Haber Detayı
24 Ağustos 2018 - Cuma 01:36 Bu haber 358 kez okundu
 
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 83.Bölüm
 
 
FİKİR & KIYAM Haberi


2080- Ey! Ensar & muhacir bilinçinden zerre kadar nasip almayan emperyalist süslümanlar; Son dönemin aktüel kapitalist Kârun-i müslüman ları! Bir örnek arzedelim : Önceden arz, talep dengesinde örneğin 300 Tl olan kiralar, arz talep dengesi değişince, yani bölgesel göç ve mülteci hareketleri artınca dikkat ederseniz aynı evleri kiralamak 600 tl´ye, 700 tl´ye kadar yükseliverdi. Bir çok kiracı evinden siz paraperest ev sahipleri nin kapitalist dinleri gereği sokağa atıldı... Bu göç hareketleri harika bir iman imtihanıydı, fakat anlayamadınız keresteler... Bedava evlerinizi kardeşlerinize açmak yerine bunu bile namussuzca bir ticarete devşiren siz zengin dilenciler...! Ey Ensar & muhacir bilinçinden zerre kadar nasip almayan emperyalist süslümanlar! Sizler o mahru miyeti yaşayanlardan çok daha aşağılık ve alçağın önde gidenisiniz! Sizin allameleriniz bu kapitalist İslamınıza cümle kurmuyor diye biz de kurmayaca ğız diye düşünüp kendinizi aldatmayın..!


2081- Kur'an'la doğrularını doğrult! Yani şeksiz şüphesiz Kur'an'la doğrul..!


2082- Allah Her iman eden ve kendisini dost seçe nin dostudur...Her iman eden kul, orjinal dostluk sonucu olarak Allah dostu olmuş bir kuldur...


2083- Zakkum görüntüsü: Günahlar gibi süslü, güzel, çekici, kokusu, manzarası çok güzel olup tüketildiğinde, yenildiğinde zehirli ve öldürücü olan, akıbeti : Ahireti öldürücü olan tatlar gibidir. Tüm günahlar da zakkum gibi görüntü olarak cez bedicidir... Cehennemde günahkârların yiyeceği olan zakkum bize adeta "Günah ekersen zakkum biçersin" gibi bir denklemi hediye etmektedir..! Ama "İnfak ekersen cennet biçeceksin" ki, Allah kitab ve Resul'üyle zakkumun kökünü yemenin cehennemi bir fakirlik olduğunu kuluna ögretir ken, ki cehennemlik olmak en büyük fukara olmak demektir, yine fakirliğin panzehiri olacak olan yani hem bu dünyada ümmet-i zengin kılacak olan hemde cennet gibi en orjinal zenginliği sunacak olan infak kapısının anahtarlarını ise Allah Rasul'ü ümmet'inin eline şu nebevi beyanıyla muştulaya rak vermektedir... “Güzel ahlâk ve cömertlikle İslâm’a ihsanda bulunun! Cömertlik bir ağaç gibi dir. Kökü cennette, dalları ise dünya ya sarkmış tır. Her kim, o ağacın altında yaşar ve cömertçe davranırsa, er, geç o ağacın dallarından birine tutunur ve o ağacın kökünün bulunduğu cennete yükselir.” (Kenzu’l-Ummâl, 6/571) Evet Zakkumun kökünü yemek isteyen bir ümmet olmak istemiyorsan ey ümmet kalk infak et! Kalk varlığını Allah yolunda harca... Cömert ol! Cömert ol ki dünya sende kurtuluşun umudunu görsün! Dünya sende hayat bulma ya gelsin! Allah ve Resul'ünün hayat veren formülüne gel ki bin peri şaniyet çekip, rezil, rüsvay olmayasın! Fakirlik gibi bir meselen infak ile ortadan kalksin..!


2084- Bütüncül bir okumayla kitaba yönelmek ve kendi emrolunduğumuz dogruları tesbit etmek hepimizin bireysel olarak kulluğunun doğru kulluk yapabilmesinin anahtarıdır... Anahtar yoksa çakma doğrulardan, dogrular edinmek kaçınılmaz bir sondur...!


2085- Eger Allah diye bir Rab'be iman ediyor fakat işçinin kanına kadar, iliğine kadar sömürüyor isen senin iman ettiğin Rabb Allah değil kapitalizmin para kâğıtlarıdır.! Ve eğer sen işçinin yahut patronun hakkını çalıyorsan senin Rab'bin bu Allah olamaz ya da sen Rab'bini hiç ama hiç tanımamışsın! Zira Söz verdiği zaman müminler sözlerine riayet ederler diye gelen onlarca ayet var... Verdiği on sözün dokuzunu tutmayan ve Allah'ın koyduğu ölçüleri takmayan kullar, hangi Rab'be iman ediyormuş...!


2086-Hangi gerekçe ile değer verdiklerinizin üstünde ki kirlere temizleyici olmak istemiyorsa nız orada biriktirdiğiniz bir putunuz var demektir! Orjinal bir dost dostunu cennet gibi seven dosttur orjinal bir dost kendisi için istemediğini diğer bir dostu için asla dilemeyendir! Orjinal bir değer verme, yamuklara sükut değil müdahil olmak ve düzeltmek üzere kurgulanan dostluktur! Sizleri yamuk halde gördüğü halde köpek gibi soluyan, hâlâ yaltaklanan "Olur, elbette ki, pek güzel, çok doğru dedin, sen dediysen kesin doğrudur, beğen dim vs" diyenler asla ahiretinize kadar sizi seve cek orjinal dostlar değildir... Doğrultan, iyiliği ve güzelliği emreden, hatalardan sizleri nehy eden, men eden kullar orjinal dostlarınızdır..!


2087- Maddede zenginlik beraberinde çoğu zaman dalkavuk dostlar getirir sahibine..!


2088- Allah Maun´lu salatlara lânet eder! Oysa Şuayb as ortaya bir salat koyduğu zaman bu salat tüm müşrik öğelere meydan okuyordu! Böyle bir namaz, böyle bir salat bilinçi mutlak tasarruf sahibi olan Rab'bi her alanda tevhid ediyordu ve aksini iddia edenleri de tehdit edici bir temel unsur oluyordu... "Soydaşları dedi ki; «Ey Şuayb, atalarımızın taptıkları ilahlara tapmayı bırakma mızı ve mallarımız konusunda dilediğimiz tasarruf ları yapmaktan kaçınmamızı emreden, empoze eden faktör, şu kıldığın salat mıdır, namaz mıdır? Aslında sen yumuşak huylu, uslu ve aklı başında bir adamsın.»"" HÛD - 87 Evet... Bugün günde beş vakit namaz, salat eda eden mü'minlerin salatları malesef ne kendileri nin içsel arınmalarına ne de toplumun arınmasına ne de tugyankâr güçleri zerre kadar bir sarsma ya iletmemekte...!


2089- Bazen bu ümmet'in hangi haline cümle kursam diye hüzünleniyorum... En ufak köylerde ki din tacirlerinden en kodaman din tacirlerine kadar ümmet-i kuşatan öyle, sistemli bir ekip var ki ecrini halkdan bekleyen, insan hangi birine küf redeceğine malesef şaşırmakta... Daha Allah yolu na halka bedava bir Kur'an mealini bile veremeyip Kur´an´dan rantiyeleri emek diye yutturanlar mı dersiniz? Ne ölüsüne ne dirisine bedava Kur'an bi le okumayan bülbül sesli namussuzlar mı dersiniz? Bin hurafeye hurafe demeyip de aksini bunu gelir kapısı yapan mevlidhanlar mı dersiniz..? Hiç dinle alakası olmayan hatmetme kültürü uydurup sonrada uyduruk hatmini indirmek için de bir sürü hatim indirme ayini, töreni uyduranlar mı dersi niz? Kur´an´cı geçinip geçinip Kur´an satanlar ve Kur´an'a yaslanan eserlerini satanlar mı dersiniz? Günah çıkarma ayinleri için ritüeller düzenleyen raksçılar, apaçiler mi dersiniz..? Rüya tabirleri diyerek geçimini İslam üzerindenmiş gibi göste ren medyumlar mı dersiniz..? Medya ve gazete, dergi, internet, televizyon gibi alanlarda dini anlatmak için vergi rekoru olacak kadar nerede ise ücretler alarak çalışanlar, dini satanlar mı dersiniz..? Böyle yüzlerce alandan dini ranta çevi renler hangi yüzle acaba Resul'lerin varisleri olduğunu söylemekteler?!


2090- Bu yolda ne yaparsan yap sadece Allah´tan ecir bekle, sadece Allah için yap, kimseden mal, mülk, para, ecir isteme! Allah bu yolun derdini üstlenenlerin diğer dertlerine vekil olarak yeter! Allah bu yolda yürüyenlere veli olarak yeter! Sakın kendine çakma veli nimetler edinecek ecirler, ücretler bekleyecek Rab'ler edinme..!


2091- Değerli olanı değersiz olana değişmek gibi tarihi ve aktüel hatalarla doludur insaniyet...


2092- Allah kendisine yaslanacak mercii olarak yeterken malesef kullar dokunulmazlık zırhı edinmek için maddede çok yoğun bir zaafiyet içinde dirler! Bilmezler ki maddi zenginliğin mânâ olmadan sahibine beş kuruşluk bir faidesi dâhi yoktur!


2093- Bu yol dikenli bir yoldur! Ayağını seven bu yola çıkmasın! Bu yol meşakkatli bir yoldur!Bu yol nefsin istemeyeceği çilelerle doludur! Resul' lerin yolu cennet yoludur! Cennet yolunun yolcusu olmak bedelli bir yolculuğa eyvAllah demekten gecer..!


2094- Zaman zaman sizi recmetmek ister gibi davranacaklar! Zaman zaman eğer bu ailenin himayesinde olmasan seni çoktan öldürürdük diyecekler! Zaman zaman sahabe gibi taşlara yatmak gerekecek! Bu yolda ödenecek en büyük bedel anlaşılamamak olacak! En sevdiğiniz tevhid önderi dedikleriniz dâhi sizi anlayamayabilecek! Bu uzun yolda Rabb olarak Allah'ı, önder olarak Kur'an'ı ve Resul'leri kafaya takmak harici koca dünya yı ve içinde ki korkuları takmayacaksınız! Bu yolda eğer iman ediyorsam muhakkak galibim diyeceğiniz parolalar olacak! Bu yolda Allah kuluna kafii değil midir..? Ayetine "Kafiisin ya Rabb" dediğiniz idrakleriniz olacak! Bu yolda istikrar ve üretimin nebevi metodunu içsel hale getirecek ve içsel cennetin kokusunu duyduğunuz anlar olacak! Zaman zaman "neyse ki ahiret var... Neyse ki ahiret var... Neyse ki ahiret var... Düşünsene ahiret olmasa idi bu kadar namussuzluğa rağmen ya ahiret olmasa idi" gibi terennümlerle ahirete ve tüm kitaba bütüncül algılar doğuran imanlar edineceksiniz... Bu yolda "Sakın düşme! Sakın vaz geçme! Asla arkana bakma ve yürü" diyen risaletin verasetinin ağırlığını hissedeceksiniz... Bu yol da dağlar kadar yürek biriktirecek ve "dağlar dâhi üstlenemedi ben üstlendim... Ne mutlu ki bana üstlendim dediğiniz anlarda olacak." "Bittim ya Rab" dediğiniz anlarda olacak...  Ben iman edenlerin ilkiyim diyen bir meydan okumada... Büyüksün ya Rabb dediğiniz anlarda... Ey yolcu! Asla bu yolu terk etme! Yolcusu olmayan bir yolda değil, yolda yaslandığın Allah ile berabersin..!


2095- Allah var ümit var! Hayalleriniz yemyeşil kalsın! Bu ümmet çok kereste gördüğü gibi, bir çok da yiğit gördü bayrağı yere düşürmeyen..!


Taat/İTAAT dolu İSYAN'larla & Hayır/LA kalınız!

Neue Welt

Kaynak: Editör:
 
 
 
Etiketler: İsyan'dan, İtaat'e, KAVGAM!, 83.Bölüm,
Haber Videosu
Yorumlar
Diğer Haberler
Düşünü"YORUM" -13-
Düşünü"YORUM" -12-
Düşünü"YORUM" -11-
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 183.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 182.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 181.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 180.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 179.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 178.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 177.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 176.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 175.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 174.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 173.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 172.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 171.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 170.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 169.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 168.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 167.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 166.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 165.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 164.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 163.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 162.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 161.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 160.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 159.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 158.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 157.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 156.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 155.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 154.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 153.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 152.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 151.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 150.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 149.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 148.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 147.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 146.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 145.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 144.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 143.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 142.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 141.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 140.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 139.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 138.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 137.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 136.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 135.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 134.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 133.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 132.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 131.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 130.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 129.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 128.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 127.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 126.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 125.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 124.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 123.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 122.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 121.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 120.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 119.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 118.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 117.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 116.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 115.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 114.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 113.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 112.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 111.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 110.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 109.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 108.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 107.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 106.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 105.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 104.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 103.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 102.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 101.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 100.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 99.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 98.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 97.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 96.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 95.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 94.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 93.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 92.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 91.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 90.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 89.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 88.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 87.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 86.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 85.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 84.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 83.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 82.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 81.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 80.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 79.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 78.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 77.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 76.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 75.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 74.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 73.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 71.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 70.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 69.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 68.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 67.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 66.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 65.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 64.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 63. Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 62. Bölüm
Kalb'den Dil'e -20-
Kalb'den Dil'e -19-
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 61.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 60.Bölüm
Kalb'den Dil'e -18-
Kalb'den Dil'e -17-
Kalb'den Dil'e -16-
Kalb'den Dil'e -15-
Kalb'den Dil'e -14-
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 59.Bölüm
Kalb'den Dil'e -13-
Kalb'den Dil'e -12-
Kalb'den Dil'e -11-
Kalb'den Dil'e -10-
Kalb'den Dil'e -9-
Kalb'den Dil'e -8-
Kalb'den Dil'e -7-
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 58.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 57.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 56.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 55.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 54.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 53.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 52. Bölüm
Kalb'den Dil'e -6-
Kalb'den Dil'e -5-
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 51.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 50.Bölüm
Kalb'den Dil'e -4-
Kalb'den Dil'e -3-
Kalb'den Dil'e -2-
Kalb'den Dil'e -1-
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 48.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 47.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 46.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 45.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 44. Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 43.Bölüm
ORJİNAL İSLÂM
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 42. Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 41.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 40.Bölüm
Asr Soluklu Tavsiyeler -25-
Asr Soluklu Tavsiyeler -24-
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 39.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 38.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 37.Bölüm
Asr Soluklu Tavsiyeler -23-
Asr Soluklu Tavsiyeler -22-
Asr Soluklu Tavsiyeler -21-
Asr Soluklu Tavsiyeler -20-
Asr Soluklu Tavsiyeler -19-
Asr Soluklu Tavsiyeler -18-
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 36.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 35.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 34.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 33.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 32.Bölüm
Asr Soluklu Tavsiyeler -17-
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 31. Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 30.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 29.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 28.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 27.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 94.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 93.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 92.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 91.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 90.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 89.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 88.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 26.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 25. Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 24.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 23.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 87.Bölüm
Orjinal İslam Yazarları
Misafir Kalemler
ASR'A DÜŞEN SÖZLER
Hayatın Boyunca Ciltler dolusu Eser okumak yerine,Tek Ciltlik eser olan İnsan'ı oku...Zira Onda Dikkat etmen ve uyman gerken 6236 temel kural var...!!


HİKMET/HADİS
İmam Malik (rahimehullah)'e ulaştığına göre, Resulullah (aleyhissalatü vesselam): "Ben de unuturum veya sünnet koymak için unutturulurum" buyurmuştur." {Muvatta, Sehv 2, (1, 100). }


Tarihe Göre Ara
Orjinal İslam Arşivi

dizin

,