Haber Detayı
26 Ekim 2018 - Cuma 01:37 Bu haber 836 kez okundu
 
Orjinal İslam'da Put Ve Putcu'luk -12-
 
 
Kavramlar Haberi


İnsanlık uydurdukları çeşni putların önünde yürek eritmiş, ve ömürlerini onlar için heder eylemişlerdir… Etten taştan envai çeşitten müteşekkil tüm putlar yıkılmadıkça ne insan özgürleşecektir ne toplumlar ahlaklı ve adil bir düzene sahip olacaklardır…Bu gerçek göz ardı edilmiş ve bu hakikate kulak verilmez olunmuştur, put üzerine putlar inşa edilmiştir, yanıltan algılar parçalanmadıkcada bu böylece sürüp gidecektir, zira bu durum nefslerin hoşuna gider ve bencil çıkarların devamına bu algılarla hayatiyet(!) verdiklerini sanarlar. Buraya bir paragrafı-bir tesbiti monte ediyorum.  Kuranın Nüzul sırasına göre putların ismi,  ilk olarak Necm suresinde geçiyor. Yani 6 yıl boyunca putların ismi hiç geçmiyor. 
 

İlk olarak Necm suresinde üç putun ismi veriliyor ve şöyle deniliyor/tanımlanıyor: 


Sahi, siz gercekten Lât ve Uzza'yı gördünüzmü hiç? 
"Lât" : Otoriteler :
-Lâte... Lât putu...
-Suudi Arabistan'daki;Kader,kısmet,bereket,imdat, medet, dilek, güvenlik saglama, Azap'tan koruma putu.
-Cahiliyelerde; Her şeye gücü yettigine iman edilen,en büyük tapınağı Taif'te olan, Mekke ve Medine arasında bir yer olan Kudayd beldesindeki tapınakta temsil edilen Kara Taş Putu... Sakīf kabilesinin putudur..
-Kureyş halkı ve bütün Araplar ona saygı gösterirlerdi..
-Aramice-ibranice; El/Elot/Elat/Lat/Elohim/Allot//İlah.. Mutlak itaat sunulan-bekleyen otoriteler, nefis ve nefsi ilah edinme.... Küresel Satanizm Devleti...Güç...
-Firavuniyet.... Firavun.. Otorite...
-Araplar bu putunda Allah’ın kız´ı olduğuna inanırlardı..
"Uzza" : Gücün, Yönetimin, Sevk ve İdarenin Sahipleri :
-Kureyş’in en büyük putudur... Ugruna kurbanlar ve hediyeler verilirdi..
-Mekke’den Irak’a çıkışta sağda Hûrâz isimli vadide bulunur..
-Araplar bu putunda Allah’ın kız´ı olduğuna inanırlardı..
-Aziz/Mu’ız/Muaz/Izzet/Muazzez gibi kelimeler Uzza kelimesinin temelidir ve “güç ve kuvvet” demektir...
- Özellikle Kureyşlilerde ve diger Arap kabilelerde çocuklarına Abdul-Uzza;Uzza'nın kulu,kölesi ismini verirlerdi..
-Dünyevi güce tapma; Hâman, Bel´âm..
 Peki bu ücüncüyü; yani "Menâ'tı" gördünüzmü hic?
"Menât" : Paranın, Ekonominin, Maliyenin, Rızkın Patronu Zannedilenler :
-Menât en eski putlardan olup Mekke ile Medine arasında Müşellel yöresinde Kudeyd’e yakın bir yerdeydi. Evs ve Hazrec kabileleriyle yine Medine halkından onlara tâbi olanların putuydu.
-Araplar bu putunda Allah’ın kız´ı olduğuna inanırlardı..
-Menna/Mamon/Money/Many/Menat/Manat kelimeleride buradan gelir ve bildiğiniz “para” demektir..
Çarlık Rusyası’nın para birimi: “Manat” , Azarbaycan’ın, Türkmenistan’ın para birimi; “Manat” kelimeleri gibi...
-Diğer yandan hazine, banka, ekonomi, bereket, rızık veren gibi anlamlarlada genişler; Bereket; Para Tanrıları..
-Para, kasa..."  (Necm/19,20)
 

Sonra bunların bu sapkın  inancın aslında ne olduğuna geçiliyor: “Onlar” deniyor "gerçekte sizin ve atalarınız taktığı bir takım isimlerden başka bir şey değildir. Yine  “Onlar” deniyor Zanna ve nefeslerinin arzularına tabi oluyorlar. Yani kendi taktıkları bir takım isimler (esmâen semmeytumûhâ)… Zan ve nefislerinin arzuları (tehve’l-enfüs)... Ayete detaylı bakalım:
 

"Hayır hayır! Kesinlikle ama kesinlikle bilin ki; bu isimleri bu putlara sizden evvelkiler, sizden öncekiler, eski ümmetlerin gelip geçen insan sürüleri, babalarınız, atalarınız verdi! Bilin ki; Allah bu putlara ve saçma sapan fikirlere tabi olmanız, uymanız için böyle saçma sapan emirler içeren hiç bir "Sultan"; Hic bir Kitab, hiç bir vahiy, hic bir Resul, hic bir kanıt, hic bir ferman, hic bir delil, hic bir Hüccet, hic bir güçlü ve saglam delilli bilgi, hic bir Emir-komut-direktif asla ve kat'a indirmemiştir, göndermemiştir, İnzal etmemiştir! Bunlar size atalarınızdan kalan tamamen çakma ve uydurma bilgilerdir!  İşte böyle.... Gercekte bunlar sadece "Zan üzredirler".
Zan Üzre Olmak Ve Zannu's Sev'i Yapmak :
-Allah'a karşı :Allah hakkında kötü zanlar üretipte Allah´a karşı "Kezzab kesilenlerden" : Yalanlar,iftiralar, uydurmalar, yakıştırmalar dizenlerden, Allah'a küsenlerden, Allah´tan bile bile yüz çevirenlerden olup kendi aleyhlerinde olan bu haksız, zalim, ähmak tutumlarla kendilerine kötü sonu hazırlayanlar...
-Allah indinde hic bir gecerliligi olmayacak olan, hic bir degeri olmayacak olan Cakma Hüccetler: Beyyineler, deliller, kanıtlar ile paralel dinler üretip ve kendilerince güya kesin bir belge niteliginde olan bu iftiralara ispatlar sunmaya yönelerek bu yolla Allah'a iftiralar atmaya yönelenler...
-"Seyyiât Planları" içinde olanlar : Seyyiât Üzre : Kötü planlar içinde olanlar, çirkin tuzaklar, pislik sinsilikler, hileler, nifaklar, şirk ile aldatanlar,sistemsel düzenbaz sahtekärlıklar içinde dönek kullar olanlar ve bu yöntemlerle Allah´a iftira atanlar..
-"Veled Allâhu" diyerek: Allah veledler,çocuklar edindi...Allah dogurdu...Allah doğum yaptıda Allah Anne oldu veya Allah Baba oldu...Allah "Neseb Bağı"kurdu... Allah Soybağı, kanbağı, Aile bağı, hısımlık bağı, özüne dönme bağı kurdu... Doğuran Allah : Akidemize Hulül etme bağı,Vahdet-i Vücud kafirligi bağı, Ene'l hak - "kul ilah olur - Allah diye görünür" diyen küfür akidesi bağları, özün özü diyerek kurgulanan tecelliyat kafirligi bağları gibi uzayan cümlelerle Allah'a iftiralar atmaya yönelenler...
-"Allah kızları, dişileri erkeklere tercih etmiştir" diyerek önce Allah'a kızlar isnad edenler, sonra: "En güzel Allah tecellisi Kadınlar üzerindedir" diyerek; "Kadın Tapıcılığı" ve "Feminist" akideler üretenler ve bu yollarla Allah'a iftiralar atmaya yönelenler...
-Sınırsız Rabb'in Rabligini "belirli alanlarda Rabb'dir; diger alanlarda Rabb'ligi yoktur" diyerek sınırlamak isteyenler; Deist Akideler uyduranlar,tatil yapan Allah gibi söylemlerle Allah'a iftiralar atmaya yönelenler...
-Gayb olan Rabbe iman etmek yerine O´nu kendilerince tanımlamak ve O nu sanki kendilerinden biri gibi algılatmak-somutlaştırmak isteyip kötü tanımlamalara yönelenler, tenzih edemeyerek Allah'a iftiralar atmaya yönelenler...
-Şeytanlara: Satanistlere uyarak "Adâvet Duygusu" ile: Husumet ile, hasımlık ile, kırgınlık ile, yok etme iç güdüleriye, kin ve düşmanlık ile sui zan dolu tepkilerle Allah'a iftiralar atmaya yönelenler...
-Allah'a karşı ululuk taslayarak, büyüklük taslayarak : Allah´a savaş acanlardan, Allah'a iftiralar atmaya yönelenlerden olanlar...
-Rabbinin vaadini kerih-adi-yetersiz-basit-uzak görenler, Rabbini yetersiz-eksik-ulaşılamaz görenler, azâbın çabucak gelmesini isteyen aceleciler, Allah'a karşı yalanlar iftiralar dizenler,
-Allah'a "Cüz'endiyerek: "Allah Cüz'lerin: Parçaların toplamıdır " diye gelen iftiralar dizmeye yönelenler...
"Puzzle" : Parcadan bütüne gitme diye gelen ve tüm kullara ilahi yetki veren kafirlikler..
-Hem bizi helak edende Dehr'dir : Zaman'dır! Bizleri öldüren ve dünyaya getiren ezeli ve ebedi olarak akmakta olan Dehr'dir : Zaman'dır diyerek neticede Allah Zaman'dır diye iftiralar atanlar veya sınırlı Allah akideleriyle Allah'ı Zamanla sınırlamaya yönelen iftiralar...
-Yetersiz, uzak, zaafiyet üzre, suclu Allah söylemleriyle ve septik, şüpheci, miryet üzre söylemlerle Allah'a iftiralar atanlar...
İşte böyle.... Gercekte bunlar sadece nefislerinin, öz benliklerinin kendilerini sürükledigi "Heva ve Heves üzre"; "İttiba merkezini"; Tabii olup üzerinde yürüdükleri cakma ve uyduruk yolu kurgulayanlardır!!
"Heva ve Heves Üzre Tekliflere Uyanlar":
Vahye yaslanmayan her tür cahili fikre... Keyfi isteklere, tutkulara, arzulara, mesnetsiz görüşlere, çarpık dileklere, vehim dolu nefsi taleplere, aşk kelimesiyle süslenen sapmalara, zevklere düşkünlüklere, kendini yeterli bulmaya yönelen övünme ve İfti­har etmelere, şahsî arzu ve ihtirasları vahyin önüne gecirmeye gayretlilere, bir ırmakta sürüklenen cöp gibi cahiliyeye sizi sürükleyecek olan ve hic bir vahyi temeli olmayan uçuk - kaçık batıni söylemlere, dünyada sahibini uçurumlara, cehennemde ise cehennem çukuruna yöneltecek olan ilimsiz ve fıtrata ters sunulan ögretilere, sapıklık içinde tarikler, yollar kurup ayinlerini ibadet zannedenlere, sacmalayanlara, kendini vahyin önünde zannedip nefislerini ilahlar edinenlere, ilim ehli olduktan sonra benmerkezci davranarak kendine mutlakiyet yükleme ile kendi kendini ilah edinen ve kalbini, kulağını bizatihi elleriyle gercege mühürleyenlere itaat edenler.... Ve fakat; Yemin olsun ki onlara yegâne terbiye edici, hakim ve tek tasarruf sahibi olan Rabb'in "Hidayet yolu" sunulmuştu!" (Necm/23)
 

Demek ki; “put” denilen şeyin insanın iç dünyasındaki kökü,  heva ve heves ve bunlar bir takım “isimler”den başkaca bir şeyde değil. İnsanlar o “isimlere” anlam yüklüyor ve perestij ederek yüceltiyorlar. O “isimlere” dokundurtmuyorlar ve etraflarında atomu parçalamaktan da zor algılar oluşturuyorlar. İşte Putları kırmak aslında bu “isimleri” alaşağı etmek ve etraflarında oluşturulan algıları kırmak demek oluyor… Her çağın ve mekanın putları vardır ama hangi çağa ve mekana bakarsanız bakın putlardan ziyade “ruhlu putları“ göreceksiniz. Hala Lat’lar , Menat’lar , Uzza’lar , ve Hubel’ler vardır. Ve fakat taştan , tahtadan, madenden, odundan, hamurdan olan putlar artık ve genellikle etten , kemikten, selamlayan, konuşan putlara dönüşmüşlerdir...
 

Putlaşan şekil ve şemail cihetinde değişir. Fakat mana ve mahiyeti itibariyle değişmezler. Şekil ve şemaili ne olursa olsun Allah’ın uluhiyetine ortak olmaya kalkışan otorite , devlet , lider , dernek , meclis , parti hasılı kelam maddi ve manevi her şey put sınıfına girer. Kişi veya toplum hayatında Allah’tan önce kimi seviyor , Allah’tan çok kimden korkuyor, Allah’tan ziyade kime ilgi bağlıyor , rağbet ediyorsa ,işte put O’ dur .Bu bazen inek olur , bazen binek. Bindiği arabasını Allah’tan ziyade sevenin putu arabasıdır , bineğidir. Yine kişi Allah’tan ziyada üniformasına güveniyorsa bir put edinmiş demektir. Allah’ın hükümlerini çirkin görerek kendi indinden hükümler ihdas edinen kimseye inanan insanlarla ; cahiliyye dönemindeki Lat, Menat , Uzza putlarına inanan müşrikler arasında herhangi bir fark yoktur! Sadece günümüzde putlar cahiliyye dönemindeki putlardan az farkla farklıdır,,helvalar tad olarak fark arzeder belki ama kavruluşları itibarıyla aynıdır...
 

Cahiliyye döneminde Lat , Uzza,menat, Hübel , Vedd , Suva , yegus , Yeuk gibi putlar vardı. Günümüzdeki putlar ; bilim , meslek , makam , spor, çarptılmış kavramlar – özgürlük , düşünür aydın olma , hatta amaç haline getirildiğinde yazarlık, gazetecilik , ilericilik , ekonomi , çağdaşlık , müzik , şehvet , azizleştirilmiş vasıta , para, çevre , moda, Allah’a baş kaldırmış akıl, Allah’a karşı dikilen aklın mahsulü. Komünizm , kapitalizm ,sosyalizm , maksizim , hümanizm , mistizim , teokrasi , hasılı kelam ihdas edilmiş veya kıyamete kadar Allah’ın değişmez nizamı islam’a rağmen ihdas edilecek bütün “izm”lerdir ki hangi renkte üretilirse üretilsin ister etle donatılan nefes alıp veren bir canlı olsun ister betonla yoğrulmuş ve nazarlara/kalblere sunulmuş olsun gizli açık madden manen bütün putların Tağut’la yakından ilişkileri olduğunuda söylemeden geçmeyelim…
 

Muhammed Hamdi Yazır(Rh.a) şöyle diyor: 
“Putlar derecei taliyede tağutlardır. Bakılırsa zevil’ukul olmayan asnam-ü evsan tağutlardan ma’bud bile olmamak lazım gelirdi. Zira bunlar kendileri Allah’a karşı sahib tuğyan olamazlar ve tuğyana rıza veremezler , fakat red de edemezler. Bu sebeble nihayet bir vesile-i tuğyan olabilirler . ve bu vesileyi de azgınlar bulurlar. Putlar esasen erkek veya dişi tağutların hayalleri ve azgınların azmanlarıdır. Gizli veya açık azgınlar bunlarla kendi tuğyanlarını ileri sürerler. Bu cihetle putlar asıl tağut değil , tağutların mümessilleridirler “(Hak Dini Kur’an Dili : 2/870, İst / 1971)
 

Öyle ise Allah’a dikilen her putun arkasında mutlaka Tağut/haddi aşanlar vardır. Allaha iman ve birlemenin gereğidir Tağut ‘un reddi demek…Tağutun reddi ise her türlü putların devrilmesi , yıkılması ve yok olması demektir. Beşeriyete zararlı olan bir ağacın dallarını kesmekle,zararlı ağaçtan kurtulmak mümkün değildir.Zararlı ağaçtan kurtulmanın yolu;  ağacın dallarını değil kökünü kesmektir.Tıpkı bu ağaç misali gibi sahte ilahlardan kurtulmak içinde bir kaç putu kırmak kurtuluşu temin edemediğinden,islam putların kaynağı ve kökü olan tağutları reddetmeyi, onlarla savaşmayı emretmiştir. Hz. İbrahim’in hanif misyonu bu noktada "Şumullü bir put kırıcılıktı!"...
 

Ruveyda Çelik


 

 
 
Kaynak: Editör:
 
 
 
Etiketler: Orjinal, İslam'da, Put, , Ve, Putcu'luk, -12-,
Haber Videosu
Yorumlar
Diğer Haberler
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -40-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -39-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -38-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -37-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -36-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -35-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -34-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -33-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -32-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -31-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -30-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -29-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -28-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -27-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -26-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -25-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -24-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -23-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -22-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -21-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -20-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -19
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -18-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -17-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -16-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -15-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -14-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -13-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -12-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -11-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -10-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -9-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -8-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -7-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -6-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -5-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -4-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -3-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -2-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -1-
Orjinal İslam'da Put Ve Putcu'luk -13-
Orjinal İslam'da Put Ve Putcu'luk -11-
Orjinal İslam'da Put Ve Putcu'luk -10-
Orjinal İslam'da Put Ve Putcu'luk -9-
Orjinal İslam'da Put Ve Putcu'luk -8-
Orjinal İslam'da Put Ve Putcu'luk -7-
Orjinal İslam'da Put Ve Putcu'luk -6-
Orjinal İslam'da Put Ve Putcu'luk -5-
Orjinal İslam'da Put Ve Putcu'luk -4-
Orjinal İslam'da Put Ve Putcu'luk -3-
Orjinal İslam'da Put Ve Putcu'luk -2-
Orjinal İslam'da Put Ve Putcu'luk -1-
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 81.Bölüm (Son)
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 80.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 79.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 78.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 77.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 76.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 75.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 74.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 73.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 72.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 71.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 70.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 69.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 68.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 67.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 66.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 65.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 64.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 63.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 62.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 61.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 60.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 59.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 58.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 57.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 56.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 55.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 54.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 53.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 52.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 51.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 50.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 49.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 48.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 47.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 46.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 45.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 44.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 43.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 42.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 41.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 40.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 39.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 38.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 37.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 36.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 35.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 34.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 33.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 32.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 31.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 30.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 29.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 28.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 27.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 26.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 25.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 24.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 23.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 22.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 21.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 20.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 19.Bölüm
Kaybolan Kavramlar -5-
Kaybolan Kavramlar -4-
Kaybolan Kavramlar -3-
Kaybolan Kavramlar-2-
Kaybolan Kavramlar-1-
Zan Nedir? 30. Bölüm
Zan Nedir? 29. Bölüm
Zan Nedir? 28. Bölüm
Zan Nedir? 27. Bölüm
Zan Nedir? 26. Bölüm
Zan Nedir? 25. Bölüm
Zan Nedir? 24. Bölüm
Zan Nedir? 23. Bölüm
Zan Nedir? 22. Bölüm
Zan Nedir? 21. Bölüm
Zan Nedir? 20. Bölüm
Zan Nedir? 19. Bölüm
Zan Nedir? 18. Bölüm
Zan Nedir? 17. Bölüm
Zan Nedir? 16. Bölüm
Zan Nedir? 15. Bölüm
Zan Nedir? 14. Bölüm
Zan Nedir? 13. Bölüm
Zan Nedir? 12. Bölüm
Zan Nedir? 11. Bölüm
Zan Nedir? 10. Bölüm
Zan Nedir? 9. Bölüm
Zan Nedir? 8. Bölüm
Zan Nedir? 7. Bölüm
Zan Nedir? 6. Bölüm
Zan Nedir? 5. Bölüm
Zan Nedir? 4. Bölüm
Zan Nedir? 3. Bölüm
Zan Nedir? 2. Bölüm
Zan Nedir? 1. Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 18.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 17.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 16.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 79.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 78.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 77.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 76.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 75.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 74.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 73.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 72.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 71.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 70.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 69.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 68.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 67.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 66.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 65.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 64.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 63.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 62.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 61.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 60.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 59.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 58.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 57.Bölüm
Muhafazakârlık
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 56.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 55.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 54.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 53.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 52.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 51.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 50.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 49.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 48.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 47.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 46.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 45.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 44.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 43.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 42.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 20.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 19.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 18.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 17.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 16.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 15.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 14.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 13.Bölüm
Orjinal İslam Yazarları
Misafir Kalemler
En Çok Okunanlar
ASR'A DÜŞEN SÖZLER
Her mü'min DİN'inin görevlisidir.!


HİKMET/HADİS
“Evlerinizi kabirlere çevirmeyiniz. Şüphesiz şeytan içinde Bakara Suresinin okunduğu evden kaçar.”Müslim 2/188, Tirmizi 4/42, Nesei Fedailu’l-Kur’an 76, Beyhaki Şuabu’l-İman 2/2381, Ahmed 2/284, 337, 378, 388


Neue Welt
Tarihe Göre Ara
Orjinal İslam Arşivi

dizin

,