Haber Detayı
22 Kasım 2018 - Perşembe 01:05 Bu haber 492 kez okundu
 
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 80.Bölüm
 
 
UYDURULAN İSLAM Haberi


HİCRİ 6. YÜZYILDA TASAVVUF!


MR. ÇAKMA HAZRET "ŞEYTANÜL EKBER" MUHYİDDİNİ ARABİ!


MR. MUHYİDDİN ARABİ MESELESİNİ KAPATIRKEN!
80´den fazla örnekle, Kur´an ve Sahih Sünnet ile Sünnetullaha ait kanunlar ile uzaktan yakından hiçbir alakası olmayan, âmâ inatla ümmete "Büyük Şeyh" diye pazarlanan, temel manada ise Endülüs’te dâhil olmak üzere, tüm İslam coğrafyalarında yüzlerce senelik etkisini gösteren bu büyük fitneyi de ezip geçtik. Allah’ın izniyle ve yolumuza devam ediyoruz inşâAllah.


Alışkanlıklarına iman edipte, İslam’a iman etmeyi "tercih etmeyen" akledemeyen akıllara daha yüzlerce örnek versek, yine de biz onlara işittiremeyeceğimizi Ebetteki biliyoruz! Bu manada bu çalışma kulluğumuza bir mazeret, davetimize bir izahat, tebliğimize bir açıklık, sunumuza bir yol ayırımı niteliği olması acısından ebetteki şahsımda çok önemlidir.


Ya üstün asaleti kuşanacak, izzet ve Şerefi Allah´tan gelen orjinal doğrularda ve o doğruların yegâne sahibinde arayacağız, ya da bu zillete seyirci kalan tribündeki kanaldan kalma mahlûkattan pek farkımız kalmayacak. Bizler tercihini ve iradesini Allah´tan yana koyanlar olalım ve bu fiili dua neticesinde de "sabit ayaklarla" böyle yaşayıp, böyle onurlu ölelim inşâAllah.


Olayları "Kişiselleştirdiğimi Düşünenlere; Tarihte ve günümüzde birçok aliminde Mr. Arabi için "Şeytanul Ekber " cümlesini kurduğunu, direkt tekfir ettiklerini “Yani Mr. Muhyiddin Arabi Kafirin Büyüklerindendi" dediklerini ebetteki yine onlarca kaynakla ispat etmemiz mümkündür. Örneğin Burhanuddin el-Bikai, Tenbihu, l-Gabiyyi İla Tekfiri İbn Arabi adlı kitabında İbn Arabi’nin bu inancı yüzünden İbn Arabi’yi Tekfir edenlerin isimlerini zikretmiştir:


1-Zeynuddin el-Irak

2-Ebu Zur,a Veliyuddin Ahmed İbn Zeynuddin

3-İmam el-Mizzi (H.654/724)

4-Yusuf İbnu,z-Zeki Abdurrahman İbn Abdilmelik Ebu,l-Haccac Cemaluddin

5-İmam Ebu Ali İbn Halil es-Sukuti

6-İz İbn Abdusselam

7-İbn Ebi,l-Kasım es-Sulemi

8-Şihabuddin Ahmed İbn Yahya İbn Ebi Halce et-Telamsani el-Hanefi

9-Bedruddin Huseyn İbnu,l-Ehled Seyfuddin İbn Abdullatif İbn Balaban es-Suudi es-Sufi

10-Takıyuddin Ebu,l-Feth Muhammed İbn Ali el-Kuşeyri İbn Dakik el-İyad (H.625-702)

11-Ebu,l-Feth el-Ya,muri

12-es-Salah Halil es-Safdi

13-Ebu,l-Feth İbn Seyidi,n-Nas

14-Muhammed İbn Muhammed İbn Ali İbn Yusuf (İbnu,l-Ceziri) eş-Şafi

15-İmaduddin İsmail İbn Kesir

16-Takiyuddin Ebu,l-Hasen Ali İbn Abdi,l-Kafi es-Subki

17-Kutbuddin İbnu,l-Kastallani

18-İmaduddin İbn Ahmed İbn İbrahim el-Vasiti

19-Burhanuddin İbrahim İbn Mu,dad el-Cu,beri

20-Zeynuddin Ömer İbn Ebi,l-Harem el-Kittani eş-Şafi

21-Müfessir Ebu Hayyan Muhammed İbn Yusuf el-Endülisi

22-et-Takiyy el-Hisni

23-Takiyuddin el-Fasi

24-Bahauddin es-Subki

25-Alleme Şemsuddin Muhammed el-Ayzeri eş-Şafii

26-Şerefuddin İsa İbn Mes,ud ez-Zevavi el-Maliki

27-İmam Nuruddin Ali İbn Ya,kup el-Bekri eş-Şafii

28-Alleme Necmuddin Muhammed İbn Akil el-Balisi eş-Şafii

29-Cemaluddin Abdullah Yusuf İbn Hişam

30-Lisanuddin Muhibb İbn,l-Hatib el-Endelusi el-Maliki

31-Şemsuddin Ebu Abdillah Muhammed el-Mevsıli eş-Şafii

32-Şemsuddin Muhammed İbn Ahmed el-Bisati el-Maliki

33-(Mısır kadısı) İmam Şuhabuddin Ebu,l-Fadl Ahmed İbn Hacer

34-Şeyhulislam Siracuddin Ömer İbn Reslan el-Bulkini

35-Allame Burhanuddin es-Sefakisi

36-İmam Şemsuddin Muhammed İbn Ahmed İbn Osman ez-Zehebi

37-Seyfuddin İbnu,l-Mecd Ali el-Hariri

38-et-Tac el-Baranbari

39-İbrahim er-Rakki

40-Ebu Zeyd Abdurrahman İbn Muhammed el-Hudari İbn Haldun

41-İmam Radiyuddin Ebu Bekr İbn Muhammed İbn Salih el-Cibliyy (İbnu,l-Hayyat eş-Şafii)

42-Kadı Şihabuddin Ahmed İbn Ali en-Naşıri

43-Alauddin Muhammed İbn Muhammed el-Buhari el-Hanefi


Bu İmam ve müctehidler tarafından İbn Arabi Tekfir edilmiştir. (Kaynak bknz: 1)
 

Buna benzer uzun uzun listeler söylenebilir. Günümüzün konuya vakıf olan Muvahhid Alimleri de Arabi´nin kâfirliği konusunda hemfikirdirler! Tabii takunyalı âlimler serisinden din öğrenirseniz, cemaatte sayı kaybetme korkusu olan, çoğunluk tutkusu olmuş âlimlerden öğrenirseniz, insan kazanma putuyla hoşgörülü davranarak, hakkın üzerini batıl ile örten âlimlerden öğrenirseniz, vâkıf, dernek, ödenek kaybedeceğini düşünüp, tuğyanlardan yârdim ümidi kesilir diye suskun kahramanlardan öğrenirseniz, tahkiyenin âlimlere haram olduğunu bildiği halde, dansöz gibi cümleler kuranlardan öğrenirseniz, Allah’ın dinini değilde, toplumun dinini anlatan âlimlerden öğrenirseniz, zaten itikaden Arabi ve küfrüne ortak olan, Şıracının Şahidi bozacı dedirtecek köçeklik âlimlerden öğrenirseniz, hem bunları hem kendinizi doğru yolda zannedersiniz, hem de üzerinizdeki pislik kalkmaz!
 

Diğer nokta da şudur ki: Allah’ın orjinal dinini değilde insan aklına ait tevil ve yorumlara teslim olursanız önyargılarınızı kıramaz, Allah´a kendinizi teslim edemezsiniz! Sonrada Allah’ın dini üzere değil, beşerin tevillerinin, yorumlarının, sapmalarının dini üzere olmaktan kurtulamazsınız!Allah ümmeti bu âlimciklerden korusun, Muvahhid âlimlere dayanma gücü versin, Mücahit nesillere direnme gücü versin duasıyla, Biz Müslümanlara Furkani yetenekler versin, hâk ve batıl kavgamızda ayaklarımızı sağlam kılsın duasıyla Mr. Arabi’yi ve akidesini, öğretilerini çöpe attık! Yolumuza devam ediyoruz inşâAllah kardeşlerim!
 

Neue Welt
 

(1) el-Bikai, Tenbihu, l-Gabiyyi İla Tekfiri İbn Arabi (s.135-183)

Kaynak: Editör:
 
 
 
Etiketler: A'dan, Z'ye, Tasavvuf, Gerçeği, 80.Bölüm,
Haber Videosu
Yorumlar
Diğer Haberler
The True Furqan
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 143.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 142.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 141.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 140.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 139.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 138.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 137.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 136.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 135.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 134.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 133.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 132.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 131.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 130.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 129.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 128.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 127.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 126.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 125.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 124.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 123.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 122.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 121.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 120.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 119.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 118.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 117.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 116.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 115.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 114.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 113.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 112.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 111.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 110.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 109.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 108.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 107.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 106.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 105.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 104.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 103.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 102.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 101.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 100.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 99.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 98.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 97.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 96.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 95.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 94.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 93.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 92.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 91.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 90.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 89.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 88.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 87.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 86.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 85.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 84.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 83.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 82.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 81.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 79.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 78.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 77.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 76.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 75.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 74.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 73.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 72.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 71.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 70.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 69.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 67.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 66.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 65.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 64.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 63.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 62.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 61.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 60.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 59.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 58.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 57.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 56.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 55.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 54.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 53.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 52.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 51.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 50.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 49.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 48.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 47.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 46.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 45.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 44.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 43.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 42.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 41.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 40.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 39.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 38.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 37.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 36.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 35.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 34.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 33.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 32.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 31.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 30.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 29.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 28.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 27.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 26.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 25.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 24.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 23.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 22.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 21.Bölüm
Nasıl da Ölçüp Biçmektesiniz?!
"Kur'an da Her Şey Var" (Mı?!)
Yaşadığınız Gibi İnanmaya Başlarsanız Pusuya Düşersiniz.!
Uydurulan Din Nedir?
Kur'an Müslümanı mı, Slogan Müslümanı mı?
"Kur'an Ve Hadisler Çelişiyor" Diyenler...
İslam'ı Yıkmanın Sanal Ve Çağdaş Yüzü
"Levlâke" Uydurmasına Reddiye!
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 20.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 19.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 18.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 17.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 16.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 15.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 14.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 13.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 12.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 11.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 10.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 9.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 8.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 7.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 6.Bölüm
Kutlu Doğum mu Kutlu Boğum mu? -2-
Kutlu Doğum mu Kutlu Boğum mu? -1-
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 49.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 48.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 47.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 46.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 45.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 44.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 43.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 42.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 41.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 40.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 39.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 38.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 37.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 36.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 35.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 34.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 33.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 32.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 31.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 30.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 29.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 28.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 27.Bölüm
Kuran Ve Sahih Sünnetde Bid'at 13.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 25.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 24.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 23.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 22.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 21.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 20.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 19.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 18.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 17.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 16.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 15.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 14.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 13.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 12.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 11.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 10.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 9.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 8.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 7.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 6.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 5.Bölüm
Kuran Ve Sahih Sünnetde Bid'at 11.Bölüm
Kuran Ve Sahih Sünnetde Bid'at 10.Bölüm
Kuran Ve Sahih Sünnetde Bid'at 9.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 5.Bölüm
Kuran Ve Sahih Sünnetde Bid'at 8.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 4.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 4.Bölüm
Kuran Ve Sahih Sünnetde Bid'at 7.Bölüm
Orjinal İslam Yazarları
Misafir Kalemler
En Çok Okunanlar
ASR'A DÜŞEN SÖZLER
ALLAH'ın Sana Tenezzül ettiği Bir Fıtrat üzere Halk edildin, Sana Düşen Fıtrata uyumlu bir pin kodu ile Dar-ı Selama doğru yol alasın...Aksi durum Fıtratı imha eden Dar -ı Nar mekanın olur...


HİKMET/HADİS
Said İbnu'l-As (radıyallahu anh) anlatıyor: Hz. Peygamber (aleyhissalatü vesselam) buyurdu ki: "Bir baba çocuğuna güzel ahlaktan daha üstün bir miras bırakamaz." { Tirmizi, Birr 33, (1953). } Yine Tirmizi'de, Cabir İbnu Semure'den gelen bir başka rivayette, Resulullah (aleyhissalatü vesselam) şöyle buyurur: "Kişinin çocuğunu bir kerecik terbiye etmesi, onun için bir Sa' miktarında yiyecek tasadduk etmesinden daha hayırlıdır."


Tarihe Göre Ara
Orjinal İslam Arşivi

dizin

,