Haber Detayı
02 Eylül 2015 - Çarşamba 00:29 Bu haber 1670 kez okundu
 
İman Ettiğimiz Allah 1.Bölüm
 
 
ESMA-ÜL HÜSNA Haberi


ESMA'ÜL HÜSNA KONUMUZA GİRERKEN

Şükredenlerin hamd ettiği gibi;Bütün varlıkların yaratıcısı olan ALLAH'a hamd eder,hamd edenlerin şükrettiği gibi O’na şükrederiz.Salat ve selam bütün alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz Hz Muhammed’e ve Kur´an ve Resulü kendisine hayat rehberi olarak seçen muvahhid-e-lerin üzerine olsun..
Es Selamu Aleykum....


Allah Kur´an da buyurdu ki: İSİMLERİN EN GÜZELİ ALLAH’INDIR: ÖYLEYSE O’NA BUNLARLA DUA EDİN .O’NUN İSİMLERİNDE AYKIRILIĞA-MÜLHiDLiĞE-İNKARA-SAPANLARI BIRAKIN!! YAPMAKTA OLDUKLARINDAN DOLAYI YAKINDA CEZALANDIRILACAKLAR!!   A’RAF-180


Bu isimler ,Allah’ın birliğini,merhametini ve üstünlüğünü gösteren,aynı zamanda kalplere ve kulaklara hoş gelen isimlerdir.Yine bu isimler bütün hayır ve iyliklere eksiksiz olarak işaret eden,Kulun da hadlerinin adeta resmini-SINIRINI- çeken isimlerdir! Ne yazık ki insanlar bu isimlerin anlamaları hakkında görüş birliğine  varamadılar.Bu konuda bir çok görüş ileri sürerek doğru yoldan ayrıldılar.Kimileri de isimlerin anlamlarıyla kesinlikle bağdaşmayan görüşler ileri sürdüler.Kimileri ise bu gurubun nede öteki gurubun iddia ettiği görüşleri kabul etmedi ve bir kenarda durmayı tercih etti.

Tüm bu görüşlerin arasında,Sahih sünnet ve Kur´an ile hareket edenler Allah’ın bu güzel isimlerini en orjinal haliyle anlama yolunu tercih etti.Bunun için Allah‘tan  yardım dileyerek insanlar arasında Allah’ı en iyi tanıyan ve Kur´anın en iyi MÜFESSiRi olan Hz Peygambere ve Kur´ana gitmek elbette en makulüydü!! Zira: MUTLAK bilgi,tüm bilginin asli unsuruydu! Onun bitmez tükenmez pınarından doyasıya yararlandılar.  Kurtuluşlarını, hiç bir eğrilik ve yanılmanın olmadığı bir Metod ile-Usül ile tamamladılar inşaAllah..


Onlar,Bu konuda ilim sahibi olabilmek icin Kur´an ile Allah’a..Tefsiri ile gelmiş geçmiş en iyi Kur´an Müfessiri Hz Peygamber’e yöneldiler.Onlardan-ilk nesilden, sahabeden- sonra gelenler ise, özellikle:Hicri 2. ve 3.yy´dan sonra başlayan mistik argümanlar ile- yunandan transfer (SOPIA) mistikekoller ile-siyasi karmaşalar ve siyasi fetvalar-korkular ile binlerce Rabb´lik taslayan nefsi-Rabbinden isimler çalan nefsi-iLAHLIK iDDiASINA GiREN NEFSi ve tamamen niteliksiz-sıfatlarını-isimlerini- fiilerini-niteliğini insana devretmiş Deist bir ALGI oluşturdular...


Tabi şeytan burda durma molası vermedi... Hurufiyat: Harfcilik- sihir- büyü de diğer yandan devam ede geldi. Hatta bu dizmecelerden korunmak içinde mavi mavi boncuklar, zümrütler, taşlar,hamurlar da endüstriyel imana dönüşen nesillerin yeni çakma ALLAH ALGISI üzerindeki pempe dizileriydi!! Yine özellikle  Hallac-iMansur,Arabi,Sühreverdi,Yunus Emre,Celalettin Rumi gibi zevatlar: ALLAH´IN  iSiMLERi üzerindeki kavram kargaşası rolünü oynayarak etkilerini bugüne kadar sürdüreceklerdi.. Özellikle tahrifatta TECELLi konusu adeta ilk ana maddeydi.. 

Öyleki: Bugün bile, ata ,ite, köpeğe, domuza bakarak Rabbinin büyüklüğünü  tefekkür etmek yerine: Atta, itte, köpekte, domuzda Rabbin görünen yüzleridir-tecellisidir diyen Kafirane tahriflere yine değinmeden geçemeyeceğiz!!  Bu büyük YANILGILAR VE KIRILMALARI AŞMAK, yeniden Allah Bilincimizi inşa etmek için: ilk nesil gibi bizlerde Kitaba ve Resule yönelecek-oradan-ASRA VE ZAMANA izin verdiği kadar Rabbimize bakmaya çalışacağız inşaAllah.. Burada ilk nesli takip etmeye gayret eden ehl-i sünnetin,selefin ve diger mekteblerinin ortaya koydukları metodlara bu bölümde bakmak istiyoruz..

1. Zatında,sıfatlarında ve fiillerinde Yüce Allah’a benzeyen hiç bir varlık yoktur.Biz O na, O’nun kendisinin bize tanıttığı şekilde inanırız. O, kendisini bize şöyle tanıtır
O’NUN BENZERİ GİBİ OLAN HİÇ BİR ŞEY YOKTUR. O,İŞİTENDİR GÖRENDİR.(ŞURA 11)

Bizler Yüce Allah’ın bizim kendisini nasıl tanımamız gerektiğini belirtiğine inanıyoruz. Zira O şöyle buyuruyor: 
DE Kİ: SİZ Mİ DAHA İYİ BİLİYORSUNUZ YOKSA ALLAH ‘MI?(BAKARA 140)


2. Allah’ın zatını düşünmek girişimlerinden tamamen uzaklaşmak ve sadece bu isimlerle O’na nasıl ibadet edilebileceğini araştırmaktır.Bir hadiste,Allah’ın nimetleri konusunda düşününüz,O’nun zatı hakkında düşünmeyiniz. Zira Yüce Allah hiç kimseye benzemediği gibi hiç kimsede O ‘na benzemez... Şura suresi 11 de Yüce Rabbimiz söyle buyuruyor: "O’nun benzeri gibi olan hicbir şey yoktur, O işitendir,görendir."...


3. Bazı isimler lafzen aynı olabilir.Fakat bu,isimlendirilenlerin aynı ve eşit olduğunu göstermez! Örneğin Allah için merhamet sahibidir denilir.İnsanlarda bu sıfatla nitelendirilebilir ve filanca merhamet sahibidir denilir. Burada ki farkı şöyle açıklarız, Allah’ın merhameti sınırsız ve herşeyi kuşatmıştır.İnsanın ise böyle  değildir.


4. Allah’ın en güzel isimlerini belirten bütünüyle sahih bir hadis bulunmamaktadır. Bu konuda meşhur olan hadis Buhari ve müslim’in Ebu Hureyre’den ilettikleri şu hadistir.
"ALLAH’IN YÜZDEN BİR EKSİK DOKSAN DOKUZ İSMİ VARDIR. KİM ONLARI EZBERLER VE SAYARSA CENNETE GİRER.ALLAH TEKTİR,TEK OLANI SEVER."
Bu hadis burada bitmektedir.İsimleri belirtilen hadis ise Tirmizi’nin rivayetinde bulunmaktadır.Ancak bu rivayet Hadis Alimlerince zayıf kabul edilmektedir. Yukarıda belirttiğimiz hadis Allah’ın doksan dokuz isminin bulunduğunu belirtmektedir. Ancak bu Allah’ın başka isimlerinin bulunmadığını göstermez Söz konusu hadis,Allah’ın isimlerini sınırlandırmamaktadır. Eğer bir sınırlama amaçlanmış olsaydı Hz Pegamber bunu şu şekilde açıklıkla ifade ederdi: Allah’ın doksan dokuz ismi vardır.Bütün islam bilginleri ,Allah’ın isimlerinin bu sayıdan daha çok olduğu görüşündedirler. Bunuözellikle şu hadisten anlıyoruz "SENİN KENDİNİ İSİMLENDİRDİĞİN VEYA HER HANGİ BİR VARLIĞA ÖGRETTİĞİN VE YA KENDİ KATINDA GAYP ALEMİNDE TERCİH ETTİĞİN HER İSİMLE SENDEN DİLİYORUM. 

İbni Kayyim der ki: El-esma-ul hüsna herhangi bir sayı ile sınırlanıdırılamaz!! Alimlerin bu görüşlerini aktardıktan sonra görüyoruz ki hadiste geçen EZBERLEYEN VE SAYAN cümlesinden maksat,sadece bu isimleri ezberleyip saymak değil.. BU iSiMLERiN RABBİNE iMAN ETMEK O İSİMLERLE ALLAH’A KULLUK ETMEK,DUA ETMEK,GEREKLERİYLE AMEL ETMEKTİR.

 

5. Allah’ın isim ve sıfatları tevkifidir.(Allah ve Resulunun bildirmesi ile bilinir) Kur’an ve sahih hadislerde belirtilen Allah’ın isim ve sıfatlarına inanmak, anlamlarını bilmesekte vaciptir.


6. Allah’ın isimleri anlamlarına dört şekilde delalet eder.Bunlar:

A) Bizzat Allah’ın Zatına delalet eden isimler
B ) Zati sıfatlar.Allah’ın işitmesi,görmesi,yapmagücü olması,bilmesi ve hayatta olması bu tür sıfatlardandır ve biz Zat Allah’ın zatıyla ilgilidir.
C) Fiili sıfatlar: Bunlar,yaratma ve rızıklandırma gibi Allah’ın fiillerine bağlı olan sıfatlara delalet eder.
D) Selbi sıfatlar: Bu tür sıfatlar Allah’ı her türlü eksiklikten uzak tutmayı,O’nun kusursuz ve mükemmel görmeyi gerekli kılar.Örneğin , Allah’ın kimseye muhtaç olmama sıfatı,yoksulluk sıfatının olmadığını gösterir.


7. Allah’ın en büyük ismi anlamına gelen İSM-İ AZAM hakkında birçok sahih veya hasen rivayetler  bulunmaktadır. İsm-i azamla dua edildiğinde Allah o duayı Kabul eder,onunla istediğinde Allah verir. Özetle hadislerde ism-i azam ‘ın şunlar olduğu rivayet edilir

1) ALLAH....
2) RAHMAN VE RAHİM
3) FATİHA SÜRESİ
4) AYETE’L KÜRSİ (Allah. O’ndan başka ilahyoktur.Diridir,Kaimdir.)
BAKARA-255
5) YUNUS (A.S)BALIĞIN KARNINDA YAPTIĞI DUA (Senden başka ilah yoktur, sen  yücesin, gerçekten ben zulmedenlerden oldum) ENBİYA 87
6)ALLAH’IM SENDEN BAŞKA İLAH YOKTUR,ŞEFKAT VE MERHAMET  SAHİBİSİN,  CÖMERTSİN.GÖKLERİN VE YERİN MÜKEMMEL YARATANSIN. YÜCESİN VE İKRAM SAHİBİSİN. DİRİ VE HER ŞEYİ AYAKTA TUTANSIN...
7)EY ALLAH’IM ! SENDEN BAŞKA HİÇ BİR İLAH BULUNMADIĞINA ,SENİN BİR VE YANLIZ OLDUĞUNA,HİÇ BİR ŞEYE MUHTAÇ OLMADIĞINA, DOĞURMADIĞINA VE DOĞRULMADIĞINA BİR BENZERİN VEYA EŞİNİN OLMADIĞINA ŞAHİTLİK EDEREK SENDEN DİLENİYORUM.
(Bknz: İBN-İ KESİR-KURTUBİ-BEYHAKİ-ES-SAD-BN KAYYİM EL-CEVZİYE,ESMAÜ’L HÜSNA)-


Evet, tarihi bir yolculuk ile Öncekilerin kendi dönemlerinde neler söylediklerine bakmaya gayret ettik.. Zaman zaman Kur´an ve Sahih sünnet ekseniyle paralel olan iktibaslar ile de araştırmamıza güç katmak  istiyoruz.. Tabi KOPYALA-YAPIŞTIR YAPARAK asra ve zamana şahidlik olunamayacağını  bildiğimizden, orjinal islama sadakatle asra ve zamana kalemler olma gayretimizi ve "şahidler olunuz!" emrine  itaatimizi korumaya çalışacağız..Evet zor ve uzun bir yolun ilk merdivenindeyiz.. Nefes yeterse asra ve zamana bakarak, kaynak nitelikli bir çalışma oluşturmaya gayret edeceğiz inşaAllah.. Ön sözümüz olması hasebiyle birinci makalemiz biraz uzun oldu,ama bilirsiniz zor olan başlamaktır hep. 

Gayretler bizlerden.. Tevfikler,başarılar en güzel isimlerin sahibiolan Yüce Allahtandır... 

Neue WELT

Kaynak: Editör:
 
 
 
Etiketler: İman, Ettiğimiz, Allah, 1.Bölüm, ,
Haber Videosu
Yorumlar
Diğer Haberler
İman Ettiğimiz Allah 190.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 189.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 188.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 187.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 186.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 185.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 184.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 183.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 182.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 181.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 180.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 179.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 178.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 177.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 176.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 175.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 174.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 173.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 172.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 171.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 170.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 169.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 168.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 167.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 166.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 165.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 164.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 163.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 162.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 161.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 160.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 159.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 158.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 157.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 156.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 155.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 154.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 153.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 152.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 151.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 150.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 149.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 148.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 147.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 146.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 145.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 144.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 143.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 142.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 141.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 140.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 139.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 138.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 137.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 136.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 135.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 134.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 133.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 132.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 131.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 130.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 129.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 128.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 127.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 126.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 125.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 124.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 123.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 122.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 121.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 120.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 119.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 118.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 117.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 116.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 115.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 114.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 113.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 112.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 111.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 110.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 109.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 108.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 107.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 106.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 105.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 104.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 103.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 102.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 101.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 100.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 99.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 98.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 97.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 96.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 95.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 94.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 93.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 92.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 91.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 90.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 89.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 88.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 87.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 86.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 85.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 84.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 83.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 82.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 81.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 80.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 79.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 78.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 77.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 76.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 75.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 74.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 73.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 72.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 71.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 70.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 69.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 68.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 67.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 66.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 65.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 64.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 63.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 62.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 61.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 60.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 59.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 58.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 57.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 56.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 55.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 54.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 53.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 52.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 51.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 50.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 49.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 48.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 47.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 46.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 45.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 44.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 43.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 42.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 41.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 40.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 39.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 38.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 37.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 36.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 35.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 34.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 33.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 32.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 31.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 30.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 29.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 28.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 27.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 26.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 25.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 24.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 23.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 22.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 21.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 20.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 19.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 18.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 17.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 16.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 15.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 14.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 13.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 12.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 11.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 10.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 9.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 8.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 7.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 6.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 5.Bölüm
Yol Azığı El Vedud 5.Bölüm
Yol Azığı El Vedud 4.Bölüm
Yol Azığı El Vedud 3.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 4.Bölüm
Yol Azığı El Vedud 2.Bölüm
İman ettiğimiz Allah 3.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 2.Bölüm
Yol Azığı El Vedud 1.Bölüm
Orjinal İslam Yazarları
Misafir Kalemler
ASR'A DÜŞEN SÖZLER
Hayatın Boyunca Ciltler dolusu Eser okumak yerine,Tek Ciltlik eser olan İnsan'ı oku...Zira Onda Dikkat etmen ve uyman gerken 6236 temel kural var...!!


HİKMET/HADİS
İmam Malik (rahimehullah)'e ulaştığına göre, Resulullah (aleyhissalatü vesselam): "Ben de unuturum veya sünnet koymak için unutturulurum" buyurmuştur." {Muvatta, Sehv 2, (1, 100). }


Tarihe Göre Ara
Orjinal İslam Arşivi

dizin

,