Haber Detayı
24 Ağustos 2018 - Cuma 01:00 Bu haber 317 kez okundu
 
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 81.Bölüm
 
 
FİKİR & KIYAM Haberi


2041- Bir vasat ki; arasan bulunurmu bir izi... İzcilik nallarda vasat ümmet ayetlerde mahpussa..!
 

2042- Şirkin en sinsisi "Sevgi ve muhabbette" saklıdır!
 

2043- Duygusal zeka dünyada ki en gerizekalı zekadır... Doğru gösterilen binlerce yanlış basiretle incelenilirse duygusal zeka; üzerine şeytani bir sekülerite ile bina edilmekte hatta ve hatta merhamet kavramı dâhi satanistçe tam bu zeka üzerinden maalesef sömürülmekte...!
 

2044- Şeytan kendi yarenlerine vahyederek yeryüzünde üç buçuk milyar çocuğa, eşe, evlada, oğula kıza duygusal zeka üzerinden şeytani dayatmalar ve vesveselerle nüfuz ediyor... Seküleriteye yenik ve küresel tüccarlara peşkeş cekilen insanlar bu nüfuzun etki alanına girerek duygusal zekâ dininin müridleri haline geliveriyor zira; rahmet gibi merhamet gibi asil bir kavrama bile sahip çıkamayacak kadar aptallaşan ve duygusallıkların ağına düşen ümmet şeytanın nüfuzu oranında zayıflamış ve rahmeti gazaba ,merhameti zillete duygusal zekâsı ile satan bir ümmet haline gelivermiştir...!
 

2045- Orjinal İslâm dini, insan unsurunu ön plana alan aktif, dinamik, sosyal & ufku evrensel olan bir dindir... Hatta bu hassasiyet "Dünyada nerede olursa olsun bir mü'minin derdi varda onun derdini dert edinmiyorsan tam olarak iman etmiş olamazsın!" Nebevi ültimatomuylada perçinlenmiştir evet... Lakin mevlevilik olarak verilen Mevlana severlerin tarikat-ı ile islamda ki bu evrensel algıya vurulan bir darbe vardır ve sistemli hale gelmiştir... Bugün pazarlanan diyaloglu, hoşgörülü, haram sevgilerle obezite olmuş bu dinden görünen dinsiz sistemler, ümmet'in boynuna vurulan kılıçlar olmaya devam etmektedir... Kafirin görmek istediği İslam, pasif İslam ve hükmü göklere hapsedilmiş bir İslam'dan ibarettir! Küfrün görmek istediği İslam, kendisine dokunmayan ve bin sene daha yaşanmasına kan veren bir İslam dinidir.. Küfrün hoş görüsü çoğu zaman küfürdeki çektiğiniz kürek kadar ey küfrün denizine kürek çeken kütükler ordusu!...Oysa izzet ve şerefi kuşanmak için orjinal nezih İslam'a dönmeniz gerekli değilmiydi? İçselleşmiş, boynu bükük acziyetlere teslim, aşşağılık pskolojileriyle Cehaled'dinden arta kalan bir koca enkaz vesselam... Değil ümmet'e evrensel bir bilinç sunmak Mevlana ümmet-i tamamen evrensel yeni bir din kulpuna tutunup ümmet-i İslam kulpundan koparmak ve yok etmeyi tercih etmişdir..!
 

2046- Hizmetmiş! Allah var ol, varlığını ortaya koy dediği halde, inatla ümmet-i yok olmaya davet eden şeytan dostlarının, “Biz yoklarız, bizim varlıklarımız geçici şekiller gösterir, sen mutlak varlıksın... Yok'a varlık tadını tattırdın, yoku kendine aşık ettin... Verdiğin nimetin tadını geri alma, şarabını, kadehini, geri alma.” diyerek vahdet-i vücud kafirliği içinde, kendi varlığını dahi sapıkça redderek tasavvufizm denen zerdüşt bir dinin, ümmet'in evrensel Islâm'i bir algı kurmasına dâir ne gibi bir hizmeti mümkün olurdu ki..!?
 

2047- Allah her konuda bizlere! doğru yolu gösterirken kitapda, elbette ki ümmet-i Allah ile aldatan Cehaleddinler konusunada dikkat çekmiş, ikaz etmiştir ümmet-i... Mr.Cehaleddin ve benzerleri nin hiçbiri "biz Allah´a iman etmiyoruz "demiyorlardı "biz iman ediyoruz ama kendi sistemimize göre iman etmekteyiz" demekteydiler... Yani yegâne din´e karşı din, şeriat, tarikat geliştirme söylemi, eylemi... Bu insansal söylemleri ilahi söyleme tercih etme küfrüne düşen, Allah ile aldatılmış mazlum ümmet, zulmün en büyüğünü (Allah ile aldatlmak en büyük zulümdür) bin senedir, üstelikde sevgisel şuruplar içirerek sarhoşluğunu günümüze kadar zincirleme şekilde sürdürdü... Öyle ki;"din içerisinde din gibi görünen" görüntü olarak İslam dinini çağrıştıran ama orjinaliteyle, yani Allah Resul'ünün beyan ettiği orjinal İslâm ile karşılaştırmasını yaptığınızda karşınıza çıkan sonuç, Ebu Cehil'lerin dahi eline su dökemeyeceği müşriklik dininin sistematize olmuş (tasavvuf) halinden başka birşey degildir... Mr.Cehaleddin tarihte ki Allah ile aldatma rolünü en iyi oynayanlardan birisidir..!
 

2048- "Şeytan, kendilerinden örtülüp gizlenen çirkin yerlerini açığa çıkarmak için onlara vesvese verdi ve dedi ki: "Rab'binizin size bu ağacı yasaklaması, yalnızca, sizin iki melek olmamanız veya ebedi yaşayanlardan kılınmamanız içindir."  (Araf/20) Adem'i ayartan yalanlar bu kez varlık sahnesinde devam ediyor... Ve bu kez şeytanın yaverleri insanoğlunu ölmeye, varlık sahnesinde onları yok olmaya davet ediyor...!

• Ölünüz, ölünüz; bu aşk uğrunda ölünüz! Aşk uğrun da ölürseniz, bedenle yaşatmaktan kurtulur, baştan başa ruh olursunuz!
• Ölünüz, ölünüz; bu ölümden korkmayınız! Çünkü, ölümle su kirli topraktan kurtulur, göklere, ötelere yükselirsiniz!
• Ölünüz, ölünüz; bu nefs-i emmareden yakanızı sıyırınız! Çünkü bu nefis, bağ gibidir, zincir gibidir; siz de, o zincir ile bağlanmış birer esir gibisiniz!
• Zindanı delmek için elinize bir kazma alınız! Zindanı delebilirseniz, padişahda siz olursunuz, emîrde siz olursunuz!
• Güzel padişahın önünde ölünüz, ölünüz! Padişahın önünde ölürseniz, padişahda siz olursunuz, emîrde siz olursunuz!
• Ölünüz, ölünüz de, sizi aşkın nurundan mahrum bırakan günah bulutlarından dışarı çıkınız! Buluttan dışarı çıkınca, ayın on dördü gibi parlak bir mana "ay"ı olursunuz!
• Susunuz, susunuz; susmak, ölümün nefesidir! Aslında, bu susuşunuzda, yani ölüşünüzde bir dirilik vardır!
(Mefa'îlü, Mefa'îlü, Mefa'îlü, Mefa'îlü(c. 11, 636)

 

2049- Aslen; Modern firavunlar ayaklarımızı ellerimizi çapraz kesmekte... Ve aslen hiç öldürmek istememekte... Ölme fakat ruhunu teslim et!... Ölme ama iyi köle ol...!
 

2050-Tava zihniyetinden dava zihniyetine terfii olmayanlar, en ufak bir rüzgârda, en ufak bir eleğin hareketinde gümbür gümbür dökülmeye ve silahlarıda, beyinleride, akledemeyen akılları da tutukluk yapmaya mahkumdur..!
 

2051- Cehennemin dolması da Cennet gibi Allah´ın bir vaadidir! Cehennemede kafir lazım... Cennetede mu'min lazım... Hiç bir davetçi bu manada asla bir zorba değildir, asla yobaz kriterlerin adamıda değildir! Dünyaları kurtarmaya gerek yok sorumluluğumuz nisbetinde elimizden geleni yapmak yeterlidir..!

2052- Lütfedilmiş akıllarını kullanmayan, gelişmeyen, cehaletten kurtulmayan fertlerin ve toplumların boynuna Allah, kirli, pis, cahil, kâfir ve ceza mahkûmu yaftasını takar...!
 

2053- Vahyin resuller ile beyan edilmesine rağmen hâlâ cehaleti terketmek istemeyenler, hâlâ küfürde diretenler elbette iman gibi bir nimetin mahrumu olmaya kendi kendilerini mahkum etmiş lerdir! Allah zalim değildir! Kullardan ise büyük çoğunluğu kendine zalimdir..!
 

Taat/İtaat dolu İsya'larla & Hayır/La kalınız!
 

Neue Welt

Kaynak: Editör:
 
 
 
Etiketler: İsyan'dan, İtaat'e, KAVGAM!, 81.Bölüm,
Haber Videosu
Yorumlar
Diğer Haberler
Düşünü"YORUM" -13-
Düşünü"YORUM" -12-
Düşünü"YORUM" -11-
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 183.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 182.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 181.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 180.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 179.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 178.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 177.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 176.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 175.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 174.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 173.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 172.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 171.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 170.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 169.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 168.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 167.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 166.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 165.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 164.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 163.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 162.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 161.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 160.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 159.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 158.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 157.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 156.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 155.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 154.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 153.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 152.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 151.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 150.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 149.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 148.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 147.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 146.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 145.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 144.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 143.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 142.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 141.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 140.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 139.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 138.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 137.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 136.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 135.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 134.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 133.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 132.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 131.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 130.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 129.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 128.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 127.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 126.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 125.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 124.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 123.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 122.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 121.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 120.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 119.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 118.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 117.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 116.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 115.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 114.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 113.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 112.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 111.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 110.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 109.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 108.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 107.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 106.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 105.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 104.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 103.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 102.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 101.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 100.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 99.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 98.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 97.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 96.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 95.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 94.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 93.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 92.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 91.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 90.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 89.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 88.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 87.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 86.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 85.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 84.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 83.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 82.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 81.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 80.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 79.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 78.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 77.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 76.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 75.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 74.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 73.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 71.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 70.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 69.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 68.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 67.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 66.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 65.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 64.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 63. Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 62. Bölüm
Kalb'den Dil'e -20-
Kalb'den Dil'e -19-
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 61.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 60.Bölüm
Kalb'den Dil'e -18-
Kalb'den Dil'e -17-
Kalb'den Dil'e -16-
Kalb'den Dil'e -15-
Kalb'den Dil'e -14-
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 59.Bölüm
Kalb'den Dil'e -13-
Kalb'den Dil'e -12-
Kalb'den Dil'e -11-
Kalb'den Dil'e -10-
Kalb'den Dil'e -9-
Kalb'den Dil'e -8-
Kalb'den Dil'e -7-
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 58.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 57.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 56.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 55.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 54.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 53.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 52. Bölüm
Kalb'den Dil'e -6-
Kalb'den Dil'e -5-
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 51.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 50.Bölüm
Kalb'den Dil'e -4-
Kalb'den Dil'e -3-
Kalb'den Dil'e -2-
Kalb'den Dil'e -1-
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 48.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 47.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 46.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 45.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 44. Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 43.Bölüm
ORJİNAL İSLÂM
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 42. Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 41.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 40.Bölüm
Asr Soluklu Tavsiyeler -25-
Asr Soluklu Tavsiyeler -24-
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 39.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 38.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 37.Bölüm
Asr Soluklu Tavsiyeler -23-
Asr Soluklu Tavsiyeler -22-
Asr Soluklu Tavsiyeler -21-
Asr Soluklu Tavsiyeler -20-
Asr Soluklu Tavsiyeler -19-
Asr Soluklu Tavsiyeler -18-
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 36.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 35.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 34.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 33.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 32.Bölüm
Asr Soluklu Tavsiyeler -17-
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 31. Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 30.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 29.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 28.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 27.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 94.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 93.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 92.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 91.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 90.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 89.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 88.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 26.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 25. Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 24.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 23.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 87.Bölüm
Orjinal İslam Yazarları
Misafir Kalemler
ASR'A DÜŞEN SÖZLER
Hayatın Boyunca Ciltler dolusu Eser okumak yerine,Tek Ciltlik eser olan İnsan'ı oku...Zira Onda Dikkat etmen ve uyman gerken 6236 temel kural var...!!


HİKMET/HADİS
İmam Malik (rahimehullah)'e ulaştığına göre, Resulullah (aleyhissalatü vesselam): "Ben de unuturum veya sünnet koymak için unutturulurum" buyurmuştur." {Muvatta, Sehv 2, (1, 100). }


Tarihe Göre Ara
Orjinal İslam Arşivi

dizin

,