Haber Detayı
02 Ekim 2017 - Pazartesi 22:01 Bu haber 665 kez okundu
 
Din Nedir? 41.Bölüm
 
 
ORJİNAL İSLAM Haberi


TAHRİF EDİLMİŞ DİN
 

Bu konuyu aslında ele almıştık tahrif konusu altında, ve bu bölümün detayına geçmeden önce daha evvelki bölümlere dönük olarak hatırlayıp zihnmizi yoklayalım, Hz Adem’den, Hz. Muhammed (s.a.v.)’e kadar tüm peygamberlerin getirdiği hak dinin ortak adı İslam’dır. Peygamberimiz, bütün peygamberlerin dininin bir olduğunu ve hepsinin baba bir, kardeş gibi olduklarını haber veriyor. (Müslim, Fezâil 40, hadis no: 2365, 4/1837)
 

Fakat peygamberler halkın arasından ayrıldıktan sonra, insanlar hak dinden uzaklaşmış, ve bir takım sâlih insanlara, yıldızlara, ağaçlara, hayvanlara, taşlara, hevâ ve heveslerine tapınmaya başlamışlardır, meydana gelen bu sapmayı ortadan kaldırmak için Allah merhametinin bir sonucu olarak peygamberler göndermiş, bu elçiler insanları tevhid inancına yani hak olan dine tekrar tekrar dâvet etmişlerdir. 
 

Allah dinden Nuh'a tavsiye buyurduğu şeyi sizin için de bir kanun yaptı ve Ey Muhammed!  sana vahyettiğimizi,İbrahim'e, Musa'ya ve İsa'ya tavsiye buyurduğumuzu da şeriat kıldı. Şöyle ki:  Dini doğru tutun ve onda ayrılığa düşmeyin. Fakat senin kendilerini davet ettiğin şey, müşriklere  ağır geldi. Allah dilediğini kendine seçer ve kendisine yöneleni de doğru yola iletir. (Şûrâ, 13)
 

Senden önce gönderdiğimiz peygamberlerimizden sor: Biz, Rahman olan Allah'ın dışında tapılacak bir takım ilahlar kıldık mı hiç? (Zuhruf, 45)
 

Yoksa ölüm Yakub'a geldiği vakit siz de orada mıydınız. O oğullarına, benden sonra neye ibadet edeceksiniz? dediği vakit onlar, senin Allah'ına, ataların İbrahim, İsmail ve İshak'ın Allah'ına, tek olan İlah'a ibadet ederiz, biz ancak O'na boyun eğen müslümanlarız, dediler.(Bakara, 133) 
 

Denilebilir ki, yukarıda tanımlanan ölçülere yalnızca İslâm uymaktadır. Öyleyse  yalnızca İslâm, hak olan din, fakat din olayının tanımını ve kapsadığı alanı hatırlarsak ve yine Kur’an’ın şu sözünü hatırlarsak, İslâm’dan başka batıl atıl olan dinlerin zuhur ettiğini ve bunların hak olmadığını ve Rabbimizin reddettiğini görüyoruz. 
 

Kim İslâm'dan başka din ararsa, ondan asla kabul olunmaz ve o, âhirette zarara uğrayanlardan olur. (Âl-i İmrân 85)
 

Zira Hak din tanımına elbette yalnızca Allah’ın fıtrat dini dediği İslâm uymaktadır. Yine şu âyet de oldukça dikkat çekicidir. 
 

Müşrikler istemese de O dini İslâm’ı, bütün dinlere üstün kılmak için peygamberini hidâyetle ve hak dinle gönderen O’dur. (Tevbe, 33).
 

Dikkat edilirse burada hak din tekil olarak, diğer dinler tâbiri ise çoğul olarak kullanılmaktadır.  İşte bütün peygamberlerse yalnızca hak din olan İslâm’ı tebliğ etmişlerdir ve Allah katında geçerli din yalnızca İslâm’dır" (Âl-i İmrân 19) Şimdi bu tahrifatı daha geniş kapsamlı bir sekilde inceleyelim, inşaallah. Muharrif dinler, tahrif edilmiş, bozulmuş dinler demektir. Allah'ın gönderdiği islam Dininin atmalar ve katmalarla degiştirilmiş seklidir. Yahudilik ve hristiyanlık muharrif dinlerdir. Peki neden bu dinler bozulmaya yüz tutmus. Bunu defalarca dile getirdik, arzu ve istekler baş gösterince insanlar zamanla Allah'ın yolunda sapmış, Allah'ın insanlar arasında dengeyi ve huzuru sağlamak için gönderdigi din, kendilerine mani olmustur.
 

Bu sebepten dolayı ki güzel ve temiz hayatı, kötü ve iğrenc bir hayatla degistirmisler. Allah'ın dini onlara engel olduğundan bunu ortadan kaldırmak için de iki seçenekleri vardı
A) Allah düşüncesini ve inancını reddederek, Allah'a dayalı bir dini de ortadan kaldırmak.
B)Allahın gönderdiği dinin, kendi arzu ve istekleriyle çelişen, kendi çıkarlarına müsaade etmeyen kurallarını değiştirmek.

 

Din düşüncesinin reddedilmesi îşlerine gelmeyen veya toptan reddetmenin mümkün olmadığını görenler, dinin îşlerine gelmeyen yönlerini, çıkararak kendi arzu ve istekleri doğrultusunda eklemeler yapmışlardır. Böylece hem cahil ve gafil dindarların tepkisinden kurtulmuşlar, hem de değistirdikleri bu dinleri kendi sömürü düzenlerine koltuk değneği yapmışlardır. Bu tip insanlar dini merasimlere katılıp dindar kesmin gözlerini boyamıştır. Bu sebepten ötürü dindar ama    cahili toplumun desteğini almaya çalışmışlar.
 

Tahrif edilmiş bir kitap ve dinden, örnekler vermeden geçmeyelim bizi hayretler içerisinde bırakıyor zira. Öncelikle yahudilerin o iğrenç algısına ve inanışına bakın. Onlar için yahudiler hariç bütün insanlar köpektir. Yine Yahudilere göre bütün insanlar, Juif ve Juim olmak üzere iki kısma ayrılırlar. Yahudiler Juif'tir, yani asildir. Diğer insanlar ise Juim'dir, yani rezil, aşağılık ve pisliktirler. Onlara göre Yahudi ruhlarının kaynağı Allah'ın Ruhu'dur. İslama göre de bütün müşrikler pis ve aşağılıktırlar.
 

Öyle ki müşrik kişi peygamber çocuğu bile olsa bu hüküm değişmez. Fakat İslam'daki bu hükmün gerekçesi, müşriklerin müslümanlarla soydaş olmaması değil, onların Allah'a ortak koşmalarıdır. Halbuki yahudilere göre bu ırkın çocukları Allah'a karşı isyankar bile olsalar   yine de soyludurlar ve diğer milletlerin çocuklarından üstündürler. Şimdi ise akıl almaz iftiralara haşa, diyerekten göz atalım.
 

Allah'a yorgunluk isnâd edilir. (Tekvin, 2/2) Allah'ın, Hz. Yakub'la güreşip ona yenildiği gibi komik hikâyeler aktarılır. (Tekvin, 32/28) Hz. İbrahim de Tevrat'taki iftiralardan payını alır. Bu yüce peygamber, hanımı Sâra'yı kendi elleriyle Firavun'a peşkeş çeken biri olarak gösterilir. (Tekvin, 12/14-19) Tevrat'ta iftira edilip de Kur'an'ın akladığı İsrâiloğulları peygamberlerinden biri de Süleyman peygamberdir.Tahrif edilmiş Tevrat'ta sırf boy asabiyeti uğruna Hz. Süleyman, küfre düşen ve putperest olan biri olarak lanse edilir. (I. Krallar, 11/5, 9)
 

Kur'an ise, yahudilerin bu iftirasını Onlar, şeytanların uydurdukları sözlere uydular diye reddederek. Hz. Süleyman'ı "Süleyman kâfir olmadı, lâkin (onu tekfir eden) şeytanlar kâfir oldu ifadesiyle aklar. (Bakara, 2/102). Hz. Harun, Tevrat'a göre altın buzağı putunu yapıp buna tapılmasını emreden biridir. (Çıkış, 32/1-5; 24, 35) Hz. Dâvud, Uriya adlı bir komutanının hanımıyla zina eden, ondan gayrı meşru çocuk sahibi olan ve onunla evlenmek için kocası Uriya'ya komplo kurarak öldürten bir zorba olarak takdim edilir. (II.Samuel, 11/2-27) Hz. Süleyman, hanımlarından putperest olanların oyununa gelerek puta tapan biri olarak gösterilir. (Krallar, 11/4) Yine aynı peygamberin ağzından şuh ve müstehcen şiirler verilir. (Neşideler Neşidesi, 1/1-4).  Böyle iğrenç hakdan uzak düpedüz batıl ve iftira olan bu isnadlarda yüce Allahimiz ve peygamberlerimiz elbetteki beridir. Heva ve hevesleri için böyle iğrenç yalanlarda bulunların akibetleri ise acıdır.
 

Kaynak Ahmet Kalkan
 

ZEHRA CENAP YALTAP

Kaynak: Editör:
 
 
 
Etiketler: Din, Nedir?, 41.Bölüm,
Haber Videosu
Yorumlar
Diğer Haberler
Kevni Ayetler Ve Kozmik Ayetlerin Beşeriyeti İnşa Süreci -7-
Kevni Ayetler Ve Kozmik Ayetlerin Beşeriyeti İnşa Süreci -6-
Kevni Ayetler Ve Kozmik Ayetlerin Beşeriyeti İnşa Süreci -5-
Kevni Ayetler Ve Kozmik Ayetlerin Beşeriyeti İnşa Süreci -4-
Kevni Ayetler Ve Kozmik Ayetlerin Beşeriyeti İnşa Süreci -3-
Kevni Ayetler Ve Kozmik Ayetlerin Beşeriyeti İnşa Süreci -2-
Kevni Ayetler Ve Kozmik Ayetlerin Beşeriyeti İnşa Süreci -1-
Hayvanlaşma Temâyülü -2-
Hayvanlaşma Temâyülü -1-
Ruhumun Derinliğinden 29.Bölüm
Ruhumun Derinliğinden 28.Bölüm
Ruhumun Derinliğinden 27.Bölüm
Ruhumun Derinliğinden 26.Bölüm
Ruhumun Derinliğinden 25.Bölüm
Ruhumun Derinliğinden 24.Bölüm
Ruhumun Derinliğinden 23.Bölüm
Ruhumun Derinliğinden 22.Bölüm
Ruhumun Derinliğinden 21.Bölüm
Ruhumun Derinliğinden 20.Bölüm
Ruhumun Derinliğinden 19.Bölüm
Ruhumun Derinliğinden 18.Bölüm
Ruhumun Derinliğinden 17.Bölüm
Ruhumun Derinliğinden 16.Bölüm
Ruhumun Derinliğinden 15.Bölüm
Ruhumun Derinliğinden 14.Bölüm
Ruhumun Derinliğinden 13.Bölüm
Ruhumun Derinliğinden 12.Bölüm
Ruhumun Derinliğinden 11.Bölüm
Ruhumun Derinliğinden 10.Bölüm
Ruhumun Derinliğinden 9.Bölüm
Ruhumun Derinliğinden 8.Bölüm
Ruhumun Derinliğinden 7.Bölüm
Ruhumun Derinliğinden 6.Bölüm
Ruhumun Derinliğinden 5.Bölüm
Ruhumun Derinliğinden 4.Bölüm
Ruhumun Derinliğinden 3.Bölüm
Ruhumun Derinliğinden 2.Bölüm
Ruhumun Derinliğinden 1.Bölüm
Kıssaların Zamanın Şahidlerine & Muhatablarına Nasihati -2-
Kıssaların Zamanın Şahidlerine & Muhatablarına Nasihati -1-
Kuran'da Akıl Ve Akletmek 7.Bölüm
İslam Nedir? -2-
İslam Nedir? -1-
Din Nedir? 50.Bölüm
Din Nedir? 49.Bölüm
Din Nedir? 48.Bölüm
Din Nedir? 47.Bölüm
Din Nedir? 46.Bölüm
Din Nedir? 45.Bölüm
Din Nedir? 44.Bölüm
Din Nedir? 43.Bölüm
Din Nedir? 42.Bölüm
Din Nedir? 40.Bölüm
Din Nedir? 39.Bölüm
Din Nedir? 38.Bölüm
Din Nedir? 37.Bölüm
Din Nedir? 36.Bölüm
Din Nedir? 35.Bölüm
Din Nedir? 34.Bölüm
Din Nedir? 33.Bölüm
Din Nedir? 32.Bölüm
Din Nedir? 31.Bölüm
Din Nedir? 30.Bölüm
Din Nedir? 29.Bölüm
Din Nedir? 28.Bölüm
Din Nedir? 27.Bölüm
Din Nedir? 26.Bölüm
Din Nedir? 25.Bölüm
Din Nedir? 24.Bölüm
Din Nedir? 23.Bölüm
Din Nedir? 22.Bölüm
Din Nedir? 21.Bölüm
Din Nedir? 20.Bölüm
Din Nedir? 19.Bölüm
Din Nedir? 18.Bölüm
Din Nedir? 17.Bölüm
Din Nedir? 16.Bölüm
Din Nedir? 15.Bölüm
Din Nedir? 14.Bölüm
Din Nedir? 13.Bölüm
Din Nedir? 12.Bölüm
Din Nedir? 11.Bölüm
Din Nedir? 10.Bölüm
Din Nedir? 9.Bölüm
Din Nedir? 8.Bölüm
Kur'an Ve Hadis'ler İle Dua'ya Hicret 23.Bölüm
Kur'an Ve Hadis'ler İle Dua'ya Hicret 22.Bölüm
Kur'an Ve Hadis'ler İle Dua'ya Hicret 21.Bölüm
Kur'an Ve Hadis'ler İle Dua'ya Hicret 20.Bölüm
Kur'an Ve Hadis'ler İle Dua'ya Hicret 19.Bölüm
Kur'an Ve Hadis'ler İle Dua'ya Hicret 18.Bölüm
Kur'an Ve Hadis'ler İle Dua'ya Hicret 17.Bölüm
Kur'an Ve Hadis'ler İle Dua'ya Hicret 16.Bölüm
Kur'an Ve Hadis'ler İle Dua'ya Hicret 15.Bölüm
Kur'an Ve Hadis'ler İle Dua'ya Hicret 14.Bölüm
Kur'an Ve Hadis'ler İle Dua'ya Hicret 13.Bölüm
Kur'an Ve Hadis'ler İle Dua'ya Hicret 12.Bölüm
Kur'an Ve Hadis'ler İle Dua'ya Hicret 11.Bölüm
Kur'an Ve Hadis'ler İle Dua'ya Hicret 10.Bölüm
Kur'an Ve Hadis'ler İle Dua'ya Hicret 9.Bölüm
Kur'an Ve Hadis'ler İle Dua'ya Hicret 8.Bölüm
Kur'an Ve Hadis'ler İle Dua'ya Hicret 7.Bölüm
Kur'an Ve Hadis'ler İle Dua'ya Hicret 6.Bölüm
Kur'an Ve Hadis'ler İle Dua'ya Hicret 5.Bölüm
Kur'an Ve Hadis'ler İle Dua'ya Hicret 4.Bölüm
Kur'an Ve Hadis'ler İle Dua'ya Hicret 3.Bölüm
Kuran'da Müminlerin Vasıfları 54.Bölüm
Kuran'da Müminlerin Vasıfları 53.Bölüm
Kuran'da Müminlerin Vasıfları 52.Bölüm
Kuran'da Müminlerin Vasıfları 51.Bölüm
Kuran'da Müminlerin Vasıfları 50.Bölüm
Kuran'da Müminlerin Vasıfları 49.Bölüm
Kuran'da Müminlerin Vasıfları 48.Bölüm
Kuran'da Müminlerin Vasıfları 47.Bölüm
Kuran'da Müminlerin Vasıfları 46.Bölüm
Kuran'da Müminlerin Vasıfları 45.Bölüm
Kuran'da Müminlerin Vasıfları 44.Bölüm
Kuran'da Müminlerin Vasıfları 43.Bölüm
Kuran'da Müminlerin Vasıfları 42.Bölüm
Kuran'da Müminlerin Vasıfları 41.Bölüm
Kuran'da Müminlerin Vasıfları 40.Bölüm
Kuran'da Müminlerin Vasıfları 39.Bölüm
Kuran'da Müminlerin Vasıfları 38.Bölüm
Kuran'da Müminlerin Vasıfları 37.Bölüm
Kuran'da Müminlerin Vasıfları 36.Bölüm
Kuran'da Müminlerin Vasıfları 35.Bölüm
Kuran'da Müminlerin Vasıfları 34.Bölüm
Kuran'da Müminlerin Vasıfları 33.Bölüm
Kuran'da Müminlerin Vasıfları 32.Bölüm
Kuran'da Müminlerin Vasıfları 31.Bölüm
Kuran'da Müminlerin Vasıfları 30.Bölüm
Kuran'da Müminlerin Vasıfları 29.Bölüm
Kuran'da Müminlerin Vasıfları 28.Bölüm
Kuran'da Müminlerin Vasıfları 27.Bölüm
Kuran'da Müminlerin Vasıfları 26.Bölüm
Kuran'da Müminlerin Vasıfları 25.Bölüm
Kuran'da Müminlerin Vasıfları 24.Bölüm
Kuran'da Müminlerin Vasıfları 23.Bölüm
Kuran'da Müminlerin Vasıfları 22.Bölüm
Kuran'da Müminlerin Vasıfları 21.Bölüm
Kuran'da Müminlerin Vasıfları 20.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 160.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 159.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 158.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 157.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 156.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 155.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 154.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 153.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 152.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 151.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 150.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 149.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 148.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 147.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 146.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 145.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 144.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 143.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 142.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 141.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 140.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 139.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 138.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 137.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 136.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 135.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 134.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 133.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 132.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 131.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 130.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 129.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 128.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 127.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 126.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 125.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 124.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 123.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 122.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 121.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 120.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 119.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 118.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 117.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 116.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 115.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 114.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 113.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 112.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 111.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 110.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 109.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 108.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 107.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 106.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 105.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 104.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 103.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 102.Bölüm
Orjinal İslam Yazarları
Misafir Kalemler
ASR'A DÜŞEN SÖZLER
Gayet net: Kim kardeşlik bağımızı zedeleyecek bir gayret içerisindeyse, o bizden değildir!


HİKMET/HADİS
Hz. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: "Resulullah aleyhissalatü vesselam: "Ey Allah'ın Resulü! Müşriklere beddua et, onları lanetle!" denilmişti. Şu cevabı verdi: "Ben rahmet olarak gönderildim, lanetleyici olarak değil!" { Müslim, Birr 87, (2597). }


Tarihe Göre Ara
Orjinal İslam Arşivi

dizin

,