Haber Detayı
06 Kasım 2017 - Pazartesi 21:11 Bu haber 677 kez okundu
 
İman Ettiğimiz Allah 110.Bölüm
 
 
ESMA-ÜL HÜSNA Haberi


Allah dedik...
 

-İman ettiğimiz Allah…
Mücadele bittiği zaman, iman edenlerle beraber mücadeleye yürümeyenler: Mücadeleden dönenlere özürler beyan ederler. Hiç bir geçerli mazereti olmadan mücadeleden geri kalan bu güruh özür dileme yoluyla iyi zamanlarda yine ümmetin yanında olmak isterler. Zor zamanlarda iman edenleri terk edip mücadeleden kaçanlara karşı mücahitlere vakar sahibi olmayı öğreten Rabb'dir Allah! Dost olarak Allah'ı, komutan olarak Resulü seçenlere böyle izzet mahrumu nifak ehlinin, fasıklar güruhunun önünde ezik değil vakarla durmalarını ve onların bir pislikten ibaret olduğunu öğreten Rabb'dir Allah. Allah cehennemini bu pislik güruha müjdeleyen Rabb'dir! Allah buyurdu ki:

 

‘Savaştan dönüp yanlarına geldiğinizde size özür beyan edecekler. De ki: ‘Özür beyan etmeyin. Size kesinlikle inanmayız. Allah bize, sizin durumunuzdan haberler verdi’. Bundan sonra da Allah ve Resulü yaptıklarınızı görecektir. Daha sonra da gizliyi ve âşikârı bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O vakit O, size neler yapmış olduğunuzu tek tek haber verecektir. Onlara geri döndüğünüzde kendilerinden vazgeçmeniz için Allah'a and içecekler. Artık siz onlara sırt çevirin. Onlar gerçekten pistirler. Kazanmakta olduklarının bir cezası olarak, barınma yerleri cehennemdir.’ (9.94-95)
 

-İman ettiğimiz Allah, kulların riyazeti Allah'ın razı olduğuna her zaman delil teşkil etmez! Mü'minlerden münafıkları, fasıkları dost edinip de onlardan razı olmaları hatta ve hatta bir kesimin onlara cenneti vaad edecek kadar ileri bir boyuta gitmesi Allah'a onlarda razı oldu anlamı doğurmayacağı gibi riyazetinde icbar da: Mecburiyet de oluşturmaz! Allah kullara: kulların değil kendisinin riyazetinin esas - orjinal ölçü olduğunu öğreten Rabb'dir! O razıysa, beğendiyse dünyalar kadar daha dünya olsa ve sizi beğenmese önemli değildir. Yine O razı değilse ve sizden dünyalar kadar dünya olsa ve sizden razı olsa yine bir zerre kadar önem arz etmez. Kendimizi beğendireceğimiz, riyazetine adayacağımız tek ve yegane mercii Allah'tır! Bedevi olmak; Arap kavminin en cahil kesimine Bedevi denir. Arap kavminin ve o dönemin insaniyetinin İslam ile onurlanan ve islamı kalbine indirmeye gayret edenlerine de medeni denir. Medeni aynı zamanda Medineli demektir. İslam dünyaya medeniyeti getiren dindir. Her Medineli medeni demek değildir. Her bedevi de sadece bu dar anlamda hapsedilecek bir cahiliye Arabı demek de değildir. Her medeni görünümlü Müslüman olmadığı gibi, her bedevi görünümlü de kafir de değildir. Esas olgu burada ne Arap kavminden olmaktan ötürü bir aşağılama ve ne de medeniyet övgüsü de değildir. Zira bir kesim buradan hareketle Arap düşmanı kesilmeye diğer kesimlerde dil ırkçılığı üzerinden Arap kudsiyeti hurafesi üretmeye yönelmekte ki ikisi de ayaklarımızın altındadır! Meselenin orjinali şudur: Eğer İslam dinini öğreniyorsanız hangi kavme, renge, ırka mensup olursanız olun medeni’sinizdir, üstünsünüzdür. Yine hangi kavme, renge, ırka mensup olursanız olun eğer İslam dinini idrake yönelmiyorsanız, cehaleti akletmeye tercih ediyorsanız bilin ki cahiliye üzre olan bedevilersiniz. Mazlumiyetin ise bedevisi de medenisi de sorulmaz. Meselenin özü ilim ve cehalet farkıdır. Allah cehalete savaş açmamızı emreden Rabb'dir. Allah dünyaya medeniyeti-mediniyyeti- Medineyi getirme yolunda mücadele etmemizi emreden Rabb'dir. Allah, fasıklar güruhundan da, cahil bedevilerin küfür ve nifaklarından da asla razı olmayan Rabb´dir! Allah Alimdir: Her şeyi bilir ve Allah hikmetle işini yapan Rabb'dir. Allah buyurdu ki:
 

‘Kendilerinden razı olasınız diye size yemin ederler. Eğer siz onlardan razı olursanız, şunu bilin ki Allah, o fasıklar güruhundan kesinlikle razı olmaz. Bedeviler küfür ve nifak bakımından daha beterdirler; bununla beraber Allah'ın Resulüne indirdiği hükümlerin sınırlarını bilmemeye daha layıktırlar; Allah, bilendir, hikmet sahibidir.’ (9.96-97)
 

-İman ettiğimiz Allah... 
Bazen ilmen öyle cahiller-bedeviler vardır ki: Samimiyetle ortaya koydukları gayretler bir çok ilmi yüklenen ve medeni geçinen insandaki samimiyetten çok daha üstündür! Anadolu’dan burada bir örnek vermek gerek Mazlum Anadolu halkı son yüz sene özellikle ilmiyle değil de kadim toplumsal birikimiyle ayakta duran bir toplumdur. Son dönemin yeni yetme gençleri önceki nesillerin gördüğü zulmü ve cumhuriyet zulüm tarihini iyi idrak etmedikleri için genelde üç beş kelime ilim sahibi olunca bu necib toplumu tekfire varan tenkitler sunmakta hiç beis görmeyecek kadar maalesef ahmak ve cahil bir nesil. Allah demenin yasak olduğu, kitapların yok edildiği, camilerin ahırlara döndüğü, iman edenlerin kafasına top yağdırıldığı, istiklal mahkemeleriyle sorgusuz sualsiz idamların sunulduğu, 3 kişinin yan yana gelip İslam dinini konuşmasının yasak olduğu bir dönemden gelen mazlum Anadolu halkı. Vahiyle tarihi yoğrulan bu halk bugün hangi camide yardım toplarsanız toplayın kendini İslam’a adadığını iddia edip de bir kuruş İslam’a harcamayanların yanında bin kat daha bu manada samimi iman ehlidirler. Anadolu’daki hemen hemen her camide ya bir Anadolulu annemizin-babamızın bir beşli denilen altını, ya yüzüğü, ya kilimi, ya cebindeki o ufak birikimi vardır. Böyle cahiliye içerisinde gönülden harcamayanlardan Allah razı değildir. Fakat tüm samimiyetiyle, iyi niyetiyle, dini bu şekilde yükselteceğini, Resule bu şekilde destek vereceğini, Rabbin riyazetini bu şekilde elde edeceğini, Allah'ın rahmeti kapsamına gireceğini ümid edenlere Allah Rahmetini müjdeleyen, Rahim olan, Merhametliler Merhametlisi olan Rabb´dir!  Kime merhamet edeceğini bilemeyenler, kimlere zalim olduğunu asla bilemeyecekler! Gençleri sloganik papağanlıktan, erdemli insani harekete yani İslami erdeme bu vesileyle bir kere daha davet etmiş olalım. Allah beğeniyorsa iman edenler için konu kapanmıştır. Allah buyurdu ki:
 

‘Hem bedevîlerden öylesi vardır ki, (Allah yolunda) harcadığını zarar sayar ve(bundan kurtulmak için) sizin başınıza belâlar gelmesini bekler. (O) kötü belâ kendi başlarına gelsin! Hâlbuki Allah, Semî' (onların sözlerini hakkıyla işiten)dir, Alîm(niyetlerini hakkıyla bilen)dir. Kimi Bedeviler de Allah'a ve ahiret gününe inanırlar; yaptıkları maddi bağışları Allah'ın yakınlığını ve peygamberin dualarını kazanma aracı, sebebi sayarlar. Haberiniz olsun ki, yaptıkları bu bağışlar, gerçekten onları Allah'a yaklaştıran bir sebeptir. İlerde Allah onları rahmetinin kapsamı içerisine alacaktır. Hiç şüphesiz Allah affedici ve merhametlidir.’ (9.98- 99)

Neue WELT

Kaynak: Editör:
 
 
 
Etiketler: İman, Ettiğimiz, Allah, 110.Bölüm,
Haber Videosu
Yorumlar
Diğer Haberler
İman Ettiğimiz Allah 190.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 189.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 188.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 187.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 186.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 185.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 184.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 183.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 182.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 181.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 180.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 179.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 178.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 177.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 176.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 175.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 174.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 173.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 172.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 171.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 170.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 169.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 168.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 167.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 166.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 165.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 164.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 163.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 162.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 161.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 160.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 159.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 158.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 157.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 156.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 155.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 154.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 153.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 152.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 151.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 150.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 149.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 148.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 147.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 146.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 145.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 144.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 143.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 142.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 141.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 140.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 139.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 138.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 137.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 136.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 135.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 134.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 133.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 132.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 131.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 130.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 129.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 128.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 127.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 126.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 125.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 124.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 123.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 122.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 121.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 120.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 119.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 118.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 117.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 116.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 115.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 114.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 113.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 112.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 111.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 109.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 108.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 107.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 106.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 105.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 104.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 103.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 102.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 101.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 100.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 99.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 98.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 97.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 96.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 95.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 94.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 93.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 92.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 91.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 90.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 89.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 88.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 87.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 86.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 85.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 84.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 83.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 82.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 81.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 80.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 79.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 78.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 77.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 76.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 75.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 74.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 73.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 72.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 71.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 70.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 69.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 68.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 67.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 66.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 65.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 64.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 63.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 62.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 61.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 60.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 59.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 58.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 57.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 56.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 55.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 54.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 53.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 52.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 51.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 50.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 49.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 48.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 47.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 46.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 45.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 44.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 43.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 42.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 41.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 40.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 39.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 38.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 37.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 36.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 35.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 34.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 33.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 32.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 31.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 30.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 29.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 28.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 27.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 26.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 25.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 24.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 23.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 22.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 21.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 20.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 19.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 18.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 17.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 16.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 15.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 14.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 13.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 12.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 11.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 10.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 9.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 8.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 7.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 6.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 5.Bölüm
Yol Azığı El Vedud 5.Bölüm
Yol Azığı El Vedud 4.Bölüm
Yol Azığı El Vedud 3.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 4.Bölüm
Yol Azığı El Vedud 2.Bölüm
İman ettiğimiz Allah 3.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 2.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 1.Bölüm
Yol Azığı El Vedud 1.Bölüm
Orjinal İslam Yazarları
Misafir Kalemler
ASR'A DÜŞEN SÖZLER
Namus KUR´AN´DIR!! Namussuzluğa SÜKUT Namussuzluktandır!!


HİKMET/HADİS
Ebu Said (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalatü vesselam) buyurdular ki: "Kimin yanında fazla hayvan varsa, onu hayvanı olmayana versin. Kimin de fazla azığı varsa onu azığı olmayana versin." Resulullah, bazı mal çeşitlerini bu suretle saymaya devam etti. Öyle ki, bizden hiç kimsenin (yol sırasında) herhangi bir fazlalıkta hakkı olmadığı düşüncesine vardık." {Müslim, Lukata 18, (1728); Ebu Davud, Zekat 32, (1663). }


Tarihe Göre Ara
Orjinal İslam Arşivi

dizin

,