Haber Detayı
03 Mart 2019 - Pazar 01:07 Bu haber 128 kez okundu
 
(Siyonist)Yahudilerin Melanet Oyunları Ve Programları
 
 
Yahudilik Ve Hrıstiyanlık Haberi


Sultan İkinci Abdülhamid Han devri olaylarının en mühimlerinden birinin Yahudilerin Filistin'e yerleşmek için giriştikleri faaliyet olduğunu, bu talep ve faaliyete karşı çıkan Abdülhamid Han'ın: "Böyle bir iskan, bizim İçin, dindaşlarımızın idam hükmünü kabul etmektir" diyerek teklif olunan milyonlarca altın Rüşveti elinin tersiyle itiverip, teklif sahiplerini de huzurundan kovduğunu; bu hareketi, hassasiyeti milletin hak ve hukukunu koruması dolayısıyla de Siyonist uşaklarınca taç ve tahtından olduğunu daha evvel tafsilatıyla incelemiştik. Bu gün aynı mevzua temasla, yetmiş küsur yıllık olayların Abdülhamid Han'ı tekzip değil, nasıl teyit ettiğini izaha çalışacağız. Yahudilerin neyin peşinde olduklarını, bir yönü ile Anadolu içerilerine kadar uzanan müstakbel Yahudi devleti haritası sarahatle ortaya koymakta ve Yahudi bu gayesine ulaşabilmek için bakınız yıllardan beri nerelere hulul ile nasıl çalışmaktadır!. Okuyalım, Dünya Siyonist Teşkilatının yirmi maddede topladığı pek ibretamiz faaliyet (melanet) programını: 
 

l) Genç nesilleri ahlaka mugayir telkinlerle ifsat/bozgunculuk etmeli. 
2) Aile hayatını yıkmalı. 
3) İnsanlara aşağı sınıflarla tahakküm etmeli. 
4) Sanatı zayıflatarak edebiyatı müstehcen ve şehevî bir hale sokmalı. 
5) Mukaddesata hürmeti yıkmalı, hürmetle anılan kimseler hakkında reziline vakalar uydurmalı. 
6) Hudutsuz bir lüks, baş döndürücü modalar icat etmeli, çılgınca sarfiyatı teşvik eylemeli. 
7) Kalabalıkların vakitleri, eğlenceler ve oyunlarla geçiştirmeli, herkes düşünmekten alıkonulmalıdır. 
8) Müfrit nazariyelerle fikirler zehirlenmeli, gürültü ve kargaşalıklar meydana getirmeli, içtimai sınıflar arasına kin ve itimatsızlıklar sokulmalıdır. 
9) Aristokratlara müthiş vergiler koyarak onları bunaltmalı. 
10) İş sahibeleriyle işçiler arasını bozmalı, grevler, sabotajlar tertip ettirilmeli. 
11) Yüksek tabakanın manevi kuvvetini her çareye başvurarak kırmalı. 
12) Sanayinin ziraatı ezmesine imkan vermeli, böylece köylü sınıfı ortadan kaldırılmalıdır. 
13) Saçma nazariyeler ortaya atarak halkı, gayr-i-kabili-tatbik fikirlerle dolambaçlı yollara sevk etmeli. 
14) Hayat pahalılığı körüklemeli. 
15) Beynelmilel meseleler ihdas ederek milletler arasına kin ve nefret tohumlan serpmeli. 
16) Milletlerin idaresini tahsil ve terbiyeden mahrum kimselerin ellerine tevdi ettirmeli. 
17) Bütün hükumet şekillerini değiştirmeli, birçok sırları ifşa etmeli. 
18) Siyasî ve iktisadi buhranlarla servetleri mahvetmeli. 
19) Mali istikrarı bozmalı, iktisadi krizleri çoğaltmalı, spekülasyonlara, enflasyonlara yol açmalı, altını mahdut ellerde toplamalı, sermayeleri felce uğratmalı. 
20) Hükumetlerin ölümlerini hazırlamalı, insaniyeti elem, ıstırap ve yokluk içine atmalıdır. 

 

Yahudi melanetleriyle alakalı bu plan-program. Osmanlı İmparatorluğunun son yıllarında istihbarat teşkilatınca ele geçirilmişse de, maalesef değerlendirilememiş ve nice oyundan, tertipten sonra 1948 yılında Filistin'de Yahudi devleti kurulmuş, o yıldan beri de Yahudiler bölgede çıban başı olmuşlardır!.  Müstakbel haritasını çoktan çizip gözü Önüne koyan Yahudi'nin emellerini ve yukarıda görülen çalışma metodunu bilip uyanık olmak hepimiz için kafi bir vazifedir, unutmayalım!..
 

Gülsüm Erdemli
 

Kaynak: Editör:
 
 
 
Etiketler: (Siyonist)Yahudilerin, Melanet, Oyunları, Ve, Programları,
Haber Videosu
Yorumlar
Orjinal İslam Yazarları
Misafir Kalemler
ASR'A DÜŞEN SÖZLER
Yaşadığın sürece ALLAH'ın sınırlarını koru ki Mü'minlerden olasın. Bu sınırların Start noktası; MÜ'MİNUN SÜRESİ ilk 9 ayeteki altı çizili kurallardır.!!


HİKMET/HADİS
Abdullah İbnu Uşeym radıyallahu anh anlatıyor: "Resulullah aleyhissalatü vesselam, ölümünden bir ay önce Cüheyne kabilesine şöyle yazdı: "Meytenin ne deri ne de sinirinden istifade etmeyin." {Ebu Davud, Libas 42, (4127, 4128); Tirmizi, Libas 7, (1729); Nesai, Fera' ve'l-Atire 10, (7, 175). } Tirmizi'nin rivayetinde: "Ölümünden iki ay önce..." şeklinde gelmiştir.


Tarihe Göre Ara
Orjinal İslam Arşivi

dizin

,