Haber Detayı
11 Ağustos 2018 - Cumartesi 21:40 Bu haber 335 kez okundu
 
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 75.Bölüm
 
 
FİKİR & KIYAM Haberi


1951- Dinden kaynaklanan bir doğrusal sorun yok! Ama maalesef ümmet olarak bizim doğruları mıza oturan orjinal bir İslam hayatlarda yok!


1952- Yahudiler tefeciliği resmi ifade ile söyler sek borsa ve banka (Altın ve para iktidarı) gibi sektörel oluşumlar ile Nisa 161´deki "yasaklanan faizi almaları ve haksız yere insanların mallarını yemeleri" tahrif ettikleri kitaplarda sadece meşru hale değil, bunu bir ibadet haline döndür müşlerdir! Yani masum kanı emmek yahudi ye göre ibadettir! Ki Tevratta bu muharref çakma yahudi dini şöyle ifade edilmiştir: "Milletlerin zenginliği sana gelecek... Ve ecnebiler senin duvar larını yapacaklar ve kralları sana hizmet edecek ler... Ve milletlerin sütünü emeceksin..." (İşaya - Bölümü, 60/11-12)
"Fakat size dedim: Siz onların topraklarını miras alacaksınız, ve ben size onu, süt ve bal akan diyarı mülk olmak üzere vereceğim; ben sizi milletlerden ayırt eden Allah'ınız Rabbim." (Levililer Bölümü, 20/24)
"O zaman Rab bütün bu milletleri önünüzden kovacak, ve sizden büyük ve kuvvetli milletlerin mülkünü alacaksınız." (Tesniye Bölümü, 11/23-24)
"Gümüşü yağma edin, altını yağma edin; çünkü yığın yığın mallara, her çeşit değerli eşyanın zenginliğine son yok." (Nahum Bölümü, 2/9)
"Yabancıya faizle ödünç verebilirsin; fakat kardeşine faizle ödünç vermeyeceksin, ta ki, mülk olarak almak üzere gitmekte olduğun diyarda elini atacağın herşeyde Allah'ın Rabb seni mukaddes kılsın." (Tesniye Bölümü, 23/20)
Yahudiler kendi heva ve heveslerine uyarak muharref kitaplarda işte böyle tefeciliği bu ve benzeri tahrifatlarla din haline getirmişlerdir... Yahudiyi doğru algılamak için ve Yahudiler dâhil tüm insaniyete mutlak haram olan bu yağma hareketlerinin niçin hiç bir vicdanî sorun teşekkül etmediğini doğru kavrayabilmek için, yahudiden zuhur eden bu alçak itikadı tam olarak doğru idrak etmeliyiz ki ahmak yahudi algılar ve yahudi meyliyatlar doğru okunabilmiş ve doğru analizler ortaya konulabilmiş olsun... Zira yahudi karakteri bu taşlar üstüne oturur...Tefecilikte, bankalar da faiz rekoru kırmada, emperyalist bir şekil de mazlum halklara kölelik satmada ve bunu reddede cek kadar bir onura talib olmada ve tüm bu eksen de paraya ve güce ilah diye yönelen karunlarla dolu ümmet.!


1953- Sahi dostlar yeryüzü ne sekilde ifsad edelir? En son ümmet olarak bunu ne zaman düşündük dersiniz!?
• Sokaklarda, caddelerde köpek ölüsü eksik olmayan bir ümmet yeryüzünün fasidi değil mi?!
• Sokaklarda tinerci çocuk yetiştiren, bonzai vb. uyuşturucu bağımlısı nesiller yetiştiren bir ümmet yeryüzünün fasidi değil mi?!
• Tarlalarda, balkonlarda uyuşturucuyu biber gibi yetiştiren bu namussuz ümmet islam ümmet'inin inşaa edenlerimi fasid değiller onlar öyle mi!?
• Toprağını zehirleyen, materyalist emelleri için,
daha fazla üretim için toprağı her türlü kimyasal ile mahveden ve belki elli senelik bir sürecin sonu cunda bir bitki dâhi yetiştiremeyecek şekilde çorak topraklar ile bulunduğu devrin ve geleceğin nesillerini vampirce açlığa, topraksızlığa terk eden bu ümmet İslam ümmet-i ve yeryüzüne fesat tohumları ekmiyor öyle mi!?
• Denizinden toplanan şişelerle binlerce fabrika kurulabilecek olan ve hâlâ yola tükürmeyi, sigara izmariti atmayı kültür zanneden bu çöp kafalı insanlar islam ümmet'inin hayırlı(!)inşaatçıları öyle mi!?
• Cezaevleri doldur boşalt çalıştığı halde iki yüz binden aşşağı inmeyen mahkumlarıyla bu ümmet salah ve ferah üzere öyle mi!?
• Morglarda sahibi dahi bilinmeyen, bilinen, sahip lerince ölüsü dâhi sahiplenilmeyen insaniyet varken, ve evde kokusu üzerine farkedilip ölümü tespit edilen insaniyet mevcutken, hastanesinde insana denek muamelesi yapılan yahudi kafalı topluluk, ümmet var iken, içersine dahil olduğu muz bu ümmet ferah üzere ve ifsaddan pay almayan bir topluluk öyle mi!?
• Trafiğinde canavar kesilerek dünya rekoru kıran ve yahudiden daha beter yahudice yaşayan bu ümmet yeryüzünü ifsad etmiyor öyle mi!?
• Huzur "suzluk" evlerine büyüklerini terkeden bu ümmet bozguncu degil mi!? Anneliği, babalığı terkederek çocuklarını camilerin önüne terkeden ler, hatta daha da ileri giderek çocuğunu ölüme terkedip seks tatiline gidenler bu ümmet'in bir bireyi ve müslüman mezarlığına hayır dualarla gömülecek ferah üzere nihayet bulan bir ömrün sahibi öyle mi!?
• Camilerden çocukları kovan, evinden kovan, sof rasından kovan, her türlü tacizi sunan bu şizofre nik ahmak ümmet İslam ümmet'ine dahil ve ifsad üzere değil öyle mi!? Yeryüzü bozguncusu denilince akla sadece yahudiyi getiren fakat kendisi yahudiden bin beter yaşayan, lânetlik hallerinden bile bihaber olacak kadar cahil ve alçak insanlar, İslam ümmet'ine nispet ediliyorsa ben o ümmet'in ferdi asla ve kat'a olamam, değilim!


1954- Ümmet'in anneleri eskiden Musa'lar doğu ruyordu... Ümmet'in babaları eskiden Karunlaşan evladı evlatlıktan reddediyordu! Ümmet yahudi leşince dünya ya ismen, kimliksel olarak binlerce Musa gelsede, çok azı hariç karunluktan ve vehn´den, ve dünyevileşmekten kurtulamaz oldu!


1955- Yahudiler vahyi duyduğu andan itibaren inkar psikolojisini harekete geçiriyor ve her inen ayet onlarda imana değil kafirliğe zam sunuyor du... İşe bak ki ölüsüne, yatırına, kabrine, mezara Kur´an okuyan, ama hayata, diriye hiç Kuran okumayan şu ahmak ümmet'te ayeti kalblerine indirmemek için direnen bir ümmet oldu... "Ayetleri bana okuma" diyen ve hakikatleri duy maktan yaban eşşekleri gibi kaçan bir ümmet... Peki bu sözde ümmet ayetleri an be an okuduğu halde her hangi bir değişim hasıl olmuyorsa fark nerede? Bu okumalar küfrü artırmıyorda acaba neyi artırıyor... Şu hazin ahvale göre imanlarmı artıyor dersiniz!?


1956- Yahudileri incelediğimizde öyle bir ümmet görüyoruz ki, adeta kendini İslama nispet edip de yahudilerden daha yahudi kesilen sözde bir ümmet..! Bu incelem & kıyaslamaya binaen piyasa da ki çakma İslâm ümmet-i, halleriyle ne diyor birlikte bakalım zira onlar diyorlar ki dilleriyle "Biz işitiyoruz" Fakat diyorlar ki halleriyle  "Biz isyan ediyoruz!" Okuyalım...
• Biz ikrar ediyoruz evet, Allah´a ve Resule uyacağız, fakat amelen inkar ediyoruz... 
• Kur´an´dan tevil ve tahrife yöneliyor, kelimeler le oynamaktan zevk alıyoruz...
• Hükm-ü ilahiyi terkediyor, Allah´ın hükmüyle hükmedilmeyi istemiyoruz...
• Halka islam anlatmak yerine hurafeleri din diye anlatmak daha cazip geliyor...
• Gerçeklerin üzerini örtüyor bidatleri din ediniyoruz...
• Hizipcilik güdüyor, tefrikaları rahmet zannetme ahmaklığını akletme olarak biliyoruz...
• Allah´a iman ettik ama "Gayb olan Allah´a" iman etmiyor kem kümlerle gayba taş atmayı yeğliyoruz...
• Somut Allah inancı güdüyor kestirme yol tayin ediyor ve köprüler, aracılar kurarak Allah'a ulaşıyoruz...
• Alimlerimizi Rabb'ler ediniyor ama Resullerimizi terkediyoruz...
• Rabıtalar eşliğinde şeyhlerimizi Rabb´ler ediniyoruz...
• Toplumu ifsad ediyoruz sonrada müslümanız diyoruz...
• Fuhşu, dansözlüğü, oryantali, köcekliği İslam diye yaşıyoruz...
• Cinperestliği, sihri, büyü yü savunuyor, bunun İslam olduğu zannıylayız...
• Ahidlerde, sözlerde durmuyoruz ama yinede kaliteli müslümanız(!)...
• Araçlar amaçtır takiyyeciliğine soyunmak hünerimiz...
• Maymun gibi beşere taklitçilik sunuyor, Resulleri dinlemiyoruz...
• Tağuta tapar gibi sevgi duyarız ama Allah´ı arada hatırlarız...
• Tevhid nedir bilmeyen, anlatmayan Bel'amlara sponsor kesilmek bir marifettir bize...
• Para ya, dünya ya, mülke, eşya ya, işe, evlatlara aldanarak dünyevileşmek tatlı geliyor...
• Kafatasçılık, milliyetçilik, yapıyoruz ama bakmayın hâlâ müslümanız(!) biz...
• Müslüman doğrarız camiyede gideriz...
• Sahtekarlık rekoru kırmakta üzerimize yok, ama İslamdan bahsetmek çok hoş...
• Lânetlik hallerimize gözlerimiz kapalı, ve Rad 11'li değişime açık değiliz....
• Eylemlerimizle mürtedlik rekoru kırdık, ama ümmetçilik oynamaya devaamm...!
• Bol bol Allah´a yemin edip, ama aslen yemin ettiğimize itaat etmek boş...
• Ayetleri delil kabul etmek işimize gelmez, kulların cümleleri delil olarak başüstümüzdür...
• Dawnlaud Kur´an´a iman ediyoruz ama 23 senede inene iman etmek zor...
• Firkai Naciyeler kurup cehennem cehennem koşmak kurtulduğumuzun kurtlu edası....
• Uydurduğumuz bilgiye, indirilen bilgiden daha çok itibar etmekteyiz... 
Beşeri mutlak olana değişmekteyiz...
• Hikmeti, sünneti terkde beis görmeyip, hocaya itaati farz kabul ettik...
• Müslümanız, fakat şeriat istemeyiz ...
• Mevkiilerimiz gereği İslama zerre gelmeyiz, ama islam mezarlığına gömülmek yek vasiyetimiz...
•Kabirlerde putçuluk oynar sonra da, dilek diler, hurafeye din deriz...
•Şeytana tapan tüketimin mihengi oluruz, ama muvahhid çocuk yetiştirmekte gayemiz(!)...
•Tevbe alıcı şeyh papazlar ediniriz, ama Allah´a direkt tevbe sunmak pek zor bizim için...
•Edebiyatı severim, kalbim temiz!
•Rüşvetin, faizin alasını yeriz, ama helal lokmayla övünmeyi severiz...
•Yalan, dolan, necis bir hayat sürüyor ama kendini dosdoğru zannediyorlardı...
•Ahireti dünya ya tercih etmek gibi bir kaygım yok, dünya için ahireti ucuz bir fiyata değişmek varken! Evet dillerle hallerin çatışması ve liste uzayıp gidiyor böylece... Bu temayülcü dinin ümmet-i ile aziz İslam ümmet-i asla bir karede yan yana gelmez vesselam... gelirse ümmete ihanettir..!


Taat/İTAAT dolu ݧYAN'larla & Hayır/LA kalınız!
 

Neue Welt

Kaynak: Editör:
 
 
 
Etiketler: İsyan'dan, İtaat'e, KAVGAM!, 75.Bölüm,
Haber Videosu
Yorumlar
Diğer Haberler
Düşünü"YORUM" -13-
Düşünü"YORUM" -12-
Düşünü"YORUM" -11-
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 183.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 182.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 181.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 180.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 179.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 178.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 177.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 176.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 175.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 174.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 173.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 172.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 171.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 170.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 169.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 168.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 167.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 166.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 165.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 164.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 163.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 162.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 161.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 160.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 159.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 158.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 157.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 156.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 155.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 154.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 153.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 152.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 151.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 150.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 149.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 148.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 147.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 146.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 145.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 144.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 143.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 142.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 141.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 140.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 139.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 138.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 137.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 136.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 135.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 134.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 133.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 132.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 131.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 130.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 129.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 128.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 127.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 126.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 125.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 124.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 123.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 122.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 121.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 120.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 119.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 118.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 117.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 116.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 115.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 114.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 113.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 112.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 111.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 110.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 109.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 108.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 107.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 106.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 105.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 104.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 103.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 102.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 101.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 100.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 99.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 98.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 97.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 96.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 95.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 94.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 93.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 92.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 91.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 90.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 89.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 88.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 87.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 86.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 85.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 84.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 83.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 82.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 81.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 80.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 79.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 78.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 77.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 76.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 75.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 74.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 73.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 71.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 70.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 69.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 68.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 67.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 66.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 65.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 64.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 63. Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 62. Bölüm
Kalb'den Dil'e -20-
Kalb'den Dil'e -19-
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 61.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 60.Bölüm
Kalb'den Dil'e -18-
Kalb'den Dil'e -17-
Kalb'den Dil'e -16-
Kalb'den Dil'e -15-
Kalb'den Dil'e -14-
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 59.Bölüm
Kalb'den Dil'e -13-
Kalb'den Dil'e -12-
Kalb'den Dil'e -11-
Kalb'den Dil'e -10-
Kalb'den Dil'e -9-
Kalb'den Dil'e -8-
Kalb'den Dil'e -7-
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 58.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 57.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 56.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 55.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 54.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 53.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 52. Bölüm
Kalb'den Dil'e -6-
Kalb'den Dil'e -5-
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 51.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 50.Bölüm
Kalb'den Dil'e -4-
Kalb'den Dil'e -3-
Kalb'den Dil'e -2-
Kalb'den Dil'e -1-
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 48.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 47.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 46.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 45.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 44. Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 43.Bölüm
ORJİNAL İSLÂM
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 42. Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 41.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 40.Bölüm
Asr Soluklu Tavsiyeler -25-
Asr Soluklu Tavsiyeler -24-
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 39.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 38.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 37.Bölüm
Asr Soluklu Tavsiyeler -23-
Asr Soluklu Tavsiyeler -22-
Asr Soluklu Tavsiyeler -21-
Asr Soluklu Tavsiyeler -20-
Asr Soluklu Tavsiyeler -19-
Asr Soluklu Tavsiyeler -18-
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 36.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 35.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 34.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 33.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 32.Bölüm
Asr Soluklu Tavsiyeler -17-
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 31. Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 30.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 29.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 28.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 27.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 94.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 93.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 92.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 91.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 90.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 89.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 88.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 26.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 25. Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 24.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 23.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 87.Bölüm
Orjinal İslam Yazarları
Misafir Kalemler
ASR'A DÜŞEN SÖZLER
Kimse kendisini Allah’ın hesap soruculuğunda müstağni görmesin, ölüm haktır ve hesap sorulacaktır. Kim kimi destekliyorsa onunla haşrolunucaktır...


HİKMET/HADİS
Selman el-Farisi ve İbnu Abbas radıyallahu anhüm anlatıyorlar: "Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki: "Helal, Allah Teala hazretlerinin kitabında helal kıldığı şeydir. Haram da Allah Teala Hazretlerinin kitabında haram kıldığı şeydir. Hakkında sükut ettiği şey ise affedilmiştir. Onun hakkında sual külfetine girmeyiniz." Rezin tahric etmiştir. {Tirmizi, Libas 6, (1726); İbnu Mace, Et'ime 60, (3367). }


Tarihe Göre Ara
Orjinal İslam Arşivi

dizin

,