Haber Detayı
09 Ağustos 2018 - Perşembe 23:10 Bu haber 387 kez okundu
 
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 74.Bölüm
 
 
FİKİR & KIYAM Haberi


1936- Su'da uyur, düşmanda uyur, şirk de uyur, şeytan da... Uykusuzluk sadece Allah'a mahsustur! O´nu hic bir uyuklama, uyku tutmaz...!


1937- Muhabbetten şirklerin sirklerinde oynayan, üç beş palyaço degil... Koca bir dünya..!


1938- Bu ümmet bir konuyu inatla anlamak istemi yor! Sonra da inadi tutumlara tutkuyla bağlana rak tutkulu hatalar yapiyor! Kardeşlerim... Allah dilediğini dilediği şekilde yüceltir! Bu Allah´a ait bir hak'tır! Kulun yapması gereken "ilahlık tasla maya soyunmak değildir!" Bütün yüceltme mese lelerin "iç psikolojisinde ki şeytani kopma merkezi işte budur... Sevmek yerini yüceltmeye bırakıyor sa orada ilahlık taslamak isteyen, masum dâhi görünse şeytani bir fikir var demekdir... Kul, kulluğunu unutup da, Rab'be ait kavramlara kul gibi davranamazsa, Rabb'lik taslama eğilimine  girer... Allah´a ait haklar, kullara ait haklar anlamına gelmez! Allah dilediğini yüceltir! Allah dilediğini yapar! Kul ise; Yalnızca Rab'bini yüceltir... (müddesir 3) Kul ise kul olup kulluğun gereğini yapar! Bu şeytani ayrıntıya dikkat edilmeyen her tazim, her yüceltme, o kişi değil hocanız, şeyhiniz, tabiininiz, sahabeniz Peygamberiniz bile olsa şirk koşarak iman etmekden sizi kurtarmaz! Şeytan işte böyle sağdan gelen derin ayrıntılarda gizlidir..!


1939- Bir yaprak yüzünden, bir ağacı sevemedik, bir kereste uğruna: Binlerce yaprak kestik, heyhat..!


1940- Dostun hatırı uğruna, hakkın hatırını çiğne yeni, dilsiz şeytan olmayı seçen iblis'i yoldaşları gördün mü?!


1941- Egosunu ilah edinen ve nefsine ve müridle rine çakma Rabb'cilik oynayan sahtekarları gördün mü?!


1942- Kur'an'ın kılıfını sevip sevip duvarın en yük sek yerinde idam eden cellatları gördün mü?!


1943- Bu dava yolunda öyle günler olacak ki: Üstümüzde ki sorumluluk elbiselerini yırtıp atmak  isteyeceğiz... Öyle günler olacak ki: Terketmek, kaçmak, saklanmak isteyeceğiz... Öyle günler olacak ki: Bittim Ya Rabb diyecek ve çok yönlü zaafiyetler göstereceğiz... Öyle günler olacak ki: Ey Resul sen sürdür cihadını, mücadeleni, kavga nı biz gelmek istemiyoruz dedirtecek bizlere şeytanlar... Öyle günler olacak ki: Toprak kokmak isteyecek ama dava sorumluluğunu üstlenenler olmak istemeyecek yanlarımız olacak şeytani... Yalnızlar yalnızı, garipler garibi edebiyatlar yaparak kaçacağız, kaçma istemi sergileyeceğiz belki de ihanetimizin iğretiligini hiç okumadan üstümüzde... Yolda kalmak değilde tribünlerden dökülmek isteyeceğiz belkide... Şahitlikler değil de ölümlerden ölümler beğenecek kadar alçalma refleksleri sunacağız belki de...


1944- Ümmete bakıyorum..! Zihinler şirk yuvası olmuş! Tasavvurlar şirk duvarı kurmuş! Taassuplar şirk köprüsü olmuş... Kalpler şirk dolu... İbadetler şirk turu... Eylemler şirk sporu... Ribatler şirk uçuşu... Dualar şirk esansı... Fikirler şirk zikirli... Sokaklar şirk terörü.! Şirk koşmadan asla iman etmem diyen ve kendini sözde İslama nisbet eden bu ümmet hiç İslam ümmet-i olabilir mi? Ahmaklıkla kendisini rezil ederek bin hurafe uyduran bir ümmet hiç ibrahim-i yolun yolcusu muvahhid bir ümmet olabilir mi?!


1945- Ey iman ettiğini iddia eden ve kendini İslam ümmet'ine nispet edenler! Müşriklere Allah cehennemi müjdelemekte..!


1946- Zihniyetinde Allah´a güven olmayan, tasav vurunda kendisine uzak ve yetersiz bir Allah tasavvuru üzere olup bin put biriktirip bir kere gayb olan Allah´a iman sunamayan, Rabb'lerini sever gibi ayetleri terkedip atalar putuna taassuplarla iman eden, Rabb'lerini sever gibi gavs, cavs, şeyh, allâme, sevgili, aşk, top, takım, parti, mal, mülk vs sevgileri seven ama hâlâ temiz kalbin edebiyatını sunan, kafa sallama ayinlerini, mevlitlerini, peygamberini ilah addeden cümleleri ni, bin kere tekerrür edip bir kere anlamak iste medikleri salavatları, tesbihatları ibadet zanne den, ribatını araya asansör koymadan direk olarak Allah´a sunamayan ve inatla kendini Allah´a yaklaştıracağına iman ettiği lat´lar, menat´lar, uzza'lar edinen, tecelli tecelli diye Rab'bini köpek oldu göründü, kadın oldu göründü, nesne veya cisim oldu göründü diyen, değil tağutu inkar etmek tuğyana adeta imandan bir cüz muamelesi sunan bu ümmet ile, cahiliye devri ümmet-i ne kadar farklı? Hangi insana sormak isterseniz sorun bu kendini İslama nisbet edenlerden, hepsi de ben iman ediyorum diyecek aynen o yahudiler ve hristiyanlar gibi... Realite de ise bugünkü resmi çizecekler yine zerre utanma bilmeden ve şirk koş madan asla iman etmek istemeyecekler! Bu cümlelerden tekfirci palyaçolar nemalanmak isteyebilir! Tekfir dinini din edinen bu beyinsizle rede hemen söyleyeyim, size burda malzeme çıkmaz! Şirk tedavisi olan bir hastalıktır! Kur´an tedavülden asla kalkmayacak olan Rab'bani koru ma altında olan bir kitapdır! Tedavi ve hasta dengesine tebliğ ve davet sunumlu cümlelerdir cümlelerimiz..!


1947- Müşrik yollara sapma ey ümmet! Şirkten nefret et ve yeniden Kur´an ile, Resullerin İbrahim'i olan orjinal yol ile Allah´a gel! Sen şirkin gizlisine değil alenen büyüğüne talibiyetler sunu yorsun ey ümmet! Allah ise şirki asla affetmem dedi..!


1948- Cehennemden kaçan yol şirkten kaçan yoldur! Şirkten kaçacak kadar zeki olma vaktin çoktan geldi de geciyor! Eğer İslam üzereysen embesil, gerizekalı, beyinsiz olma gibi bir lüksün yok! En zeki kul şirkten yani Rab'bin asla affet mem dediği hatadan kaçmaya gayret eden kuldur! Hangi müşrik öğreti olursa olsun, at çöpe ve Allah´a gel... Kur'ana gel! & Tedavi ol!


1949- Ey iman ettiğini iddia eden ve kendini İslam ümmetine nispet edenler! Allah buyurdu ki: "Ey iman edenler, yahudilerle hıristiyanları dost edinmeyin! Onlar, birbirlerinin dostlarıdırlar. İçinizden her kim onlara yardaklık ederse, onları gönül dostu edinirse muhakkak o da onlardandır. Allah ise zulmedenleri doğruyola çıkarmaz... (Maide 51)" Onur, izzet, şeref, namus Allah´ta, Kur´an´da, Resuller de ve sadece bu yolu takip ve taklid edip buradan beslenen cennet yolcusu mü´minlerdedir! Taklidlerini ve takibiyetlerini şaşıran ahmaklarda onuru, izzeti, namusu, şeref bilincini aramak sade ce zillettendir! Bu ayetle nefse, kalbe, zihne, akideye ve nihayet fiziklere, fiziki aşamadan topluma ve kâinata zulmün ifsad hareketlerini sunanlara Allah dostluğu yasaklamakta, zulüm ile iman edenlerin saflarını ayırmakta! Temel de yahudilerle de, hristiyan kitleyle de, dostluğu yasaklayan en temel unsur işte bu zulüm kelime sidir! Zira bir kesim de burada hatları karıştırmakta! Demek ki meselenin özü neymiş: Zalim ile iman eden sevgide yanyana gelemezmiş...! Peki... Normalde zalim ile iman eden sevgide yanyana gelme ihtimaline haiz miymiş? Böyle bir hata yapmak mümkün müymüş? Zalimlere yalaka kesilen ve sevgide kusur etmeyen karakterler görecekmiş miyiz? Kocaman bir evet! Ama Allah öyle bir ikaz sunmakta ki: "Ey iman edenler! Dili sizlerden yana olupta kalbi zalimden, kafirden, siyonistten, nasraniyattan yana olan o kadar çok "sevgi müşriği" gelecek ki aman ha onlar sizi aldatmasın" demekte adeta! Zira bu karaktersiz karakterler de sevgi dolu putlar içerisinde zalim lerden ve kafirlerden olmaktan kurtulamazlar diyede ültimatomu vermekte Allah! Evet durum bu kendini İslama nispet eden sevgili ümmet! Her yandan zalim sevici çetelerle dolusun ey ümmet..! Her yanda Allah´a ihanetiyle ve Resul'üne, ümmet'ine ihanetiyle meşhur kereste lerle dolusun ey ümmet! Yanyana dizilmiş bu kerestelerin ismi Mustafa, Fetullah, Ahmet, Mehmet, Said gibi İslam isimleriyle ümmet'in kalbini parçalamakla meşguller! Ne hazin ki hâlâ ılımlı köprülerle ılımlı İslâm sunumu yapan bunlar kendini İslâm ümmet'ine nispet etmekteler! Ümmet de bunlara mukallid kesilmekte... Ne ilimlisi ne ilimsizi? Adamlar Allah´ a ve Resullerine ve mü'minlere ihanet etmiş! Hain bunun ismi islam da ey iman eden! Etme aklını başına devşir! Müslüman toplumlardan oluşan bölgelere bu ayet ile bir bakın: H.Esad gibi milyonlarca insana tehciri suna rak, yüzbinlercesini katlederek, asi nehrini kan ve aleni mezara çeviren zalim kafirlere yardakçılık ve yaltaklık sunanlara bakın... Sadece İran´daki saray mollalarını ve İslama ve ümmet'e ihanetleri ni yazsak bu ayet eşliğinde yüz cilt eser kafii gelmez! Tüm dünya da Cia, mossad gibi istihbari alanlara bilgi sunduğu için onlarca Avrupa ülkesin den kovulan Fetullah'a bakın. Kafir bile kovdu bunlarda ki ihanetin büyüklüğünü görün ce ama ahmak mukallid ümmet zalimlere hala yardakçılık yapmakta! Kaldır kafanı ümmet Müslümanlar kadar onurlu olamadın bari kafirlerde ki fıtri ürün kadar onurlu olmayı becer! Bu ümmet'e tağutu reddiye bir iman kaidesi olmayan ama sadece dini çiçeğe, böceğe, hikaye ye, menkibe ye, masala indirgeyen ve zalim sevicisi âllamelerden oluşan bel´äm çeteleriyle dolu halkalara ne diye lim? "Zulmün defi kârdan ötedir" diyen aziz islam şeriatine mi iman ediyormuş zulme güç ve sigorta olan bu kafirin gönül dostu kesilenler? Ey ümmet! Kalbinde bu ayetin ihaneti en ince damarlarına ka dar sirayet etmiş durumda! Sevgide koştuğun şirkin zırva da ve zirve de iken hangi izzet ve onu ru beklemektesin ey ümmet? Hainlerden kolleksi yonlar biriktirirken hangi geri zeka sana izzetli yolun yolunda olduğunu söyledi acaba? Bu kafayla bu zeka dönüşümü ümmet'e olsa olsa geri zeka! Yapma! Kullan diye verdi Allah kafayı salla diye değil! Bu lânetlik hallerin içerisinde lâneti yahudi de aramakta ama özünde biriktirdiğin lanetlerini ve lânetlik hallerini okuma özürlü kesilmektesin ey ümmet... Sonra da şaşkın şaşkın ümmet niye bu halde diyede sorup durmaktasın bir yandan da,  özeleştirisini yapmaktan korkan, aynaya baksa halinden tiksinecek olduğunu bildiğinden aynaya bile bakacak bir cesareti olmayan, özgüvenini kaybetmiş,aşağılık ve yenilgi psikolojilerinde kaybolmuş bir ümmet hiç dünya ya İslamın yegâ ne kurtuluş ümidi olduğunu aktarabilir mi? Hiç dünya ya tek kurtuluş formulünün her alanda İslami bir dirilişle gerçekleşeceğini sunabilir mi? Hiç onurlu İslami temsil eden bir birey olabilir mi?


1950- İbn Abbâs (r.a.)’den rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Yaşantısında Kur’ân’dan hiç birşey bulunmayan kişi harabe bir ev gibidir.” (Tirmizi:Fedail-ül Kur’ân, Dârimî: Fedail-ül Kur’ân: 27) Harabe bir ev gibisin sevgili ümmet... Tadilata Kur´an ile yönelmeye dâhi zahmet buyurmuyorsun! Bu kafayla sonun ancak daha büyük bir virane ye dönmek! Derhal kendini Kur´an ile yeniden topar la ve üstünlük vasfiyetine rücuu et!


Taat/İTAAT dolu ݧYAN'larla & Hayır/LA kalınız!


Neue Welt 

Kaynak: Editör:
 
 
 
Etiketler: İsyan'dan, İtaat'e, KAVGAM!, 74.Bölüm,
Haber Videosu
Yorumlar
Diğer Haberler
Düşünü"YORUM" -13-
Düşünü"YORUM" -12-
Düşünü"YORUM" -11-
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 183.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 182.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 181.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 180.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 179.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 178.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 177.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 176.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 175.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 174.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 173.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 172.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 171.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 170.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 169.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 168.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 167.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 166.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 165.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 164.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 163.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 162.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 161.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 160.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 159.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 158.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 157.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 156.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 155.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 154.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 153.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 152.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 151.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 150.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 149.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 148.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 147.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 146.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 145.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 144.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 143.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 142.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 141.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 140.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 139.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 138.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 137.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 136.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 135.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 134.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 133.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 132.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 131.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 130.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 129.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 128.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 127.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 126.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 125.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 124.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 123.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 122.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 121.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 120.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 119.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 118.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 117.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 116.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 115.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 114.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 113.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 112.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 111.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 110.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 109.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 108.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 107.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 106.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 105.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 104.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 103.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 102.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 101.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 100.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 99.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 98.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 97.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 96.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 95.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 94.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 93.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 92.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 91.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 90.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 89.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 88.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 87.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 86.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 85.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 84.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 83.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 82.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 81.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 80.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 79.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 78.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 77.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 76.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 75.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 74.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 73.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 71.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 70.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 69.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 68.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 67.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 66.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 65.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 64.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 63. Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 62. Bölüm
Kalb'den Dil'e -20-
Kalb'den Dil'e -19-
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 61.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 60.Bölüm
Kalb'den Dil'e -18-
Kalb'den Dil'e -17-
Kalb'den Dil'e -16-
Kalb'den Dil'e -15-
Kalb'den Dil'e -14-
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 59.Bölüm
Kalb'den Dil'e -13-
Kalb'den Dil'e -12-
Kalb'den Dil'e -11-
Kalb'den Dil'e -10-
Kalb'den Dil'e -9-
Kalb'den Dil'e -8-
Kalb'den Dil'e -7-
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 58.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 57.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 56.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 55.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 54.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 53.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 52. Bölüm
Kalb'den Dil'e -6-
Kalb'den Dil'e -5-
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 51.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 50.Bölüm
Kalb'den Dil'e -4-
Kalb'den Dil'e -3-
Kalb'den Dil'e -2-
Kalb'den Dil'e -1-
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 48.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 47.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 46.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 45.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 44. Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 43.Bölüm
ORJİNAL İSLÂM
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 42. Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 41.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 40.Bölüm
Asr Soluklu Tavsiyeler -25-
Asr Soluklu Tavsiyeler -24-
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 39.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 38.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 37.Bölüm
Asr Soluklu Tavsiyeler -23-
Asr Soluklu Tavsiyeler -22-
Asr Soluklu Tavsiyeler -21-
Asr Soluklu Tavsiyeler -20-
Asr Soluklu Tavsiyeler -19-
Asr Soluklu Tavsiyeler -18-
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 36.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 35.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 34.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 33.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 32.Bölüm
Asr Soluklu Tavsiyeler -17-
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 31. Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 30.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 29.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 28.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 27.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 94.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 93.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 92.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 91.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 90.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 89.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 88.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 26.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 25. Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 24.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 23.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 87.Bölüm
Orjinal İslam Yazarları
Misafir Kalemler
ASR'A DÜŞEN SÖZLER
Hayatın Boyunca Ciltler dolusu Eser okumak yerine,Tek Ciltlik eser olan İnsan'ı oku...Zira Onda Dikkat etmen ve uyman gerken 6236 temel kural var...!!


HİKMET/HADİS
İmam Malik (rahimehullah)'e ulaştığına göre, Resulullah (aleyhissalatü vesselam): "Ben de unuturum veya sünnet koymak için unutturulurum" buyurmuştur." {Muvatta, Sehv 2, (1, 100). }


Tarihe Göre Ara
Orjinal İslam Arşivi

dizin

,