Haber Detayı
12 Ekim 2017 - Perşembe 16:35 Bu haber 1084 kez okundu
 
İman Ettiğimiz Allah 27.Bölüm
 
 
ESMA-ÜL HÜSNA Haberi


Allah dedik..
-İman ettigimiz Allah...
Tarafsızlığı değil daima Allah'ın tarafında durmayı farzkılar!Aksi haller kuldaki dâlalete delâlet eder.. Arada bocalayıp dururlar; ne bunlara ne de onlara katılırlar.
"Allah'ın şaşırttığına bir yol bulamazsın."(4.143)

 

-İman ettigimiz Allah... 
İman Dostu olarak Allah ve Resulleri ve onlara dost olan müminleri dost edinin emri verendir! Küfrü dost edinenler kendi aleyhlerine deliller biriktirmektedirler! Şeriatın "Küfrü sevmek küfürdür"kaidesini buraya not düşmekte faideli olabilir...
"İnananlar, inananları bırakıp inkarcıları dost edinmeyin. Allah'a, size karşı kullanacağı bir delil mi vermek istiyorsunuz!"(4.144)

 

-İman ettigimiz Allah...
Bütün hatalara ragmen; Tevbekâr kullara kapıları kapatmayan ve   Müstesnalar olarak kabul ederek, iman edenlerden sayan ve Mükâfaatlar vaad edendir! Hic bir hata iman eden tevbekâr kullarda asla ümitsizlik  doguramaz!! Ümidin Rabb'ine iman üzre olmak,bir an dahi ümitsiz kalmamaktr!
"Ancak tevbe edenler, durumlarını düzeltenler, Allah'ın buyruklarına sımsıkı sarılanlar ve tam bir içtenlikle iman ve ibadetlerini Allah'a yöneltenler müstesnadır. Onlar mü'minlerle beraberdirler; Allah ise   mü'minlere pek büyük bir ödül verecektir."(4.146)

 

-İman ettigimiz Allah...
Şükreden ve inanan kullara ceza degil ödüller verecek olan Rabb'dir..
"Sizler şükreder ve inanırsanız Allah sizi neden cezalandırsın ki? Allah Karşılık Verendir, Güçlüdür." (4.147)

 

-İman ettigimiz Allah...
Kötü dil kullanılmasını sevmez! ancak burada da bir istisnai durum ortaya koyar! Zulme ugrayanlar müstesna...Şimdi; üslub üslub diye bu ümmetin kafasını yiyenlere gelince; sevgili kardeşlerim,bu ümmet en az 1300 seneden beri direkt zulüm altında yaşamakta! Zaman zaman bu zalimlere kurulan cümlelerde elbette ki islam kardeşlerimize kurulan kadar ne nazik olabilir, ne de entel-dantel elbiseler icerebilir.. Asli mesele üslubun sertligi degil,zulme-zalime kör bir ümmetin tuaf halidir!! Üslup eleştirmeni kesilenlere de, bu kadar büyük birikmiş tarihi zulümlere cümle dahi kurmaya tenezzül etmeyen çakma   muvahhidlerede, çakma islam davetcilerinede böylece derdimizi - öfkemizi biraz izah etmiş olalım... Allah, İman edenlere acmaya hazır bir gül modunu tüm zulme ve zulümata da patlamaya hazır bir bomba modunu kalbimize indirsin...Ve bizleri istisnalardan eylesin duasyla..
"Allah kötü dil kullanılmasını sevmez. Zulme uğrayanlar başka. Allah İşitendir, Bilendir."( 4.148)

 

-İman ettigimiz Allah...
Hic bir ayrım yapmadan tüm Resullere iman etmeyi emredendir!Bu da yine ince bir nokta..Örnegi bu gün bile aradan 1400 küsür sene gecmesine ragmen, halâ ne Hristiyanlar ne de Yahudiler Hz. Muhammedin-sa- Resul oldugunu kabul etmemektedirler..Cogu kabul etmez, zira kabul edecek olurlarsa, meşruiyet iddialarıbitecek. Semtimizin sakinlerine gelelim... Zira tam burada kopan yüzlerce   meselesi var ümmetin...Örnegin gecenlerde bir ezan dinledik.. İcinden "Muhammed Allah´ın Resulüdür" Cümlesini çıkartarak okumuşlar.. Buna binaen "Kelime-i Tevhid'den Muhammed Allah'ın Elcisidir demeye gerek yok! Esas olan sadece Allah'tan başka ilah yoktur bölümüdür" gibi gelen hoşgörülü entel pazarda buna benzer bir cok ifade mevcut!...Kafirlerin sevgisini kazanarak cennet vaad eden bu alcaklar acaba hangi cakma ilaha iman üzredirler?? Buradaki kopma o kadar büyüktür ki "Resullük bitmedi" diyerek kendini Peygamber ilan edip binlerce müridi olan hala piyasada bir sürü ahmak var...Bu da Resullere ve Allah'a imandan kaynaklanan diger problem...Elcileri hayattan diskalifiye etmeye yeltenen diger sistem ise "Oryantalist   sistemler"dir...Resul'lü bir islam görmeye asla tahammül edemezler... Oysa tüm Resuller yeryüzünde Allah'ın dini islam'a halifelikle görevliydiler...Yani Peygamberlerdenbirisi islam üzreydi de digeri başka bir din üzerine asla degildi! Kendi dönemlerinde kendilerine verilen emirleri-şeriatleri bildirmek ile yükümlüydüler! Burada bir   paragraf cümlede, kafasındaki dini Resullere zoraki olarak söyleten ve "her sakallı benimdedemdir abi" felsefesiyle hareket edenlere kurmak gerek.. Evet bu bağlamda; her hadis asla orjinal degildir!! Piyasadaki dinin binlerce uyduruk hadisini sanki Resuller söylemiş gibi hareket edenler de Resullere derin bir iftira üzredirler.. Ve aslen madalyonun öbür ucunda uydurulan bir Resul ile Resullere iman etmekten kendilerini mahrum etmişlerdir...Böylede acaip bir vakıa.. Yine, sanki Resullerin dili yoktu dilsizdi ve asla  konuşmamışlar gibi dilsiz ve Müfessirsiz fikirlerle, hiçbir sakallı benim dedem olamaz diyerek tüm hadisleri görmezden gelenler ve kabul etmeyenler de aynı şekilde hem Resuller arasında ayrım yapmaktan, hem de yine beyninde şekillendirdigi dine iman etmekten kurtulamamıştır.. Tarihi kopma noktalarından biralgı kopmasınada kısaca değinelim: Biz tüm Resullerin Resul olarak geldigine yani eşit mesafede hepsine iman ederiz Resullük babında..Bize Allah tarafindan emredilen şeriatin ise; Allah ve son Resulünün bize bildirdigi şeriat olarak kabul eder, bu şeriati anayasa yapar ve buna uymakla mükellef oldugumuzu bilir ve beyan ederiz...Bunu niye söyleme geregi htim peki?? Şu yüzden dostlar, Kur'an ve Sahih Sünnet cizgisi haricinde islam dinine zoraki çakma temayüller sokmak isteyen zihniyete deginmek icin...Kimse kalkıp da bu yahudilikte var, bu nasraniyette-hristiyanlıkta var, bu   zerdüştlükte var vs. diyerek islam'a zamanla tahrif edilen ve uydurulan şeriatlara dönüşen bu bölgeden birşeyler transfer edemesin diye bunu söylüyorum...Allah asla bozulmayacak olan Kuran ile son bilgiyi-son ilmi-son şeriat-i Garrayı/Nurlu şeriati bildirmiştir.. Şeriatsal nazarda uyulacak Kitabda, Resulde bu kadar bariz ve nettir!!.. Şimdilik buraya bu kadar detay yeter, zira öyle tahmin ediyorum ki sadece Allah ve Resullerinin arasını acmak ve  Resul olarak gönderilenlerin hepsine iman etmemek konusu bin sayfa ile izah edilse yinede bitmez Allahu Alem... 
"Allah bu tip küfürlere “alçaltıcı azap” müjdeleyendir! İşte onlar, onlar gerçek kâfirlerdir. Ve Biz, kâfirler için “alçaltıcı azap” hazırladık.Allah’a ve peygamberlerine iman edenler ve onlardan hiçbirini diğerlerinden ayırmayanlara gelince, işte onlara Allah mükâfatlarını verecektir. Allah, çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.(4.151-152)

 

-İman ettigimiz Allah...
Bu dünyada beşer gözlerle O nu hic kimse görmemiştir, göremeyecektir!! Özellikle tasavvuf denen atıl ve batıl dine teslim olan kimselerin kitaplarında yüzlerce örnek var. Güya Allah ile görüşmüşler, kimisi devrin gavs-i, kutbu, resulü, elcisi, sofisi, reisi vs olarak görevlendirilmişlermiş! Aynen Hz.Musa'daki meselenin tekerrürü gibi resmen...Bunların bedenleri degil belki ama zihinlerini yıldırım çarpmış kardeşler.. Acaba iman ettikleri Rabb kim??
"Kitap halkı, senin kendilerine gökten bir kitap indirmeni istiyor. Musa'dan bunun daha büyüğünü istemiş ve, "Bize Allah'ı fiziksel olarak göster," demişlerdi. Böyle sınırı aşmalarından ötürü onları yıldırım çarptı. Kendilerine apaçık deliller gelmesine rağmen buzağıya taptılar. Onları yine affettik. Musa'ya da apaçık bir yetki verdik." (4.153)

 

-İman ettigimiz Allah...
Yarattığı kullarının, degil sadece önünü-sonunu üretecekleri mazeretleri dahi bilir ve cürütür!!  O yüzden Allah; "Allah’a karşı bahaneler dizmeyin!"emrini de aslen verendir.. 
"Müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak peygamberler gönderdik ki, peygamberlerden sonra insanların Allah’a karşı bir bahaneleri olmasın. Allah, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir." (4.165)

 

-İman ettigimiz Allah...
Kafirlere/Gerceklerin üzerlerini örtenlere tek yol sunuyor: "Canlarına Cehennem yolu!"...
"İnkar edenler ve Allah'ın yolundan alıkoyanlar tamamıyla sapıtmışlardır.İnkar edip zulmedenleri Allah ne bağışlayacak, ne de onlara bir yol gösterecektir..Yalnız cehennemin yolu hariç. Orada sürekli kalacaklar. Bu, Allah'a pek kolaydır." (4.167-168-169)

 

Neue WELT

Kaynak: Editör:
 
 
 
Etiketler: İman, Ettiğimiz, Allah, 27.Bölüm,
Haber Videosu
Yorumlar
Diğer Haberler
İman Ettiğimiz Allah 196.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 195.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 194.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 193.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 192.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 191.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 190.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 189.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 188.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 187.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 186.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 185.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 184.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 183.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 182.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 181.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 180.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 179.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 178.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 177.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 176.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 175.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 174.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 173.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 172.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 171.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 170.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 169.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 168.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 167.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 166.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 165.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 164.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 163.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 162.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 161.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 160.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 159.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 158.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 157.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 156.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 155.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 154.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 153.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 152.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 151.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 150.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 149.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 148.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 147.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 146.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 145.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 144.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 143.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 142.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 141.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 140.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 139.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 138.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 137.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 136.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 135.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 134.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 133.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 132.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 131.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 130.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 129.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 128.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 127.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 126.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 125.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 124.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 123.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 122.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 121.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 120.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 119.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 118.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 117.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 116.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 115.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 114.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 113.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 112.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 111.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 110.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 109.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 108.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 107.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 106.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 105.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 104.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 103.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 102.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 101.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 100.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 99.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 98.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 97.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 96.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 95.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 94.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 93.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 92.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 91.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 90.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 89.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 88.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 87.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 86.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 85.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 84.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 83.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 82.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 81.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 80.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 79.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 78.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 77.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 76.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 75.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 74.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 73.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 72.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 71.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 70.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 69.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 68.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 67.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 66.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 65.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 64.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 63.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 62.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 61.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 60.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 59.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 58.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 57.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 56.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 55.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 54.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 53.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 52.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 51.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 50.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 49.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 48.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 47.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 46.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 45.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 44.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 43.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 42.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 41.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 40.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 39.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 38.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 37.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 36.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 35.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 34.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 33.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 32.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 31.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 30.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 29.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 28.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 26.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 25.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 24.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 23.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 22.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 21.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 20.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 19.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 18.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 17.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 16.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 15.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 14.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 13.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 12.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 11.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 10.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 9.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 8.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 7.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 6.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 5.Bölüm
Yol Azığı El Vedud 5.Bölüm
Yol Azığı El Vedud 4.Bölüm
Yol Azığı El Vedud 3.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 4.Bölüm
Yol Azığı El Vedud 2.Bölüm
İman ettiğimiz Allah 3.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 2.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 1.Bölüm
Yol Azığı El Vedud 1.Bölüm
Orjinal İslam Yazarları
Misafir Kalemler
En Çok Okunanlar
ASR'A DÜŞEN SÖZLER
Kesin olan şu ki; bu ümmetin; “sükut SEVER” davarlara degil,,”sükut SAVAR” yüreklere ihtiyaci var.. Ya “SÜKUTSAVAR” ümmet olacak tepkiler doguracagiz,, Yahut aşağılık sükutlarla “tekerrürleri yaşama”ya devam edeceğiz...


HİKMET/HADİS
Ebi'l-Cevzai rahimehullah anlatıyor: "Hasan İbnu Ali (radıyallahu anhüma)'ye: "Resulullah aleyhissalatü vesselam'dan ne ezberledin?" diye sordum. Şu cevabı verdi: "Aleyhissalatü vesselam'dan: "Sana şüphe veren şeyi terket, emin olduğun şeye ulaşıncaya kadar git. Zira sıdk (doğruluk) kalbin itminanıdır, yalan şüphedir." {Tirmizi, Kıyamet 61, (2520); Nesai, Eşribe 50, (8, 327, 328). }


Tarihe Göre Ara
Orjinal İslam Arşivi

dizin

,