Haber Detayı
26 Kasım 2018 - Pazartesi 02:36 Bu haber 42 kez okundu
 
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 88.Bölüm
 
 
UYDURULAN İSLAM Haberi


HİCRİ 6. YÜZYILDA TASAVVUF FİNAL!


Bu bölümde Hicri 6. yy´daki gelişmeleri genel bir toparlama yaparak bu yy´la ait araştırmamızı bitirmiş olacağız inşâAllah.


1-Hicri 6.yy´da tasavvuf tarikatlar üreten bir fabrikaya dönüşmüştür.


2-Felsefeyle İslam sentezlenmeye, felsefik İslam pazarlanmaya başlanmıştır. Bu pazarlama, tarikatlar şeklinde organize hal almaktadır.


3-İnsanlık tarihinin bütün dönemlerinde olduğu gibi, bu dönemde de yanlış çığırlar açılmaya devam edilmiştir.


4-Ümmetin itikadı yalanlarla, itikadı duruşunun köküne dinamit koymaya karar vermiş olan tasavvuf denen atıl ve batıl Budist Zerdüşt din  artık "Evliyaların Peygamberlerden bile üstün olduğu" düşüncesini itikadı sistem haline getirmiştir.


5- Vahdet-i Vücud denen kâfirliğin fikir babası Mr. Muhyiddin Arabi  dönemine ve açtığı fakirane çığırlarla, diğer dönemlerin akidevi felaketine mimari konumundadır!


6-Tasavvuf tüm yahudilik, hristiyanlik, zerdüŞtlük, mecusilik, budistlik vs. islam dairesi dışında kalan ne varsa Ruhbanlık kanatları altında küfrünü tüm bu temayyüllerle beslemeye devam etmiştir.


7- İslamla asla alakası olmayan din adamları, ruhbanlık, şeyhlik vs. kesin itaat ile keskinleştirilmiş, İslam’da itaatin sadece Allah´a ve Resullerine, Kulluğun ise sadece ama sadece Allah´a yapılacağının üzeri örtülmüştür. Gerçeği örtmek küfür kelimesinin özüdür...


8-"Bana Allah tarafından yazdırıldı" yalanları ve kendini kutsama sapması bu devirde de aynen devam etmiştir.


9-"Mutlak küfür yoktur" düşüncesinin ürünü olarak tasavvuf artık firavunların dahi iman üzere öldüklerini iddia etmektedir. Artık hemen her konuda İslam’la hiç ilişkisi olmayan tuhaf, mistik, yabani bir itikat ve sürüler topluluğu vardır.


10- İnsan-i Kâmil fikri ile insanların heva ve hevesiyle, süslü kelimelerle ilahlaşmasına davetiye çıkarılmaya, insanlara ilahlık vaat edilmeye başlanmıştır.


11-Ümmete özel beslenmiş kutsal ineklerden oluşan hikâyeler, balıklar, öküzler anlatılmakta, gabya dair bilgilere ulaşma yalanları sunulmakta, hatta Allah ile görüşme yalanları söylenerek, temellere sağlamlık çalışmaları yapılmaktadır. Tasavvuf kendi dininin güvenilirliğini ispat için her şeyi yapabileceğini, özellikle M.Arabi ile ispat etmeye çalışmaktadır. Zaten Mr. Arabi’de kendini ilah-peygamber ilan etmekte, İslam’da teslis fitnesi olarak örnekler sunmaktaydı. 80´den fazla delil sundum Arabi ve yalanlarına küfürlerine dair.


12-Bu dönemde incelemeye değer olarak birde Sühreverdi´yi bulduk. Zira bizi o dönemde gerçekleşen olayların bu güne ne gibi etkileri olduğu ilgilendirmekte. Bu manada da ümmetin tarihte kırılma noktaları nelerdir birazda bu düşünceler beni Sühreverdi konusunu masaya yatırmak zorunda bıraktı. Zira Sühreverdi, günümüz nurculuk, saidcilik dininin fikir babası olması hasebiyle özel bir yere sahiptir. Hoş, saidin fikir babasını, o nur (!) yüzlü talebeleri maalesef bilemeyecek kadar cahil ve kırmızı kitap manyağıdır ya. Buda meselenin yine başka boyutu. Keşke bilselerdi. Keşke Kur'ana yapışsalardı!


13-Yine bu yy´da, tasavvufun ana maddeleri-esasları sistemleştirilmiş, hırka, cüppe vs. elbiseler giymedeki ayin törenlerinin şekilleri belirlenmişe, Şeyhlere itaatler vurgulanmış, evlilik yerine eşcinsellik benimsenmiş adeta, bekârlık irfan denilmiş, köçekli temeller de sistemli hale getirilmiştir. Burada da Sühreverdiden uzun uzun deliller sundum.


14-İslami direnç, İslami mücadele gücü, siyasi İslam, tasavvufun Ruhbanlık  işgaliyle içine kapanık, donuk, mat, küskün, yemeyen, içmeyen, evlenmeyen mistik bir sarhoşluğa çekilmeye Şeytaniler tarafından devam etmiştir.


15-Uydurmalarla, hikâyelerle halk uyutulmuş, inli, cinli, gaybi söylemler ile eski ümmetlerin cahiliyesine dair temayyüller adeta yasalaştırılmış, kanun sallaşmıştır.


16-Bu ümmetin içerisinde bir muvahhid grup ise izzet ve Şeref dini İslam’a sarılmış, Sühreverdi gibilerinde idamlarını gerçekleştirmişlerdir. Bugün tasavvufun alim dediklerinin o gün idam edilmesi de, bizlere bu, O dönemde de muvahhidlerin olduğu yönünde net bilgiler sunmaktadır. Tabii burada şu tezat da dikkatimizden kaçmamakta; Bugün Selahaddin Eyyubi´den dem vuranlar ama aynı zamanda Arabileri, Hallaçları, Sühreverdileri de büyük Alim ilan edenlerin de aslen yine büyük bir çelişki ve cehalet içerisinde olduklarını da net olarak görmek mümkündür. Hani Selahaddinleri seviyoruz diyorlar ya, fikir babalarının kellesini alan selahaddinleri seven zihniyet, bana Musa (as)'mı seven Firavuni itikadları da hatırlatmıyor değil. 
 

Bu dönemden gerekli ibretleri, dersleri, tarihi yanılgılar, Allah ile aldatılmaları ve günümüze etkilerini, "Yeniden yaşamamak" ve "Tarih tekrar tekerrür etmesin “diye, ıslahatcı bir öğrenmeyle Öğrenip Hicri 7.yy´dan ibretler almak için, araştırmamıza devam edeceğiz inşâAllah dostlar. Asra Şahit olamayanlar, asra Musa olamayanlar, asra sahabe olamayanlar, asra ıslahatçı olamayanlar, asra ve zamana ibretle, delille, öğrenmeyle bakamayanlar bulundukları hallerini değiştirmeye azmetmemiş, çivilenmiş kafalardır.Asrına Musa ol ki; Firavuni sistemler yerle bir olsun.Çalışmak, Gayret, Mücadele yani sabr, gereğini yapmak yani dua, çabalar bizden.Tevfikler, Başarılar, Ücretler, Ödüller, Zaferler, Sonuçlar sadece Allah´tandır.Rahman´ın halis kullarına selam olsun. Şüphesiz ki Allah sadece kendisine kul olan kullarına kâfidir.


Neue Welt

Kaynak: Editör:
 
 
 
Etiketler: A'dan, Z'ye, Tasavvuf, Gerçeği, 88.Bölüm,
Haber Videosu
Yorumlar
Diğer Haberler
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 100.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 99.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 98.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 97.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 96.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 95.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 94.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 93.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 92.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 91.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 90.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 89.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 87.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 86.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 85.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 84.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 83.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 82.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 81.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 80.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 79.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 78.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 77.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 76.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 75.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 74.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 73.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 72.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 71.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 70.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 69.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 67.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 66.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 65.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 64.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 63.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 62.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 61.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 60.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 59.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 58.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 57.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 56.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 55.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 54.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 53.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 52.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 51.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 50.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 49.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 48.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 47.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 46.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 45.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 44.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 43.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 42.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 41.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 40.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 39.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 38.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 37.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 36.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 35.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 34.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 33.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 32.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 31.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 30.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 29.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 28.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 27.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 26.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 25.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 24.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 23.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 22.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 21.Bölüm
Nasıl da Ölçüp Biçmektesiniz?!
"Kur'an da Her Şey Var" (Mı?!)
Yaşadığınız Gibi İnanmaya Başlarsanız Pusuya Düşersiniz.!
Uydurulan Din Nedir?
Kur'an Müslümanı mı, Slogan Müslümanı mı?
"Kur'an Ve Hadisler Çelişiyor" Diyenler...
İslam'ı Yıkmanın Sanal Ve Çağdaş Yüzü
"Levlâke" Uydurmasına Reddiye!
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 20.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 19.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 18.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 17.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 16.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 15.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 14.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 13.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 12.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 11.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 10.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 9.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 8.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 7.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 6.Bölüm
Kutlu Doğum mu Kutlu Boğum mu? -2-
Kutlu Doğum mu Kutlu Boğum mu? -1-
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 49.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 48.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 47.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 46.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 45.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 44.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 43.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 42.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 41.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 40.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 39.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 38.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 37.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 36.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 35.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 34.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 33.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 32.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 31.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 30.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 29.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 28.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 27.Bölüm
Kuran Ve Sahih Sünnetde Bid'at 13.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 25.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 24.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 23.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 22.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 21.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 20.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 19.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 18.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 17.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 16.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 15.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 14.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 13.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 12.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 11.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 10.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 9.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 8.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 7.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 6.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 5.Bölüm
Kuran Ve Sahih Sünnetde Bid'at 11.Bölüm
Kuran Ve Sahih Sünnetde Bid'at 10.Bölüm
Kuran Ve Sahih Sünnetde Bid'at 9.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 5.Bölüm
Kuran Ve Sahih Sünnetde Bid'at 8.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 4.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 4.Bölüm
Kuran Ve Sahih Sünnetde Bid'at 7.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 3.Bölüm
Kuran Ve Sahih Sünnetde Bid'at 6.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 3.Bölüm
Kuran Ve Sahih Sünnetde Bid'at 5.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 2.Bölüm
Kuran Ve Sahih Sünnetde Bid'at 4.Bölüm
Kuran Ve Sahih Sünnetde Bidat 3.Bölüm
Evrensel Tasavvuf'un MİMARI
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 2.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 1.Bölüm
Kuran Ve Sahih Sünnetde Bidat 2.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 1.bölüm
Kuran Ve Sahih Sünnetde Bidat 1.Bölüm
Orjinal İslam Yazarları
Misafir Kalemler
ASR'A DÜŞEN SÖZLER
Vahyin resuller ile beyan edilmesine ragmen hälä cehaleti terketmek istemeyenler, hälä küfürde diretenler elbette iman gibi bir nimetin mahrumu olmaya kendi kendilerini mahkum etmişlerdir!! Allah zalim degildir! Kullardan ise büyük cogunlugu kendine zalimdir..!


HİKMET/HADİS
Abdullah İbnu Amr İbnu'l-As (radıyallahu anh) anlatıyor: "Bir adam: "Ey Allah'ın Resulü benim malım ve bir de çocuğum var. Babam malımı almak istiyor (ne yapayım?)" diye sordu. Resulullah (aleyhissalatü vesselam): "Sen ve malın babana aitsiniz. Şunu bilin ki, evladlarınız kazançlarınızın en temizlerindendir. Öyle ise evladlarınızın kazançlarından yiyin" buyurdu." {Ebu Davud, Büyu' 79, (3530); İbnu Mace, Ticarat 64, (2291)-2292). }


Tarihe Göre Ara
Orjinal İslam Arşivi

dizin

,