Haber Detayı
27 Ekim 2018 - Cumartesi 02:08 Bu haber 404 kez okundu
 
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -8-
 
 
Kavramlar Haberi


"Orta"da Bir Ümmet"

Şahid kelimesini iyice idrak ederek, bizim için şahid öncelikle ruhlar alemindeki sözünde duran vefalı biridir.Sözünü bozmayan sözünden caymayan sözünü boş şeylere değişmeyen sözünün arkasında duran, kişi vefalıdir.Çünkü bu söz boş değildir.En hakiki, en halis gerçektir.Dünya Aleminde bir insana söz verip caymak dahi kötü ve kabul edilmez bir davraniş iken, Sen bunu seni Var edene yaparsan gerçekten geri dönülmez bir yola girmiş olursun.Müslümanlar Ruhlar alemindeki sözede, dünyadaki verdiği sözlerede sadakat gösterirler.

 

"Hani Rabbin, Ademoğulları'ndan onların bellerinden soylarını dışarı aldı ve Ben sizin Rabbiniz değil miyim? diyerek kendilerini birbirine şahit tutmuştu da onlar da «Evet şahidiz» demişlerdi. Allah kıyamet günü şöyle diyemeyesiniz diye bunu böyle yaptı; «bizim bundan haberimiz yoktu.»"(Araf 172)
 

Şahid ortada, aracı, Adil ve hakkı söyleyen, sözü dinlenen ve sayılan saygın bir kimsedir.Bu münasebetle fiilen ve halen örnek, model edinilen, kendisine tabi olunan kimselere de şahid denilir.. Bu böyledir çünkü falan öyle diyor, filan iş de öyle yapılmalıdır. Çünkü falan filan öyle yapıyor tarzında her hangi bir hüküm ve karar için dayanak edilen kişiler hep sahiddirler ki, bunlar en büyük insanlar demektir. İşte Allah böylece Hz.Muhammed (sav) ümmetinin insanlar arasında böyle, hakki bilen hakkı söyleyen, adil doğru, güzel ahlaklı, emanetlere riayet eden, şahid tutulmaya laik ve merkezi bir çekim ve imamlıga sahip, kendisine uyulan bir cemaat yapmak için Hz.Muhammedin gölgesinde yeni bir doğru yola hidayet buyurmuştur.
 

"Böylece sizi orta yolu benimseyen bir ümmet yaptık ki, siz insanlara örnek olasınız ve peygamber de size örnek olsun. Biz sırf Peygambere uyanları, bağlı kalanları O'na uymaktan vazgeçenlerden ayırdedelim diye daha önce yöneldiğin kıbleyi tekrar kıble yaptık. Bu değişiklik, Allah'ın doğru yolu gösterdiği kimselerden başkasına elbette ağır gelir. Allah sizin imanınızı boşa çıkaracak değildir. Hiç şüphesiz, Allah insanlara karşı şefkatli ve merhametlidir."(Bakara 143)
 

"Allah'ın rızası uğrunda gerektiği gibi cihad ediniz. O sizi bu görevi yapmak üzere seçti. Din konusunda size hiçbir zorluk yüklemedi. Atanız İbrahim'in dinidir bu. Allah sizi gerek daha önceki kutsal kitaplarda gerekse elinizdeki Kur'anda «müslüman» olarak adlandırdı. Amaç, Peygamberin size tanık ve canlı örnek olması, sizin de diğer insanlara tanık ve canlı örnek olmanızdır. Öyleyse namazı kılınız, zekâtı veriniz ve Allah'a sımsıkı bağlanınız. Sizin efendiniz, koruyucunuz O'dur. O ne güzel efendi ve ne güzel destekleyicidir!"(Hac 78)
 

Vasat kelimesi ortada, hayırlı, faziletli gibi manaları kapsar.Cenabi Allah bu ümmeti ayetin ifadesiyle böyle bir ümmet kılmış.Ortada bir ümmet. Ortada olan Herkes tarafından görülen demektir.Bu ümmetin ortada olması, herkes tarafından görülen demektir bu ümmetin ortada olması, herkes tarafından görülmesi örnek ve model alınması içindir. Her şeyde kriter ve ölçüdür yol göstericidir. Bir topluma şahid olacak önderler, insanlar vasat olmalıdır, ortada olmalı apaçık olmalı, insanların akıllarında süphe bırakmamalı, güvenilir olmalıdır.Allah Hz.peygamberin öncülüğünde, bu ümmeti vasat ümmet kılmış onları orta yolu bulmaya çağırmıştir..Orta yolu bulan, orta yolda duran bu ümmet bütün insanlar için örnek alınacak bir modeldir.Hakikate, ve kendi nefsine şahid olan bu vasat ümmete, Peygamberimiz de , onları örnek alan toplumlarda şahid olacaklardır.
 

Bütün insanlığın şahid olacağı, insanlar arasında adaleti ve hakkı ikame eden insanlar için ölçü ve değerler koyan vasat bir ümmet, beşeri tasavvurlari hesaba katan Allahın emrettiği şekilde ınsanlara hitabinda ve davranislarinda hakkı ve doğruyu ayakta tutan vasat bir ümmet. Allahın emredigi şekilde hüküm veren ve batıla batıl diye haykıran vasat bir ümmet..Hakkı örtbas ederek değıl,hakkı açığa vurarak gür gür bağırarak ifade etmekten korkmayan ortada bir ümmet.  Ölçülerini ve tasavvurlarını insanlardan alan bir ümmet değıl vasat bir ümmetir. Tasavvur ve itikatta ne sırf maddeye dalar, ne de tamamen ahirete gömülür. Hayatın devamı için çalıştığı kadar, manen yükselmesi içinde çalışır.Her sese koşmadığı gibi gülünç maymun taklidi de yapmaz.Önce beraberindeki fikre ve usule sarılır, sonra fikir ve tecrübelerin neticelerine gözatar. Müminin şiari ; "Hikmet müminin yitigidir.Nerede bulursa alır."(Hadis)
 

Hayatı tamamen hislerin ve vicdanın emrine terketmedigi gibi büsbütün cezalandırma usullerine de bırakmaz.İkisini birlikte kaynaştırır.Insanları sultanların kamcisina terketmedigi gibi vicdanların ilhamıyla da başbaşa bırakmaz.Ne ferdin şahsiyetini ve temel dayanaklarını hiçe sayar, ne de onun şahsiyetini cemiyet ve devletin şahsiyeti içinde eritir.Bir taraftan taşkınligin önüne geçecek engeller koyarken, diğer taraftan da cemiyete hizmet hususunda ferdin arzusunu hakerete geçirecek faktörleri yerleştirir." (Fizilal 'il Kuran)
 

Vasat hayırlı ve faziletli manalarina geldiği gibi, diğer insanlar için bir şanstır.İnsanları hayır ve fazilet yollarına iletmekle vazifelidir.Buda bizzat müslümanın -vasat bir ümmetin islami hakkıyla yaşamasıyla ve örnek bir model olmasıyla sağlanacak bir hayırdır.örneğin ; Siz namaz kilarsaniz, ev halki, evin en küçük üyesi olan çocuğunuzda sizden birşeyler mutlaka kapacaktir.Islâm fitrati üzerine dünyaya gelen ve büyüyen bir çocuk sizin ona iyi örnek olmanız, onda kulluk adına taptaze tohumlar ekecektir. 
 

Örnek alınacak ve örnek olunacak bir toplum, Mutlaka hayatın her evresinde Vahiyle doğrulmalı Vahiyle konuşmalı  Vahiyle hareket etmelidir. Hem şahid ortada olan, insanların dikkatini çeken olduğuna göre güzel modelde, güzel örnekte sahidin aynısıdır.. Şahid örnek olmaktır. Örnek olamayanlar sahidde olamazlar. Şahid olamayanlar, şehid ölemezler. Güzel örnek ve öncüler olmak icin güzel yaşamak,müslümanların özelliğidir.Bir insanı sevip sayıyorsan, ve onun davranışları, yaşayış tarzını örnek alıp benimsiyorsan bu öncelikle Allah tarafından onaylanan -benimsenen insanlar olmalıdır.Peygamberlerde öyledir, öncüdürler, Önderlerdir, Örneklerdir.
 

Hudeybiye antlaşması Hicretin 6.yılı Zilhicce ayında meydana geldi.Resulullah (sav) ashabiyla birlikte umre maksadıyla yola çıktı.Fakat mekkeli müşrikler müslümanları kabeye sokmadı.Bunun üzerine müslümanlarla mekkeli musrikler arasında bir antlaşma imzalandı.ama antlaşmanın hükümleri müslümanların aleyhine çok ağırdı.ayrıca umredende vazgeçilmisti. Resulullah (sav) üç defa "develerinizi kesin, başlarinizi traş edin"dediği halde sadece bakakaliyorlardi.Bu peygamber emrine itaatsizlik değıl, sadece sarsıntıdır.Rasullah (sav) ümmü selemenin cadirina üzüntüyle giriyor.Ümmü seleme sebebini anlayınca"Onları mazur gör, onlar bu sene Mekkeyi fethedeceklerini düşünüyorlardı.Halbuki bu istekleri olmadı da müşriklerin muradı hasıl oldu sanıyorlar.Eğer istediğin develerini kurban edip başlarını traş ise dışarı çıkıp kimseye o birşey söylemeden kendi deveni kurban et ve mübarek başını traş eyle diyor"Resulullah (sav) öyle yapar.Ashab da Rasullah (sav) uyup hepsi kurbanlarını keserler ve başlarını traş ederler. İlk başta sadece üzüldükleri için Peygamberin sözüne bakakalan, yerine getirmeyen sahabeler Peygambere saygizlik veyahut itaatsizlik yapmıyorlardı. Onlar mekkeli müşriklerle yaptığı antlasmanın üzüntüsü içindeydiler, çünkü onlar antlaşmanın   güçlügünün farkındaydılar, kabeye giremiyorlardı artık oysa onlar mekkeyi fethetmeyi düşünüyorlardı. Peygamber onlar için çok güzel bir örnekti, onu örnek ve önder kabul etmişlerdi,konuşmazsa dahi yaptığı hareketler, işler davranışlar sahabe için önemli ve kabul edilen itaat gerektiren bir emir hükmündeydi.
 

" Yemin olsun ki sizin icin Allah'ın Resûl'ünde:Resulullah´da:
-Allah'a ve Ahiret Gününe kavuşmayı uman...Ve..
-Allah'ı çokça ananlar kimseler için..
Usvetun Hasenetun: Güzel bir örneklik, Güzel bir Hayat modeli vardır!"(Ahzab 21)
 

Muhammed 'ül Emin lakabi Hz.Peygambere verilmişti.Çünkü o dürüst ve güvenilir bir yaşantısıyla herkesin gönlünü fethetmistir.Onu insanların problemrinde hakem tayin ediyorlardı. Güzel konuşmaları herkes yapabilir, ama herkes güzel yaşayamaz .Güzel yaşamak, mümince yaşamak Allaha gönülden baglananlarin yapabileceği bir şeydir.Çünkü onlar kalblerine iman giren kimselerdir. Güzel konuşmaktan öte, güzel yaşamaya yönelenlerdi.
 

"Ey iman sahipleri! Yapmayacağınız şeyi neden söylüyorsunuz?"  Saff : 2
 

Şahid vazifesini yüklenenen müslümanlar yapamayacakları şeyleri söylemezler.Onlar kalbinde olanları dilerine dökenlerdir.Söylediklerimiz şeylerle yaşadığımız şeyler veyahut davranış ve hareketlerimiz birbirinin aksi olamaz. Yapamadığımız şeyleri kimseye tavsiye edemeyiz.Çünkü insan önce kendinden sorumludur.Düşünsenize müslüman kimlikli biri size namazı tavsiye etse, oruç tut dese! zinaya yaklaşma dese ama, size tavsiye edip yapmaza, uzak durmanız gerektiği şeylerin bire bir içinde olsa siz ona nasıl inanırsınız? Sizin için diliyle sizi hakka çağıran, kötü yaşantısıylada kötü örnek oluyordur... Öyleyse yapmadığımız  şeyleri önce kendimize anlatmalı ve yeniden müslüman olmalıyız.


Zehra Cenap Yaltap


Kaynak
Hasan Eker-Şehadet Bilinci

 

Kaynak: Editör:
 
 
 
Etiketler: Kur'an, da, Şahid, -, Şehid, -, Şehadet, Kavramları, -8-,
Haber Videosu
Yorumlar
Diğer Haberler
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -40-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -39-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -38-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -37-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -36-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -35-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -34-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -33-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -32-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -31-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -30-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -29-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -28-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -27-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -26-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -25-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -24-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -23-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -22-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -21-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -20-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -19
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -18-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -17-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -16-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -15-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -14-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -13-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -12-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -11-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -10-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -9-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -7-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -6-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -5-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -4-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -3-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -2-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -1-
Orjinal İslam'da Put Ve Putcu'luk -13-
Orjinal İslam'da Put Ve Putcu'luk -12-
Orjinal İslam'da Put Ve Putcu'luk -11-
Orjinal İslam'da Put Ve Putcu'luk -10-
Orjinal İslam'da Put Ve Putcu'luk -9-
Orjinal İslam'da Put Ve Putcu'luk -8-
Orjinal İslam'da Put Ve Putcu'luk -7-
Orjinal İslam'da Put Ve Putcu'luk -6-
Orjinal İslam'da Put Ve Putcu'luk -5-
Orjinal İslam'da Put Ve Putcu'luk -4-
Orjinal İslam'da Put Ve Putcu'luk -3-
Orjinal İslam'da Put Ve Putcu'luk -2-
Orjinal İslam'da Put Ve Putcu'luk -1-
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 81.Bölüm (Son)
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 80.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 79.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 78.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 77.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 76.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 75.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 74.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 73.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 72.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 71.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 70.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 69.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 68.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 67.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 66.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 65.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 64.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 63.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 62.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 61.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 60.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 59.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 58.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 57.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 56.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 55.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 54.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 53.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 52.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 51.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 50.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 49.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 48.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 47.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 46.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 45.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 44.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 43.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 42.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 41.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 40.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 39.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 38.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 37.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 36.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 35.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 34.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 33.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 32.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 31.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 30.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 29.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 28.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 27.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 26.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 25.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 24.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 23.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 22.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 21.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 20.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 19.Bölüm
Kaybolan Kavramlar -5-
Kaybolan Kavramlar -4-
Kaybolan Kavramlar -3-
Kaybolan Kavramlar-2-
Kaybolan Kavramlar-1-
Zan Nedir? 30. Bölüm
Zan Nedir? 29. Bölüm
Zan Nedir? 28. Bölüm
Zan Nedir? 27. Bölüm
Zan Nedir? 26. Bölüm
Zan Nedir? 25. Bölüm
Zan Nedir? 24. Bölüm
Zan Nedir? 23. Bölüm
Zan Nedir? 22. Bölüm
Zan Nedir? 21. Bölüm
Zan Nedir? 20. Bölüm
Zan Nedir? 19. Bölüm
Zan Nedir? 18. Bölüm
Zan Nedir? 17. Bölüm
Zan Nedir? 16. Bölüm
Zan Nedir? 15. Bölüm
Zan Nedir? 14. Bölüm
Zan Nedir? 13. Bölüm
Zan Nedir? 12. Bölüm
Zan Nedir? 11. Bölüm
Zan Nedir? 10. Bölüm
Zan Nedir? 9. Bölüm
Zan Nedir? 8. Bölüm
Zan Nedir? 7. Bölüm
Zan Nedir? 6. Bölüm
Zan Nedir? 5. Bölüm
Zan Nedir? 4. Bölüm
Zan Nedir? 3. Bölüm
Zan Nedir? 2. Bölüm
Zan Nedir? 1. Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 18.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 17.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 16.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 79.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 78.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 77.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 76.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 75.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 74.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 73.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 72.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 71.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 70.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 69.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 68.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 67.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 66.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 65.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 64.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 63.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 62.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 61.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 60.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 59.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 58.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 57.Bölüm
Muhafazakârlık
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 56.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 55.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 54.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 53.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 52.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 51.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 50.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 49.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 48.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 47.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 46.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 45.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 44.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 43.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 42.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 20.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 19.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 18.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 17.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 16.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 15.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 14.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 13.Bölüm
Orjinal İslam Yazarları
Misafir Kalemler
En Çok Okunanlar
ASR'A DÜŞEN SÖZLER
İslam YIKIM ve YAPIM dinidir! Orj,, isLAm


HİKMET/HADİS
Cündeb (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Kim Kitabullah hakkında şahsî re'yi ile söz ederse, isâbet bile etse hatâdadır." Ebu Dâvud, İlm, 5 (3652); Tirmizî, Tefsir 1, (2953


Tarihe Göre Ara
Orjinal İslam Arşivi

dizin

,