Haber Detayı
11 Ağustos 2018 - Cumartesi 22:27 Bu haber 286 kez okundu
 
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 77.Bölüm
 
 
FİKİR & KIYAM Haberi


1973- Fıtrat dinin direğidir! Fıtratını koru.!


1974- Tecrübe, bedeli hayatla ödenen bir kazanımdır... Önemli olan bedelini ödediğiniz bu tecrübeyi hidayetten sonra doğru yönetmektir..!


1975- Hangi emanetçi var ki bu dünyada emanetçilikten Malik´liğe yükselebilmiş..!


1976- Hiç bir şey iman edenler için ahirete yönelik bir fidyeden, bir infaktan, bir ömrü harcamaktan daha önemli değildir..!


1977- Büyük günün buluşmasına iman etmeyen kafirler tüm tarih boyunca vede Kur´anda defa larca geçen bir soruyu sormuşlardır: "Derler ki: "Doğru sözlülerseniz bu vaat ne zaman?" Küfredenler yakiyn olarak ahirete iman edeme dikleri için inatla azap günü olacak vakti bir an önce yaşamak isteyen bir psikoloji içerisindedir ler... Suçluluk, yani mücrimlik psikolojisinde ahiret, azabı uzak azap gibidir, ve kabule şayanda değil dir! Ama, bu süreyi geri çekecek, öne alacak örneğin kabir azabı gibi uyduruk azablar dizer seniz göreceksiniz ki mücrimlerin çoğu hemen kabule yöneceklerdir... Uzak Allah akidesi berabe rinde uzak vaad günü yani uzak ahiret akidesini de direkt doğuracaktır... Uzak ahiret akideside ulaşılamaz Allah inancı doğuracaktır... Burdan da aracılık ve şefaatçilik gibi şirklerin doğumu elbette kaçınılmaz bir son olacaktır bu tip akidelerde...!


1978- Seküleritenin kapitalist algı zulüm ile hırs lara ve egolara menfaatler ekseninde kendini kurban edenlerin kendilerine dönecek olan zulüm Allah´tan değil kulun kendine olan zulmündendir... Allah zalim değildir ve O zulümden nefret eden Rabb´dir..!


1979- Beni Allah´tan yine ancak Allah kurtarabilir! Şefaat et ya Allah..!


1980- Allah yegâne kurtarıcı, şefaat edici Rabb 'dir! Allah, Resulleri de dahil olmak üzre hiç bir kuluna Rab'be ait özellikleri vermeye razı olmayan ve bu şirkleri  affetmeyecek olan Rabb'dir! Allah, Resul'lerini, alimlerini, hocalarını, sadaatlarını ilahlar edinen kullardan nefret eden Rabb'dir.!


1981- Duygusal bir zekâ üzereyseniz, burnunuz sadece satanizmin tarikatlerinden olan kominizm, romantizm, feminizm vs davarlar gibi olaylardan lağım gibi koku alırsınız... Akleden bir zekâ üzereyseniz, burnunuz basiretle bu inceliği anlar ve merhamet ekseninde cennetin kokusunu cennetlik kul gibi sevinçle, müjde ile içinize çekersiniz... Herkes burnunun kokusunu sorgulasın..!


1982- Akidelere şifa sunmayan, kalplerde ki putlara meydan okuyamayan, hurafelerden, bidatlerden, şirkten, küfürden, inkardan nefret edercesine bir iman doğurmayan Kur´an okuma sistemi, Kur'an okuma değil, Kur´ana hakaret sistemidir... Milyon kere papağan gibi anlamaya yönelmeden Kur'an okunsa ama akabinde hemen şirk dolu ameller icra edilse insan hiç Kur'an okumuş veya Kur´anla şifa bulmuş olabilir mi? Aksine bulunsa bulunsa şifa değil, bela bulunur..! "Ey insanlar! İşte size Rab'binizden bir öğüt, gönüller derdine bir şifa, inananlara bir kılavuz ve bir rahmet geldi." Yunus-57


1983- Necib Anadolu da düğünlerde "Okuntu dağıtma" örfü, anenesi var! Dikkat edin şimdi kelimelere... "Okuntu dağıtma" kelimesi vahiy yürekli iki kelimeden gelir..! Cumhuriyetin ahmak allâme çeteleri size söylemez bunu..! Kur'an, Cum huriyet tarihi ile başlayan sürece kadar hiç... "Parayla satılmadı!" Devlet kendi eliyle halka hep bedava dağıttı! Bu günkü gibi meal yazarak, tef sir yazarak dinden para kazanan din taciri, din pezevengi allâme çetelerini tarihimizde bu mana da Kur'an satarken bulamazsın! Gelelim sözün özüne: Bu halka bedava "Kur'an dağıtma" geleneği düğünlerimizde Kur'an kelimesinin türkçesi olan "Okuntu"dan esinlenerek "Okuntu dağıtma" kültürünün temelini atan vakadır...! Sizler "Okuntu" nedir bunuda bilmezsiniz şimdi söyleyelim... Düğün davetiyesinde örflerde bu günkü gibi bir zarf içersinde ki davetiye ile "gel davet ediyorum seni düğün var" diyen bir dave tiye gelmezdi...! Aksine her aileye "bir etek, bir çorap, bir yelek, bir gömlek, bir atkı" vs, bunlar dan birisi davetiye olarak "Bedava" gönderilirdi... ve işte buna "Okuntu dağıtma" ismi verilirdi... "Kur'an dağıtma" kültürü, ruhunun içine, hatta düğününe kadar işlemiş olan bir Anadoludan böyle ahmak nesillerin doğacağı söylense idi o dönemin sakinlerine, Allah-u Alem kalpden gider, kabuslar görürlerdi eskiler... Ey Kur'an'la yoğrulanlarınız yüz karası olan yeni nesil ümmet! Küllerinden değil Kur'an'ından yeniden doğmanın vakti geldi de geçmekte..! Düşünün bir bakalım elinizde bulunan "Okuntu" ile hâlâ akledenlerden olmayacak mısın..?!


1984- "El Kur'an": Okunan... Okuntu... Bildirge... Gelişim... Tertîlen, yavaş yavaş, tertip tertip, kısım kısım, okuma, öğrenme, kavrama, gelişim kitabı... "El Kur'an": Bir ayetini diğer bir ayetle yaklaştırarak anlatan, tefsir eden: Kümeler halin de dizayn edilip, kısım kısım anlatım sunan: "kümeler yığını" Halinde: Birbirini tasdik edip bütüncül okunacak olan "Karineler bütünü": Açıklanan toplu ana yasa: Toplu kanunlar, namus bütünlüğü"! "El hâkim": Hayat kılavuzu bilgileri, detayları, incelikleri barındıran... Hikmet fıkh, fehm ve hüküm: Ahkâm sahibi olup; Evrensel zamanlara hitap eden ve eskimeyecek, tam belgeler bütünü, Kur´an'dan: Okunan kitapdan hikmetle çıkarılan, görerek idrak ile çıkarılan hükümler bütümu! "El hâkim": En hayırlı karar verecek ilâhi mucize: Hakem... Yapmak istediğiniz şeylere ilmiyle, haki miyetiyle, hükmüyle eskimez cevaplar sunan itti ba merkezi... Ayetleri, hüküm ve hikmet sahibi bulunan ve her şeyden hakkıyla haberdar olan Allah tarafından muhkem: Eksiksiz, sağlam ve açık kılınmış, sonra da Allah’tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye ayrı ayrı açıklanmış bir kitabın kitaptan binlerce, çıkarılan, görülen detay, fıkıh hatları...!" El hâkim: Hükmü göklere mahpus olma yan ve yeryüzünü yönetmeye en büyük liyäkat sahibi olan Kur´an... Hikmet verdiklerinin ve ona dilediği şeylerden öğrettiklerinin ilmiyle, Kur’ân ’ın ifadesine vukufiyetiyle, meseleleri anlamayı, isabetli kararı, Furkan'ı ve çözümü, olayları değer lendirme kabiliyetini, aklı, fehmi, sorumluluğu öğreten Sünnetullah kanunları, fıtrat kanunu... Kavrama, ilim, gereği gibi Rab"bi tenzihe yönelten üstün iradeyi, takva, kuşanma bilinci! Şeriat-ı garra: Hayat kılavuzu ahkamlar bütünü olan: Nurlu şeriat sistemi bütünlüğü! "Hâkim Kur'ana yemin olsun ki!" -Yasin-2-


1985- Dünya da dinin direği olacak yegâne mesai, Allah´tan gelen "Vahyi" anlamaya, öğrenmeye ve bununla kılavuzlanmaya yönelmektir... Böyle bir donanıma yönelmek yeryüzünde edinilebilecek en büyük servettir..!


1986- Eger ki mutlu bir istifa teklifi sunulabile cek teklif edilebilecek bir insan olsa idi dünya da, bu insanlardan en önceliği çekenler Resuller olur du... Ve Resullerin yoluna, Kur'an'i yola, muvahhid yola varis olma sorumluluğunu üstlenenlerin bu davada istifa etme lüxü olsa idi, derhal tüm tev hid erleri istifa etme keyfini tatmak isterdi... Lâkin imtihan odur ki dostum, bu yola girmek var ama bu yoldan istifa edip dönmek yok..! Bu yol öyle bir yoldur ki, bu yolda istifa etmek ihanet belgesinin üstüne ıslak imza atmak kadar nifak dolu bir eylemdir! Bu sorumluluk kulluğun aslen en mutlu sorumluluğudur, dağlar bile üstleneme yecek, eriyip su olacak kadar üstün bir sorumlu luktur bu... Dertli olanlar, huzursuz eden velakin ebedi huzuru verecek olan bu mübarek yolda bir dengede otururlar... "İstifa etmek ne kelime bin can olsa vermek gerek" denildiği an, ve yola böyle koyulduğunuz an, galibiyette ki, sabaatda ki, istikrarda ki ilk ilk meyvenizi takmaktasınız demektir!


Taat/İTAAT dolu ݧYAN'larla & Hayır/LA kalınız!

Neue Welt

 

Kaynak: Editör:
 
 
 
Etiketler: İsyan'dan, İtaat'e, KAVGAM!, 77.Bölüm,
Haber Videosu
Yorumlar
Diğer Haberler
Düşünü"YORUM" -13-
Düşünü"YORUM" -12-
Düşünü"YORUM" -11-
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 183.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 182.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 181.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 180.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 179.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 178.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 177.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 176.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 175.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 174.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 173.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 172.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 171.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 170.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 169.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 168.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 167.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 166.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 165.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 164.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 163.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 162.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 161.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 160.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 159.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 158.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 157.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 156.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 155.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 154.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 153.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 152.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 151.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 150.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 149.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 148.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 147.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 146.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 145.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 144.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 143.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 142.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 141.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 140.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 139.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 138.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 137.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 136.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 135.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 134.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 133.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 132.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 131.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 130.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 129.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 128.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 127.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 126.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 125.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 124.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 123.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 122.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 121.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 120.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 119.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 118.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 117.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 116.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 115.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 114.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 113.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 112.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 111.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 110.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 109.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 108.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 107.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 106.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 105.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 104.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 103.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 102.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 101.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 100.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 99.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 98.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 97.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 96.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 95.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 94.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 93.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 92.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 91.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 90.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 89.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 88.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 87.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 86.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 85.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 84.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 83.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 82.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 81.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 80.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 79.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 78.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 77.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 76.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 75.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 74.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 73.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 71.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 70.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 69.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 68.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 67.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 66.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 65.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 64.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 63. Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 62. Bölüm
Kalb'den Dil'e -20-
Kalb'den Dil'e -19-
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 61.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 60.Bölüm
Kalb'den Dil'e -18-
Kalb'den Dil'e -17-
Kalb'den Dil'e -16-
Kalb'den Dil'e -15-
Kalb'den Dil'e -14-
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 59.Bölüm
Kalb'den Dil'e -13-
Kalb'den Dil'e -12-
Kalb'den Dil'e -11-
Kalb'den Dil'e -10-
Kalb'den Dil'e -9-
Kalb'den Dil'e -8-
Kalb'den Dil'e -7-
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 58.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 57.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 56.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 55.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 54.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 53.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 52. Bölüm
Kalb'den Dil'e -6-
Kalb'den Dil'e -5-
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 51.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 50.Bölüm
Kalb'den Dil'e -4-
Kalb'den Dil'e -3-
Kalb'den Dil'e -2-
Kalb'den Dil'e -1-
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 48.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 47.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 46.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 45.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 44. Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 43.Bölüm
ORJİNAL İSLÂM
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 42. Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 41.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 40.Bölüm
Asr Soluklu Tavsiyeler -25-
Asr Soluklu Tavsiyeler -24-
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 39.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 38.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 37.Bölüm
Asr Soluklu Tavsiyeler -23-
Asr Soluklu Tavsiyeler -22-
Asr Soluklu Tavsiyeler -21-
Asr Soluklu Tavsiyeler -20-
Asr Soluklu Tavsiyeler -19-
Asr Soluklu Tavsiyeler -18-
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 36.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 35.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 34.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 33.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 32.Bölüm
Asr Soluklu Tavsiyeler -17-
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 31. Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 30.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 29.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 28.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 27.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 94.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 93.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 92.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 91.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 90.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 89.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 88.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 26.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 25. Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 24.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 23.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 87.Bölüm
Orjinal İslam Yazarları
Misafir Kalemler
ASR'A DÜŞEN SÖZLER
Hayatın Boyunca Ciltler dolusu Eser okumak yerine,Tek Ciltlik eser olan İnsan'ı oku...Zira Onda Dikkat etmen ve uyman gerken 6236 temel kural var...!!


HİKMET/HADİS
İmam Malik (rahimehullah)'e ulaştığına göre, Resulullah (aleyhissalatü vesselam): "Ben de unuturum veya sünnet koymak için unutturulurum" buyurmuştur." {Muvatta, Sehv 2, (1, 100). }


Tarihe Göre Ara
Orjinal İslam Arşivi

dizin

,