Haber Detayı
19 Ekim 2018 - Cuma 02:10 Bu haber 542 kez okundu
 
Hayvanlaşma Temâyülü -2-
 
 
ORJİNAL İSLAM Haberi


"Kadınlara, oğullara, kantar kantar yığılmış altın ve gümüşe, salma güzel atlara, hayvanlara ve ekinlere duyulan tutkulu şehvet insanlara 'süslü ve çekici' kılındı.Bunlar, dünya hayatının metaıdır.Asıl varılacak güzel yer Allah katında olandır."  (Al-i İmran Suresi / 14)
 

Bunlar geçici olarak ikram edilen dünya nimetleridir.. İnsanın kendisinin hizmetine sunulmuş dünya hayatındaki rızıkları... Kendisi için bir misafirhane olan, peygamber deyimiyle "Anlık bir yolculuk gûzergahı" olan dünya hayatında kendine takdim edilmiş cennettekilerin benzeri ama süreli/geçici nimetler...Yaşamını kolaylaştıracak çeşni yardmcılar, hizmetkarlar... "Febi eyyi ala-i Rabbikumâ tükezzibân! / Şimdi Allahın nimetlerinden hangi birini inkar edebilrsin??" 
Yeryüzüne, gökyüzüne ve bu ikisi arasında olanlara bir baksana! Haydi! çevir gözünüde tekrar tekrar bak!...Gözlerin yorgun ve bitkin olarak sana geri döndü değilmi!? ... Döner zira Allah'ın nimetlerini saymakla bitiremezsin! Bu nimetler ki kiminin inkarını artırır kiminin yakiynini! Tıpkı Sayfaları süsleyen ayet metinler gibi...Kainatı süsleyen nimetlerle donatılan ayetler ya inkara sebep olur kör bakıldığnda, yada imanı artırır hakkıyla okundugunda..

 

Kainat sayfalarını çeviren ama/kör gözler sebebe takılır kalırda sebebi yaratandan bihaber kalıverir... Bu geçici sebeplere taparda, baki olan zaata, kendine bu hizmetkarları ram eyleyen Allah'a kafa tutar.. Unutur..Tıpkı Kuranı yüzünden okudugu gibi Kainat ayetlerinide yüzünden okur insan ve yüz cevirir/yanlarından geçip gider, hancereden aşagı inemeyen okumalara gark eder kendini.. İşte kimini inkara/nankörlüge sevkeder,kiminin imanını, hamdını, şükrünü ziyade eyler böylece nimetler.. Zaten öyle diyordu kadim kelam "şükredin nankörlerden olmayında artırayım hem imanınızı hem nimetlerinizin tümünü" değilse nimetlerin içinde bogulurken, farkında olmadıgınız çırpınışlarınızın  sesini ötelerde elim bir azabla duyacaksınız..Zira nankörlerin sonu çokta hayırla noktalanmadı...
 

Dünya ihtiraslarında, nefislerin arzu ve istekleri ile doğuştan gelen eğilimlerin etkisinde boğulmak insanın gönlünü basiretten ve ibret almaktan alıkoyar...İnsanları somut günü birlik zevklerin dalgaları arasında boğar...Onların daha yüksek ve daha yüce hedeflere yönelmelerine engel olur...Böylece duyguları katılaşan insan yakın, günü birlik zevklerin ötesine uzanma yeteneğinden yoksun kalır, onlara yükselemez...Oysa Allah, insanoğlunu yeryüzündeki mahlukat arasından seçip ona halifelik görevinide nimet olarak vermiştir... Bu görevi /nimeti unutupta yaşamı kolaylaştrmak adına lutfedilen diğer nimetlerin amacına vakıf olmayınca insan; nimetleri topyekun külfete çeviriverir..
 

"Allah katında kımıldayıp debelenen canlıların en kötüsü, inkara saplanıp da bir türlü iman etmeyenlerdir."(Enfal-) der Allah....Bazı çevirilerde bu "debelenip duranın" hayvanlar oldugu geçer ama "aklnı kullanamayan hayvanlar" olarak tasvir edilir... Hayvanlarda akıl yok ki, neyi kullanacak... Öyleyse burdaki vurgu insanadır.. Eşref-i Mahlukat olarak yaratılıp Esfele Safiline yuvarlanan hayvanla eş değer(!) kazanan insanlar.. Kazanan değil hayır hayır! aslında kaybeden insanlar.. Hatta hayvandan daha aşagıya yuvarlanan Kuran'i deyimle "Belhum adal" derekesine indirilen insanlar... Allah bunlara "hayvanlar" diyor.. Hayır hayvandan aşagılar diyor. Çünkü kainat sayfasına gözünü çevirip çevirip baktığı halde orada halk ettgimiz hayvanların dahi bir gaye ile hareket ettigini göremeyecek kadar kör, ve idrak edemeyecek kadar akılsızlaştılar diyor..
 

Evet hayvanların akli /düşünme melekeleri yok lakin onlar dahi bir gaye üzre yaratıldıklarının hissi üzreler ve yaratıcılarına ihanet etmıyorlar...Hal böyleyken Hayvanlar dahi "Belhum adal"laşmş insandan üstün tutuluyor...Çünkü Allah akletmeyen , akıl melekelerini devreden çıkaranları aşşağılık bir mahluk olarak ricse/pisliğe garkediyor...{yunus 100}  Şu durumda kendine nimetlerin en degerlisi olan aklı lütfeden Allah asla zalim degil... Bu nimete ve nimeti verene nankör kesilen ahmaklardır zalim olan... Fıtrî duygular ve istekler doğuştan gelen tabiî arzular olup hayatın korunması ve sürdürülmesinde gereklidirler.. Ayette sıralanlarla beraber, dünyaya ait bütün met'a insanın faidesine arzedilms hiçbiride gereksiz yere halk edilmemiştir/yaratılmamıştır...Gerek kadınlar, gerek geçimini ifa edecek mallar, paralar vs, , gerekse sair sayılanlar bunların tümü insanın ihtiyacına binaen yaratımışlardır...
 

Ve fakat burdaki Ayeti çok zaman sanki Allah bunları haram kılmış edasına bürünüp ve kendini bunlardan uzaklaştırarak sahip olmanın kótü oldugunu, ayette bunlara meyliyat olmaması noktasında vurgu oldugunu uzak durmak gerektiğini söylerler, Allahın bu çeşni rızıklarından kendilerinide diger insanlarıda men ederler..Allah'ın helal kıldıgını dolaylı yoldan haram ederler...Oysa Rahman burda bizlere eşyadan tamamıyla sıyrılmayı degil onlardan istifade ederken kendimize ayar vermemizi ister...Ne hikmetse çogu insanlarda tüm bunları başkalarına takva ögretisi adı altında yasak tutup, yasakladıgı/uzaklaşması gerektigini söyledigi bu nimetlerin içinde kendileri takla atar.. Hayır!! eşya sana ikramdır, fakat Allah'ın bu ve benzer ayetlerdeki muradı ve mesajı yasak ve haramdan ibaret degildir...
 

Örneğin Kadınlar/eşler Rahmanın en güzel hediyelerindendir, ancak bir kadın/eş Allah yolundan kişiyi alıkoymaya sebep oluyor ise ve davaya mukabil tercih noktası oluyor ise, kişinin kendine haramlar üretmesi değil "Ayar" vermesi gerektir...Çocuklarda aynı keza; onlarda dünyanın süsü ve neşvesidir...Aynı şekilde muameleye tabidir....Hasılı hic bir nimet hiçbir varlık; asli göreve, ve asil davaya, mücahedeye tercih edilmemelidir.. Bu sadece bunlar için degil tüm geçici nimetler için müsavidir/aynıdır... Evet sevimli kılınmışlardır, cekici, süslü olarak arzedilmişlerdir ancak, O'ndan-O'nun yolundan daha sevimli olmamalıdır! Şayet bu ayarı veremez ise insan kendine,  işte o vakit Allah'ın buyurdugu gibi gadabı hatta azabı beklemeye koyulmalıdır.... 
 

"Onlara: 'Eğer babalarınızı, oğullarınızı, kardeşlerinizi, hanımlarınızı, akrabalarınızı, kabilenizi, elde ettiğiniz malları, kesada uğramasından korktuğunuz büyük ticarî kazançları, hoşlandığınız evler ve meskenleri, Allah ve Rasulünden ve Allah yolunda, İslâm uğrunda hayatlarınızı ortaya koyarak, konuşarak, yazarak, hesapsız servet harcayarak yapacağınız cihattan daha çok seviyorsanız, artık Allah’ın planı gerçekleşinceye, dini, düzeni hakim oluncaya kadar bekleyin. Allah doğru ve mantıklı düşünmeyi terketmiş, fâsık, âsi, bozguncu bir kavmi doğru yola sevketme lütfunda bulunmayacak, başarı nasib etmeyecektir.' de.." {Tevbe/24}
 

Burdaki duruş bize nebevi beyanı ve duruşuda hatırlatmalıdır..Teklifler üzerine verilen cevap ve nebevi örnekliği... Nebevi tercih ve ondaki  kavi duruş bize bir öğreti ayar olmalıdır.. "Bütün mevcudat avucuma konulsa asla Ona olan baglılığımdan, yoluna olan sadakatımdan ödün verecek değilim!!" diyebilmelidir insan...Eşyayı- nimetleri kalbine doldurmayan insan ancak teredütsüz yüz çevirebilir masivadan, ona tutkuyla baglanan insansa ne ondan yüzcevirebilir nede nimeti sunanın yani asıl Malik olanın yolunda/ugrunda bir harcama/ infak yapabilir...Yapamaz çünkü bütün hücreleriyle bu çekiciliğin, cazibenin, sevimliliğin etkisi altna girmiş, vasat olmayan aşırı meyliyatlar onu eşyanın boyunduruğu altına sokmuştur...
 

Bu frekansta olan, bu dalgalarda dalgalanan insan sarhoştur ve bir şekilde savrulmayada mahkumdur.. Eşya - Met'a ona hizmetciyken o eşyaya-met'aya köle oluvermiştir...Vazgecilemez olmuştur... Oysa onları kontrol altına almayı, belli bir düzene sokmayı, aşırı tahriklerini ve sivriliklerini frenlemeyi öğütler Allah, ki insan onlara sahip olsun ve onları gerektiği gibi kullansın, onlar insana egemen olup insanı istediği tarafa yöneltmesin, insanda yüce hedeflere yönelme ve daha üstün şeylere talib olma sözünü takviye etsin...Asıl yurdun ahiret oldugunu söyler söz konusu ayetin bitiminde Allah....Ve kulunu fıtri duygularla donatan Rabb bu nimetleri men etmek yerine onların baki olmadığının fevkine varmalarını ister, şeytanın iğvalarıyla nefsin elele verebileceğini ve bu aldanışlara karşı teyakkuz halinde olmasını söyler. Öyle ya kendisini kandıran ve cennet nimetlerinden mahrum bırakan o degilmiydi....
 

Kalbinizde degil, elinizin altnda bulunsun, onlardan istifade edin ama onlara bakiyet yüklemeyin.. Asıllarına kavuşmak için onları gerektiginde kolayca elinizi açarak bırakabilin.. Evet son söz; insan meyilli yaratılmıştır, bütün nimetlere karşı istek, arzu duymak onun beşer olması hasebiyle çok normaldir. Ama elzem olan bu isteklerini arzularını vasat dairede tutabilmektir.. Allah bir taraftan bu istek ve duygulara değinirken öbür taraftanda ahiretin maddi ve manevi zevklerinin sayısız lezzetine dikkat çeker... Bu dünya hayatında kendilerini tüm bunların sevimli zevklerinde boğulmaktan koruyan ve kendi yüce insanî niteliklerini muhafaza edenler ancak öbür dünyanın kalıcı nimetlerinden yararlanabileceklerdir...İşte bu yüzden Rahman yeryüzündeki canlıların en hayırlıları olması için nimetlerin en güzeli olan Kuran'da nice Bâki muştulara/müjdelere dikkatlerimizi çeker ve bizleri insan olarak yaratıp ihsan ettiği bütün mülküne karşıda; insanca yaşarken, tüm zevklerin, istek ve arzuların bir ölçü ve ayarda tutulmasını,hayvanlardan farkımızı ortaya koymamızı ister...Baki olanla Fani  olanı idrak etmemizi salıkverir ve uyarır.
 

"Gerçek şu ki, Allah, iman edip yararlı ve doğru işler yapanları içinden ırmakların geçtiği bahçelere koyacaktır; hakikati inkara şartlanmış olanlar ise, (bu dünyadaki) hayatlarından zevk alıp hayvanlar gibi yiyip içseler de (öteki dünyada) yerleri ateş olacaktır." {Muhammed-12}
 

Ruveyda Çelik

Kaynak: Editör:
 
 
 
Etiketler: Hayvanlaşma, Temâyülü, -2-,
Haber Videosu
Yorumlar
Diğer Haberler
Kevni Ayetler Ve Kozmik Ayetlerin Beşeriyeti İnşa Süreci -7-
Kevni Ayetler Ve Kozmik Ayetlerin Beşeriyeti İnşa Süreci -6-
Kevni Ayetler Ve Kozmik Ayetlerin Beşeriyeti İnşa Süreci -5-
Kevni Ayetler Ve Kozmik Ayetlerin Beşeriyeti İnşa Süreci -4-
Kevni Ayetler Ve Kozmik Ayetlerin Beşeriyeti İnşa Süreci -3-
Kevni Ayetler Ve Kozmik Ayetlerin Beşeriyeti İnşa Süreci -2-
Kevni Ayetler Ve Kozmik Ayetlerin Beşeriyeti İnşa Süreci -1-
Hayvanlaşma Temâyülü -1-
Ruhumun Derinliğinden 29.Bölüm
Ruhumun Derinliğinden 28.Bölüm
Ruhumun Derinliğinden 27.Bölüm
Ruhumun Derinliğinden 26.Bölüm
Ruhumun Derinliğinden 25.Bölüm
Ruhumun Derinliğinden 24.Bölüm
Ruhumun Derinliğinden 23.Bölüm
Ruhumun Derinliğinden 22.Bölüm
Ruhumun Derinliğinden 21.Bölüm
Ruhumun Derinliğinden 20.Bölüm
Ruhumun Derinliğinden 19.Bölüm
Ruhumun Derinliğinden 18.Bölüm
Ruhumun Derinliğinden 17.Bölüm
Ruhumun Derinliğinden 16.Bölüm
Ruhumun Derinliğinden 15.Bölüm
Ruhumun Derinliğinden 14.Bölüm
Ruhumun Derinliğinden 13.Bölüm
Ruhumun Derinliğinden 12.Bölüm
Ruhumun Derinliğinden 11.Bölüm
Ruhumun Derinliğinden 10.Bölüm
Ruhumun Derinliğinden 9.Bölüm
Ruhumun Derinliğinden 8.Bölüm
Ruhumun Derinliğinden 7.Bölüm
Ruhumun Derinliğinden 6.Bölüm
Ruhumun Derinliğinden 5.Bölüm
Ruhumun Derinliğinden 4.Bölüm
Ruhumun Derinliğinden 3.Bölüm
Ruhumun Derinliğinden 2.Bölüm
Ruhumun Derinliğinden 1.Bölüm
Kıssaların Zamanın Şahidlerine & Muhatablarına Nasihati -2-
Kıssaların Zamanın Şahidlerine & Muhatablarına Nasihati -1-
Kuran'da Akıl Ve Akletmek 7.Bölüm
İslam Nedir? -2-
İslam Nedir? -1-
Din Nedir? 50.Bölüm
Din Nedir? 49.Bölüm
Din Nedir? 48.Bölüm
Din Nedir? 47.Bölüm
Din Nedir? 46.Bölüm
Din Nedir? 45.Bölüm
Din Nedir? 44.Bölüm
Din Nedir? 43.Bölüm
Din Nedir? 42.Bölüm
Din Nedir? 41.Bölüm
Din Nedir? 40.Bölüm
Din Nedir? 39.Bölüm
Din Nedir? 38.Bölüm
Din Nedir? 37.Bölüm
Din Nedir? 36.Bölüm
Din Nedir? 35.Bölüm
Din Nedir? 34.Bölüm
Din Nedir? 33.Bölüm
Din Nedir? 32.Bölüm
Din Nedir? 31.Bölüm
Din Nedir? 30.Bölüm
Din Nedir? 29.Bölüm
Din Nedir? 28.Bölüm
Din Nedir? 27.Bölüm
Din Nedir? 26.Bölüm
Din Nedir? 25.Bölüm
Din Nedir? 24.Bölüm
Din Nedir? 23.Bölüm
Din Nedir? 22.Bölüm
Din Nedir? 21.Bölüm
Din Nedir? 20.Bölüm
Din Nedir? 19.Bölüm
Din Nedir? 18.Bölüm
Din Nedir? 17.Bölüm
Din Nedir? 16.Bölüm
Din Nedir? 15.Bölüm
Din Nedir? 14.Bölüm
Din Nedir? 13.Bölüm
Din Nedir? 12.Bölüm
Din Nedir? 11.Bölüm
Din Nedir? 10.Bölüm
Din Nedir? 9.Bölüm
Din Nedir? 8.Bölüm
Kur'an Ve Hadis'ler İle Dua'ya Hicret 23.Bölüm
Kur'an Ve Hadis'ler İle Dua'ya Hicret 22.Bölüm
Kur'an Ve Hadis'ler İle Dua'ya Hicret 21.Bölüm
Kur'an Ve Hadis'ler İle Dua'ya Hicret 20.Bölüm
Kur'an Ve Hadis'ler İle Dua'ya Hicret 19.Bölüm
Kur'an Ve Hadis'ler İle Dua'ya Hicret 18.Bölüm
Kur'an Ve Hadis'ler İle Dua'ya Hicret 17.Bölüm
Kur'an Ve Hadis'ler İle Dua'ya Hicret 16.Bölüm
Kur'an Ve Hadis'ler İle Dua'ya Hicret 15.Bölüm
Kur'an Ve Hadis'ler İle Dua'ya Hicret 14.Bölüm
Kur'an Ve Hadis'ler İle Dua'ya Hicret 13.Bölüm
Kur'an Ve Hadis'ler İle Dua'ya Hicret 12.Bölüm
Kur'an Ve Hadis'ler İle Dua'ya Hicret 11.Bölüm
Kur'an Ve Hadis'ler İle Dua'ya Hicret 10.Bölüm
Kur'an Ve Hadis'ler İle Dua'ya Hicret 9.Bölüm
Kur'an Ve Hadis'ler İle Dua'ya Hicret 8.Bölüm
Kur'an Ve Hadis'ler İle Dua'ya Hicret 7.Bölüm
Kur'an Ve Hadis'ler İle Dua'ya Hicret 6.Bölüm
Kur'an Ve Hadis'ler İle Dua'ya Hicret 5.Bölüm
Kur'an Ve Hadis'ler İle Dua'ya Hicret 4.Bölüm
Kur'an Ve Hadis'ler İle Dua'ya Hicret 3.Bölüm
Kuran'da Müminlerin Vasıfları 54.Bölüm
Kuran'da Müminlerin Vasıfları 53.Bölüm
Kuran'da Müminlerin Vasıfları 52.Bölüm
Kuran'da Müminlerin Vasıfları 51.Bölüm
Kuran'da Müminlerin Vasıfları 50.Bölüm
Kuran'da Müminlerin Vasıfları 49.Bölüm
Kuran'da Müminlerin Vasıfları 48.Bölüm
Kuran'da Müminlerin Vasıfları 47.Bölüm
Kuran'da Müminlerin Vasıfları 46.Bölüm
Kuran'da Müminlerin Vasıfları 45.Bölüm
Kuran'da Müminlerin Vasıfları 44.Bölüm
Kuran'da Müminlerin Vasıfları 43.Bölüm
Kuran'da Müminlerin Vasıfları 42.Bölüm
Kuran'da Müminlerin Vasıfları 41.Bölüm
Kuran'da Müminlerin Vasıfları 40.Bölüm
Kuran'da Müminlerin Vasıfları 39.Bölüm
Kuran'da Müminlerin Vasıfları 38.Bölüm
Kuran'da Müminlerin Vasıfları 37.Bölüm
Kuran'da Müminlerin Vasıfları 36.Bölüm
Kuran'da Müminlerin Vasıfları 35.Bölüm
Kuran'da Müminlerin Vasıfları 34.Bölüm
Kuran'da Müminlerin Vasıfları 33.Bölüm
Kuran'da Müminlerin Vasıfları 32.Bölüm
Kuran'da Müminlerin Vasıfları 31.Bölüm
Kuran'da Müminlerin Vasıfları 30.Bölüm
Kuran'da Müminlerin Vasıfları 29.Bölüm
Kuran'da Müminlerin Vasıfları 28.Bölüm
Kuran'da Müminlerin Vasıfları 27.Bölüm
Kuran'da Müminlerin Vasıfları 26.Bölüm
Kuran'da Müminlerin Vasıfları 25.Bölüm
Kuran'da Müminlerin Vasıfları 24.Bölüm
Kuran'da Müminlerin Vasıfları 23.Bölüm
Kuran'da Müminlerin Vasıfları 22.Bölüm
Kuran'da Müminlerin Vasıfları 21.Bölüm
Kuran'da Müminlerin Vasıfları 20.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 160.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 159.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 158.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 157.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 156.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 155.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 154.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 153.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 152.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 151.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 150.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 149.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 148.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 147.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 146.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 145.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 144.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 143.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 142.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 141.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 140.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 139.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 138.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 137.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 136.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 135.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 134.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 133.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 132.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 131.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 130.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 129.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 128.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 127.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 126.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 125.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 124.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 123.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 122.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 121.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 120.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 119.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 118.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 117.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 116.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 115.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 114.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 113.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 112.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 111.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 110.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 109.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 108.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 107.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 106.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 105.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 104.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 103.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 102.Bölüm
Orjinal İslam Yazarları
Misafir Kalemler
En Çok Okunanlar
ASR'A DÜŞEN SÖZLER
Her mü'min DİN'inin görevlisidir.!


HİKMET/HADİS
“Evlerinizi kabirlere çevirmeyiniz. Şüphesiz şeytan içinde Bakara Suresinin okunduğu evden kaçar.”Müslim 2/188, Tirmizi 4/42, Nesei Fedailu’l-Kur’an 76, Beyhaki Şuabu’l-İman 2/2381, Ahmed 2/284, 337, 378, 388


Neue Welt
Tarihe Göre Ara
Orjinal İslam Arşivi

dizin

,