Haber Detayı
30 Ağustos 2018 - Perşembe 01:15 Bu haber 400 kez okundu
 
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 88.Bölüm
 
 
FİKİR & KIYAM Haberi


2195- Hiç bir hatır hakikatin önünde bir öneme sahip değildir..!


2196- Merkeze insan putu koyanlar Hakikatleri asla dillendirmede cesur olamazlar...!


2197- Manada donanım sahibi olmak, fıtrat üzere olan ve henüz saafiyetini yitirmemiş bir insan karakterini karakter edinmeye yönelmektir. Ve insan müsveddesiyle dolmuş bir dünya ya, fıtrat üzere insan modelinin örnekliğini sunmakla mümkün olur! Başka bir ifadeyle söylersek, hâl dili ile vahye muhattab olan adam olabilmek, Adem olabilmek ile mümkün olur..!


2198- Veren el olabilmek elini taşın altına atabilmektir bazen... Bazen güzel bir latifedir, bazen ise bir tebessüm, bazende şeytanilere hiddettir, veren el olabilmek... Veren el olabilmek bazen bir cenaze namazına gitmek, bazen bir dosta teselli olmak, bazen de doğaya, kurda kuşa sahip çıkmaktır... Mana aleminde para konuşulmadan binlerce konuda da veren el olabiliriz..!


2199- Ellerinden eminsen neden korkuyorsun müslüman..?!


2200- Bugün toplumun büyük bir bölümü aleni yani açık iyilik hareketlerini adeta günah zannetmekte, açıkça iyilik, yardım, destek sunmaya adeta korkmakta... Allah Kur´an'da yardım konusunda açık olanada gizli olanada cevaz veren Rab'dir! Yani kafana göre takıl..!


2201- Tarihimiz sabah salat'ını edadan sonra hiç bir müşteri olmasa bile işyerini açan ve Rezzaktan Rızkı bekleyen onurlu mü'minlerle doludur... Yeni nesil yeni sunulan çakma dinlerle horlamayı öğrenmekte...!


2202- Temelinde üretim olmayan ama neticesinde dilencilik ve tuğyanlara kan pompalama olan bir sistem asla kendini orjinalde islamdan nasiblendirememiştir.!


2203- Sürdürülebilir alanlar açmak için veren eller olmak, fakirliğin köklü çözümü olacaktır... Hem de insan izzetinin ve onurunun dilenci konumuna düşürülmesinin de önüne geçecektir..!


2204- "Sizden biri dilenmeye devam ettiği takdirde yüzünde bir parça et kalmamış halde Allah'a kavuşur." (Buhârî, Zekât 52; Müslim, Zekât 103, hadis no: 1040; Nesâî, Zekât 83,) Bu hadisi tam şöyle okumamız gerekiyor diye düşünüyorum : "Sizden biri dilenme kurumlarının sürdürülebilir şekilde kökünü kazıma ya yönelmiyorsa imkânı olduğu hâlde yine aynen o dilenci gibi yüzünde bir parça et kalmamış halde Allah'a kavuşur."


2205- Resül'ün sünnetini hayata geçirmek demek camdan, pencereden Resul'ün sakalını öpmek demek değildir! Hırkaya, çoraba, gömleğe yüz sürmek demekde asla değildir..! Bakalım şu Rahle-i Rasul'de ki eğitime...Enes (r.a.) anlatıyor: "Ensârî bir zat gelip Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm)'dan bir şeyler istemişti. "Evinde hiçbir şey yok mu?" buyurdular Adam:"Evet, dedi. Bir çulumuz var. Bir kısmıyla örtünüp, bir kısmını da yaygı olarak yere seriyoruz. Bir de su içtiğimiz kabımız var." Resül: "Onları bana getir!" diye emrettiler. Adam gidip getirdi. Peygamberimiz eşyaları eline alıp: "Şunları satın alacak yok mu?" buyurdular. Bir adam: "Ben bir dirheme satın alıyorum" dedi. Rasulullah: "Bir dirhemden fazla veren yok mu?" dedi ve iki üç sefer tekrarlayarak (açık artırmaya çıkardı). Orada bulunan bir adam: "Ben onlara iki dirhem veriyorum" dedi. Rasûlullah eşyaları ona sattı. İki dirhemi alıp Ensârîye verdi ve: "Bunun biriyle ailen için yiyecek al, ailene ver. Diğeriylede bir balta al bana getir!" buyurdular. Adam gidip bir balta alıp getirdi. Rasûlullah, ona eliyle bir sap geçirdi. Sonra: "Git, odun topla, sat ve on beş gün bana gözükme!" buyurdu. Adam aynen böyle yaptı, sonra yanına geldi. Bu esnâda on dirhem kazanmış, bunun bir kısmıyla giyecek, bir kısmıyla da yiyecek satın almıştı. Rasûlullah: "Bak, bu senin için, kıyâmet günü alnında dilenme lekesiyle gelmenden daha hayırlıdır!" buyurdu.. (Ebû Dâvud, Zekât 26, hadis no: 1641; Tirmizî, Büyû' 10, hadis no: 1218; İbn Mâce, Ticârât 25, ) Evet siyerden, sünnetten hikaye çıkaran, rasulün yatış şeklini ekranlarda pratik yaparak ümmete ögretipte, yine kıssalardan Kuran'dan hasılı din den hikayeler derleyen balık hafızalı Allameler! Resülün sünnetini hayata geçirmek demek asr'a ve zamanlara meydan okuyacak özgür müslüman bireyleri inşa etmek demektir. Masal anlatmayın, müstağniyet hırkalarınızı sırtınızdan atın, müstekbir edalarınızı kalbinizden sökünde hafızanızı resetleyin... Eğitim rahlelerinizi nebevi rahleye çevirin!


2206- Onlar! Cümle kurarak şirki yıkma ahmaklığını bir adım öteye geçirecek işler yapamamaktan yorulmadılar! Allah Resul'üne varis olmak isteyenler ortaya sistemli bir mücadele metodu koymak ve bunuda sadece kaleme mahpus tutmamakla öncelikle kendileri mükelleftirler... Bende nefsimi temize çıkaramam eğer bu parçacılıkta esir kalırsam... Ve ben kalemi kendim dahi tutsam kendimi de gerekirse doğramakta beis görmem..!


2207- Yüz kişiden 99´u abdest almayı, abdest bozmayı bilmeyen ümmet'in "hadis vardı yoktu, sahihdi uydurmaydı, Kur'an yeterdi yetmezdi, aklediyoruz akletmiyoruz, İsa geldi, gelmedi, mehdi indi inmedi, gavs uçtu uçmadı" gibi sohbetlerinin havada kalan dandikliğini hangi kelime izaha kafii? Gerçek manada "Abdest" almayı öğrendiğimiz gün, "Arınacak" ve inkılâp yapacağız..! Gidin abdest konusunu öğrenin sonra devletmi kuracaksınız, devrimmi yapacaksınız, inkılâpmı yapacaksınız ne yapacaksanız yapın...!


2208- Küfrün eliyle gelen hiç bir savaş masum değildir! Küfrün silahlarıyla mücadele eden bedevi kafalar kadar hiç bir kafa bu ümmete zarar verememiştir...Siyonizm silah sanayisini ayakta tutmak için devşirme mücahit takımı icat etmekte ve dünya ya bir yandan islam böyle terö rize bir dindir gibi kendi halklarına imaj maskesi sunarken, diğer yandan da mazlum ümmet'in mazlum cografyalarını kan gölüne çevirmekte! Neslin ifsad harekâtı ve çakma cihad söylemleri ile silah sanayisini ayakta tutmakta. Bir taşla bin kuş vuran siyonist ve çakma örgütlere, adam olupda bir taş bile atamayan uluma-lar ise iki taş üst üste koyamazlar, bir proje ekseninde üç müslümana azadiyet sunamazlar, ama sabahtan akşama kadar sohbet meclislerinde lak lak lak din anlatırlar... Aptallar savaşıyor siyonizm kazanıyor! Bu allâmeler de siyonist yahudide ki kadar bile kafa basmamaktaysa vay ümmet'in haline.!


2209- Küfrün projelerinde küfrü ayakta tutan hiç bir cihad harekâtı cihad değil ihanettir bu ümmete! Göbeğini siyonizme bağlamayan cihad harekâtları bu ümmet'in izzet sancağı olarak nezdimizde azizdir! Sap ve samanı karıştırmanız, Allah ile aldatılmanızdan kaynaklıdır..!


2210- Hiç bir meseleye ne hikmet dairesinden bakabilen ne de Sünnetullah penceresinden bakabilen bir ümmet olamadık... Şirk, hurafeci, cahil bir toplum oldunuz ve çakma Resul'ler edindiniz hatta bundan da öte sapmalara girdiniz! Sizin Sünnetullahta ki kanuna tabii olan durumunuz adam olana kadar azabdır..! Eğer düz mantık bakarsanız azabda ki "Temizlik banyosunu" yani "Allah'ın mutlak arındırma sanatını" okuyamaz ve saçmalar durursunuz..!


2211- Sürekli en iyiyi istemek ve istediğine ulaşma azmini kuşanmak kulluğun sekteye uğratmadığı süregelen kulluğudur ve eğer istikrarda inat ederse sürekli değişime terfi sanatıdır bu... Çamura yatan kulluk kulluk değildir! Arınmayı dileyene nezihiyet sunacak bir Rabb vardır, ancak aynı anda her halükârda Allah o cüce iradenizle icbar olunacak bir Rabb'de değildir..! Ve fakat her şey harika bir işleyişe tabiidir! "Radd 11" kanunu ise değişimi isteyenlere bir destektir...!


2212- Hayatın tamamına sirayet etmesi gereken bir ayet "Emrolunduğun gibi dosdoğru ol"  Hud-112 Abdullah bin Abbas bu ayet nazil olduğunda "bütün Kur’an içinde Resulullah’a, bu âyetten daha ağır ve daha çetin bir âyet nazil olmamıştır"  demiştir... Emrolunduğumuz gibi doğrulmak dosdoğru olmak Rabbin dilediği kul olmak ve sadece ama sadece Rab'bin doğrusunu benimsemek ve uyduruk doğrulardan kolleksiyonlar edinmemekten geçer! Eğer Allah zalim olma diyorda siz hâlâ eşinize, işinize, çevreye, çoluğa çocuğa, hayvanata vs zulmeden bir zalim oluyorsanız emrolunduğunuz doğrunun doğrusu olmaktan istifa ediyorsunuzdur... Eğer Allah çalmak haram diyorsa ve siz hâlâ kullardan kap, kaç yaparak, işinizde malzemeden çalarak, gereksiz yere insanları işgal edip zamanlarını çalarak veya trafikte geçiş üstünlüğünü çalarak hareket ediyorsanız hâlâ emrolunduğunuz doğrunun doğrusunu üstlenen kul olmamışsınızdır.Emrolunduğumuz doğruları tesbit etmek hepimizin bireysel olarak kulluğunun doğru kulluk yapabilmesinin anahtarıdır... Anahtar yoksa çakma doğrulardan doğrular edinmek kaçınılmaz bir son ve yamulmaktır...!


2213- Aklınızı Allah hariç kimseye teslim etmeyin.


Taat/İTAAT dolu ݧYAN'larla & Hayır/LA kalınız!
 

Neue Welt

Kaynak: Editör:
 
 
 
Etiketler: İsyan'dan, İtaat'e, KAVGAM!, 88.Bölüm,
Haber Videosu
Yorumlar
Diğer Haberler
Düşünü"YORUM" -13-
Düşünü"YORUM" -12-
Düşünü"YORUM" -11-
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 183.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 182.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 181.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 180.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 179.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 178.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 177.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 176.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 175.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 174.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 173.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 172.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 171.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 170.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 169.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 168.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 167.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 166.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 165.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 164.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 163.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 162.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 161.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 160.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 159.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 158.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 157.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 156.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 155.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 154.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 153.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 152.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 151.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 150.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 149.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 148.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 147.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 146.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 145.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 144.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 143.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 142.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 141.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 140.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 139.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 138.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 137.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 136.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 135.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 134.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 133.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 132.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 131.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 130.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 129.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 128.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 127.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 126.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 125.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 124.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 123.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 122.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 121.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 120.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 119.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 118.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 117.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 116.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 115.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 114.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 113.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 112.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 111.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 110.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 109.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 108.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 107.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 106.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 105.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 104.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 103.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 102.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 101.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 100.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 99.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 98.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 97.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 96.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 95.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 94.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 93.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 92.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 91.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 90.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 89.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 88.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 87.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 86.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 85.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 84.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 83.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 82.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 81.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 80.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 79.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 78.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 77.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 76.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 75.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 74.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 73.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 71.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 70.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 69.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 68.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 67.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 66.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 65.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 64.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 63. Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 62. Bölüm
Kalb'den Dil'e -20-
Kalb'den Dil'e -19-
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 61.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 60.Bölüm
Kalb'den Dil'e -18-
Kalb'den Dil'e -17-
Kalb'den Dil'e -16-
Kalb'den Dil'e -15-
Kalb'den Dil'e -14-
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 59.Bölüm
Kalb'den Dil'e -13-
Kalb'den Dil'e -12-
Kalb'den Dil'e -11-
Kalb'den Dil'e -10-
Kalb'den Dil'e -9-
Kalb'den Dil'e -8-
Kalb'den Dil'e -7-
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 58.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 57.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 56.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 55.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 54.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 53.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 52. Bölüm
Kalb'den Dil'e -6-
Kalb'den Dil'e -5-
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 51.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 50.Bölüm
Kalb'den Dil'e -4-
Kalb'den Dil'e -3-
Kalb'den Dil'e -2-
Kalb'den Dil'e -1-
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 48.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 47.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 46.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 45.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 44. Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 43.Bölüm
ORJİNAL İSLÂM
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 42. Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 41.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 40.Bölüm
Asr Soluklu Tavsiyeler -25-
Asr Soluklu Tavsiyeler -24-
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 39.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 38.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 37.Bölüm
Asr Soluklu Tavsiyeler -23-
Asr Soluklu Tavsiyeler -22-
Asr Soluklu Tavsiyeler -21-
Asr Soluklu Tavsiyeler -20-
Asr Soluklu Tavsiyeler -19-
Asr Soluklu Tavsiyeler -18-
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 36.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 35.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 34.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 33.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 32.Bölüm
Asr Soluklu Tavsiyeler -17-
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 31. Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 30.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 29.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 28.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 27.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 94.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 93.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 92.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 91.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 90.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 89.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 26.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 25. Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 24.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 23.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 87.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 86.Bölüm
Orjinal İslam Yazarları
Misafir Kalemler
En Çok Okunanlar
ASR'A DÜŞEN SÖZLER
ALLAH'ın Sana Tenezzül ettiği Bir Fıtrat üzere Halk edildin, Sana Düşen Fıtrata uyumlu bir pin kodu ile Dar-ı Selama doğru yol alasın...Aksi durum Fıtratı imha eden Dar -ı Nar mekanın olur...


HİKMET/HADİS
Said İbnu'l-As (radıyallahu anh) anlatıyor: Hz. Peygamber (aleyhissalatü vesselam) buyurdu ki: "Bir baba çocuğuna güzel ahlaktan daha üstün bir miras bırakamaz." { Tirmizi, Birr 33, (1953). } Yine Tirmizi'de, Cabir İbnu Semure'den gelen bir başka rivayette, Resulullah (aleyhissalatü vesselam) şöyle buyurur: "Kişinin çocuğunu bir kerecik terbiye etmesi, onun için bir Sa' miktarında yiyecek tasadduk etmesinden daha hayırlıdır."


Tarihe Göre Ara
Orjinal İslam Arşivi

dizin

,