Haber Detayı
27 Ekim 2018 - Cumartesi 17:10 Bu haber 236 kez okundu
 
İman Ettiğimiz Allah 139.Bölüm
 
 
ESMA-ÜL HÜSNA Haberi


Allah dedik... 
 

-İman ettiğimiz Allah, Resullerin modelliği üzerinden, kendini dava adamı olmaya adayanlara hayati bir kırılma noktasını öğretiyor. ‘Bu yolda ne yaparsam yap sadece Allah´tan ecir bekle, sadece Allah için yap, kimseden mal-mülk-para-ecir isteme.’ Allah bu yolun derdini üstlenenlerin diğer dertlerine Vekil olarak yeter. Allah bu yolda yürüyenlere Veli olarak yeter. Sakın kendine çakma veli nimetler edinecek, ecirler-ücretler bekleyecek Rabbler edinme! Resullere selam olsun... Resullerin bu orjinal duruşuna varis olan alimlere selam olsun... Resullerin bu orjinal halini kendine örnek alanlara selam olsun. Tüm insaniyetin müstesna insanları işte bu insanlardır. Birde bunun tersi bir boyut var elbette: Kainat tezatlar denklemi üzerinedir. Kötü varsa iyide var, temiz varsa pis de var, Resule varis kullar varsa varis görünümlü Bel´am´larda var.
 

Bazen bu ümmetin hangi haline cümle kursam diye hüzünleniyorum. En ufak köylerdeki din tacirlerinden en kodaman din tacirlerine kadar ümmeti öyle kuşatan bir sistemli ekip var ki ecrini halktan bekleyen, insan hangi birine küfredeceğine maalesef şaşırmakta. Bu kadar büyük bir kanalizasyonun içindeki mazlum halklara Allah destekler sunsun demekte sonra otomatik olarak; Daha Allah yoluna halka bedava bir Kur’an mealini bile veremeyip Kur´an´dan rantiyeleri emek diye yutturanlar mı dersiniz, ne ölüsüne ne dirisine bedava Kur’an bile okumayan bülbül sesli namussuzlar mı dersiniz, bin hurafeye hurafe demeyip de aksini bunu gelir kapısı yapan mevlithanlar mı dersiniz, hiç dinle alakası olmayan hatmetme kültürü uydurup sonrada uyduruk hatmini indirmek içinde bir sürü hatim indirme ayini töreni uyduranlar mı dersiniz, Kur´an´cı geçinip geçinip Kur´an satanlar ve Kur´ana yaslanan eserlerini satanlar mı dersiniz, günah çıkarma ayinleri için ritüeller düzenleyen rakscılar, apaciler mi dersiniz, rüya tabirleri diyerek geçimini İslam üzerindenmiş gibi gösteren medyumlar mı dersiniz, Medya ve Gazete-Dergi-internet-televizyon gibi alanlarda dini anlatmak için vergi rekoru olacak kadar neredeyse ücretler alarak çalışanlar, dini satanlar mı dersiniz
 

Böyle yüzlerce alandan dini ranta çevirenler hangi yüzle acaba Resullerin varisleri olduğunu söylemekteler? Hiç mi Allah´tan utanmamaktalar, adanma edebiyatları yapmaktan? Hiç o milyon cemaat sürülerinden biri de niye sormaz bu insanlara neden ücret almadan bu dini anlatmamaktalar diye? Özellikle kendini akleden biri olarak lanse eden gruplar da ne hikmetse yine tek kelime kurmaya korkarlar burada. Aklınız mı durdu? Yoksa bu kadar akılsız mısınız? Allah ile aldatılmak konusuna bu girmiyor mu yoksa? Yoksa sizlerde mür´it´ler olma yolunun yeni versiyonumu olmaya yöneldiniz? Özellikle kendini muvahhid olarak pazarlayanlara bu soruları iki kere soruyorum. Yüreğiniz yetiyorsa haydi bu soruyu sorun ücretli yahut hediye maskeli ulemanıza! Kur´an´dan ücret isteyenlere, hediye bekleyenlere Resul dönemindeki tepkiye de bakmak istiyorum burada bir kaç hadisle.
 

Ahmed bin Hanbel'in Abdurrahman bin Şibl'den rivayet ettiği hadis: ‘Kur'an- Kerim'i okuyun, onu (dünya menfaatlerine vesile kılmak suretiyle) yemeyin!’ (Heysemî, M. Zevâid, VI/168) 
 

‘Kur'an okuyun, onunla amel edin, On(u okumak)dan asla uzaklaşmayın, onun hakkında haddi aşmayın; onun karşılığında ücret alıp yemeyin, onunla dünya menfaati artırmayı talep etmeyin.’ (Ahmed bin Hanbel, Müsned II/428; Heysemî, VI/167); Şevkânî, Neylü'l-Evtâr, V/322; Aynî, Umdetü'l-Kaarî, XII/95; S. Buhari, Tecrid-i Sarih Terc. VII/46) Übeyy bin Kâ'b: 
 

‘Bir adama Kur'ân-ı Kerim öğrettiydim de, bana bir yay hediye etmişti. Durumu Rasûlullah'a söylediğimde: ‘Onu alırsan, ateşten bir yay almış olursun demektir’ buyurdular, ben de sahibine geri verdim.’ (İbn Mâce, II/157; S. Buhari, Tecrid-i Sarih Terc. VII/47-48) 

Ubâde bin Sâmit:  ‘Ehl-i Suffe'den bir çok kimselere Kur'an öğrettim. Bu öğrencilerimden birisi bana ok atılan bir yay hediye etti. -Kendi kendime- 'Bu bir mal/para değildir. Özellikle bununla ben savaşlarda Allah yolunda ok atacağım' dedim. Bununla beraber, Nebî (s.a.s.)'e bu olayı arz ettim. Rasül-i Ekrem cevaben şöyle buyurdu: ‘Allah Teâlâ'nın Kıyamet gününde boynuna ateşten bir halka takmasını arzu edersen kabul et!’ (Ebû Dâvud; S. Buhari, Tecrid-i Sarih Terc. VII/47) 

‘Kim Kur'an okuyup Kur'an'ı insanların malını yemeye vesile edinirse, Kıyamet gününde yüzü etten soyulmuş bir kemikten ibaret olarak Arasat meydanına gelir.’ (Aynî, Umdetü'l-Kaarî, XII/96; Beyhakî; S. Buhari, Tecrid-i Sarih Terc. VII/48) 
 

‘Kur'an okuyan, onunla Allah'tan istesin. Zira birtakım insanlar gelecek, Kur'an'ı okuyacaklar ve onunla insanlardan menfaat temin edeceklerdir.’ (Tirmizî, V/179, hadis no: 2917; S. Buhari, Tecrid-i Sarih Terc. VII/48-49; Şevkânî, Neylü'l-Evtâr, V/322; Aynî, Umdetü'l-Kaarî, XII/96) 
 

‘Kim Allah'ın rızâsı için öğrenilmesi gereken bir ilmi, sadece bir dünya metaı/malı elde etmek için öğrenirse, kıyamet gününde Cennetin kokusunu duyamaz.’ (Ebû Dâvud, İlim 12, hadis no: 3664; İbn Mâce, Mukaddime 23; Müsned, III/338) 
 

‘Kim Allah (c.c.) rızâsından başka bir şey için ilim öğrenirse, veya ilimle Allah rızâsın-dan başka bir şeyi murâd ederse, Cehennemdeki yerine hazırlansın.’ (Tirmizî, hadis no: 2793; İbn Mâce, hadis no: 258) 
 

‘Kapkaranlık gece parçaları gelmeden (fitnelerin karanlığında, nur/ışık temini için) amellere sür'atle koşun ki, o devirde insan sabah mü'min olduğu halde akşama kâfir olarak ulaşır. Mü'min olarak gecelediği halde kâfir olarak sabaha çıkar. Ve o günün adamları dinini, dünyadan az bir şeye karşılık satarlar.’ (Müslim, Tirmizi, Ahmed bin Hanbel; Râmûz el-Ehâdis, I/243) 
 

‘Sizin içinizde öyle zümreler türeyecektir ki, siz onların namazlarının yanında kendi namazlarınızı, onların oruçları yanında kendi oruçlarınızı, onların amelleri/iyi işleri yanında kendi sâlih amellerinizi küçük göreceksiniz. Onlar Kur'an da okuyacaklar. Fakat Kur'ân(ın feyzi) onların hançerelerinden (boğazlarından) öteye geçmeyecek. Onlar, okun avı delip geçtiği gibi dinden çıkacaklar...’ (Buhâri, Tecrid-i Sarih Tercümesi, XI/247; hadis no: 1783) 
 

‘Bir takım dâîler, yani çığırtkan hatipler türeyecek, onlar bizim dilimizle (bizim aziz duygularımıza seslenerek) konuşurlar (Halbuki gönüllerinde hayırdan eser yoktur). Bizim dinî kaidelerimizle, bizim dini hislerimize hitab edecekler ve ümmeti Cehenneme ve felâkete davet edecekler!’ (Buhâri, Tecrid-i Sarih Tercümesi, IX/298; XI/248) 
 

‘Peygamber (s.a.s.) ashâbından iki kişi bir gün bir mescide geldiler. İmam namazdan selâm verince, cemaatten biri, bir miktar Kur'an okudu; sonra da yardım istedi. Olaydan müteessir olan sahâbîlerden biri: 'Hepimiz Allah içiniz, O'na aidiz ve O'na döneceğiz. Peygamber Efendimiz'i şöyle derken işitmiştim: ‘Pek yakın bir gelecekte bir grup insan türeyecek, bunlar Kur'an'ı âlet edip dilenecekler. Bu işi kimin yaptığını görürseniz, sakın ona bir şey vereyim demeyiniz.’ (Fudayl bin Amr'dan, et-Tıbyân fî Âdâb-ı Hameleti'l-Kur'an, Muhyiddin Nevevî, s. 29)
 

Bu konuda Ayet arayanlar Bakara 41-42-174, Tevbe 34, Ali İmran 139, Araf 169-177 arası, Maide 44, Şuara 109-17-145-164-180, Yunus 72, En´am 90, Sebe 47. ayet gibi onlarca ayete bakabilirler. Ben Hud 29´u sadece paylaşacağım. Merak ettiğim bir soruyu yeniden sormak istiyorum: Güya dava adamı olduğunu söyleyenler ama bu yolda bir meal’ini bile bedava dağıtmayanlar, bir kitabını bile ücretsiz yazmayanlar acaba neyin davasının adamı olmuşlardır? Nokta! Allah buyurdu ki: 
 

'Ey kavmim, tebliğ görevime karşılık sizden bir mal, bir bedel istemiyorum. Benim ücretim, mükâfatım ancak Allah’a aittir. Ben iman edenleri kovamam. Onlar Rablerine kavuşacaklar. Fakat ben sizi bilgiden, muhakemeden uzak, tutarsız davranan, cehalette ısrar eden bir kavim olarak görüyorum.' dedi. ( 11. 29 )
 

Neue Welt

Kaynak: Editör:
 
 
 
Etiketler: İman, Ettiğimiz, Allah, 139.Bölüm,
Haber Videosu
Yorumlar
Diğer Haberler
İman Ettiğimiz Allah 179.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 178.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 177.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 176.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 175.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 174.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 173.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 172.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 171.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 170.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 169.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 168.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 167.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 166.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 165.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 164.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 163.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 162.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 161.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 160.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 159.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 158.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 157.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 156.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 155.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 154.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 153.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 152.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 151.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 150.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 149.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 148.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 147.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 146.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 145.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 144.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 143.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 142.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 141.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 140.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 138.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 137.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 136.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 135.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 134.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 133.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 132.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 131.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 130.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 129.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 128.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 127.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 126.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 125.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 124.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 123.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 122.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 121.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 120.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 119.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 118.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 117.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 116.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 115.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 114.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 113.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 112.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 111.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 110.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 109.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 108.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 107.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 106.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 105.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 104.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 103.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 102.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 101.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 100.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 99.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 98.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 97.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 96.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 95.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 94.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 93.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 92.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 91.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 90.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 89.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 88.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 87.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 86.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 85.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 84.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 83.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 82.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 81.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 80.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 79.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 78.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 77.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 76.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 75.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 74.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 73.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 72.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 71.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 70.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 69.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 68.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 67.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 66.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 65.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 64.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 63.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 62.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 61.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 60.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 59.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 58.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 57.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 56.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 55.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 54.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 53.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 52.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 51.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 50.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 49.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 48.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 47.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 46.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 45.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 44.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 43.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 42.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 41.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 40.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 39.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 38.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 37.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 36.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 35.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 34.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 33.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 32.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 31.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 30.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 29.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 28.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 27.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 26.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 25.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 24.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 23.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 22.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 21.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 20.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 19.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 18.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 17.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 16.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 15.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 14.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 13.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 12.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 11.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 10.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 9.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 8.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 7.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 6.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 5.Bölüm
Yol Azığı El Vedud 5.Bölüm
Yol Azığı El Vedud 4.Bölüm
Yol Azığı El Vedud 3.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 4.Bölüm
Yol Azığı El Vedud 2.Bölüm
İman ettiğimiz Allah 3.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 2.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 1.Bölüm
Yol Azığı El Vedud 1.Bölüm
Orjinal İslam Yazarları
Misafir Kalemler
En Çok Okunanlar
ASR'A DÜŞEN SÖZLER
Dinin direği sâlattır! Beni bu Ümmetin namazı değil sâlatı ilgilendirir!! Bu Ümmetin çivisinin çıkmasının en büyük sebebi namazla kendini akladığını ve sâlatı Eda ettiğini düşünme manyaklığıdır!! Sâlat bilinci salata olmuş hıyarların namazları maunlu mayınlı arazidedir!!


Neue Welt
HİKMET/HADİS
Ebi'l-Cevzai rahimehullah anlatıyor: "Hasan İbnu Ali (radıyallahu anhüma)'ye: "Resulullah aleyhissalatü vesselam'dan ne ezberledin?" diye sordum. Şu cevabı verdi: "Aleyhissalatü vesselam'dan: "Sana şüphe veren şeyi terket, emin olduğun şeye ulaşıncaya kadar git. Zira sıdk (doğruluk) kalbin itminanıdır, yalan şüphedir." {Tirmizi, Kıyamet 61, (2520); Nesai, Eşribe 50, (8, 327, 328). }


Tarihe Göre Ara
Orjinal İslam Arşivi

dizin

,