Haber Detayı
25 Ocak 2017 - Çarşamba 20:27 Bu haber 532 kez okundu
 
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 26.Bölüm
 
 
Haberi


İHTİLAF VE TEFRİKALAR MEZHEPLERE TABİ OLMA YÜZÜNDENDİR -2-
 

İbnü Abdilberr ve İbn-i Teymiyye şöyle der:
“Rasûlullah’tan gelen haber sahih olduğu vakit hiçbir insanın sözü Rasûlullah’ın sözüne denk olamaz.
Rasûlullahın sünneti alınmaya ve amel edilmeye daha layıktır. Her müslüman böyle davranmalıdır. O,
rey ve mezhebe âyet ve hadîsten önce yer veren taklit gruplarının yaptığı gibi yapmaz. Belki de
müçtehid bu nassı gördü de, bildiği bir illetten veya başka bir delili görmesinden dolayı onu terketmiştir,
demek suretiyle akli ihtimaller, nefsanî hayaller ve şeytanî mutasaassıplıkla Kitap ve Sünnete karşı
gelmez.”

 

Bu ve buna benzer olaylar, mutaassıp fırkaların bu işe düşkün olmaları ve taklitçi cahillerin de bunu
uygulamalarındandır.Hz. Ömer şöyle der: “Sünnet (yol), Allah ve Rasûlü’nün gösterdiği yoldur, Re’yin (görüşün) hatasını buümmete yol olarak göstermeyin."Allah Hz. Ömer’den razı olsun. Sanki o bunun olacağı kendisine bildirildi ve ondan bizi sakındırdı.Bu asırlarda şahit olduk ki, Rasûlullah’ın sünnetine muhalif, Allah’ın kitabındaki nasslarla çatışan nevarsa onu yol olarak gösterdiler, ona din olarak inandılar, ihtilaf halinde ona müracaat ettiler ve onunadına da “mezhep” dediler. Allah’a yemin olsun ki bu İslâm ve ehline bir musibet ve beladır,taassupçuluk ve taraftarcılıktır.

 

Biz Allah İçiniz ve O´na Döneceğiz ! İmam Abdurrahman el-Evzaî (r.a.) şöyle der: “İnsanlar seni terketse bile selefin rivayet ettikleri haberlere uy. Sana güzel, süslü, yaldızlı sözler söyleseler de kişilerin re’y ve görüşlerinden kaçın.” Bilal b. Abdullah b. Ömer’den rivayet olunmuştur ki: Babası Abdullah b. Ömer (r.a.) şöyle demiştir: “Rasûlullah; 'Kadınları mescidlerden alıkoymayın' buyurdu.[1] Ben de; 'Ama ben ailemi alıkoyuyorum, dileyen bıraksın” deyince, bana dönerek: 'Allah sana lanet etsin. Allah sana lanet etsin, Allah sana lanet etsin. Rasûlullah’ın onları mescidlerden menetmemeyi emrettiğini duyduğun halde nasıl böyle konuşursun' dedi ve kızarak kalkıp gitti.” Allah Sahabelerden ve Sahabe olmaya azmedenlerden Razı olsun.
 

Neue WELT
 

Kaynak
[1] (Bu hadis sahihtir. Buharî. 1/222-223. İlk yerin lafzı şöyle: “Geceleyin hanımlarınız mescidlere gitmek
isterlerse onlara izin veriniz.”
Müslim. 2/32, Ahmed. Musned’inde. 2/79, 57, 140, 143, 156; Darimî, Sunen’inde 1/293 şu lafızla rivayet
edilmiştir: İçinizden birinizin ailesi mescide gitmek için izin istese ona mani olmasın.)

 

Kaynak: Editör:
 
 
 
Etiketler: İslamda, Mezheb, Ve, Mezhebcilik, 26.Bölüm,
Haber Videosu
Yorumlar
Orjinal İslam Yazarları
Misafir Kalemler
ASR'A DÜŞEN SÖZLER
Yaşadığın sürece ALLAH'ın sınırlarını koru ki Mü'minlerden olasın. Bu sınırların Start noktası; MÜ'MİNUN SÜRESİ ilk 9 ayeteki altı çizili kurallardır.!!


HİKMET/HADİS
Hz. Aişe (radıyallahu anha) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalatü vesselam) şöyle buyurdular: "Namaz başlar ve akşam yemeği de hazır olursa akşam yemeğiyle başlayın." Buhari, Et'ime 58, Ezan 42; Müslim, Mesacid 65, (558)


Tarihe Göre Ara
Orjinal İslam Arşivi

dizin

,