Haber Detayı
02 Eylül 2015 - Çarşamba 01:38 Bu haber 1390 kez okundu
 
İman Ettiğimiz Allah 2.Bölüm
 
 
ESMA-ÜL HÜSNA Haberi


ALLAH (1.Bölüm)
Allah adı Kur’an-ı Kerim de toplamda 2697 kere geçer.
                        

Allah adı yüce yaratıcı’nın diğer bütün isimlerini kapsar. Bu yüzden Esma’ül hüsna olarak bilinen bütün isim ve sıfatlar bu ada dayandırılır. Bu nedenle örneğin; "Rahman, Rahim, Kuddus, Selam, Aziz, Hakim  ALLAH‘ın isimlerindendir".deriz. Fakat,Allah , Rahman’ın isimlerindendir yada Allah Rahim’in isimlerindendir demeyiz. Allah, Kâinatı Yaratandır, Kâinatı
Yönetendir, bütün övgü ve ibadete en çok layık olandır. Varlığı zorunlu olandır. Dil bilimcilerine göre camid olan (türetilmemiş) bir isim olup, her hangi bir kök anlamı taşımaz.Kuran  ‘Hiç sen O’nun adaşı olduğunu biliyor musun?’ (MERYEM 19/65).der!
Yüce Allah şöyle buyurur; ‘En güzel isimler Allah’ındır’.(A’RAF 180)
Onlar, Allah'ı bırakıp bilginlerini ve rahiplerini rabler (ilahlar) edindiler. (TEVBE 31)
‘O, melekleri ve nebileri rabler edinmenizi asla emretmez.’(AL-İ İMRAN 80)

Bu hususlardan anladığımızı başlıklar altında toplarsak kulun ALLAH isminden alacağı ders;

- ALLAH (c.c) dışında hiç bir varlığa muhtaç olmamaktır.
- Tümüyle Allah’ a yönelmelidir.
- Ondan başka otorite kabul etmemelidir.
-Güç ve kuvvetin O’ndan olduğunu bilmelidir.
- O’nun dışında bir şeye dönüp bakmamalıdır.
-Sadece O’ndan korkmalı ve yalnız O’na ümit beslemelidir.
- O’nun dışındaki bütün varlıkların yok olacağına inanmalıdır. İlk yok olacaklar arasında kendisini görmelidir.
(İmam-ı Gazali El-maksadu-l Esna)

ALLAH ADININ BÜTÜN İSİM VE SIFATLARI KAPSAMASI
Allah adı bütün güzel isimleri ve üstün sıfatları içine alır. Bu ad yüce yaratıcı’nın zati, subuti, fiili bütün
sıfatlarına işaret eder. Bu sıfatları kısaca konuyu dağıtmadan ela alalım;

Allah'ın Zat-i sıfatları:
1) Vücut; Var olmak, Allah vardır ve yokluğu düşünülemez.
2) Kıdem; Allah’ın varlığının başlangıcı yoktur.
3) Beka; Ebediyyet, sonu bulunmamak.
4) Vahdaniyyet; Tek ve benzeri olmamak.
5) Muhalefetün Li'l-havadis; Sonradan yaratılanlara benzemez.
6) Kıyam Binefsihi; Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. Her şey O'na muhtaçtır.

Allah’ın Sübut-i Sıfatları:
1) Hayat; Allah daima diridir.
2) İlim; Bilmek, Allah geçmiş ve geleceği, gizli, açık her şeyi bilir.
3) Sem'i; İşitmek, Allah her şeyi işitir.
4) Basar; Görmek, Allah her şeyi görür.
5) İrade; Dilemek, Allah diler ve dilediğini yapar.
6) Kudret; Gücü yetmek, Allah sonsuz kudret sahibidir, her şeye gücü yeter.
7) Kelam; Söylemek, Allah söz sahibidir. Peygamberlerine duyurmuştur. Kur'an, Allah'ın sözüdür.
8) Tekvin; Yaratmak, Allah yaratıcıdır. Kainattaki her şeyi yaratan O'dur.

SIFAT-I SUBUTİYE
1-Hayat: Allah (c.c) diridir.
2-İlim: Allah (c.c) bütün kalpleri gizli fikirleri, herkesin her şeyini bilir.
3-Sem’: Allah (c.c) bütün mahlûkatın sesli sessiz her şeyini işitir.
4-Basar: Allah (c.c) uzak yakın, gece gündüz, açık kapalı her şeyi görür.
5-İrade: Allah (c.c) ne dilerse onu yapar.
6-Kudret: Allah’ın (c.c) her şeye gücü yeter.
7-Kelâm: Allah’ın (c.c) söylemesi olup Kur’ân ve daha önceki kitaplardır.
8-Tekvîn: Allah (c.c) bütün kâinatı yaratmıştır.
TEKViN: Allah’ın (c.c), kainatı yaratmasında ve idare etmesinde görünen sıfatlarıdır.
1-Halk: Allah (c.c) istediği şeyi yaratır.
2-İbda’: Allah (c.c) numune ve örneği olmadan yaratır.
3-İnşa: Allah (c.c) malzeme ve maddeleri de yoktan var eder.
4-İhya: Allah (c.c) hayat vermek istediği şeyleri canlandırır.
5-İmate: Allah (c.c) istediğinde hayat verdiği canlıların canını alır.
6-Terzîk: Allah (c.c) rızka muhtaç kıldığı canlıların rızkını verir.

Bu sıfatları incelediğimizde ‘Allah’ lafzının ne kadar özel ve kapsamlı olduğunu anlıyoruz. Diğer ilahi isim ve sıfatlar bu adın ayrıntıları ve açıklamalarıdır. İbni Kesir Allah lafzını şöyle tefsir eder; Allah Yüce Yaratıcının özel ismidir. Allah’ın en büyük ismi olduğu söylenir.Çünkü bütün sıfatlarla sadece bu isim nitelenir. Allah Kur’an da şöyle buyurur;
‘O öyle Allah’dır ki O’ndan başka ilâh yoktur! (O,) Melik (mülkünde istediği gibi tasarruf eden)dir, Kuddûs (her noksanlıktan münezzeh olan)dır, Selâm (her kusurdan ve âfetten sâlim olan)dır, Mü’min (çokça emniyet veren)dir, Müheymin (her zaman gözetip koruyan)dır, Azîz (kudreti dâimâ üstün gelen)dir, Cebbâr (dilediğini yaptıran)dır, Mütekebbir (büyüklük ve yücelik kendisine mahsûs olan)dır. Allah, (onların) ortak koşmakta oldukları şeylerden pek münezzehtir.O, Hâlık (herşeyi yaratan), Bâri’ (yoktan var eden), Müsavvir (her mahlûka sûret veren) Allah’dır. Esmâü’l-Hüsnâ (en güzel isimler) O’nundur. Göklerde ve yerde ne varsa, O’nu tesbîh eder. Çünkü O, Azîz (kudreti dâimâ üstün gelen)dir, Hakîm (her işi hikmetli olan)dır.’ (HAŞR SURESİ 23-24)

Marifetullah:Yani insana herşeyden önce gerekli olan en temel ilim olan Allah’ı bilmek,Tanımak,Varlığına iman etmek....Tabi Kur´an´da ki Allah´a iman etmeyi başarabilmektir marifet. Marifetullah ilminin köküne bomba koyan unsurlar ise Şirk-Küfür- Nifak-İfsad hareketleridir. En temel ilim Allah´ı bilmek,bundan sonraki hayat denen yolda bunu koruyabilmekten ibarettir aslen… Kendisini bize bildirdiği kadar ancak bilebildiğimiz Allah bilmekten sonra bu bilginin koruyucu güvenlik bilgilerini de Resulleri ve Vahyi beyan ederek kullara ulaştırmıştır. Fıtri olarak her insan aslen Allah bilgisine haizdir.  Ateizm denilen,Allah´sızlık gibi bir olgu aslen bu manada hiç yoktur,olmamıştır. Burada doğru kurulacak orjinal cümle inkarcılık-küfretme-genlere savaş açma-fıtrata asi olma-fıtratı ifsad etme olması gerekirdi aslen."Ben Allah diye bir şey Tanımıyorum"! Diyenler bile aslen bu tanımama teorisiyle tanınan ama iman edilmeyen bir Allah olduğunu gayet iyi biliyorlar.Tabi özellikle 19.yy´dan sonra ümmet üzerinde ateizmle savaşmak üzerine metotlar geliştirenlerin usulsüzlüğüne dair uzun cümleler kurmak istemiyoruz, lakin bu detaya da dikkat çekmeden elbette geçemeyiz.

Zira Allah algımız ve toplumun sözde Allah’sızlık algısı bu ümmetin islami hareketlerini derinden sarsan bir tuhaf metod olarak tarihe girmiştir.Temel manada her zekaakıl- kalp bunu bilir,iman edenler,bu bilgiyi korur. Küfredenler ise bu bilgiyi korumamaya yönelenlerdir. Allah ümmetin akıl sağlığını korusun. Şüphesiz ki Allah zalim değildir. Şüphesiz ki insan hem çok cahil, hem çok nankör, hemde çok asidir. Allah’ı tanımak; Marifetullah konusunda tarihteki bir diğer kırılma noktası da tasavvufi-tarikatsal-panteist çöplüklerden sonradan icat edilen ve asla kitapla, resulle örneği olmayan gayr-i islami tariflerdir.Sonu nefsin ilahlığı ile biten bu yobaz tarifelere de yer yer yine değinecek, Allah kendini Kitap da nasıl tanıtıyorsa sadece buna iman eden kullar olmaya çalışacağız inşaAllah.Gerek küfrün üzerindeki Allah algısı gerekse de iman edenlerin üzerlerinde oynanan cümbüş haline dönen Allah algılarını tek tek çürütmeye gayret edeceğiz insaAllah.

Yol uzun…Yolcu kısa…Yol uzun...Yolcu aciz…Yol uzun… Yolcunun nefesi iznine tabi.Yormayan yorgunlukla, yani kulluk yorgunluğu ile yorulanlardan olabilmemiz ümidi ve duasıyla Alla´a...

Allahumme Amin..

Neue WELT

Kaynak: Editör:
 
 
 
Etiketler: İman, Ettiğimiz, Allah, 2.Bölüm, ,
Haber Videosu
Yorumlar
Diğer Haberler
İman Ettiğimiz Allah 190.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 189.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 188.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 187.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 186.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 185.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 184.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 183.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 182.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 181.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 180.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 179.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 178.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 177.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 176.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 175.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 174.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 173.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 172.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 171.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 170.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 169.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 168.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 167.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 166.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 165.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 164.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 163.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 162.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 161.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 160.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 159.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 158.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 157.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 156.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 155.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 154.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 153.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 152.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 151.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 150.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 149.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 148.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 147.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 146.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 145.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 144.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 143.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 142.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 141.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 140.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 139.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 138.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 137.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 136.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 135.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 134.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 133.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 132.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 131.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 130.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 129.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 128.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 127.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 126.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 125.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 124.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 123.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 122.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 121.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 120.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 119.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 118.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 117.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 116.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 115.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 114.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 113.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 112.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 111.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 110.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 109.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 108.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 107.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 106.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 105.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 104.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 103.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 102.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 101.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 100.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 99.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 98.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 97.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 96.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 95.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 94.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 93.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 92.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 91.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 90.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 89.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 88.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 87.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 86.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 85.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 84.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 83.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 82.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 81.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 80.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 79.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 78.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 77.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 76.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 75.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 74.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 73.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 72.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 71.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 70.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 69.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 68.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 67.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 66.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 65.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 64.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 63.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 62.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 61.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 60.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 59.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 58.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 57.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 56.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 55.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 54.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 53.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 52.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 51.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 50.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 49.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 48.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 47.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 46.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 45.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 44.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 43.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 42.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 41.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 40.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 39.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 38.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 37.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 36.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 35.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 34.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 33.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 32.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 31.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 30.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 29.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 28.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 27.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 26.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 25.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 24.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 23.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 22.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 21.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 20.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 19.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 18.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 17.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 16.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 15.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 14.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 13.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 12.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 11.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 10.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 9.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 8.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 7.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 6.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 5.Bölüm
Yol Azığı El Vedud 5.Bölüm
Yol Azığı El Vedud 4.Bölüm
Yol Azığı El Vedud 3.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 4.Bölüm
Yol Azığı El Vedud 2.Bölüm
İman ettiğimiz Allah 3.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 1.Bölüm
Yol Azığı El Vedud 1.Bölüm
Orjinal İslam Yazarları
Misafir Kalemler
ASR'A DÜŞEN SÖZLER
Kesin olan şu ki; bu ümmetin; “sükut SEVER” davarlara degil,,”sükut SAVAR” yüreklere ihtiyaci var.. Ya “SÜKUTSAVAR” ümmet olacak tepkiler doguracagiz,, Yahut aşağılık sükutlarla “tekerrürleri yaşama”ya devam edeceğiz...


HİKMET/HADİS
Ebi'l-Cevzai rahimehullah anlatıyor: "Hasan İbnu Ali (radıyallahu anhüma)'ye: "Resulullah aleyhissalatü vesselam'dan ne ezberledin?" diye sordum. Şu cevabı verdi: "Aleyhissalatü vesselam'dan: "Sana şüphe veren şeyi terket, emin olduğun şeye ulaşıncaya kadar git. Zira sıdk (doğruluk) kalbin itminanıdır, yalan şüphedir." { Tirmizi, Kıyamet 61, (2520); Nesai, Eşribe 50, (8, 327, 328). }


Tarihe Göre Ara
Orjinal İslam Arşivi

dizin

,