Haber Detayı
10 Eylül 2018 - Pazartesi 03:22 Bu haber 578 kez okundu
 
Asr Soluklu Tavsiyeler -25-
 
 
FİKİR & KIYAM Haberi


✿⊱╮"Asr'a andolsun ki Gerçekten insan, ziyan içindedir..Ancak iman edip salih amellerde bulunanlar, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka."...

Bak Kızım...
Rasulullah (a.s) içerisinde Kur’an’ı Kerim okunmayan bir evi, kabirlere benzetmiştir! “Evlerinizi kabirlere çevirmeyiniz. Şüphesiz şeytan içinde Bakara Suresinin okunduğu evden kaçar.”Müslim 2/188, Tirmizi 4/42, Nesei Fedailu’l-Kur’an 76, Beyhaki Şuabu’l-İman 2/2381, Ahmed 2/284, 337, 378, 388

Bak Oğlum..
Ebu Saidi'l-Hudri anlatıyor:  "Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki:  "Sizden biri namazını kılınca, ondan evi için de bir nasib ayırsın. Zira Allah Teala hazretleri, onun evine, namazından bir hayır bırakır." (Buhârî, Salât 52, Teheccüd 37; Müslim, Müsâfirîn 208, 209) Evlerde namaz kılmanın hikmeti, evleri mezarlık gibi cansız ve ölü hale getirmemektir ki yine; İbni Ömer radıyallahu anhümâ'dan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. "Namazınızın bir kısmını evlerinizde kılınız da oraları kabirlere çevirmeyiniz." (Buhârî, Salât 52, Teheccüd 37; Müslim, Müsâfirîn 208, 209. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Salât 199, Vitir 11; Tirmizî, Salât 213; Nesâî)

Bak Keke...
Bir şehir düşün...  İsim olarak kendisine viran şehir ismi verilsin.. Viraneye dönmüş bir şehir... "Yok" yok... Binalar sağlam... Fay hatıda geçmiyor... Deprem afet filan da olmamış... Ama nedense adı Viran şehir... Bu gün oşehre vardım ve müşahade ettim... Muhabbet etme fırsatım oldu bir vesile ile Viranşehirlilerle... Neden Viranşehir olduğunun altını bir kaç cümle ile çizmeye çalıştım dilim döndüğünce... Sonra Keke."Bakın! " dedim,  "Şu Cami namaz vakti doluyor.. Fakat Namaz sonrası Namazın yüklediği mesaj kılana yüklenmiyor... Nasıl mı? Namaz takva bilincini kula aşılayan, eğilerek O'nun yükselmesini sağlayan ilahi emirdir... Bu emir kula Takva bilincini vermeli , yani Allah korkusu...Şimdi hepimiz söyleyelim... Allah korkusu hayatımızın her alanında bizleri tamamen kuşatmışmı?, yoksa sadece camiye haps edilen Namaz da mı aklımıza geliyor... Dilimiz.. Irkımız.. Kabilemiz.. Aşiretimiz... Günlük ticari hayatımız ve çarkında kıvrandığımız Sosyal hayatımızda Allah korkusu nerede? Allah ile barışıkmıyız? yoksa Allah ile küsmüyüz? Dikkat edin Muhkem binalar yapmışsınız... Deprem afet yok fakat adı Viran Şehir.. Neden? İşte asıl sorgulamamız gereken ince çizgi burada...!! Evlerimiz Örümcek evine benziyor... Bin bir türlü zahmetler çekerek Muhkem kaleler inşa eder gibi inşa ediyoruz...Fakat birşeyi göz ardı ediyoruz... O evler bizim viranemiz olan bir kabir oluyor.. İçinde namazın olmadığı her tür kötülüklerin cirit attığı bir kabir.. Örümcek evi... Halbuki o evler bize bir kabir olması yerine, "Öz" gibi "Gür" bir kelebek olarak kainata "Ben alemlerin Rabbi ile barışığım.... Kanat çırpıyorum şu şehre... Viran değil Rabbe varan  şehir sakini olmak istiyorum" denildiği gün Viranşehir Varanşehir olur...

Bak Oğlum & Kızım... 
İslam Tevhid Dinidir.. Allah katında mümin iyi bir kul olabilmek için yalnızca Allah’ın var olduğunu kabul etmek yeterli olmamaktadır, Rabbimizin bir ilah olduğuna da inanmamız gerekmektedir. Bu sebepten dolayıdır ki tüm peygamberlerin kavimlerine ilk sözleri: "Ey kavmim! Allah’tan başkasına kulluk etmeyin." olmuştur. Tevhidin anlamı "birlemek, bir şeyin bir olduğunu anlamak" demektir. Tevhid kelimesi Rabbimiz için kullanıldığı zaman "eşi, ortağı ve benzeri olmayan bir ve tek varlık" anlamına gelmektedir. "Sizin ilahınız bir tek İlah’tır."(Bakara suresi, 163. ayet.) ayetinde "vahid" ile "De ki: O Allah bir tektir"(İhlas suresi, 1. ayet.) "ehad" Tevhid kelimesiyle aynı kökten gelir... Allah'ı Birlemek demek O nun emrettiği tüm kurallara eksiksiz uymak demektir... O nedenle Tevhid kelimesinin ilk rüknu La İlahe = Hiç bir İlah yok demekle başlar.. Yani;kişinin hayatında öne çıkardığı ne tür aşırı sevgi beslediği nesne var ise o esneleri hayatından çıkarıp atmaktır..Onlarla mücadele etmek gerekirse Canı-Malı pahasında olsa Cihad etmektir... Zira Cihad Tevhid için ilk şarttır.. Değilmidir ki "La" kelimesi dilimizde "Yok-hayır-asla" vs gibi manalara gelir... Nefsimizi ve çevremizi istila eden tüm İlahlarla Cihad edilmeden; Tevhid kelimesinin İkinci rüknu olan İllallah kapısından sağlıklı içeri girmek mümkün değildir... Öyle ise kişi Tevhid dini islam'a mensup olduğunu idia ediyorsa o kişinin ilk yapması gereken şey gerek kendi nefsini gerekse bulunduğu çevreyi istila eden tüm sahte ilahlarla Cihad etmekdir ki  o zaman İslam dininin ilk rüknu olan Tevhid'i hakkıyla söylemiş ve İslama girmiş olsun... Günümüzde dillerinden Tevhid kelimesi düşmeyen hatta vird edinip günde bilmem kaç bin tane çekenler Tevhid'in gerçek manasından koparılmış ezberlenmiş bir cümle olarak ihtiyaç giderici olarak görür, veya kendilerine İslam dininden olduğunu söyleyip İslam Dininin yasak kıldığı her tür müskiratı aleni olarak işleyip aynı zamanda basın yayın yoluyla bunu kitlelere ulaştıranlar,gerçekte İslam'ın ilk rüknuolan Tevhid'i sadece cankurtaran simidi gibi luzumuna binaen kullanılan bir nesne olarak görmektedirler... Halbuki Tevhid öznedir...Rabbim bizleri ve nesillerimizi Tevhid'i tam manasıyla anlayan kullarından et...

Bak Genç... 
Örnek alki örnek olasın... Ömer İbnu Ebi Seleme radıyallahu anh anlatıyor:  "Resulullah aleyhissalatü vesselam'ın terbiyesinde bir çocuktum. Yemekte elim, tabağın her tarafında dolaşıyordu. Resulullah aleyhissalatü vesselam bana ikazda bulundu:"Evlat! Allah'ın ismini an, sağınla ye, önünden ye!" Bundan sonra hep böyle yedim." Buhari, Et'ime 2, 3, Müslim, Eşribe 108, (2022); Muvatta, Sıfatu'n-Nebi 32, (2, 934); Ebu Davud, Et'ime 20, (3777); Tirmizi, Et'ime 47, (1858).

Bakın Mümin Kardeşlerim...
"Sizden biri, ölü kardeşinin etini yemekten hoşlanr mı?"  (Hucurat suresi; 12 ayet)
* Aklınız yok mu ki, bu derece çirkin birşeyi anlamıyor?
* Kalbiniz bozulmuş mu ki, en nefret edilen bir şeyi sever ?
* Sosyal hayat ve medeniyetiniz ne olmuş ki, böyle hayatınızı zehirleyen bir ameli kabul eder?
*İnsaniyetinize ne olmuş ki, böyle canavarcasına arkadaşınızı dişle parçalamayı yapıyorsunuz ?
*Bir mazlumun manevi şahsını insafsızca dişliyorsunuz, şeref namus ve haysiyetine tecavüz ediyorsunuz ? Ya sevabınız çok, ya aklınız yok.
* Ve hiç aklınız yok mu ki, kendi azanızı kendi dişinizle divane gibi ısırıyorsunuz?
* Vicdanınız nerede ? Fıtratınız bozulmuş mu ki, en muhterem bir halde bir kardeşinize karşı, etini yemek gibi, tiksindirici bir işi yapıyorsunuz ?
* Toplumu çürüten, zina etmekten ve faiz yemekten daha tehlikeli günah sayılan Gıybet, en çok düşmanlık bekleyenler ve kıskananların kullandıkları bir silahtır. İzzet-i nefis sahibi, bu pis silaha tenezzül edip kullanmaz. Ateşin odunu yiyip bitirdiği gibi, gıybet de salih ameli yer bitirir."...Allah'ım, razı olmayacağın amel işlemekten bizleri ve ümmeti muhammedi koru, sen bizi ve gıybet ettiklerimizi bağışla...

Kardeşlerim....
Tefekkür edelim...
1- Bir isteyen, olacak azabı istedi.
2- Kâfirler için onu savacak yok.
3- O, derece ve makamların sahibi Allah'tandır.
4- Melekler ve Ruh miktarı ellibin yıl süren bir gün içinde ona çıkar.
5- O halde güzel bir sabır ile sabret.
6- Çünkü onlar onu uzak görürler.
7- Biz ise onu yakın görüyoruz.
8- O gün gök erimiş bir maden gibi olur.
9- Dağlar da atılmış renkli yün gibi olur.
10- Dost dostun halini soramaz.
11- Birbirlerine gösterilirler. Suçlu o günün azabından kurtulmak için fidye vermek ister; oğullarını,
12- Eşini ve kardeşini,
13- Kendisini barındıran, içinde yetiştiği tüm ailesini,
14- Ve yeryüzünde bulunanların hepsini ki, tek kendini kurtarabilsin.
15- Hayır, o alevlenen bir ateştir.
16- Derileri kavurur, soyar.
17- Çağırır, sırtını dönüp gideni,
18- Mal toplayıp kasada yığanı,
19- Doğrusu insan dayanıksız ve huysuz yaratılmıştır.
20- Kendisine kötülük dokundu mu sızlanır.
21- Kendisine hayır dokundu mu cimrilik eder.
Muştu...
22- Ancak namaz kılanlar bunun dışındadır.
23- Onlar ki namazlarını sürekli kılarlar.
24- Onların mallarında belli bir hak vardır,
25- Hem isteyen için, hem de istemekten utanan yoksul için.
26- Onlar ki ceza gününü tasdik ederler.
27- Rablerinin azabından korkarlar.
28- Çünkü Rablerinin azabından emin olunmaz.
Uyarı...
29- Onlar ki ırzlarını korurlar.
30- Ancak zevcelerine ve cariyelerine karşı hariç. Çünkü onlara yaklaştıklarında kınanmazlar.
31- Bundan ötesini isteyenler, var ya işte onlar haddi aşanlardır.
32- Onlar emanetlerini ve ahitlerini gözetirler.
33- Şahitliklerinde dürüsttürler.
34- Namazlarına devam ederler.
35- İşte bunlar cennetlerde ağırlanırlar.
Mearic/ 1-35 

Bak Dostum...
Yasam dediğin şey; Allah'ın en büyük yansımalarından biri ve en mükemmel nakışıdır. Yaratılmış ağacının şuurlu meyvesi olan insan ise , Allah'ın en güzel sanatlarından biridir. O halde, yeryüzünü insanın emrine veren Allah'ın sevgisine mazhar olmayı arzuluyorsan emirlerine  harfiyen itaat etmelisin...

Haddini Bilen Adam
 

Kaynak: Editör:
 
 
 
Etiketler: Asr, Soluklu, Tavsiyeler, -25-,
Haber Videosu
Yorumlar
Diğer Haberler
Düşünü"YORUM" -13-
Düşünü"YORUM" -12-
Düşünü"YORUM" -11-
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 183.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 182.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 181.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 180.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 179.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 178.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 177.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 176.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 175.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 174.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 173.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 172.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 171.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 170.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 169.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 168.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 167.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 166.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 165.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 164.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 163.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 162.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 161.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 160.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 159.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 158.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 157.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 156.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 155.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 154.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 153.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 152.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 151.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 150.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 149.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 148.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 147.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 146.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 145.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 144.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 143.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 142.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 141.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 140.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 139.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 138.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 137.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 136.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 135.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 134.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 133.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 132.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 131.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 130.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 129.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 128.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 127.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 126.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 125.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 124.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 123.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 122.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 121.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 120.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 119.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 118.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 117.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 116.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 115.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 114.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 113.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 112.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 111.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 110.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 109.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 108.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 107.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 106.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 105.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 104.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 103.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 102.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 101.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 100.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 99.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 98.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 97.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 96.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 95.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 94.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 93.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 92.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 91.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 90.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 89.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 88.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 87.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 86.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 85.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 84.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 83.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 82.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 81.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 80.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 79.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 78.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 77.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 76.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 75.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 74.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 73.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 71.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 70.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 69.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 68.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 67.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 66.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 65.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 64.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 63. Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 62. Bölüm
Kalb'den Dil'e -20-
Kalb'den Dil'e -19-
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 61.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 60.Bölüm
Kalb'den Dil'e -18-
Kalb'den Dil'e -17-
Kalb'den Dil'e -16-
Kalb'den Dil'e -15-
Kalb'den Dil'e -14-
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 59.Bölüm
Kalb'den Dil'e -13-
Kalb'den Dil'e -12-
Kalb'den Dil'e -11-
Kalb'den Dil'e -10-
Kalb'den Dil'e -9-
Kalb'den Dil'e -8-
Kalb'den Dil'e -7-
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 58.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 57.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 56.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 55.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 54.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 53.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 52. Bölüm
Kalb'den Dil'e -6-
Kalb'den Dil'e -5-
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 51.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 50.Bölüm
Kalb'den Dil'e -4-
Kalb'den Dil'e -3-
Kalb'den Dil'e -2-
Kalb'den Dil'e -1-
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 48.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 47.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 46.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 45.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 44. Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 43.Bölüm
ORJİNAL İSLÂM
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 42. Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 41.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 40.Bölüm
Asr Soluklu Tavsiyeler -24-
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 39.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 38.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 37.Bölüm
Asr Soluklu Tavsiyeler -23-
Asr Soluklu Tavsiyeler -22-
Asr Soluklu Tavsiyeler -21-
Asr Soluklu Tavsiyeler -20-
Asr Soluklu Tavsiyeler -19-
Asr Soluklu Tavsiyeler -18-
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 36.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 35.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 34.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 33.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 32.Bölüm
Asr Soluklu Tavsiyeler -17-
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 31. Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 30.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 29.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 28.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 27.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 94.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 93.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 92.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 91.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 90.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 89.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 88.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 26.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 25. Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 24.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 23.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 87.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 86.Bölüm
Orjinal İslam Yazarları
Misafir Kalemler
En Çok Okunanlar
ASR'A DÜŞEN SÖZLER
Gayet net: Kim kardeşlik bağımızı zedeleyecek bir gayret içerisindeyse, o bizden değildir!


HİKMET/HADİS
Yahya İbnu Saîd (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) (Bedir'de bizleri) cihâda teşvik etti, cenneti hatırlattı. Bu sırada Ensâr'dan biri, elindeki hurmalardan yemekte idi. Birden: "Ben şunları bitirinceye kadar oturacak olursam dünyaya fazla hırs göstermiş olacağım" dedi ve ellerindeki hurmaları fırlatarak kılıncını çekip öldürülünceye kadar savaştı." {Muvatta, Cihâd 42, (2, 466); Buharî, Megâzî, 17; Müslim, İmâret 145, (1901 }


Tarihe Göre Ara
Orjinal İslam Arşivi

dizin

,