Haber Detayı
08 Şubat 2017 - Çarşamba 14:39 Bu haber 615 kez okundu
 
Kuran'da Müminlerin Vasıfları 12.Bölüm
 
 
ORJİNAL İSLAM Haberi


"MÜMİNLER GİZLİ VEYA AÇIK İNFAKTA BULUNURLAR"
İstişare konusuna, Şura Suresi'nin 38. ayetinde "namaz kılmak" ve "infak etmek" gibi iki önem arzeden
ibadetin yanında yer verilmiştir.

 

•"Rablerine icabet edenler, namazı dosdoğru kılanlar, işleri kendi aralarında şura ile olanlar ve
kendilerine rızık olarak verdiklerimizden infak edenler." Şura-38

 

Yüce Kitab bu önemli umdeleri sıralarken ilk sayfalarında bizlere gerçek müminlerin/mütttakîlerin tanımını yapar. Müttakîler/Allah’ı hesaba katarak yaşayanlar, O’ndan sakınanlar, O’na karşı sorumluluklarını yerine getirenler için infak ibadetini şöyle tarif eder ve öğretir..
 

• “Onlar gözleriyle görmedikleri halde Allah’a inanırlar, namazı adamakıllı kılarlar ve kendilerine rızık
olarak verdiklerimizden infak ederler…” Bakara-1,4

 

Müminlerin üçüncü temel özelliği olarak infâk sayılıyor... infâk, zenginliğin değil, müminliğin temel
şartıdır. Tabidir ki, infâktan önce sayılan iki temel özellik, sahibini infâka hazırlayan esaslardır. İman ve
namaz. Gerçek anlamda inanmak ve gereği gibi namaz kılmak. Üçüncü olarak da infâk. Sahip
olduğumuz iman ve kıldığımız namaz, bizi infâk eylemini yerine getirmeye götürmelidir. Gerçek iman
ve gerçek namaz budur... İnfak bir sadaka,,bir yazı,,bir söylem,,hikmet dolu bir söz,,hasılı kelam Allahın rızasının üzerine bina edilmek üzre kendi tarafından gerçekleştirilen adanan her şey,her eylem İnfak kavramının kapsamı alanındadır... Kuranın çizdiği profil den okuduğumuzda hal budur...

 

Kuran müminlerin vasıflarını sıralarken infakı hep gündeminde tutar... Müminlerde bu gündemin ne denli karlı ticaret olduğunun bilinciyle,  kendilerine rızık olarak verilenlerden infak ederler... Her şeyden önce onlar infâkı sürekli yaparlar, kesintisiz infâk ederler. Fırsat buldukça infakta bulunurlar. İnfâk onların kalıcı ve en temel özelliğidir. Sahip olduklarının asıl sahibi olarak Allah’ı kabul ederler. O’nun malını, O’nun kullarına verirler.. Fakirlere verdikleri gibi, zenginlere de verirler. Yakın akraba başta olmak üzere herkese ikram ederler. Dolayısıyla zorlanmadan verirler, minnet etmeden verirler.. Çünkü onlar bilirler ki sahip olduklarını onlara veren Yüce Allah’tır. O, isteseydi onlara değil, başkasına verebilirdi. Hâlbuki Yüce Yaratıcı,onları imtihana tabi tutmak için verdi. İnfâk edebini belirleyen ayetlerden biri şöyledir:
 

•“Mallarını Allâh yolunda verip de sonra verdiklerinin ardından başa kakmayan ve eziyet etmeyenlerin,
Rableri katında ödülleri vardır. Onlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.” Bakara-262

 

Bilinmelidirki ki mal ve evlatlar sınav aracıdır... Mümin sahip olduklarıyla sınanmaktadır... İşte bunun
bilincinde olarak, müminler sınavı kazanmak için gayretleri nisbetince  verirler...Sadakalarının kabul edilmesine engel olan herşey her düşünce şeytandan bir fısıldamadır ve Rahmanın rızasına ve ona götürecek yolda barikattır... O yüzden bu sınavı başarıyla vermek uyanık olmayı gerektirir... O yüzden sahibimizin verdiği nimetleri yine ona adamak en akıllıca iştir...bu bizi nankör olmaktan ve rızaya koşan yolda
sekteye uğramaktan azad edecek en güzel eylemdir..

 

• "Onlar Allah'a ve elçisine karşı nankörlük ettiler; namaza da üşene üşene gelirler ve istemeye
istemeye sadaka verirler." Tevbe-54

 

Gani Olan Malikimiz bizden,verirken,infak ederken sevdiğimiz şeylerden vermemizi istiyor, severek
isteyerek vermemizi istiyor. Allah için verilen hiçbir şeyin karşılıksız kalmayacağına vurgu yapıyor
kitabında....

 

•"Sevdiğiniz şeylerden sarf etmedikçe iyiliğe erişemezsiniz. Her ne sarf ederseniz, şüphesiz Allah onu
bilir." Ali imran-92

 

Lütuf ve keremiyle kullarının yaptığı ibadetleri asla ve kata karşılıksız bırakmayacağını haber veriyor
mevlamız...

 

•“Verdiğiniz her hayır, kendiniz içindir. Çünkü yalnız Allâh'ın rızâsını kazanmak için veriyorsunuz.
Verdiğiniz her hayır, size tastamam verilir ve hiç hakkınız yenmez.” Bakara -272

 

•“Allâh yolunda ne harcarsanız tam olarak size ödenir, hiç haksızlığa uğratılmazsınız.”Enfal-60
 

•"Allah sadaka verenleri şüphesiz mükafatlandırır." Yusuf-88
 

"Mallarını Allah yolunda sarf edenlerin durumu, her başağında yüz tane olmak üzere yedi başak veren
tanenin durumu gibidir. Allah dilediğine kat kat verir. Allah'ın lutfu geniştir, O her şeyi bilendir."
Bakara- 261

 

Kadın olsun erkek olsun kim zerrei miskal rızayı gözeterk bu ibadeti ifa ederse karşılığını en güzel
şekilde alacağını beyan buyuruyor Rahman..

 

•"Doğrusu, sadaka veren erkek ve kadınlara, Allah'a güzel bir takdim de bulunanlara kat kat karşılık
verilir; onlara cömertçe verilecek bir ecir vardır." Hâdi -18

 

Rablerine katıksız ve içten en içten bir duyguyla güvenen ve bağlananların gönül rahatlığıyla infakta
bulunduklarını zikrederek onların gerçek ve ihlaslı kulları olduğunu nida eyliyor sahibim....

 

•"Onlar bollukta ve darlıkta sarf ederler, öfkelerini yenerler, insanların kusurlarını affederler. Allah iyilik
yapanları sever." Ali imran -134

 

•"De ki: "Muhakkak ki Benim Rabbim: Dilediğinin rızkını hem genişletir ve hem de ona daraltıp ölçüyle takdir eder... Ve... Bir şey infâk ettiğiniz zaman: Allah yolunda harcardıgı zaman: O, onun karşılığını verir! Ve... O, Rızık verenlerin en hayırlısıdır!" Sebe -39
 

Ve Kuran bizleri fırsat varken ölüm gelip çatmazdan evvel bu hayır dolu ecir dolu ibadetten nasiplenmemizi salık veriyor... Ayrıca müminliğin farkını netleşiriyor...
 

•"Ey inananlar! Alışverişin, dostluğun, şefaatin olmayacağı günün gelmesinden önce sizi rızıklandırdığımızdan hayra sarf edin. İnkâr edenler ancak kendilerine yazık edenlerdir."Bakara -254
 

•“Ey inananlar! Mallarınız ve çocuklarınız sizi Allah’ı anmaktan alıkoymasın. Kim bunu yaparsa, işte
onlara zarar edenlerdir. Herhangi birinize ölüm gelip de ‘Rabbim, beni bir süre daha geciktirsen de
sadaka verip iyilerden olsam’ demeden önce, size verdiğimiz rızıktan harcayın. Doğrusu Allah, eceli
gelen hiç kimseyi ertelemez. Allah yaptıklarınızdan haberdardır.” Münafıkun-9,11

 

Özetleyecek olursak, sahip olduğu değerleri meşrû zemin içerisinde paylaşmak demek olan infâk
müminliğin temel şartıdır. Zekat vermek için belli bir zenginlik şartı var ise de zekatı da içine alan infâk
için herhangi bir sınır yok.. Kur’ân Toplumunu kuran iyi idrak edilmiş infâk anlayışıdır. Sahabei kiram
bir ayeti idrak etmeden bir diğer ayete geçmezlerdi... Bu bilinen bir gerçek... Birde şu varki inen her ayeti
kendileri için indirildiği endişesini yaşayan sahabe, yine nazil olan her ayetin içindeki cennetlere
koşuyorlar an itibarıyla bakınız...Birr sahibi eba talha buna sadece bir örnek; 

 

Ensar’dan Eba Talha’nın Medine’de “Beyruha” adında bir bağı var, adeta bir cennet... “Sevdiğiniz mallardan infak etmedikçe iyilik ve mükafat elde edemezsiniz” ayeti nazil oluyor.... Talha hemen peygamber huzuruna koşuyor... “Ya Rasulallah!...” diyor, “Beyruha benim en sevdiğim malımdır.... Allah sevdiğimiz malları O’nun yolunda harcamamızı buyuruyor ya... İşye bende bu bağımı Allah yolunda veriyorum ...Buyrunuz...Nasıl uygun görüyorsanız öylece kullanınız....”  Elçi memnun kalıyor ve ona bağını yakınları arasında taksim etmesini söylüyor... Sadece bir ayet... Evet... Ve o ayet nazil olduğu anda harekete geçiriyor... Hayat giyinen ayetler hayatını anlamlandırmak istenenler tarafından icra olunuyor...Ete kemiğe bürünüyor...
 

Bizler onlarca ayeti defalarca okuduğumuz halde hançereden/boğazdan aşağı indiremediğimiz ayetleri tartışmaya sunup üzerlerinde filozof kesilmeye çalışırken;  onlar  amel edilirliğin en güzel ve en orjinal hallerini yaşıyorlardı mümince...Rahman bize merhamet buyursun... Bugün ve her zaman, çağlar öncesinde olduğu gibi,  çağlar ötesinde duran bizlerede bu ayetlerin konu edindiği  eksende "vermeler/infak etmeler" hayat bahşeder inşallah....Bu ayetleri drak edenler;  hayat= iman & infaktır demelidir tam bu noktada....Ve bu a-li kelamlar, kadim kelamlar bugünde Ensar ve Muhacir ruhlu insanları yetiştirebilecek tazelik ve diriliktedir elhamdulillah...  Son olarak bir ihtar la irkilip ardından bir muştuyla serinleyelim ve bitirelim... 
 

•"Altını ve gümüşü biriktirip de Allah yolunda harcamayanlar... Onlara acı bir azabı müjdele. Bunların
üzerlerinin cehennem ateşinde kızdırılacağı gün, onların alınları, böğürleri ve sırtları bunlarla dağlanacak (ve:) "İşte bu, kendiniz için yığıp-sakladıklarınızdır; yığıp-sakladıklarınızı tadın" (denilecek)."
(Tevbe Suresi, 34–35)

 

•"Allah, müminlerden, canlarını ve mallarını, kendilerine cennet vermek üzere satın almıştır" Tevbe-111
 

Rahman Eba bekir hasletiyle süslesin yaşamımızı Amin...
 

Ruveyda ÇELİK

Kaynak: Editör:
 
 
 
Etiketler: Kuran'da, Müminlerin, Vasıfları, 12.Bölüm,
Haber Videosu
Yorumlar
Diğer Haberler
Kevni Ayetler Ve Kozmik Ayetlerin Beşeriyeti İnşa Süreci -7-
Kevni Ayetler Ve Kozmik Ayetlerin Beşeriyeti İnşa Süreci -6-
Kevni Ayetler Ve Kozmik Ayetlerin Beşeriyeti İnşa Süreci -5-
Kevni Ayetler Ve Kozmik Ayetlerin Beşeriyeti İnşa Süreci -4-
Kevni Ayetler Ve Kozmik Ayetlerin Beşeriyeti İnşa Süreci -3-
Kevni Ayetler Ve Kozmik Ayetlerin Beşeriyeti İnşa Süreci -2-
Kevni Ayetler Ve Kozmik Ayetlerin Beşeriyeti İnşa Süreci -1-
Hayvanlaşma Temâyülü -2-
Hayvanlaşma Temâyülü -1-
Ruhumun Derinliğinden 29.Bölüm
Ruhumun Derinliğinden 28.Bölüm
Ruhumun Derinliğinden 27.Bölüm
Ruhumun Derinliğinden 26.Bölüm
Ruhumun Derinliğinden 25.Bölüm
Ruhumun Derinliğinden 24.Bölüm
Ruhumun Derinliğinden 23.Bölüm
Ruhumun Derinliğinden 22.Bölüm
Ruhumun Derinliğinden 21.Bölüm
Ruhumun Derinliğinden 20.Bölüm
Ruhumun Derinliğinden 19.Bölüm
Ruhumun Derinliğinden 18.Bölüm
Ruhumun Derinliğinden 17.Bölüm
Ruhumun Derinliğinden 16.Bölüm
Ruhumun Derinliğinden 15.Bölüm
Ruhumun Derinliğinden 14.Bölüm
Ruhumun Derinliğinden 13.Bölüm
Ruhumun Derinliğinden 12.Bölüm
Ruhumun Derinliğinden 11.Bölüm
Ruhumun Derinliğinden 10.Bölüm
Ruhumun Derinliğinden 9.Bölüm
Ruhumun Derinliğinden 8.Bölüm
Ruhumun Derinliğinden 7.Bölüm
Ruhumun Derinliğinden 6.Bölüm
Ruhumun Derinliğinden 5.Bölüm
Ruhumun Derinliğinden 4.Bölüm
Ruhumun Derinliğinden 3.Bölüm
Ruhumun Derinliğinden 2.Bölüm
Ruhumun Derinliğinden 1.Bölüm
Kıssaların Zamanın Şahidlerine & Muhatablarına Nasihati -2-
Kıssaların Zamanın Şahidlerine & Muhatablarına Nasihati -1-
Kuran'da Akıl Ve Akletmek 7.Bölüm
İslam Nedir? -2-
İslam Nedir? -1-
Din Nedir? 50.Bölüm
Din Nedir? 49.Bölüm
Din Nedir? 48.Bölüm
Din Nedir? 47.Bölüm
Din Nedir? 46.Bölüm
Din Nedir? 45.Bölüm
Din Nedir? 44.Bölüm
Din Nedir? 43.Bölüm
Din Nedir? 42.Bölüm
Din Nedir? 41.Bölüm
Din Nedir? 40.Bölüm
Din Nedir? 39.Bölüm
Din Nedir? 38.Bölüm
Din Nedir? 37.Bölüm
Din Nedir? 36.Bölüm
Din Nedir? 35.Bölüm
Din Nedir? 34.Bölüm
Din Nedir? 33.Bölüm
Din Nedir? 32.Bölüm
Din Nedir? 31.Bölüm
Din Nedir? 30.Bölüm
Din Nedir? 29.Bölüm
Din Nedir? 28.Bölüm
Din Nedir? 27.Bölüm
Din Nedir? 26.Bölüm
Din Nedir? 25.Bölüm
Din Nedir? 24.Bölüm
Din Nedir? 23.Bölüm
Din Nedir? 22.Bölüm
Din Nedir? 21.Bölüm
Din Nedir? 20.Bölüm
Din Nedir? 19.Bölüm
Din Nedir? 18.Bölüm
Din Nedir? 17.Bölüm
Din Nedir? 16.Bölüm
Din Nedir? 15.Bölüm
Din Nedir? 14.Bölüm
Din Nedir? 13.Bölüm
Din Nedir? 12.Bölüm
Din Nedir? 11.Bölüm
Din Nedir? 10.Bölüm
Din Nedir? 9.Bölüm
Din Nedir? 8.Bölüm
Kur'an Ve Hadis'ler İle Dua'ya Hicret 23.Bölüm
Kur'an Ve Hadis'ler İle Dua'ya Hicret 22.Bölüm
Kur'an Ve Hadis'ler İle Dua'ya Hicret 21.Bölüm
Kur'an Ve Hadis'ler İle Dua'ya Hicret 20.Bölüm
Kur'an Ve Hadis'ler İle Dua'ya Hicret 19.Bölüm
Kur'an Ve Hadis'ler İle Dua'ya Hicret 18.Bölüm
Kur'an Ve Hadis'ler İle Dua'ya Hicret 17.Bölüm
Kur'an Ve Hadis'ler İle Dua'ya Hicret 16.Bölüm
Kur'an Ve Hadis'ler İle Dua'ya Hicret 15.Bölüm
Kur'an Ve Hadis'ler İle Dua'ya Hicret 14.Bölüm
Kur'an Ve Hadis'ler İle Dua'ya Hicret 13.Bölüm
Kur'an Ve Hadis'ler İle Dua'ya Hicret 12.Bölüm
Kur'an Ve Hadis'ler İle Dua'ya Hicret 11.Bölüm
Kur'an Ve Hadis'ler İle Dua'ya Hicret 10.Bölüm
Kur'an Ve Hadis'ler İle Dua'ya Hicret 9.Bölüm
Kur'an Ve Hadis'ler İle Dua'ya Hicret 8.Bölüm
Kur'an Ve Hadis'ler İle Dua'ya Hicret 7.Bölüm
Kur'an Ve Hadis'ler İle Dua'ya Hicret 6.Bölüm
Kur'an Ve Hadis'ler İle Dua'ya Hicret 5.Bölüm
Kur'an Ve Hadis'ler İle Dua'ya Hicret 4.Bölüm
Kur'an Ve Hadis'ler İle Dua'ya Hicret 3.Bölüm
Kuran'da Müminlerin Vasıfları 54.Bölüm
Kuran'da Müminlerin Vasıfları 53.Bölüm
Kuran'da Müminlerin Vasıfları 52.Bölüm
Kuran'da Müminlerin Vasıfları 51.Bölüm
Kuran'da Müminlerin Vasıfları 50.Bölüm
Kuran'da Müminlerin Vasıfları 49.Bölüm
Kuran'da Müminlerin Vasıfları 48.Bölüm
Kuran'da Müminlerin Vasıfları 47.Bölüm
Kuran'da Müminlerin Vasıfları 46.Bölüm
Kuran'da Müminlerin Vasıfları 45.Bölüm
Kuran'da Müminlerin Vasıfları 44.Bölüm
Kuran'da Müminlerin Vasıfları 43.Bölüm
Kuran'da Müminlerin Vasıfları 42.Bölüm
Kuran'da Müminlerin Vasıfları 41.Bölüm
Kuran'da Müminlerin Vasıfları 40.Bölüm
Kuran'da Müminlerin Vasıfları 39.Bölüm
Kuran'da Müminlerin Vasıfları 38.Bölüm
Kuran'da Müminlerin Vasıfları 37.Bölüm
Kuran'da Müminlerin Vasıfları 36.Bölüm
Kuran'da Müminlerin Vasıfları 35.Bölüm
Kuran'da Müminlerin Vasıfları 34.Bölüm
Kuran'da Müminlerin Vasıfları 33.Bölüm
Kuran'da Müminlerin Vasıfları 32.Bölüm
Kuran'da Müminlerin Vasıfları 31.Bölüm
Kuran'da Müminlerin Vasıfları 30.Bölüm
Kuran'da Müminlerin Vasıfları 29.Bölüm
Kuran'da Müminlerin Vasıfları 28.Bölüm
Kuran'da Müminlerin Vasıfları 27.Bölüm
Kuran'da Müminlerin Vasıfları 26.Bölüm
Kuran'da Müminlerin Vasıfları 25.Bölüm
Kuran'da Müminlerin Vasıfları 24.Bölüm
Kuran'da Müminlerin Vasıfları 23.Bölüm
Kuran'da Müminlerin Vasıfları 22.Bölüm
Kuran'da Müminlerin Vasıfları 21.Bölüm
Kuran'da Müminlerin Vasıfları 20.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 160.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 159.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 158.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 157.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 156.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 155.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 154.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 153.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 152.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 151.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 150.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 149.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 148.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 147.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 146.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 145.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 144.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 143.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 142.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 141.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 140.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 139.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 138.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 137.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 136.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 135.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 134.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 133.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 132.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 131.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 130.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 129.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 128.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 127.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 126.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 125.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 124.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 123.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 122.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 121.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 120.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 119.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 118.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 117.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 116.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 115.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 114.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 113.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 112.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 111.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 110.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 109.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 108.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 107.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 106.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 105.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 104.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 103.Bölüm
Orjinal İslam Yazarları
Misafir Kalemler
ASR'A DÜŞEN SÖZLER
Her mü'min DİN'inin görevlisidir.!


HİKMET/HADİS
Muğire İbnu Şu'be (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalatü vesselam) ayakları kabarıncaya kadar geceleri kalkıp namaz kılardı. Kendisine: "Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını affetti (niye kendini bu kadar hırpalıyorsun?)" denildi. "Şükredici bir kul olmayayım mı?" cevabını verdi." {Buhari, Teheccüd 16, Tefsir, Feth 1, Rikak 20; Müslim, Sıfatu'l-Münafikin 79, (2819); Tirmizi, Salat 304, (412); Nesai, Kıyamu'l-Leyl 17, (3, 219). }


Tarihe Göre Ara
Orjinal İslam Arşivi

dizin

,