Haber Detayı
27 Ekim 2018 - Cumartesi 16:30 Bu haber 233 kez okundu
 
İman Ettiğimiz Allah 133.Bölüm
 
 
ESMA-ÜL HÜSNA Haberi


Allah dedik... 
 

-İman ettiğimiz Allah, Vahyi insanlara göndermesindeki gerekçeyi net olarak izah eden Rabb´dir! Bu gerekçe ‘Kullara kul olmayasınız diye’ ayetlerde genişçe bildirilmektedir. Yine Allah, Kullara kul olmamamız için vahyolunan Kur’an’ı hem her alanda Mubin: Apaçık, hem de sağlam ve koruma altında tutacağını beyan eden Rabb´dir. Şimdi saklanan, örtülen kanuna gelelim: Allah, hiç bir kuluyla direk olarak ne görüşmüştür ne de konuşmuştur! Her kim Allah ile görüşme ve konuşma hikayesi uyduruyorsa o kimse Allah´a büyük bir iftirada bulunuyor demektir.
 

Tam da bu kanun-u ilahi gereği: Kullara vahyi yine kullarca yani Resullerce bildirme kanunuda aslen yine bu kanundan bir cüzdür. Eğer Allah kendine böyle bir kanun koymasa idi elbetteki direk kendiside vahyi kullar ile görüşüp, konuşarak bildirebilirdi. Fakat Allah ilkeli bir Rabb´dir. Koyduğu kanununa en güzel riayet örneğini de yine kullara sunan Rabb´dir. Risaletlerde gözden kaçırılmak istenen ve bu şekilde Resullerini tanrılar edinmek isteyenler elbette halka bu ince çizgiyi asla anlatmak istemeyeceklerdir. Oysa gerçeği örtmenin küfrün ta kendisi olduğunu bunu dillendirmeyenlerde çok iyi bilmektedirler.
 

Tabii buradan hareketle birde bir ayetle Resullerini ve Risaletteki görevlerini postacılığa indirgeyen ve Resulsüz bir oryantal din pazarlayan sapmalardaki diğer noktada dile getirilmedir.Maalesef çok yönlü bir sapkınlığı anlatmaya hiç bir makale kafii gelmiyor hatta binde birinin belkide zekatı bile olamıyor makaleler. Evet, bir diğer sapmada Allah´a acziyet yükleme sapmasıdır ki, çoğu zaman bu sapma içerisinde olanlar kendilerini daha bir muvahhid olma yolunda hmeyle yani şeytan dosdoğru yolun üzerindedir ilkesinin ilkesizliğiyle cesurca hareket ederler de kanun-u ilahi üzerinden bakmak yerine Allah´a acziyyet atfetmelere ve adeta Resule bağımlı bağıl bir Allah tasavvuruna girmekteler.
 

Hatta bu noktada o kadar ileri derecede sapmalara yönelip naz makamları icat edenler bile mevcuttur. Yine tam bu noktada diğer bir sapma ise: Gereği gibi Rabb'lerini tenzih edemediler ilkesidir. Sanki Allah kendi kitabını haşa koruyamayan bir Rabb gibi algılar sunulmak istenilmektedir.Sonuç itibariyle Resulünü doğru yere oturtamayan, Rabbini doğru manada idrak etmek istemeyen, Murad-i ilahiye ve Sünnetullahdaki yasalara yüz çeviren, Vahyi salt Kur'an ile daraltan ve Kur´an´da gecen onlarca ‘sizlere ayetler var-işaretler var’ gibi yine vahyin emirlerini reddeden güruhlar oluştuğu gibi. Her sakallı benim dedemdir diyen ve önüne küfrün koyduğu sofraya sanki Resulün nebevi sofrası gibi muamele edip kendi yanlarından çakma doğrular kolleksiyonları edinenler, alimlerini ve atalarını Rabb konumu verip Rabb´ler edinenler, başka bir ifadeyle yazılı tek Kur’an, Kur’an iken kendince paralel vahiy çöplükleri icat edenlerde yine meselenin diğer sapma boyutlarının en özet başlıklarıdır.
 

Evet, Vahyin haricinde vahiy mi var gibi bir soruya yine vahiy cevaben der ki ‘yerlerde ve göklerde sizler için ayetler var.’ Burada birinci mantığı yok eden kitap diğer sapmaya da aynen reddiyesini sunar ‘ve sanki kendi yanlarında kitapları varmış da oradan öğrenmektelermiş’ gibi hicveden bir üslup ile yazılı paralel Kur’an fikrinin de yine kökünü kazır. Tüm bu bütünlük içerisinde vahyi idrak edememenin ve tüm bu bütünlük içinde Resullerini idrak edememenin ve tüm bu bütünlük içerisinde neyin hikmet neyin cehalet olduğunu kavrayamayanların malesef ümmete ve kendilerine ödettikleri bedellerin ise hali sonu görülmeyen bir deniz gibidir.Bir ümmet düşünün ki: Kur’an’da ittifak edemesin… Bir ümmet düşünün ki: Resul’de ittifak edemesin…
 

Bir ümmet düşünün ki: Vahiy kelimesinde ittifak edemesin… Bir ümmet düşünün ki: Hurafelere vahiy muamelesi sunsun… Bir ümmet düşünün ki: Orjinal milyar vahyi, yine vahyi öne sürerek reddediyor olsun… Bir ümmet düşünün ki: Tüm Resullere hikmet verdik diyen ayeti atlayarak Kur’an’a iman edivermiş olabileceğini düşünsün… Bir ümmet düşünün ki: Doğru bilginin, her kimden gelirse gelsin velev ki değil Resuller kafir bile olsa müminin yitik ayeti olduğunu bir türlü kavrayamazsın… Bir ümmet düşünün ki: Vahiyle vahye savaş açmaya Kitaba iman desin… Resuller konusunda ihtiyatı-imtinayı-hikmetli bakışı kaybettiğimiz günden beri ne Resullerin söyledikleri kalbimize inmekte ne de Resuller ile Allah´ın arasını açma laneti üstümüzden kalkmakta.
 

Vahiy ve Resul dengesini ömrünü Kur´an sunumuyla geçiren Resul olarak değilde ömrünü heva ve hevesinden sürekli kitaba aykırı bir düşünce sistemine adayan bir insan portresi üstümüzde hakim olduğu sürece yine Kitab´la Resulü sürekli kavga ettiren bir lanetin laneti üstümüzden kalkmamakta.Tüm meselenin özeti aslen üç kelimelik bir hastalığın virüsü. Resul yürüyen Kur'andır. Bunu vahiyle okuduğumuzda: Resul yürüyen vahiydir. Bunu vahyin tekdüzelikten kurtulup libas giyen orjinal manasıyla okuduğumuzda ise: Resul Hikmetli Kurandır. Şimdi şunu söylememiz kaçınılmaz olacaktır: Her hikmet kendisini Kur´an´a ve daha da ötesi Allah’a yaslar. Fakat her hikmetli bilgiyi Kitab’da bulabilecek kapasite her kulda yoktur.
 

Burada da bir cihetten sapma diğer cihetten tam dosdoğru yol olarak gözüken bir mesele önümüze gelip oturur: Kur’an’a arz meselesi. EyvAllah… Yüzde bin hemfikir olduğum bir meseledir fakat hemfikir olmamam gereken yüzde bin bir nokta daha vardır. Gelin Kurana arz edelim diyen insan en az Resulün kurduğu cümleyi kurabilmesi için 6236 ayete vukfiyet içerisinde olmalıdır. Bizler bile üç beş yüz ayeti yanyana düşünme becerisini gösteremezken kendini bu konumla konumlayan amma daha kitaptan üç beş ayeti kalbine indirmeyi beceremeyen tipler hangi kafayla neyi ve nasıl kitaba arz edecekler gibi deruni bir soru da otomatikman sorulmak zorundadır. Sorulmak zorunda zira her konuda adil şahitlik farzdır. Sorulmazsa bu kez de bu ve benzeri ayetleri ihlal etmiş olacağız! Oysa hep söylediğimiz gibi bütüncül algıya yönelmemiz farzdır. Bütüncül algi işte orjinal bir Resul algısı doğuracaktır. Buna da çoğumuzun boyu yetmeyeceğinden ihtiyat daima esastır. Süpürücü davrananlar ise bu büyük ahmaklığın icrasındadır.
 

Toparlamak gerekirse: Bu din bu kadar basit bir din değildir. Vahye iman da vahye iman ettik demekle iman edilmiş olunacak kadar yine basit bir mesele değildir. Allah herşeyi apaçık açıklamıştır fakat kullarda bu apaçık kitaba basacak kafa yine aynı mesafede değildi. Hakeza bizim kafamızın basmaması kitaba zeval getirecek veya onun mübiniyetini ilhak edecek de asla değildir. En zor denge ise itidalde birleşmek ve yaşama akan dini yaşamak olsa gerek. Anadolunun kadim deyimiyle ‘Kendine Müslüman olmak’ Allahu Alem bu asırdaki en temel problemlerden birisidir ki profilize edilmek istenilen dinin sonucu kendine Müslüman müsvedde tipler doğurmaktan öteye gidemeyecektir. Bu da yine önümüzdeki nesillerin en tehlikeli sapma mekanizması olarak ilerde çok konuşulacak deruni konu olsa gerek. Bekleyip göreceğiz demek yerine üretip orjinali sunacağız demek en doğru taktiktir. Şimdi bu geniş ana başlıkları ve tefekkürleri en az ifadeyle kurduktan sonra konuya dönebiliriz. 
 

Allah: Mutlak Hakim olan Rabb´dir. 
Allah: Hakimiyetini hikmetli ilmiyle icraa eden Hikmetli Rabb´dir. 
Allah: Hükmü ve Hikmet dengesini kula öğreten Rabb’dir. 
Allah: Resullere Kitab ve Hikmetli bilgiyi kullanma yeteneği veren Rabb´dir. 
Allah: Hikmetli bilgi yeteneğini devreye sokacak o orjinal insan yapısında yani fıtratında, ruhundan üflediği noktaya bunu kodlayan ve cevherimizin üstündeki tozu üfleyip hikmeti takip ve tahkik etmemizi dileyen Rabb´dir. 
Allah: Resulleri ilah edinenlerin tehlikesine ve şirkine karşı bizi defalarca kitapla uyaran ve buna örnekler veren Rabb' dir.(teslis vs) ...
Allah: Kulluğu sadece Zatına halis kılmamızı emreden Rabb’dir. Bu noktada kullara kul olmamamız için gerekli tüm bilgiyi vahyi ile önümüze seren Rabb´dir. 
Allah: Vahyinin, kendi sözünün önüne hiç bir sözü mutlak kılıp geçirmememiz için, kitabda detaylarla bilgiler veren Rabb´dir ki zaten Kur´an, kümeler halinde birbirini açıklayan ayetlerden oluşan okuma kitabı, kulun kulluğunun klavuzluk kitabıdır anlam olarak. Bu da saklanan diğer bir gerçektir. Allameleri özellikle bunu dillendirmeleri konusunda davet ise elbette kulluğumuzun boynunun borcudur. Zira bu söylendiğinde işte murad-i ilahi yani kullara kul olmayacaksın kanun-u ilahiyesi yine ellerimizle işlevlik kazanacaktır şu an olduğu gibi ve bir çok küfrün de perdesi yırtılacaktır!

Allah: Boyumuzun yetmediği her konuda Resulünü (ahzab 21) örneklik ile bize rol model olarak sunan merhametli Rabb'  dir.
Allah: Faziletli, basiretli, hikmetli, erdemli kullar olma rotasını çizen ve vahye yönelmemizi emreden Rabb´dir. 
Allah: Resullerinin dilleri ile de tüm insaniyeti vahye uymaya, vahye yüz çevirmemeye ve vahye yüz çevirmenin büyük bir azab olduğunu kullara bildiren Rabb´dir. 
Allah: Vahye yüz çevirmeyi azabla müjleyen Rabb´dir. 
Allah: Vahye yönelmeyi mükaafatla müjdeleyen Rabb´dir. 
Allah: Her şeye güç yetiren Muktedir’dir. Bu kanunlar O´nun hikmetli kanunu-ilahiyesidir. O´nda her hangi bir acziyet doğuracak asla değildir! 
Allah: Resullerine ‘itaat etmemizi’ emreden Rabb´dir, Resullere ‘kulluğu’ emreden Rabb asla değildir! Bu ince noktalara dikkat etmemenin bedeli hem kullukta hemde itaatlerde en temel arızalar doğurmaktadır. Allah buyurdu ki: 
 

‘Elif, Lam, Ra. Bu Kitap, hakim ve haberdar olan Allah tarafından, Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye ayetleri kesin kılınmış, sonra da uzun uzadıya açıklanmış bir Kitap'dır. Ben size, O'nun tarafından gönderilmiş bir uyarıcı ve müjdeciyim. Rabbinizden mağfiret dileyin ve O'na tevbe edin ki, belli bir süreye kadar sizi güzelce geçindirsin ve her fazilet sahibine faziletinin karşılığını versin. Eğer yüz çevirirseniz o zaman ben doğrusu hakkınızda büyük günün azabından korkarım. Dönüşünüz Allah'adır. O, her şeye güç yetirendir.’ ( 11. 1- 2- 3- 4 )
 

Neue Welt

Kaynak: Editör:
 
 
 
Etiketler: İman, Ettiğimiz, Allah, 133.Bölüm,
Haber Videosu
Yorumlar
Diğer Haberler
İman Ettiğimiz Allah 190.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 189.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 188.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 187.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 186.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 185.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 184.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 183.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 182.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 181.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 180.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 179.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 178.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 177.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 176.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 175.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 174.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 173.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 172.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 171.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 170.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 169.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 168.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 167.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 166.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 165.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 164.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 163.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 162.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 161.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 160.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 159.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 158.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 157.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 156.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 155.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 154.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 153.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 152.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 151.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 150.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 149.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 148.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 147.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 146.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 145.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 144.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 143.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 142.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 141.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 140.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 139.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 138.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 137.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 136.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 135.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 134.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 132.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 131.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 130.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 129.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 128.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 127.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 126.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 125.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 124.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 123.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 122.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 121.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 120.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 119.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 118.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 117.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 116.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 115.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 114.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 113.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 112.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 111.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 110.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 109.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 108.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 107.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 106.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 105.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 104.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 103.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 102.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 101.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 100.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 99.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 98.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 97.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 96.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 95.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 94.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 93.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 92.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 91.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 90.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 89.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 88.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 87.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 86.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 85.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 84.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 83.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 82.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 81.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 80.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 79.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 78.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 77.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 76.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 75.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 74.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 73.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 72.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 71.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 70.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 69.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 68.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 67.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 66.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 65.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 64.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 63.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 62.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 61.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 60.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 59.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 58.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 57.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 56.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 55.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 54.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 53.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 52.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 51.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 50.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 49.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 48.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 47.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 46.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 45.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 44.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 43.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 42.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 41.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 40.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 39.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 38.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 37.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 36.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 35.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 34.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 33.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 32.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 31.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 30.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 29.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 28.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 27.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 26.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 25.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 24.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 23.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 22.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 21.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 20.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 19.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 18.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 17.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 16.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 15.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 14.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 13.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 12.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 11.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 10.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 9.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 8.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 7.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 6.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 5.Bölüm
Yol Azığı El Vedud 5.Bölüm
Yol Azığı El Vedud 4.Bölüm
Yol Azığı El Vedud 3.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 4.Bölüm
Yol Azığı El Vedud 2.Bölüm
İman ettiğimiz Allah 3.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 2.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 1.Bölüm
Yol Azığı El Vedud 1.Bölüm
Orjinal İslam Yazarları
Misafir Kalemler
ASR'A DÜŞEN SÖZLER
Cehennemin dolması da Cennet gibi Allah´ın bir vaadidir!! Cehenneme de kafir lazım.. Cennete de mümin lazım.. Hic bir davetci bu manada asla bir ZORBA degildir,, asla yobaz kriterlerin adamıda degildir!! Dünyaları kurtarmaya gerek yok... Sorumluluğumuz nisbetinde elimizden geleni yapmak yeterlidir..!


HİKMET/HADİS
Nübeyşe (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalatü vesselam) buyurdular ki: "Biz sizleri, kurbanların etinden üç günden fazla yemenizi, birçoğunuza kurban eti ulaşsın diye yasaklamıştık. Şimdi, Allah Teala bolluk verdi. Artık yiyin, biriktirin ve ücret isteyin. Haberiniz olsun, bu bayram günleri yemek, içmek ve zikir günleridir." { Ebu Davud, Edahi 10, (2813); İbnu Mace, Edahi 16 (3160). }


Tarihe Göre Ara
Orjinal İslam Arşivi

dizin

,