Haber Detayı
01 Ağustos 2018 - Çarşamba 18:11 Bu haber 261 kez okundu
 
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 73.Bölüm
 
 
FİKİR & KIYAM Haberi


1911- Allah´a tam olarak güven ve eylemli yolu seç... İlk güzide nesil, Resul'ü bizatihi görmüş, rahlesinde demlenmişti... Onlar Allah´a güvenmeyi dergâhlarda karpuz gibi büyümek olarak değil, meydanlarda yüzlerce ok ile ölmek ve ölürken ölmemek, yani ölümü şehadetle öldürmek olarak ögrendiler... Tüm dünya ya İslamiyeti yayabilmek için meşhur arab atları eşliginde, develerle, sürü lerle, kervanlarla durmadılar mücadele ettiler... Allah´a güven bilinci onlarda eylem ile iman olarak paralel yürüyordu! Sen mescidlerde kafa salla makla, vird dediğin salya, sümük ayinlerinle, bin bilincsiz tesbihat ile, apaçi gibi dansözleri aratma yan taklalar ile bedelsiz beleş cennet isteme..!


1912- "Duyduk, itaat ettik" dedikten sonra itaat görünümlü itaatsizlikler doğurarak hem ümmet'in eli, kolu baglanmakta, hem de ihanet dâima ümmet'in içinde sirayette yol bulmakta... Sözde işittiğine itaat ettiğini, beyat ettiğini, bağlılık bildirgesi sunduğunu söyleyen itaat iddialı ümmet, kitabı raflarda idam ederek, onlarca uydurma, düzmece fetvada ekleyerek (abdestsiz dokunamazsın, hayz günleri okuyamazsın, tecvid siz olmaz, türkçe olmaz vs) diyerek kitaba kitapla reddiye sunma konusunda "işittik ve fakat isyan ettik" diyen yahudiyi dâhi sollamakta..!


1913- Her haliyle Allah ve Resul'üne isyanlar biriktiren ve sonrada hâlâ "temiz kalbim var benim" küstahlığıyla caddelerde gezenlerin kalbi olsa olsa mühür denizine dönmüş olabilir ki "kalple rin özünü" bilende yine sadece Allahtır... Zahirde bize Allah´a ve Resul'üne isyan sunanlar, asla temiz kalp hikayesini de beraberinde sunmasınlar. Zira mühürlü kalplerin arınma süreci Allah´a ve Resul'üne tam itaat etmekten geçer..!


1914- Varlığın dünya ya imansal bir kurtuluş müjdesi olacak diye düşün ve bir firdevs varisi olduğunu unutma! Aksi halde, hiçlik ile, yok olma ile, mazlum ve mağdur bırakan çakma akidelerle lanetlenen kavimlerden bir farkın kalmazda lanetlik halini aynada erdem gibi görenlerden olmaktan kurtulamazsın..!


1915- Kabirlerde en çok okunan Yasin süresi binlerce kez işitilmekte, ama inatla dirilere inen kitap olduğu işitilmek istenmemekte, hatta işitip reddedilmekte... Yasin süresi bize bizzat dirilere okunsun diye seslenirken adeta yasin süresiyle dalga geçercesine hâlâ kabirlere yasinler sunul makta... Eger anlama sorunu veya ümmilik gibi durumlar olsa belki buna bir anlam verilebilirdi... Fakat koca koca cüppesini, fesini,,takkesini giymiş imamlar öncülügünde olunca bu işler, iki kere rafi neli bir şaşkınlık ve hayret doğurmalı. Yasin mese lesi rezaletin en büyük tablosudur bu manada..!


1916- Kitap sana hayat klavuzu olmak ister, sen ise onu alfabetik dizimler kılavuzluğunda klavuz luk yapmakta zannetmektesin. Kitap senin hayat modelini çizmek ister, sen ise onu ebcedci bir hurafecinin rakam kitabı zannetmektesin..!


1917- Ceplerinde akrep var gibi hareket eden zengin müslümanlar, Allah yolunda harcamaktan korkmamalıar... Ahirette cehennem azabı korkusu şüphesiz tüm dünyevi korkulardan daha ağır bir korkudur..!


1918- Dünya putperestliginde ki zirveyi terket... Ahmakça saygı duruşlu, çelenkli, cilali, boyalı ayinleri terket. Evrensel Islâm'i değerleri omuzla.


1919- Orjinal islam demirden milyar kez daha saglam... Kitaba iman edin ve akidenize Kur´an´i bir format atarak gelin..!


1920- Bu çağda sevap kazanmak da, günah kazan mak da, oldukça kolay... Hatta reklamların dediği gibi "Bir tık daha yakın" Yahudiler nimetlere nankörlük sonucu lanete uğradılar... Sen bu kadar kolay bir sevap dünyasında hangi akla hizmet ile kendini amelde, kullukta kârâ geçenlerden eyleye memektesin..!?


1921- Allah yolunda mallardan, evlatlardan,  sevgili olan herşeyden vazgeçebilenler ancak bu din uğrunda candanda vazgeçebilecek seviye ye gelebilirler. Seviyeli bir imana yürüyen, mallarıyla, canlarıyla O´nun yolunda mücadele eden kullara Allah hakikî güzellikleri vaadeder, ümid edilenin çok daha fazlasyla, misliyle cevap verir & en güzel cennet ikramları sunar..!


1922- "De ki: «Eğer babalarınız, çocuklarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, aşiretiniz, kazandığınız mallar, az kâr getireceğinden korktuğunuz ticaret ve hoşunuza giden evler, sizlere Allah'tan, O'nun Resul'ünden ve O'nun yolunda cihad etmekten daha sevimli ise, artık Allah'ın emri gelinceye kadar bekleye durun. Allah, fasıklar topluluğuna hidayet vermez." Tevbe /74


1923- Allah mükellefiyet üzere olan ve kendini İslama teslim eden her müslümana yolunda cihad emrini farz kılar. Bu mücadele ilk mükellefiyet ten son mükellefiyete kadar sürecek olan bir süreci içerir... Eğer iman edenler sorumluluk üzere olmayı terkederek geride kalan ya cocuklar, ya ihtiyarlar, ya özürlüler, yahut deliler, ya da neslin emniyet sigortası olan aziz kadınlar gibi kendilerinde hiçbir sorun olmadığı halde keyfiyyetten mazuriyete tabii olmadıkları halde geride kalmak istiyorlarsa, bu hareket "hareket bilinci sunan İslama" bir nevi isyan niteliğinde olur Allah ve Resul'ünün yolunu terketmek olur. Allah´da böylelerinin kalplerini mühürler yahut mühür leyeceğini vaad eder...


1924- Sen sen ol müslüman hem kendini hem de ümmet-i halis ve katıksız İslamın önünde duran iman mafyalarından uzak tut ve dini sadece Allah´a has kılarak, tevhid ederek akide binanı beton gibi yap..!


1925- Gerçeğin, hakikat-in yegâne merkezi Allah´ın sözü Kur´an ve hikmetli Resul'lerin nebevi yollarıdır... Kendi fikirlerini, tarihin çöplüğünde kalan fikirleri, geleceğin ve bulunduğun andan itibaren üremekte olan ve bu merkeze asla uymayan tüm fikirleri hakikate degişebilecek kadar alçak bir iman üzere olup, gerçeklere kör ve sağır kalmayı yeğlersen, bilki Allah´a lanet edilme duası sunmaktasın...!


1926- Allah otoritesinde, tasarrufunda, egemen liğinde, hükümranlığında asla ve kat´a ortağı olma yandır! Yahudiler gibi tasavvurlar geliştirip kaina tı bu kutup yönetir, gökleri bu meclisler yönetir, toprakları bu veliler ayakta tutar gibi gelen tüm itikadlerin hepsi müşrikliktir, asla ve kat´a İslâm ile ilişkisi yoktur..!


1927- Bir seksen yatarak dokunulmazlık ilan eden kerestelerle dolu bir piyasa...


1928- Büyüklüğünü putculukta degil, hüviyet-i asliyende ki nurlu yolda aramakla emrolundun..!


1929- Sömürge merkezi kuran çeteler bir kavram üzerinden sürekli kendilerine prim toplamak ister ler... Bu kavram dâima "Seyyid" kelimesidir... Resule değer vermeyi onu taklid etmeyi elbisele re indirgeyen ümmet Resul-ü doğru anlayıp seve meme sonucu, soy kütükleri üzerinden hareketle "seyyidlere de değer vermek gerekir" şeklinde yorumladı... Örneğin iranda bugün veya kendini İslama nisbet eden İslâm toplumlarında hâlâ seyyid olduğunu söyleyenlerin özel siyah, bazı bölgelerde yeşil, sarıkları vardır... Bunlar âdeta büyük bir dokunulmazlık ve kutsama kisvesi altın da dini sömüren din bezirgânı bel'amlara dönüş müşlerdir... Elbette ki içlerinde Resul'leri orjinal bir şekilde takib edenler de var.. Bizim sözümüz hakiki yolculara değil, bunu rant haline getiren ahmaklara vede üstünlüğün ölçüsünü rahi´e, sper ma ya, meniye indirgeyen ahmak takipcilere, etten kemikten zuhur eden taassup perest sürülere ki Havva´dan gelen bir nesiliz bre ey ahmak! Her doğan insan zürriyette aynı soy'a ait!


1930- Hükmünü göklere terkettiğimiz işittik ve itaat ettik dediğimiz halde hayata asla müdahil olmasına izin vermediğimiz Kur´an, kabristanda da sistemleşmiş ayin törenlerine, meftaların 7´si ne 12´sine, 50´sine bilmem nesine alet edilmişse eğer bu melanet algı ve eylemlerle Allah'a itaat edildiğini kitabın işitildiğini söylemek hiç bir şekil de doğru olamaz..!


1931- Laneti yahudiye mahpus edip aynaya hiç bakmayan ama kendisi yahudiden daha büyük bir lanete duçar olmuş olan ümmet'in: "Acaba niye bu haldeyiz?" gibi komik soruları ancak ve ancak orjinal bir itaatle son bulabilir..!


1932- Putperestlikle savaş, dünya hükümranlığı ile bitecek bir ümmet-i cihan olmaya sebeb teşkil eder..!


1933- Hiçbir Beşer "Mutlak doğru"nun önüne geçirilemez... Mutlak dogruları beşerle degişmek laneti isteme duasıdır... Bunu böylece bilesin! Laneti istemekten vazgez..!


1934- Piyasada arz, talep dengesi varsa her türlü sahtekarlığı sunmak çok basittir..!


1935- Uyan! Allah için uyanık ol! Ve tükür tükürü lecek bel'ami suratlara..!


Taat/İTAAT dolu İSYAN'larla & Hayır/LA kalınız!

Neue Welt

Kaynak: Editör:
 
 
 
Etiketler: İsyan'dan, İtaat'e, KAVGAM!, 73.Bölüm,
Haber Videosu
Yorumlar
Diğer Haberler
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 161.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 160.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 159.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 158.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 157.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 156.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 155.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 154.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 153.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 152.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 151.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 150.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 149.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 148.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 147.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 146.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 145.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 144.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 143.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 142.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 141.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 140.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 139.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 138.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 137.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 136.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 135.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 134.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 133.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 132.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 131.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 130.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 129.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 128.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 127.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 126.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 125.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 124.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 123.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 122.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 121.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 120.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 119.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 118.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 117.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 116.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 115.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 114.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 113.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 112.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 111.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 110.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 109.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 108.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 107.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 106.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 105.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 104.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 103.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 102.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 101.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 100.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 99.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 98.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 97.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 96.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 95.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 94.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 93.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 92.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 91.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 90.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 89.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 88.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 87.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 86.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 85.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 84.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 83.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 82.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 81.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 80.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 79.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 78.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 77.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 76.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 75.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 74.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 73.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 71.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 70.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 69.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 68.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 67.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 66.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 65.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 64.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 63. Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 62. Bölüm
Kalb'den Dil'e -20-
Kalb'den Dil'e -19-
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 61.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 60.Bölüm
Kalb'den Dil'e -18-
Kalb'den Dil'e -17-
Kalb'den Dil'e -16-
Kalb'den Dil'e -15-
Kalb'den Dil'e -14-
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 59.Bölüm
Kalb'den Dil'e -13-
Kalb'den Dil'e -12-
Kalb'den Dil'e -11-
Kalb'den Dil'e -10-
Kalb'den Dil'e -9-
Kalb'den Dil'e -8-
Kalb'den Dil'e -7-
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 58.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 57.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 56.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 55.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 54.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 53.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 52. Bölüm
Kalb'den Dil'e -6-
Kalb'den Dil'e -5-
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 51.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 50.Bölüm
Kalb'den Dil'e -4-
Kalb'den Dil'e -3-
Kalb'den Dil'e -2-
Kalb'den Dil'e -1-
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 48.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 47.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 46.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 45.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 44. Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 43.Bölüm
ORJİNAL İSLÂM
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 42. Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 41.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 40.Bölüm
Asr Soluklu Tavsiyeler -25-
Asr Soluklu Tavsiyeler -24-
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 39.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 38.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 37.Bölüm
Asr Soluklu Tavsiyeler -23-
Asr Soluklu Tavsiyeler -22-
Asr Soluklu Tavsiyeler -21-
Asr Soluklu Tavsiyeler -20-
Asr Soluklu Tavsiyeler -19-
Asr Soluklu Tavsiyeler -18-
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 36.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 35.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 34.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 33.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 32.Bölüm
Asr Soluklu Tavsiyeler -17-
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 31. Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 30.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 29.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 28.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 27.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 94.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 93.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 92.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 91.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 90.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 89.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 88.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 26.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 25. Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 24.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 23.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 87.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 86.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 85.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 22.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 21.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 20.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 19.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 18.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 84.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 83.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 82.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 81.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 17.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 16. Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 15.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 14. Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 13. Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 12. Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 80.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 79.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 78.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 77.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 76.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 75.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 74.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 11. Bölüm
Orjinal İslam Yazarları
Misafir Kalemler
ASR'A DÜŞEN SÖZLER
Hayatın Hayatı İman'ladır..Akletmeyen Aklı Taşıyan Kafa Vücuduna Hammallık Yapmıştır..!


HİKMET/HADİS
Said İbnu'l-As (radıyallahu anh) anlatıyor: Hz. Peygamber (aleyhissalatü vesselam) buyurdu ki: "Bir baba çocuğuna güzel ahlaktan daha üstün bir miras bırakamaz." { Tirmizi, Birr 33, (1953). } Yine Tirmizi'de, Cabir İbnu Semure'den gelen bir başka rivayette, Resulullah (aleyhissalatü vesselam) şöyle buyurur: "Kişinin çocuğunu bir kerecik terbiye etmesi, onun için bir Sa' miktarında yiyecek tasadduk etmesinden daha hayırlıdır."


Tarihe Göre Ara
Orjinal İslam Arşivi

dizin

,