Haber Detayı
19 Ekim 2017 - Perşembe 17:21 Bu haber 550 kez okundu
 
İman Ettiğimiz Allah 57.Bölüm
 
 
ESMA-ÜL HÜSNA Haberi


Allah dedik...
 

-İman ettiğimiz Allah, Kur’anı iptal edenlerden nefret eder! Bu bölümde önceki bölümde verdiğim 4 madde harici onlarca mezhebi çakma haram ve helal getirmek istiyordum. Lakin ben tam merkeze inmeye karar verdim. Kur’an’a iman edemeyenler, buyrun görün Yahudiliğe nasıl iman etmişler. Tevrat’ta geçen ve Yahudilere haram kılınmış olan eski şeriatları İslam zanneden zavallılara, önce Yahudiliği İslam diye ümmete nasıl pazarladıklarına, direk tevrattan deliller sunalım:
‘Tevrat "Yahudilere" Diyor ki: Tevrat: Yas.14:3–21 Bölüm 11
Lev.11: 1 Rab Musa'yla Harun'a şöyle dedi: 
Lev.11: 2 "İsrail halkına deyin ki, 'Karada yaşayan hayvanlardan şunların etini yiyebilirsiniz: 
Lev.11:3 Çatal ve yarık tırnaklı, geviş getiren hayvanların tümü.
Lev.11: 4 Ancak geviş getiren ve çatal tırnaklı olan hayvanlardan etini yememeniz gerekenler şunlardır: Deve geviş getirir, ama çatal tırnaklı değildir. Sizin için kirli sayılır.
Lev.11: 5 Kaya tavşanı, geviş getirir, ama çatal tırnaklı değildir. Sizin için kirli sayılır.
Lev.11: 6 Tavşan geviş getirir, ama çatal tırnaklı değildir. Sizin için kirli sayılır.
Lev.11: 7 Domuz çatal ve yarık tırnaklıdır, ama geviş getirmez. Sizin için kirli sayılır.
Lev.11: 8 Bu hayvanların etini yemeyecek, leşine dokunmayacaksınız, sizin için kirlidir.
Lev.11: 9 Suda yaşayan hayvanlardan şunların etini yiyebilirsiniz: Denizde, akarsularda yaşayan pullu ve yüzgeçli canlıların etini yiyebilirsiniz.
Lev.11: 10 Denizdeki ve akarsulardaki bütün pulsuz ve yüzgeçsiz canlılar -suda toplu halde yaşayanlar ve ötekiler- sizin için iğrenç sayılır.
Lev.11: 11 Bunlar sizin için iğrenç sayılacak. Etlerini yemeyecek, leşlerinden tiksineceksiniz.
Lev.11: 12 Suda yaşayan bütün pulsuz ve yüzgeçsiz canlılar sizin için iğrenç sayılacak.
Lev.11: 13 Tiksindirici kuşların etini yemeyecek, şunları iğrenç sayacaksınız: Kartal, kuzu kartalı, kara akbaba,
Lev.11: 14 çaylak, doğan türleri,
Lev.11: 15 bütün karga türleri,
Lev.11: 16 baykuş, puhu, martı, atmaca türleri,
Lev.11: 17 kukumav, karabatak, büyük baykuş,
Lev.11: 18 peçeli baykuş, ishakkuşu, akbaba,
Lev.11: 19 leylek, balıkçıl türleri, ibibik, yarasa.
Lev.11: 20 Dört ayaklı ve kanatlı böceklerin hepsi sizin için iğrençtir.
Lev.11: 21 Ama dört ayaklı ve kanatlı olup ayaklarını sıçramak için kullanan bazılarının etini yiyebilirsiniz.
Lev.11: 22 Şunları yiyeceksiniz: Bütün çekirge türleri, küçük çekirge, cırcırböceği, ağustos böceği.
Lev.11: 23 Öbür dört ayaklı, kanatlı böceklerin hepsi sizin için iğrenç sayılır.
Lev.11: 24 Sizi kirletecek şeyler şunlardır: Aşağıdaki hayvanların leşine dokunan akşama kadar kirli sayılacaktır.
Lev.11: 25 Kim aşağıdaki hayvanların leşini taşırsa giysilerini yıkayacak ve akşama kadar kirli sayılacaktır.
Lev.11: 26 Çatal tırnaklı ama tırnağı yarık olmayan ve geviş getirmeyen her hayvan sizin için kirlidir. Bunlara dokunan da kirlenmiş sayılır.
Lev.11: 27 Dört ayaklı hayvanlardan pençelerini yere basarak yürüyenler sizin için kirlidir. Bunların leşine dokunanlar akşama kadar kirli sayılacaktır.
Lev.11: 28 Bunların leşini taşıyanlar giysilerini yıkayacak ve akşama kadar kirli sayılacaktır. Çünkü bu hayvanlar sizin için kirlidir.
Lev.11: 29–30 Küçük kara hayvanları içinde sizin için kirli sayılanlar şunlardır: Gelincik, fare, bütün kertenkele türleri -geko, varan, duvar kertenkelesi, düz keler- bukalemun…

 

Burada geçen listelerin neredeyse hepsi mezheplerin ve gerçeği gizleyen çakma fakihlerin kitaplarında aynen vardır maalesef. Bunu Yahudilere yasaklayan ayeti de alalım Kur´andan: Allah buyurdu ki:
 

‘Yahudilere bütün tırnaklı hayvanları haram kıldık. Sırtlarında yahut bağırsaklarında bulunan, ya da kemiğe karışan yağlar dışında, sığır ve koyunun da, yağlarını onlara haram ettik. Saldırganlıkları yüzünden onları böyle cezalandırdık! Biz elbette doğru söyleyenleriz.’(6. 146)
 

Yahudileri böyle cezalandırmıştı Allah ve bu noktaya kadar her şey normal amma Müslüman’a Yahudi fıkhı uygulayan alçaklara ne diyeceğiz şimdi? Bu cezayı ümmete kesen ümmetin katillerine ne diyelim? Topluma İslam’dan değil de Yahudilik dininden fetva veren ahmaklara ne diyelim? Ümmeti yahudileştiren, tüm temayyülleri din üzerinden pazarlayan soluyup duranlara ne diyelim? Tekrar önceki bölüme gidelim. Bizler Yahudi değil, onurlu iman edenleriz, Kur’an‘a tabiyiz, Tevrat ‘a değil. Allah Resulü buyurdu ki:
 

"Bana vahyolunanlar arasında:
1-Ölü, Leş
2-Dökülen kan
3-Pisliğin ta kendisi olan domuz eti
4-Allah'tan başkasının adı anılarak açık bir günahla kesilmiş hayvandan başkasını yiyecek bir adama haram kılınmış bir şey bulamıyorum. Her kim çaresiz kalırsa, başka bir çaresizin hakkına tecavüz etmemek ve zorunlu miktarı aşmamak şartıyla, bunlardan yiyebilir; çünkü Rabbin gerçekten bağışlayan ve merhamet edendir. (Kaynak: Enam süresi 145)

 

Allah buyurdu ki:
‘De ki: ‘Bana vahyolunanlar arasında, ölü, dökülen kan, pisliğin ta kendisi olan domuz eti veya Allah'tan başkasının adı anılarak açık bir günahla kesilmiş hayvandan başkasını, yiyecek bir adama haram kılınmış bir şey bulmuyorum. Her kim çaresiz kalırsa, başka bir çaresizin hakkına tecavüz etmek ve zorunlu miktarı aşmamak şartıyla, bunlardan yiyebilir; çünkü Rabbin gerçekten bağışlayan ve merhamet edendir.’ (6. 145)

 

Bu nokta hayati bir kopma noktasıdır! Üstüne basa basa durulması gereken tarihimizin en büyük hastalıklarından birisinin düğümüdür. Müslümanlara Yahudi fıkhını dayatanlardan din öğrenen ümmetin elbette ki Allah ve Resulünü duymaya yönelmemesi garipsenecek bir durum değildir. Şu da var ki, ‘hiç kimse hiç kimsenin günahını üstlenici de değildir’ der Allah. O halde bir birey olarak her iman eden kendi sorumluluğunu ortaya koyacak ve Kur’an’ı açıp okuyup, Kur’an’la amel edecek, atalarının uyduruk fetvalı yollarıyla değil. Bu ümmete azgın, sapık, ahmak muamelesi yaparak, yahudinin fıkhını mezheplerin hepsinde temel fıkıh olarak alan, bu zulme iman edenleri sükuda zorlayan sadece kafirlik, gerçeği saklamak olabilir. Bizler iman edenler olarak bu kafirane, gerçeği saklamak tezgahlarınıza sükudu kafirlik, gerçeği saklamak bilir ve Rabbin hükmünü çiğnemenize, Allah'a rağmen fetvalar uydurup, haram-helal daireleri çizmelerinize asla onay vermediğimizi bir kere daha deklere etmiş olalım! Yahudiliği ümmete din diye pazarlayan Allah ve Resulüne müfteri kesilenlerin de varsa orjinal İslamdan bir delil sunsunlar. ‘Onlara da haydi varsa deliliniz aksini savunun ve gelin lanetleşelim’ der orjinalite. Allah Resulüne: Allah ‘Rabbiniz pek geniş bir rahmet sahibidir. Fakat O’nun azabı günahkârlar topluluğundan geri çevrilemez’ demesini emrediyordu, bu 4 maddeye Yahudiler gibi iman etmek isteyip uyduruk fetvalar dizenlere. Resule, din tahrifçilerine azabı müjdeleyen ayetle bu bölümü bitirelim.
 

‘Buna rağmen seni yalanlarlarsa artık de ki: 'Rabbiniz pek geniş bir rahmet sâhibidir. Fakat O’nun azâbı günahkârlar topluluğundan geri çevrilemez’ (6. 147)
 

Neue WELT

Kaynak: Editör:
 
 
 
Etiketler: İman, Ettiğimiz, Allah, 57.Bölüm,
Haber Videosu
Yorumlar
Diğer Haberler
İman Ettiğimiz Allah 190.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 189.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 188.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 187.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 186.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 185.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 184.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 183.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 182.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 181.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 180.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 179.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 178.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 177.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 176.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 175.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 174.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 173.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 172.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 171.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 170.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 169.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 168.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 167.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 166.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 165.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 164.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 163.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 162.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 161.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 160.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 159.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 158.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 157.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 156.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 155.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 154.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 153.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 152.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 151.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 150.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 149.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 148.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 147.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 146.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 145.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 144.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 143.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 142.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 141.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 140.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 139.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 138.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 137.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 136.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 135.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 134.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 133.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 132.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 131.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 130.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 129.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 128.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 127.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 126.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 125.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 124.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 123.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 122.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 121.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 120.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 119.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 118.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 117.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 116.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 115.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 114.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 113.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 112.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 111.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 110.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 109.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 108.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 107.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 106.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 105.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 104.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 103.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 102.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 101.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 100.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 99.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 98.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 97.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 96.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 95.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 94.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 93.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 92.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 91.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 90.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 89.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 88.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 87.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 86.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 85.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 84.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 83.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 82.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 81.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 80.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 79.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 78.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 77.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 76.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 75.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 74.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 73.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 72.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 71.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 70.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 69.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 68.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 67.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 66.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 65.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 64.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 63.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 62.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 61.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 60.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 59.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 58.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 56.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 55.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 54.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 53.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 52.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 51.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 50.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 49.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 48.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 47.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 46.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 45.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 44.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 43.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 42.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 41.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 40.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 39.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 38.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 37.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 36.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 35.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 34.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 33.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 32.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 31.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 30.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 29.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 28.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 27.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 26.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 25.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 24.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 23.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 22.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 21.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 20.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 19.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 18.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 17.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 16.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 15.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 14.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 13.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 12.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 11.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 10.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 9.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 8.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 7.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 6.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 5.Bölüm
Yol Azığı El Vedud 5.Bölüm
Yol Azığı El Vedud 4.Bölüm
Yol Azığı El Vedud 3.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 4.Bölüm
Yol Azığı El Vedud 2.Bölüm
İman ettiğimiz Allah 3.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 2.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 1.Bölüm
Yol Azığı El Vedud 1.Bölüm
Orjinal İslam Yazarları
Misafir Kalemler
ASR'A DÜŞEN SÖZLER
Hayatın Boyunca Ciltler dolusu Eser okumak yerine,Tek Ciltlik eser olan İnsan'ı oku...Zira Onda Dikkat etmen ve uyman gerken 6236 temel kural var...!!


HİKMET/HADİS
İmam Malik (rahimehullah)'e ulaştığına göre, Resulullah (aleyhissalatü vesselam): "Ben de unuturum veya sünnet koymak için unutturulurum" buyurmuştur." {Muvatta, Sehv 2, (1, 100). }


Tarihe Göre Ara
Orjinal İslam Arşivi

dizin

,