleşmesi sonucunda meydana gelen Zigot: Hücre kümelerinin: Spermin yumurtada birleşmesi, spermin yumurtanın icine girmesi sonucu sizleri bir Sıvıdan: Spermden, yumurtadan, dِört hücreye dِönüşen tek hücrelerle, rahime yapışa bilirlik özelliği olan üreme hücreleriyle, sperm ve yumurtadan gelen kromozomlar sisteminin birleşmesi kanunuyla; "Ezvac"lar halinde yeniden yapılandırdı! Halketti: Yarattı!..."Ezvâcen": Zevceler halinde "Eril veya Dişil" üreme özelliğinizi devreye sokacak sistemlerle sizi Hâlketti: Yarattı, ölçülendirdi, biçimlendirdi, fiziksel olarak programladı...Zigot'ta: Aşılanmış Yumurtada, sürekli bir Mitoz: Bِölünme gerçekleşti ve hücre sayınız yeterli miktara, ِölçüye getirildi, Embriyo Kânunu: Tohumun meyveye durma Kânunu devreye girdi... Embriyo: Tohum meyveye durdu...
 

59- Şimdi "Hâlık olup"; Hâlk eden : Bunu yaratan, ölçülendiren, biçimlendiren, programlayan, organize eden de yine siz misiniz yoksa bunada "Hâlık olan"; Hâlk eden : "Her şeyi" yaratan, ölçülendiren, biçimlendiren, programlayan, organize eden Biz´miymişiz?
 

60- Biz size böyle hayat veririz fakat yine Biz sizin aranızda "Mevta olma": Ölme, ölüm kanunumuzu burada tatma konusunuda belirlediğimiz bir "Kader" ile : Belirlediğimiz yasalar, ölçüler, kanunlar, normlar dairesinde ölümü size sunarız! Hayır Hayır! Bizim kanunumuzun önünde "Mesbuk" olacak;Biz´e direnebilecek, Bize meydan okuyabilecek, kendini sonraya erteleyebilecek veya öne itebilecek hiçbir güç yoktur!
 

"Mesbuk; Mesbük" Mecaz ve Beşeri Manada; eksik evraklara tamamlama sunma... Fıkhi Manada ; Salât ibadetinde: Namaz ibadetinde imama yetişememe sonucu eksik kalan ertelenmiş bölümü tekli ifâ ile tamamlama..
 

61- Hayır! Benim yanımda sözüm hiç "Tebdil" olmaz:Benim sözümde hiç bir yer değişimi, hiç bir değişiklik, hiç bir şaşma, hiç bir bozulma asla olmaz! "Tebdiliyat kullara mahsustur!" "Sünnetullah'ta Tebdil Kanunu" eksiklikten münezzehiyet Allah´a mahsustur. Her canlı dünya hayatını ölümle tamamlayacak yahut şehadetle bitirecek bicimde programlandı... Sürekli hayat/Bekâ; hiç bir kula dünya üzerinde verilmedi, dünya varoldukca verilmeyecektir...İşte böyle, hepiniz "Tebdil Kanunu" üzeresiniz! Hepiniz gelip gecen emsalleriniz gibi : sizin gibi olan diğer insanlar gibi böyle bir "tebdile" uğrayacak, böyle bir değişimi ölümle tadacak ve dünya serüvenini bitireceksiniz... Sonra yeniden diriltileceksiniz! Bunun sebebi ise yine; Ölçü,Denge,Kader kanunumuz gereği sizin gibi bu kanuna tabi olacak yeni nesilleri, yeni insanları inşa etmemiz, yeni insanlar yaratmamız içindir! Lâ! Hayır Hayır! Bu kadar sunulan bilgiye, habere rağmen; yinede sizler verilen bu bilgileri anlamak, Talim edenler olmak : Öğrenenler, bilenler, anlayanlar olmak istemiyorsunuz!
 

62- Ve.... Yemin olsun ki....Andolsun ki sizler "ilk yaratılmanın" alimisiniz; "ilk yaratılmanızı" gayet iyi bilenlersiniz fakat bunu kesin bildiğiniz halde öyleyse neye dayanarak ilerde "Neş'et edilmenize"; Mahşerde yeniden diriltilmenize, insanın hesap günü için yeniden yaratılışına inanmıyorsunuz? Lâ! Hayır! "Tezekkür Etmek": Kafayı kullanmak... Düşünüp öğüt almak, akledipde gerçeği, hakikati,orjinal hükmü,kadim bilgiyi: Vahyi öğrenmek,vasat yol üzre : Denge yolu üzre değerlendirmelerde bulunmak, ibretler almak istememektesiniz! Hala gerçeği kavrama yeteneğinizi kullanmayacak mısınız?
"İlk Yaratılma"
-Sahi... Sahi Biz hani o "Ayinâ sürecinde"; "Bilinir kılma" Sürecinde... Hani o ilk yokluk aleminden varlık alemi sahnesine kendilerini çıkarırken, ekilmeden, tohumu olmayan bir bitkiyi, bir otu yokluktan var etmemiz gibi yine kendilerinide hiç yokken "Hâlketmemiz": Yaratmamız, kendilerini oluşturup ölçülendirmemiz, biçimlendirmemiz, programlamamız şekillendirmemiz Biz´e çok zorluk mu getirivermiş?? Biz ilk yaratmada acziyet içindeymişiz, böyle mi düşünmek, söylemek istiyorlar??
İlk ve Sonra Ki Yaratılmayı İnkar Edenlerin Psikolojileri:
Gerçek şu ki; Onlar "Kendilerini yeniden Hâlketmemiz": Kendilerini yeniden yaratmamız, yeniden oluşturup ölçülendirmemiz, biçimlendirmemiz, programlamamız şekillendirmemiz, diriltmemiz konusundan emin değiller! Bunlar ölümden sonra dirilmek gerçeğinin yerine; Rablerine dönüş, döndürülme, hesap verme gerçeğinin yerine öylece "Lebs Olunmayı"; Dünyada eğlenceyi, ölümden sonra ise Yokluk icinde, hiçlik icinde kaybolup gitmeyi diliyorlar! Hiç'lik akideleri kurguluyorlar! Yeniden Yaratılıştan bu sebeple şüphe içindedirler!
-Onlara öncesinde, evvelinde ilk defa hayat veren,can veren yine onları inşa edecektir: Diriltecektir, canlandıracaktır, halkedecektir, yaratacaktır! Allah her türlü Halketmeyide : Yaratmayıda en iyi bilen Alim´dir!
-"Fatır" Etmek-Fatır : Yokluk aleminden varlık sahnesine sunan - Yaratan; Yoktan var etme Sanat-ı İlahiyesi ile, Benzersiz "İlk Yaratma" ilmini ortaya koyan...
-Sizi önce: "Nefs-i Vâhide´den" : Tek tip insan tipi olarak, henüz üremesi, gelişimi, cinsiyeti olmayan,benzer cinsleri olmayan, karşı yahut benzeri cinsi olmayan; Irksal, renksel, tensel,dilsel özelliği olmayan bir varlık türü/tipi olarak halketti, yarattı! Sonra Ondan bu Nefs-i Vahide üzre olan varlık tipini:"Ezvac"lar halinde yeniden yapılandırdıI. Halketti... Yarattı! "Ezvacen" : Zevceler halinde üreme özelliğiyle yeniden Halketti...Yarattı!
"Ezvac´i Yaratılma : Zevceli Yaratılma Kanunu":
Varlıgı kendileri gibi olan: Eril veya Dişil olan eşlerle, çift çift, kat kat, grup grup,hizip hizip,parti parti birbirlerine yardımcılar, sınıflar, müttefik güçler halinde destekler sunanlar olarak, cok Irklara mensup, cok dil´li yaratılması... "Tezat denklemiyle halketme kanunu"... Üremesi, gelişimi, cinsiyeti olan, benzer cinsleri olan..Karşı cinsleri olan yaratma kanunu ile : Halketti...Yarattı! Sonra:Sizi "En'am Denklemiyle" orada çoğalttı,üretti!
"En'am Denklemiyle":
Sizi Dört ayaklı En'am ile: Dört ayaklı mahluk ile, Canlı ile... Dört çift kromozom ile Dört hücreye dönüşen tek hücrelerle yapılndırdı! Sonra:Sizin hücrenize erkek ve dişi olarak ;Hem erkege-Hem bayana sekiz tane kromozom:Üreme hücresi yükledi! Sonra: Sizin üremenizi, eşlerin ilişkiye girmeleri sonucunda,bu üreme görevini annelerinize vererek, annelerinizin batınlarında:Karınlarında yaratma süreci devam etti..Sonra :Halkedilme süreciniz : Yaratılış süreciniz, an be an sürekli yaratılış olarak orada da devam etti...Annelerinizin karınlarında bu kez üç aşamalı sizce henüz karanlık olan: Henüz bilimsel olarak bilmediğiniz, ilerde öğreneceğiniz : Bilmediğiniz bir Yaratma sürecimiz bunu takip etti... Üc karanlık sürec içinde yaratma... "Hücre fazı,Doku fazı Organ fazı" : "Zigot embriyo bebek". Sizin terbiye ediciniz, hakim tek tasarruf sahibi olan Rabbiniz Allah'tır! Mülk´ün kudreti, mülkiyeti, egemenliği, hükümdarlığı, tasarrufu,idare kaynağı sadece O'na aittir ve O´nun hükmündedir....

 

63- Peki ey "Tahrisi" seçenler : Buğday tohumunu toprağa gömer gibi davranarak yalanlarının üzerini örtmeye, maskelemeye yönelenler... Peki; Hani toprağa ekini "Tahris" ediyorsunuz ya, ekin tohumunu ekiyorsunuz ya; hiç ektiğiniz o tohumu tekrar gördünüz mü?
 

64- Siz mi bitiriyorsunuz, siz mi hayat veriyorsunuz bu tohuma; yoksa onu Biz mi bitirmekteyiz : Biz mi ziraatini yapmaktayız?
"Ez- Zâri":
Allah an be an yaratan, “Zürriyet” kanunu ile tohumu meyveye durduran fakat yaratmaya kesinti vermeden "Tebdil Kanunu" ile tüm kullarda değişim ve gelişim üzre yaratma sunan, türler içi geçiş değil sürekli tekamül ile ve zürriyeti transfer ile, tohumdan tohuma önceden halkettiğini sonradanda halketmeye devam edendir...Dilediğinin neslini sürdürendir...Ezvac Kanunu ile ve doğadaki ezvaci kanunlarla yaratan, üreten, üreme kanununu dengedeki ölçüleriyle, yasalarla işletendir.

 

65- Ve...Fakat : Eğer dileseydik elbette tohumu meyveye, ürüne durdurmaz ve bunları sararmış solmuş halde kuru otlara, çöplere dönmüş olarak görürdünüz...O zaman siz bunlardan ürün alamaz ve faydalanamazdınız, saçmalar ve öylece şaşırıp kalırdınız...
 

66- "Muhakkak ki bizler "Mugrem Kılınanlar" :Tutuklananlar, esir olanlar, ziyana uğrayanlar, ceza çektirilen kullar olduk" derler...
 

67- "Hayır hayır...Daha doğrusu biz "Mahrum bırakılanlardan": Maddi ve manevi fakirliğe terk edilenlerden, nimetlerden nasipsiz, hissesiz ve pâyidar olmayan yoksunlardan olmaya terk edildik" derler...
 

68- Peki bunun haricinde su konusuna mesela ne dersiniz? Bu içtiğiniz suyu da görmüyor musunuz?
 

69- Siz mi onu bulutlardan inzâl etmektesiniz : yeryüzüne indirmektesiniz yoksa Biz mi onu inzâl etmekteyiz : yeryüzüne indirmekteyiz??
 

70- Eğer dileseydik bulutlara tuz gibi katı maddeleri barındırma yeteneğini verirdik de, onu saf su değilde tuzlu, acı, içilmez bir su kılardık! Lâ! Hayır Hayır! Tüm bunlara rağmen; şükreden kullardan olmuyorsunuz! Yinede "teşekkür" eden, sunulan nimetinin değerini bilip gereği gibi "şükreden" kullardan olmaya yönelmeyecek misiniz??

71- Peki bunun haricinde "Nâr'a" : Od'a, ateşe mesela ne dersiniz? Şu tutuşturup durduğunuz,yakıp durduğunuz "Nâr'ı"; Od'u, ateşi görmüyor musunuz?
 

72- Siz mi ağacın şeceresini : köklerini bitiriyorsunuz, siz mi ona hayat veriyorsunuz, siz mi bunu inşa ediyor büyütüyor ve yanacak odun haline getiriyorsunuz; yoksa ağacın şeceresini : köklerini Biz mi bitiriyoruz, Biz mi ona hayat veriyoruz, inşa ediyor büyütüyor ve yanacak odun haline getirip size sunuyoruz?!
El Munşi ; El Münşi :
Her şeyi inşa eden, tedricen varlığa gelişim kanunu yükleyip onu geliştiren, üstün yaratma sanatıyla yaratan, hayat verdiklerini insana müsahhar, insana hizmetli hale getiren....
 

73- Biz onu ; "Nâr'ı": Od'u, ateşi sizlere "Tezkire" kıldık: Size onun üzerinde ilimsel - bilimsel gayretler koyabilmeniz, bunun özünü idrak edebilmeniz, Tefekkür etmeniz, düşünmeniz, akletmeniz, türlü teknik üretimlere yönelmeniz için; bunu bir ibret, bir delil, bir vaaz, bir nasihat olarak, bir kolaylık olarak sizlere sunduk...Ve yine Biz onu ; "Nâr'ı": Od'u, ateşi "Mukvin" olanlar için, "çöl yolcuları" için bir metalanma : faydalanma, yararlanma olarak sunduk...
Mukvin Olanlar:
- Fiziken ve aklen güçlü olanlar, gücü zor şartlara dayanabilen dirençli kullar...
-Fiziksel gücü akli güç ile dengeleyebilen kullar...
-Aklen ve bedenen aktif olabilecek, teknik yeni üretimler yapabilecek kullar..
-Kuvvetin tümünün Allah'a ait olduğunu bilip kendini üstündeki meziyetleri üzerinden kutsamayan ve yeterlilik şirkine girmeden kendisine verilen bedensel ve akli gücü doğru yönetebilen kullar...
- Kuvvetinin, gücünün sınırlı olduğunu ve devamlılık arz etmeyeceğini bilen kullar...
"KavîAllah": “Kuvvet veren Allah” farkındalığını kaybetmeyen kullar...
 

74- O halde haydi; Yegane terbiye edici,hakim ve tek tasarruf sahibi "Azim";Güçlü, kudretli, kuvvetli, yüce, büyük Rabbini Tesbih edenlerden" ol!
Tesbih Edenlerden olmak:
Allah'ı Tenzih edenlerden.. "Münezzehtir, Benzersizdir" diyenlerden...O'nun Münezzehiyetine Şahidler olarak yaşayıp Şahid'lik edenlerden...Tanıklar-Şahidler olarak eylem eylem anmalarla görevlerinde yürüyenlerden...Allah'ın varlığına, yüceliğine, şanına Şahidlik edenler olup; Rabbini yüceltenlerden...Derin bir hayranlık ve saygıyla eğilenlerden, secdeye varanlardan...Rablerinin sınırsız ihtişamını hamd ile yüceltenlerden-tesbih edenlerden ve asla büyüklük, kibirlilik taslamayanlardan olarak bunu sürekli sürdürenlerden olmak..!
 

75- "Necm" ; Yıldız... Lâ! Hayır Hayır! "Mevâki'un Nucûm´a" ; "Yıldızların bulunduğu mevkilere" ; Dünya semasına: Birinci kat göğe, birinci semaya yemin olsun ki;
 

76- Ve kesinlikle ama kesinlikle bu "Kâsem" : bu "Yemin", bu haber; gerçektende cok "Azim" : çok güçlü, çok kudretli, çok kuvvetli, çok yüce, çok büyük bir yemindir...Keşke bu yemini, bu haberi "Talim edenler : size verilen bu bilgiyi "anlamaya yönelenler" , bizatihi öğrenenler, bilenler, "anlamak isteyenler" olabilseydiniz...
 

77- Kesinlikle ama kesinlikle bu Kur'an "Kerim-un Kerim´dir"; "Kur'anı Kerim'dir"; Kur´an çok üstündür, çok bereketlidir, çok zengindir. Sizleri çok büyük bir Rızka, ecre, mükâfaata, ödüle, asalete, üstünlüğe, cennete kılavuzlayan bilgidir!
Kur'anı Kerim ; Kur'an :
-"Kur'an", Alternatifsiz Yegane Zikir Kaynağınız..
-Okunan. Okuntu. Bildirge. Gelişim.
-Tertîlen : Yavaş yavaş, tertip tertip, kısım kısım Okuma-Öğrenme-okunan Kavrama-Gelişim Kitabı..
-Bir ayetini diğer bir ayetle yaklaştırarak anlatan, tefsir eden: Kümeler halinde dizayn edilip-kısım kısım anlatım sunan: "Kümeler Yığını" halinde: Birbirini tasdik edip bütüncül okunacak olan: "Karineler Bütünü"...
-Açıklanan Toplu Anayasa: Toplu kanunlar.
-Namus bütünlüğü"!
-Hayat kılavuzu bilgileri-Detayları-incelikleri barındıran.. Hikmet-Fıkh-Fehm- ve Hüküm: Ahkam sahibi olup, Evrensel Zamanlara hitap eden ve eskimeyecek , tam belgeler bütünü..
-Kur'andan: Okunan Kitaptan hikmetle çıkarılan, görerek idrak ile çıkarılan Hükümler Bütünü!
-"El-Hakim": En hayırlı karar verecek ilahi mucize : Hakem -Yapmak istediğiniz şeylere ilmiyle, hakimiyetiyle, hükmüyle eskimez cevaplar sunan ittiba merkezi.. Ayetleri, hüküm ve hikmet sahibi bulunan ve her şeyden hakkıyla haberdar olan Allah tarafından Muhkem: Eksiksiz, sağlam ve açık kılınmış, sonra da Allah’tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye ayrı ayrı açıklanmış bir Kitab...
-Hükmü göklere mahpus olmayan ve yeryüzünüde yönetmeye en büyük liyakat sahibi olan Kur'an...Hikmet verdiklerinin ve ona dilediği şeylerden öğrettiklerinin ilmiyle, Kur’ânın ifadesine vukufiyetiyle, meseleleri anlamayı, isabetli kararı, Furkan'ı ve çözümü, olayları değerlendirme kabiliyetini, aklı, Fehmi, sorumluluğu öğreten Sünnetullah-Fıtrat kanunu...
-Kavrama, ilim, gereği gibi Rabbi tenzihe yönelten üstün iradeyi-takva-kuşanma bilinci! Şeriatı Garra: Hayat Kılavuzu Ahkamlar bütünü olan: Nurlu Şeriat Sistemi Bütünlüğü....
 

78- O "Meknûn Kitabın" içindendir; "Kur´an´ın doğum yeri,ana kaynağı, annesi ; "Kitab-ı Meknûn'dur"...
"Kitab-Meknün" ; "Levh-i Mahfuz":
-Sanki inciler gibi: Sanki sedefinde, kabuğunda, cekirdeginde saklı tutulan, muhafaza edilen, hazineler gibi saklanan, tertemiz, kaliteli, onurlu, güvenli bölgede tutulan, saklanan Kitab´tan akan gelen bir Kitab...
-"Mestür Kitab´dan" : Satır satır cizilmiş, yazılmış, örtülmüş, setredilmiş, gizlenmiş, "Tesettüre bürünmüş" Kitab´tan; Sizlerin göremediğiniz "Levh-i Mahfuz´dan": "Ümmül Kitab'dan" akan gelen bir Kitab...
-Gerdanlara takılmak için hazırlanmış inciler gibi üstünüze inen ilmin ana kaynak denizi ve tüm vahiylerin ana merkezi olan korunmuş levh-i mahfuzdan gelen Kitab..
-"Müstekir Kanun-i ilahi" ; "Kadir Gecesi Takvimi ile"; Kader ve Akibet günü takvimi ile "Tüm vahiyler gibi; Kadir Gecesinde" size sunulan Kitab...
-Kader-Kadir Gecesi boyutuyla; Kur´an ve tüm vahiyler; Kadir Gecesinde: Bin aydan daha hayırlı olup,tan yerinin ağarana kadar: Tüm oluşlar öncesi emrin, işlerin, direktiflerin, komutların ölçülendirildiği gecede; "Üstün Depodan" : "Levh-i Mahfuzdan": "Ümmül Kitabın icinden": Kullara Gayb olan: Asla bilmeleri, erişmeleri mümkün olmayacak olan hakim ilim depomuzdan: Ana Belleğin: Vahiylerin tümünün bulunduğu vahyin ana merkezinin: Emrin, iznin, oluşun hayat bulmadan önceki ve insanlara ve tüm beşere gayb olan bilgi merkezinin, ileri derecede görevlerin verildiği ve sadece görevli meleklerin görevlerini öğrenip-bilmek zorunda olduğu kadar memuriyeti için görevlendirildiği, asla paylaşılması, bulunulan dairesinden çıkarılması hiç bir zaman mümkün olmayacak olan "Üst bilgilerin Bulunduğu Özel Bölge´den: Hikmetle: Emir-komuta ve direktiflerin verildigi bu gecede; Bu emri almak için seferber olan ve her türlü iş-görev-emir-direktif için görevini üstlenen meleklerden bir kesim melekler ile sizlere bu kaynaktan iletilen Kitab...
-İmam-ı Mübin içerisinden: Levh-i Mahfuz içerisinden, kıyamete kadar, hesap günü sizlere geri sunana kadar,bu size ait apaçık bilgilerinizinde, en gizli tutanaklar seviyesinde, en güvenli ortamda ve neredeyse değil sadece kullardan kendimizden bile saklar gibi sağlam bir saklamayla saklayarak orada muhafaza ettiğimiz kütükten sizlere sunulan mübarek Kitab...
 

79- Lâ! Hayır Hayır! Kesinlikle ama kesinlikle bu süreçte "Mütahhar" olanlar hariç hiç kimse ona dokunmadı, dokunamaz, dokunamayacak!
Mütahhâr Olanlar:
-Tertemiz nur dolu Melekler...
-Masum, hiç bir günah üzre olmayan Melekler..
-Vahyi dünyaya getirmekle ve sizlere iletmekle görevli meleklerin ; Bu görevleri gereği Levh-i Mahfuz´dan; Korunan güvenli bölgeden vahyi alarak vahye dokunmaları ve vahye dokunan ilk el, tek el olmaları ve bu seçkin melekler hariç hiç bir gücün dokunamayacağı ana kaynakta saklanan bilgi...
-Tahir olan, tertemiz olan, manada ve maddede üzerinde hiç bir kir, hiç bir günah, hiç bir sadakatsizlik, hiç bir isyan bulunmayan Melek Kulların vahye dokunması..
"Vahye dokunan; Mütehhar: Tahir, tertemiz Rühan ile inzal Kanunu";
-Kesinlikle ama kesinlikle: Katımızdan,indimizden verilen bu işleri, görevleri, emirleri, direktifleri belirlediğimiz "irsal kanunuyla" sizlere sunuyoruz!
İrsal Kanunu:
Vahyi bildirmekle-Sunmakla Görevli Resuller'in Seçilmesi... Vahiyle donatmak! Mürsel'lerin : Resullerin, Elçilerin, vahyin, kitabın gönderilmesi, Resul'lük: Risalet Görevi ve Vahy'i getiren Ruh'la: Melek ile desteklenmesi, yükseltilmesi... Elçilik Görevine getirilmesi, derecelendirilmesi..! O'nun emrinde bulunan Arş'tan gelen Ruh ile: Vahy'i getiren Görevli Melek ile; bizatihi Allah'ın seçtiği ve görevi kullara "İnzâr Etmek" olan Resul'e Vahy'i: Kur'an-ı "Allah İlka eder": Ulaştırır, iletir, bildirir ki; "Seçkin Kul": "Resul", sizleri "inzâr etsin! inzâr edebilsin! " Vahy'i size sunsun!Gerekçeli "Înzâr ve Risâlet Yasası" hayata geçsin!
Resul'e Rühan İle Vahyi İndirme-Vahyetme:
Rühan ile: Ruh'ûl Kudüs ile: Ruh'ûl Emin ile: Cibril ile: Cebrail ile: Kuran'ı, vahyi izn-i ilahi ile; Allah'ın izniyle,Resulün kalbine indirmekle, vahyi getirip Resule teslim etmekle görevli elci... Vahyi Resullere getiren Resule Resul olarak gelen özel elçi! Vahyin müjdesini Resullere ve Resuller nezdinde tüm insaniyete sunan, vahyin inzalinde, indirilmesinde görevli elci.. Göklerin,Yeryüzünün ve ikisi arasındakilerin altı günde halkedilme: yaratılma, dizayn edilme, hükmedilme sürecinde Rabbin bu yaratma ilmine şahidlik sunan üstün elci...Çok üstün donanımlarla donatılan, rolü gereği değişik - bir çok kimliğe girebilecek, muazzam bir öğretme yeteneğine sahip olan ve seçkin kullara : Resullere,gönderilen özel elci.. Azab mevsiminde kavimleri toprağa gömmekle görevli elci... Resullere Dinleyerek : Duyum yollarını açarak öğrenmeyi öğreten, duyum, kavrama, akli dirilme, akla adeta can veren - hayat veren vahyi öğreten öğretmen ... Sünnetullah ta: Gerekçeli "Înzâr ve Risâlet Yasası" hayata geçsin kanununda görevli olan ön elçi!.. Resulleri kuvvetlendirme, desteklenme, doğrulama ile görevli olan... "Allah´tan başka ilah yoktur! Onun koruma kalkanına girin" denklemini öğreten...Hikmeti, ilmi, vahyi öğreterek kalbi canlanmaya davet eden...Allah'ın tarafında olanlarla olan: Allah'a ve ahiret gününe iman edenlerden olup; Allah'a ve Resullerine düşman olan kimselere asla sevgi beslemeyen, kalpleri iman dolu olan Müminlere Rabbin desteğini sunmakla görevli elçi-ruh! Rühan: Ruh: Vahiy: Can: Dirilme: Dirilten bilgi: Bilinç!
- Kesinlikle ama kesinlikle bu Kitab'a Mütahhar olan: Tertemiz olan "Rühan" meleğimiz: Ruh'ûl Kudüs meleğimiz: Ruh'ûl Emin meleğimiz: Cibril : Cebrail meleğimiz hariç; temiz olmayan hiç bir varlık üst düzeyde korunan bu kitaba dokunmadı, dokunamaz, dokunamayacak!
 

80- Bu size Alemlerin Rabbi tarafından: Tüm dünyaların, kainatların, evrenlerin, yegane terbiye edicisi, hakim ve tek tasarruf sahibi Rabbinden "Tenzil" olundu. Bu tenzilin: Sunumun, indirilişin, gönderilişin, inzalin, bildirimin kaynağı budur! Bu size alemlerin Rabbinden indirilmiştir.
 

81- Şimdi bu "Hadis'e" : Bu size söylenen söze, bu lafa,bu bilgiye aşağılama, küçümseme sunmak isteyipte, dalkavukluk edip görmezden gelmeyi isteyipte inanmayacak,şüphe dolu tutumlara yönelipte hadisimizi, sözümüzü inkar mı edeceksiniz?
 

82- Ve birde böyle davranarak siz size sunulan rızkın, nimetlerin "Tekzip" edicisi: Yalanlayıcısı , reddedicisi, inkar ve alay edicisi mi olmak isteyeceksiniz?
 

83- Lâ! Hayır Hayır! Can boğaza geldiği zaman artık dönüş yoktur!
 

84- Ve tam o anda; Son İzin Vaktinde ; Ölüm gelmeden önceki son anda böyle nankörler kökünden sökülmüş olan hurma ağaçlarından arta kalan keresteler gibi, kütükler gibi, sanki ayaklarını yerden kesen bir rüzgarla ordan oraya kaldırılıp atılanlar gibi, savrulup uçuşup duranlar gibi büyük acılarla can verirken ve fakat hiç bir şeyde yapamazken; "Öylece bakar dururlar, bakakalırlar".
Ölüm Seyri ve Ömür Filmi:
-Ölüm geldiği anda çekilen ızdırab, baygınlık, zorluk...
-Genel ve Keffaret Manasında; Allah : Nefislere: Her kula, her benliğe,her fiziksel varlığa; canını alarak, vefat ettirerek, öldürerek ölümü tatdırır! Bu ölümü tatma esnasında inkar ettikleri, yapmaları gerekirken yapmadıkları,bilgiye tabii olmamaları kendilerine film gibi gösterilir, ölüm anında o bilmek istemedikleri, üstünü örtmeye yeltendikleri orijinal doğruları gayet iyi bilir hale gelirler.. Hayatta anlamak istemediklerini, ölürken anlarlar! Yakında "bileceklerdi": Şimdi ölüm yakın oldu ve geç kaldılar fakat bildiler! "Bilme Kanunu" gerçekleşti!
Özel Manada Müminlerin Ölüm Seyri:
"Fî sebîlillâhi" : "Allah yolunda" Kıtal edenlere: Savaşanlara, mücadele edenlere ve bu yolda Katledilenlere: Öldürülerek ölümü dahi öldürenlere ; Şehadete yürüyenlere, hani "Arrefe'de" : Arefede ; Can vermelerinin arefesinde, can vermelerinden hemen öncesindeki dünyadaki son zaman dilimlerinde ; Bu ölümü tatma esnasında iman ettikleri, yapmaları gerekeni yaptıkları, bilgimize tabii olmaları neticesinde kendilerine vaad ettiğimiz Cennetleri bir film gibi kendilerine gösterildi, ölüm anında o bilmek istedikleri, üstünü örtmeden kabul ettikleri orijinal doğrularla doğrulmanın Cennet Galibiyetini gayet net olarak onlar bildiler....Hayatta anlamak, varmak istedikleri Cennet bu kullara can verilirken gösterildi! Ölüme gülümsediler... Yakında bileceklerdi! Şimdi ölüm yakın oldu ve hedefe vardılar! Bildiler! "Bilme Kanunu" can verme Arafında gerçekleşti!
 

85- Ve Biz ona şah damarından daha yakınız! Ve Biz kendisinin boynunun iki yanındaki kanı başa taşımakla görevli olan can damarlarından da kendisine çok daha yakınız! Amma ve lakin siz bunu göremezsiniz!
 

86- Peki... Haydi... Madem "Gayr-i Medîn" olduğunuzu iddia ediyorsunuz: Madem hesap vermekten muaf olduğunuzu, dokunulmaz olduğunuzu, kulluk etmenizin gereksiz olduğunu ve cezaya ve ödüle inanmadığınızı söylüyorsunuz o halde haydi;
 

87- Eğer kendi sözünüze "sadıklar" iseniz: delikanlı, dosdoğru sözlüler olduğunuzu iddia ediyorsunuz o halde haydi bakalım sizi hesap vereceğiniz yola götüren can boğazda seyrettiğiniz ölümü geri çevirsenize, ölümü geri döndürsenize!
 

88- Fakat o "Mukarrib" olanların durumu elbette bunlar gibi değildir!
Mukarrib Olanlar:
-Birbirine ulak olup, takipçiler olup "Cennet Sahabesi" olacaklar ve cennette ikamet edecekler!
-Allah'a; Cemalullah'a yaklaştırılmış kimseler...
-"Karrebe";Kurba; Kurban,Boğazlanan,kesilen, adanan, doğranan... Dünya serüveninde kendini Rabb'e ve Rabbın yoluna adayan kullar..
-Orijinal akidesine kendini adayanlar, kurban edenler...
-Zanni bilgiyi asli bilgiye: Zan dolu yolu Orijinal yola tercih etmeyerek kendini Naim cennetlerine götürecek yola kılavuzlayanlar...
-Rabbine Saygı gösteren,gereği gibi tenzihe yönelen, serkeşlik yapmayan, Rabbine büyüklük taslamayan, Rabbini sınırlamak isteme küfrüne yönelenlerden olmayan, ego´sunu, nefsini ilah edinmeyen kullar..
-Üstünlüğün merkezine takva haric ilkelerde aramayan kullar...
- "Racim İblisin -Racim Şeytanın": Satanist fikirlerinin her tür vesvesesiyle mücadele edip dogru yoldan çevrilmeyen kullar...
-Sadece Rabbime sığınıyorum - güveniyorum diyen ve Kesinlikle ama kesinlikle bilin ki : Benimde yegane terbiye edicim,hakim ve tek tasarruf sahibi Rabbim Allah´tır. Sizinde yegane terbiye ediciniz, hakim ve tek tasarruf sahibi Rabbiniz yine Allah´tır diyen kullar!
-Takva sahibi olanlar:"Allah'ın Koruma Kalkanı" altına kendilerini transfer edenler-gerekeni yapanlar... Kendini Allah'a sigortalayanlar..Garantör olarak Allah´ı kabul edenler..Allah’tan geregi gibi korkanlar...O na karşı gelmekten çekinip sakınanlar.O na saygı duyanlar... Bir'leyenler.. Gereği gibi tenzih eden muhlisler olanlar.. O´na güvenenler... Halklardan, toplumlardan,insanlardan değil de, kendini Allah´tan emredilen gibi korumaya ve koruma kalkanına yöneltenler.. Korkmaya, çekinmeye en ziyadesiyle layık olan, liyakat sahibi olan Allah'tır diyen eylem-tutum-söylem bütünlüğü gösterenler.. Erdemli davrananlar..O´nun orijinal yolunu gözetenler, sorumluluğu üstlenenler,bilincin öğretmeni-örgencisi olanlar.. Kafirlere ve münafıklara itaat etmeyenler! Boyun eğmeyenler! Uymayanlar!En iyi bilen Alim Allah'a boyun eğip uyanlar! Hüküm ve hikmetin dirençli Talib´leri ve Galib'leri olanlar...Allah'a ittika edenler: Yaslananlar, dayananlar.
-Allah'a "Muhlis Kul" olanlar : Dini Allah'a özgüleyerek,katıksız Hanif bir inançla,dini yalnızca O'na halis kılanlar ve gönülden bağlılar olarak, bütün içtenlikleriyle sadece ve sadece Allah'a bağlanarak, dini yalnız Allah'a tahsis ederek,kullara kul olmayanlardan olup sadece O'na yalvararak,direk O ´na dua edenler.... Mutedil olup:Orta yolu,vasat yolu,hak yolu tutanlar... Ayetlere,delillere, İşaretlere, mesajlara,vahye yönelenler, hainlerden, sözlerini-taahhütlerini bozanlardan,Rabbini gereği gibi tenzihe yönelmeyip Allah´a iftira atanlardan, küfürden,şirkten,nifaktan yana olmayarak ısrarla vahiyle doğrulanlar,vahiyle sapmalardan korunanlar ve böylelikle akledip ihlas ehli olanlar!
 

89- O zaman bunlar sevinç içindedirler, refah ve bolluk içindedirler ve süslenen güzel Reyhan´lar; Ruh ve bedenlerine hitab edip tad verecek olan rüzgarın çevreye yaydığı güzel kokusuyla kendilerine sunulan rızıklar içindedirler... Ve yine bunlar "Nâim" olan : Nimetlerle dolu olan Cennetler içindedirler...
 

90- Ve... Bundan da ziyade "Ashab-ı Yemin" olanlara gelince;
"Ashab-ı Yemin" olanlar:
-"Sabikun olanlar":"Hayırlarda yarışanlar-İyilik öncüleri olanlar... En kaliteli, en güzel sonun sahibi olanlar...
-"Ashab-ı Yemin" ; "Ashabul Cennet" ; "Ashabul "Sâbikun" ; "Ashab-ı Sıddık" ;Kitabı, amel defteri, amel filmi sağdan verilenler; illiyin ehli...
-"Ashab-ı Yemin" olup tüm sadakat testlerinden, imtihanlarından gecerek Sıddıklardan; Sadıklardan olanlar.. Ve...Yine:BiizniAllâhi: "Allah'ın izniyle" "Sâbikun olanlar": "Hayırlarda yarışanlar-iyilik öncüleri olanlar:...
- Mü´min kulluğu gecmis ve adanma bilincine ermiş Resullere varisler olanlar..
"Sadık Kullar ": "Sadıklar":
-Doğru sözlüler, Sözünde Duranlar, Özüyle Sözü bir olanlar,
-İla'i Kelimetullah/Tevhid Davası için; yurtlarından çıkarılanlar, kovulanlar, sürgün yiyenler, her hapsi, takibi medrese-i yusufiyeye çevirenler..
-Dünyevi esaretlere, özgürlük ruhu sunanlar..
-Mal,mülk,eşya, nesne, evlat ne varsa Orjinal İslam'a adayanlar,
-Tüm yoksunluklara ve tedriclere, esaretlere rağmen şirke, küfre, nifağa dik durup, baş eğmeyenler..
-Lütuf ve Rızayı Allah´tan bekleyenler.. Allah'a: O nun Sırat-i Müstakim olan orijinal yoluna, dinine ve Orijinal, Halis dini, yolu beyan eden Resulüne yardım ve yataklık edenler..
-Muhacirler..Öncelikle akleden akla hicret edenler. Hicretlerini koltuklara, döşeklere, çilelere, uzletlere, halvetlere değil, eylem eylem meydanlara dökebilen Muhacirler..
-İmanlarında sadık olanlar ve Affedilmez suçtan: şirkten nefret edenler!
- Asla ve kat'a şüpheye düşmeyenler, Allah'a ve Resulü'ne kesin itaat edenler! Tevhid Yolundan ve yolculuğundan dönmeyenler!
-Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla savaşanlar, Mücadele edenler,direnenler,hakikatleri hiçbir yalan realiteye değişmeyenler.
-Cennete yürüyen kul olduğunu ümid edenler.. Cennetlik kulun, cehennemlik işler yapanlara daima üstün olduğunu bilen bilinçliler..
-Yenilgiyi, mağlubiyeti lügatinden atmış ve iman edenler galibdirler bilincine haiz olanlar..
-Allah'tan başka kurtarıcı aramayanlar..
-Allah'a ve Resulü'ne isyan etmeyenler ve Allah'a ve Resulü'ne asi olanlara isyan gülü kesilen cesurlar..
-Ahireti dünyaya tercih edenler, dünya için ahiretini satmayanlar..
-Doğruluğu şiar edinmiş, dosdoğru doğrularla doğrulanlar..
-Allah'a kul olduğunun bilincinde olan doğru sözlü ve doğru ölçülü kullar..
 

91- O zaman "Ashab-ı Yemin" olanlara ; "Selam olsun, esenlikler senin üstüne olsun ey "Ashab-ı Yemin" denilir!
"Ashab-ı Yemin" olanlar:
-"Sabikun olanlar":"Hayırlarda yarışanlar-İyilik öncüleri olanlar... En kaliteli, en güzel sonun sahibi olanlar...
-"Ashab-ı Yemin" ; "Ashabul Cennet" ; "Ashabul "Sâbikun" ; "Ashab-ı Sıddık" ;Kitabı, amel defteri, amel filmi sağdan verilenler; illiyin ehli...
-"Ashab-ı Yemin" olup tüm sadakat testlerinden, imtihanlarından gecerek Sıddıklardan; Sadıklardan olanlar.. Ve...Yine:BiizniAllâhi: "Allah'ın izniyle" "Sâbikun olanlar": "Hayırlarda yarışanlar-iyilik öncüleri olanlar:...
- Mü´min kulluğu gecmis ve adanma bilincine ermiş Resullere varisler olanlar..
"Sadık Kullar ": "Sadıklar":
-Doğru sözlüler, Sözünde Duranlar, Özüyle Sözü bir olanlar,
-İla'i Kelimetullah/Tevhid Davası için; yurtlarından çıkarılanlar, kovulanlar, sürgün yiyenler, her hapsi, takibi medrese-i yusufiyeye çevirenler..
-Dünyevi esaretlere, özgürlük ruhu sunanlar..
-Mal,mülk,eşya, nesne, evlat ne varsa Orjinal İslam'a adayanlar,
-Tüm yoksunluklara ve tedriclere, esaretlere rağmen şirke, küfre, nifağa dik durup, baş eğmeyenler..
-Lütuf ve Rızayı Allah´tan bekleyenler.. Allah'a: O´nun Sırat-i Müstakim olan orijinal yoluna, dinine ve Orijinal, Halis dini, yolu beyan eden Resulüne yardım ve yataklık edenler..
-Muhacirler..Öncelikle akleden akla hicret edenler. Hicretlerini koltuklara, döşeklere, çilelere, uzletlere, halvetlere değil, eylem eylem meydanlara dökebilen Muhacirler..
-İmanlarında sadık olanlar ve Affedilmez suçtan: şirkten nefret edenler!
- Asla ve kat'a şüpheye düşmeyenler, Allah'a ve Resulü'ne kesin itaat edenler! Tevhid Yolundan ve yolculuğundan dönmeyenler!
-Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla savaşanlar, Mücadele edenler,direnenler,hakikatleri hiçbir yalan realiteye değişmeyenler.
-Cennete yürüyen kul olduğunu ümid edenler.. Cennetlik kulun, cehennemlik işler yapanlara daima üstün olduğunu bilen bilinçliler..
-Yenilgiyi, mağlubiyeti lügatinden atmış ve iman edenler galibdirler bilincine haiz olanlar..
-Allah'tan başka kurtarıcı aramayanlar..
-Allah'a ve Resulü'ne isyan etmeyenler ve Allah'a ve Resulü'ne asi olanlara isyan gülü kesilen cesurlar..
-Ahireti dünyaya tercih edenler, dünya için ahiretini satmayanlar..
-Doğruluğu şiar edinmiş, dosdoğru doğrularla doğrulanlar..
-Allah'a kul olduğunun bilincinde olan doğru sözlü ve doğru ölçülü kullar..
 

92- Ve fakat; O zaman "Mükezzib Olanlara" ve "Dalalet Yolunu" seçenlere gelince;
Mükezzib Olanlar:
Uyarımız kendilerine geldiği halde; inatla gerçeğin sesini duymayanlardan, uyarıya rağmen inkarda direnenlerden, gocundurulmalarına, korkutulmaları na, sakındırılmalarına rağmen, yolumuza davet-tebliğ edilmelerine rağmen, ikaza rağmen, Gafletleri-Cehaletleri ve mazeretleri tarumar etmemize rağmen, süregelen ve uygulayageldiğimiz Kanun-u İlahi’yi bildirmemize rağmen; bunu inkarda direnerek Tekzib edicilerden : Yalanlayanlardan, reddedenlerden, inkâr edip alay edenlerden olan ferdler, kavimler, bölgeler,sahalar, coğrafyalar...
Orjinalde Dalâlet Üzre Mudil Kullar:
Sapıtmayı, doğru yoldan-orjinal yoldan ayrılmayı, azmayı, yanlışa yönelmeyi, iğrenc yollarda kaybolmayı, telef olmayı, şaşırmayı, yanılmayı, Hak"tan yüz çevirip, "batıla" tabi olmayı, vahyin gösterdiği yoldan ayrılarak "cahiliye"nin yoluna irtica etmeyi, vahyin gösterdiği yoldan çıkarak küfre sapmaya, fitneye, ifsada, fesada, nifağa, hevaya, münkere, tuğyana, İstikbara: Büyüklenmeye, İstiğnaye: Kendini yeterli görmeye, Şirk'e, ilimsizliği, amel edilmeyen ilme, boşa çıkan amellere, bilmemeye, azaba götüren yollara, orjinal islam dışındaki uyduruk yollara, düşüncelerde yanılgılara, zanna uymaya, aklı kullanmamaya, bilinçsizce başkalarını taklit etmeye, şımarmaya, çoğunluğa veya atalarını, şeyhlerini, gavslarını, alimlerini üzerinde bulduğu batıl yollara yönelmeye, Allah'la kendi arasına aracılar koymaya, tefrikaya, dünya hayatını ahirete tercihe, nefsani arzulara teslimiyete, mal-makam-evlat sevgisini yücelten putperestliğe, sıratı müstakim harici laiklik, demokrasi, liberal...ve izm'li yollara, şirk dini olan ta-sopia-tasavvufa, uyduruk bidat ve hurafelere, sapık tariklere-tarik atlere, zillete, köleliğe, zulme,sapma ve saptırmaya Hasara: Hüsrana- ziyana, bedbahtlığa, adaletsizliğe, Nisyana-Unutmaya kendini yönelten, "Mudil kullar" olmak..
 

93- O zaman böylelerine kaynar sudan karışık bir kokteyl ile: bir içecek ile azab dolu bir ziyafet ve ağırlanma sunacagız!
 

94- Cahim'in: Cehennemin alevli ateşinin içine "Tasliye" edilecekler : Yaslanacaklar, atılacaklar, sürülecekler....
"Tasliye" dünyada Fıkhi manada: Salavat getirirken; “Allâhumme salli alâ Muhammed” veya “Salla'llahu aleyhi ve sellem” demektir. Manada: eli yüze vurma eylemi; Cehenneme yaslananlardan olmamak icin sergilenen fiili ve mecazi örnektir.. " Ey iman edenler! Siz de ona çokça salât ve selâm edin” denkleminde ise her alanda Allah yolunda destek sunmak icin ellerin fiilen "hazır" olduğunun simgesel söylemidir...
-Ve onlar ; Mahrumiyet icinde olanların, yoksulların, fakirlerin, kim olursa olsun ihtiyaç sahibi olup, zorluk icinde olup destek isteyenlerin kendi mallarında, mülklerinde, varlıklarında Hak sahibi olduğunu gayet iyi bilirler ve gereğini yaparlardı! Onlar mallarıyla, mülkleriyle, tüm varlıklarıyla destek isteyenlerin destekçisi, ihtiyaç sahiplerinin, mazlumların gözetici, koruyucusu oldular!
 

95- Muhakkak ki bu Hakku'l-Yakîn'dir : Kesinlikle ama kesinlikle; işte bu size söylenen bilgiler Haktır, gerçektir, dosdoğrudur! Hakku'l-Yakin; gerçeğin ta kendisidir... "Yakin iman" konusudur!
Yakin İman Sahibi Kavimler / Toplumlar:
-Gayb olan Allah´a Gayb olarak ve tam olarak iman edenler, şirkten nefret edenler..
- Göklerde ve Yeryüzünde olan ayetleri ilimle - bilimle - görerek ve bilerek kesin bir iman kabulüyle ortaya koyabilenler, hayata bu denklemleri üretip sunabilenler...
-Direniş gösterenlerden, mücadele edenlerden, zorluklara göğüs gerip savaş veren Direnclilerden : Sabredenlerden olup ayetlere, delillere, ibretlere, derslere, mucizelere, işaretlere, belgelere, mesajlara kesinkes, candan, tereddütsüz iman ettikleri zaman onları hidayet yolunda kullananlar, bu ilimlerle kitleleri doğru yola iletenler, orjinal yola sevk ederek "rehberler", "öncüler" "kılavuzlar" olarak hayat sürenler...
-İlahi emirlere: "Kulp´a": Kur´an´a yapışanlar,tutunanlar ve önceki vahiylerede iman edenler! Ahiretin, daimi yurdun varlığına sanki görürcesine,kesin olarak iman edenler!
-Hiçbir septik tutuma, şüpheci tutuma yönelmeden Hükmullaha boyun eğenler...
-Salat ve Zekat bilinciyle, doğrularla doğrularak toplumu ifsad dan koruyanlar...
-"Ayetlerimize kesin olarak iman etmiyorsunuz" tehdidine maruz kalmadan, bunu duymaya ihtiyaç duymadan zaten gönülden, candan bir iman ortaya koyanlar...
- Sabretme yolunda: Direnç yolunda, mücadele ve zorluklara göğüs germe yolunda asla ve kat´a gevşekliğe, rehavete, durağan seyre, hafif tutumlara yönelmeyerek istikrarla mücadelesini sürdürenler, vazgeçmeyenler....
-Hidayete ve Rahmete giden yolunda... Basirete, ferasete, fehmetmeye, hikmete, Sünnetullah okumaya giden yolunda... Hayata klavuzlanma yolununda Kur´andan geçmekte olduğunu net olarak idrak edenler, içsel idrak sahipleri...
 

96- O halde haydi; yegane terbiye edici,hakim ve tek tasarruf sahibi Azim: Güclü, kudretli, kuvvetli, yüce, büyük Rabbini tesbih edenlerden ol!
Tesbih Ederlerden Olmak:
Allah'ı Tenzih ederlerden.. "Münezzehtir, Benzersizdir" diyenlerden...O'nun Münezzehiyetine şahidler olarak yaşayıp şahid'lik ederlerden.. Tanıklar-Şahidler olarak eylem eylem anmalarla görevlerinde yürüyenlerden.. Allah'ın varlığına, yüceliğine, şanına şahidlik edenler olup, Rabbini yüceltenlerden...Derin bir hayranlık ve saygıyla eğilenlerden...Secdeye varanlardan...Rablerinin sınırsız ihtişamını hamd ile yüceltenlerden-tesbih edenlerden ve asla büyüklük, kibirlilik taslamayanlardan olarak bunu sürekli sürdürenlerden olmak!

 

Neue Welt

 

 

Kaynak: Editör:
 
 
 
Etiketler: Vakıa, Suresi, 1, ila, 96., Ayetler,
Haber Videosu
Yorumlar
Diğer Haberler
Hadid Suresi 1 ila 29 Ayetler
Rahmân Suresi (1 ila 78. Ayetler)
Kamer Suresi (1 İla 55.Ayetler)
Necm Suresi (40 ila 62. Ayetler)
Necm Suresi (1 ila 39. Ayetler)
Tûr Suresi 1 ila 49. Ayetler
Zariyat Suresi (1 ila 60. Ayetler)
Kâf Suresi (1 ila 45. Ayetler)
Hucurat Suresi (12 ila 18. Ayetler)
Hucurat Suresi (1 ila 11. Ayetler)
Fetih Suresi (18 ila 29. Ayetler)
Fetih Suresi (1 ila 17. Ayetler)
Muhammed Suresi (17 ila 38. Ayetler)
Muhammed Suresi (1 ila 16.Ayetler)
Ahkâf Suresi (14 ila 35. Ayetler)
Ahkâf Suresi (1 ila 13. Ayetler)
Câsiye Suresi (24 ila 37. Ayetler)
Câsiye Suresi (10 ila 23. Ayetler)
Câsiye Suresi (1 ila 9. Ayetler)
Duhân Suresi ( 39 ila 59. Ayetler)
Duhân Suresi ( 13 ila 38. Ayetler)
Duhân Suresi (1 ila 12. Ayetler)
Zuhruf Suresi (51 ila 89. Ayetler)
Zuhruf Suresi (26 ila 50. Ayetler)
Zuhruf Suresi (1 ila 25. Ayetler)
Şûrâ Suresi (38 ila 53. Ayetler)
Şûrâ Suresi (18 ila 37. Ayetler)
Şûrâ Suresi (1 ila 17. Ayetler)
Fussilet Suresi (45 ila 54. Ayetler)
Fussilet Suresi (22 ila 44. Ayetler)
Fussilet Suresi (1 ila 21. Ayetler)
Mü'min Suresi (57 ila 85. Ayetler)
Mü'min Suresi (33 ila 56. Ayetler)
Mü'min Suresi (1 ila 32. Ayetler)
Zümer Suresi (61 ila 75. Ayetler)
Zümer Suresi (37 ila 60.Ayetler)
Zümer Suresi (23 ila 36. Ayetler)
Zümer Suresi (1 ila 22. Ayetler)
Sad Suresi (41 ila 88. Ayetler)
Sad Suresi (1 ila 40. Ayetler)
Saffat Suresi (123 ila 182. Ayetler)
Saffat Suresi (75 ila 122. Ayetler)
Saffat Suresi (29 ila 74. Ayetler)
Saffat Suresi (1 ila 28. Ayetler)
Yasin Suresi
Fatır Suresi
Sebe Suresi
Ahzab Suresi (45 ila 73. Ayetler)
Ahzab Suresi (26 ila 44. Ayetler)
Ahzab Suresi (1 ila 25. Ayetler)
Secde Suresi
Lokman Suresi
Rum Suresi
Ankebût Sûresi
Orjinal İslam Yazarları
Misafir Kalemler
En Çok Okunanlar
ASR'A DÜŞEN SÖZLER
ALLAH'ın Sana Tenezzül ettiği Bir Fıtrat üzere Halk edildin, Sana Düşen Fıtrata uyumlu bir pin kodu ile Dar-ı Selama doğru yol alasın...Aksi durum Fıtratı imha eden Dar -ı Nar mekanın olur...


HİKMET/HADİS
İbnu Ömer (radıyallahu anhüma) anlatıyor: "Müslümanlar Medine'ye geldikleri vakit toplanıyorlar ve namaz vakitlerini birbirlerine soruyorlardı. Namaz için kimse nida etmiyordu. Bir gün bu hususta konuştular. Bazıları: "Hıristiyanların çanı gibi bir çan edinin" dedi. Bazıları da: "Yahudilerin boynuzu gibi bir boynuz edinerek (onu öttürün!)" dedi. Hz. Ömer (radıyallahu anh): "Bir adam çıkarsanız da namazı ilan etse!" dedi. Resulullah (aleyhissalatü vesselam): "Ey Bilal! Kalk! namazı ilan et!" dedi." { Buhari, Ezan 1; Müslim, Salat 1, (377); Tirmizi, Salat 139, (190); Nesai, Ezan 1, (2, 2-3). }


Tarihe Göre Ara
Orjinal İslam Arşivi

dizin

,