Haber Detayı
18 Kasım 2018 - Pazar 00:53 Bu haber 422 kez okundu
 
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 77.Bölüm
 
 
UYDURULAN İSLAM Haberi


HİCRİ 6. YÜZYILDA TASAVVUF!
 

MR. ÇAKMA HAZRET "ŞEYTANÜL EKBER" MUHYİDDİNİ ARABİ!
 

MR. MUHYİDDİN´İN “ŞEYTANÜL EKBER"LEŞMESİNE 76.ÖRNEK:
(
Mr. Muhyiddin Arabinin Hz.Muhammed'in Yaratıldığı balçığa dair sözleri.)
Resulullah (sav) yaratıldığı balçık ise; Allah'a iman mahalli olan Kâbe´nin bulundugu toprakdan meydana getirildi.  Sonra bu balçık Adem´in balçığıyla yoğruldu. Böylece bu balçık hamur haline geldi. Eğer böyle olmasaydı, Şahitlik gününde (zürriyetler aleminde) icabet edecek gücü kendilerinde bulamazlardı.Varlığın zerreleri ve bereketi Onun (sav) varlığının zerrelerinden kaynaklanır.(1)
 

MR. MUHYİDDİN´İN “ŞEYTANÜL EKBER"LEŞMESİNE 77.ÖRNEK:
(
Mr. Muhyiddin’in Hz.Adem tarifi.)
Adem'in başı daire biçiminde yuvarlaktır! Bu yuvarlak (Arapça) Muhammed isminin ilk "Mim"i şeklindedir. Adem´in elini yanına, Muhammed´in "ha" sı seklinde sarmıştır. Adem'in karnı, Muhammed isminin ortasındaki "Mim" konumundadır. Adem’in ayakları açıklıkları itibariyle, Muhammed isminin sonundaki "dal" suretindedirler. Böylece Adem´in yaratılışı Hz.Muhammed´in (sav) ismi suretinde olacak şekilde mükelde kılındı.(2)
 

MR. MUHYİDDİN´İN ŞEYTANÜL EKBER"LEŞMESİNE 78.ÖRNEK:
(
Mr. Muhyiddin’ in Hz. Muhammed herşeyden önce "ilk"dir cümleleri.)
Hz. Muhammed´in (sav) bu durumu, bir tüccarın bir kumaşı çeşitli elbiseler haline getirdikten sonra dürüp deposuna yerlestirmesine benzer. Bu tüccar, ilk olarak toplayıp dürdüğü elbiseyi en son ortaya çıkarıp sergileyecektir.Aynı şekilde efendimiz Hz.Muhammed (sav)’de var olmak bakımından "Her şeyden önce ilk'dir" Ama herseyden sonra çıkıp zuhur etmişdir.(3)
 

Bu üç örneğin ortak noktası Peygamberi tanrılaştıran tasavvufun uyduruk Hadisler Üzerine din bina etme girişiminden başka birşey değildir! Diyeceksiniz ki bu konu hakkında hadisler var. Hatta kutsi hadis var da diyebilirsiniz! Size o uydurmalardan iki örnek vereyim;
1- Âdem aleyhisselam, Arş'ta gördüğü nurun mahiyetini sual etti. Hak Teâlâ buyurdu ki: “Bu nur, gökte Ahmed, yerde Muhammed denilen, zürriyetinden bir peygamberin nurudur. O olmasaydı, seni de, yer ve gökleri de yaratmazdım.” [Mevahib-i ledünniyye]
2- Ya Âdem, Muhammed aleyhisselamın ismi ile her ne isteseydin, kabul ederdim. O olmasaydı, seni yaratmazdım. [Hakim]
 

Buna benzer bir sürü uydurma hadis ve rivayet mevcuttur. Eğer bir yerde bu ifadeler varsa, direkt çöpe atabilirsiniz... O söz Resulullaha ait değildir. Bizzat kendisine vahyolunan ve bize beyan ettiği kitapta Allah Resulüne Şöyle der ayetlerle:


1-Ve ; Hayır hayır! Onlar bununla ilgili hicbir ilmede, bilgiyede sahip degillerdir! Kesinlikle ama kesinlikle sadece Zan'larına uymaktalar! Ve kesinlikle ama kesinlikle Zan üzre gelen söylemlerin Hak üzre olan bilgi karşısında hicbir degeri yoktur!  "Zanni bilgi" "Hak üzre" ; Hakikatle, doğruyla, orjinal bilgiyle, ilmi - bilimsel gerçeklerle - kanunlarla gelen bilginin yanında hic bir deger ifade etmez! Lâ! Hayır hayır! bu bilgiler kendilerine hic bir fayda da vermeyecek, kendilerini kurtaramayacak!! Kendilerine böyle zanlarla yardımcılar,koruyucular, otoriteler, Allah ile Aracılar , hükümranlar, vasıtalar,sahibler, şefaatçiler, dostlar da olamayacak, yardım da edilmeyecek, "Mensür olup: Tenasür ederek"; Kendilerini destekleyecek, nusret sunacak, cennet galibiyetiyle kendilerini muzaffer kılacak kullarda olmayacak!
Zan Üzre Olmak Ve Zannu's Sev'i Yapmak :

-Allah'a karşı :Allah hakkında kötü zanlar üretipte Allah´a karşı "Kezzab kesilenlerden" : Yalanlar,iftiralar, uydurmalar, yakıştırmalar dizenlerden, Allah'a küsenlerden, Allah´tan bile bile yüz çevirenlerden olup kendi aleyhlerinde olan bu haksız, zalim, ähmak tutumlarla kendilerine kötü sonu hazırlayanlar...
-Allah indinde hic bir gecerliligi olmayacak olan, hic bir degeri olmayacak olan Cakma Hüccetler: Beyyineler, deliller, kanıtlar ile paralel dinler üretip ve kendilerince güya kesin bir belge niteliginde olan bu iftiralara ispatlar sunmaya yönelerek bu yolla Allah'a iftiralar atmaya yönelenler...
-"Seyyiât Planları" içinde olanlar : Seyyiât Üzre : Kötü planlar içinde olanlar, çirkin tuzaklar, pislik sinsilikler, hileler, nifaklar, şirk ile aldatanlar,sistemsel düzenbaz sahtekärlıklar içinde dönek kullar olanlar ve bu yöntemlerle Allah´a iftira atanlar..
-"Veled Allâhu" diyerek: Allah veledler,çocuklar edindi...Allah dogurdu...Allah doğum yaptıda Allah Anne oldu veya Allah Baba oldu...Allah "Neseb Bağı"kurdu... Allah Soybağı, kanbağı, Aile bağı, hısımlık bağı, özüne dönme bağı kurdu... Doğuran Allah : Akidemize Hulül etme bağı,Vahdet-i Vücud kafirligi bağı, Ene'l hak - "kul ilah olur - Allah diye görünür" diyen küfür akidesi bağları, özün özü diyerek kurgulanan tecelliyat kafirligi bağları gibi uzayan cümlelerle Allah'a iftiralar atmaya yönelenler...
-"Allah kızları, dişileri erkeklere tercih etmiştir" diyerek önce Allah'a kızlar isnad edenler, sonra: "En güzel Allah tecellisi Kadınlar üzerindedir" diyerek; "Kadın Tapıcılığı" ve "Feminist" akideler üretenler ve bu yollarla Allah'a iftiralar atmaya yönelenler...
-Sınırsız Rabb'in Rabligini "belirli alanlarda Rabb'dir; diger alanlarda Rabb'ligi yoktur" diyerek sınırlamak isteyenler; Deist Akideler uyduranlar,tatil yapan Allah gibi söylemlerle Allah'a iftiralar atmaya yönelenler...
-Gayb olan Rabbe iman etmek yerine O´nu kendilerince tanımlamak ve O nu sanki kendilerinden biri gibi algılatmak-somutlaştırmak isteyip kötü tanımlamalara yönelenler, tenzih edemeyerek Allah'a iftiralar atmaya yönelenler...
-Şeytanlara: Satanistlere uyarak "Adâvet Duygusu" ile: Husumet ile, hasımlık ile, kırgınlık ile, yok etme iç güdüleriye, kin ve düşmanlık ile sui zan dolu tepkilerle Allah'a iftiralar atmaya yönelenler...
-Allah'a karşı ululuk taslayarak, büyüklük taslayarak : Allah´a savaş acanlardan, Allah'a iftiralar atmaya yönelenlerden olanlar...
-Rabbinin vaadini kerih-adi-yetersiz-basit-uzak görenler, Rabbini yetersiz-eksik-ulaşılamaz görenler, azâbın çabucak gelmesini isteyen aceleciler, Allah'a karşı yalanlar iftiralar dizenler,
-Allah'a "Cüz'en" diyerek: "Allah Cüz'lerin: Parçaların toplamıdır " diye gelen iftiralar dizmeye yönelenler...
"Puzzle" : Parcadan bütüne gitme diye gelen ve tüm kullara ilahi yetki veren kafirlikler..
-Hem bizi heläk edende Dehr'dir : Zaman'dır! Bizleri öldüren ve dünyaya getiren ezeli ve ebedi olarak akmakta olan Dehr'dir : Zaman'dır diyerek neticede Allah Zaman'dır diye iftiralar atanlar veya sınırlı Allah akideleriyle Allah'ı Zamanla sınırlamaya yönelen iftiralar...
-Yetersiz, uzak, zaafiyet üzre, suclu Allah söylemleriyle ve septik, şüpheci, miryet üzre söylemlerle Allah'a iftiralar atanlar... (Necm 28)


2-"Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Eğer o Allah'tan başkası tarafından gelmiş olsaydı, onda birçok çelişkiler bulurlardı."(Nisa 82)
 

3-"Ey insanlar! Rabbinizden size kesin bir delil geldi ve size aydınlatıcı bir nur indirdik." (Nisa 174)

4-"Ey Resulüm! Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik." (21 Enbiya 107) 
Not: Bu ayet "Sen olmasaydın âlemi yaratmazdım" anlayışı ile bağdaşmaz, aksine çelişki var)


5-Onlara deyin ki; 'Biz Allah'a, bize indirilene, İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakup’a ve torunlarına indirilene; Musa'ya ve İsa'ya verilene ve diğer peygamberlere Rabbleri tarafından verilene inanırız. Onlar arasında ayırım yapmayız. Biz Allah'a teslim olanlarız." (Bakara 136)


6- Peygamber, Rabbinden kendisine ne indirildiyse ona iman etti. Müminlerin de, hepsi Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler. Biz Allah'ın peygamberleri arasında ayırım yapmayız, duyduk ve itaat ettik. Ey Rabbimiz, bağışlamanı dileriz, dönüş ancak sanadır. Dediler." (Bakara 285)


7-Muhammed ancak bir peygamberdir. Ondan önce de nice peygamberler gelip geçti. Şimdi o, ölür veya öldürülürse, siz gerisin geriye mi döneceksiniz? Her kim geri dönecek olursa, kesinlikle Allah'a bir zarar veremeyecektir. Fakat Allah, şükredenleri yakında mükâfatlandıracak." ( Ali İmran 144)


Buna benzer yüzlerce ayet örnek olarak verilebilir ki, asla ve kata Allah bu uyduruk söylemlere onay vermez! Şimdi tasavvufun burada işlediği ve işlettiği en trajedik cinayet maalesef Allah Resulünü dahi çirkef fikirlerine alet ederek, bu ümmetin imanını Resul Resul Resul... Diye diye çalması olmuştur...Peygamberi (sav) sevmek ve peygamberi yüceltmek iki farklı meseledir! Müslümanlar "Aşk manyağı" değildir, "Sevgi sevdalısıdır!" Sever ama aşık olup yüceltmez! Kaldı ki Allah Resulünün extra bir icraatla, asla yüceltilmesine gerek yoktur. Zira peygamberler zaten Seçilmiş "Kullar ve Elçilerdir"! Yine bu eserin 60,61. sayfalarında Muhyiddin Arabinin Nur izahatlarında bu kitabi okurken bir cümle-bir kaç kelime çok dikkatimi çekmişdi! Ali Şeraitinin "Fanuslu Hezeyanlarını" bilirsiniz... İşte o fikrin babasıda burada, bu eserle gün yüzüne çıkmış oluyor! Lambada Fanus ve Nur örneğini veren Mr. Muhyiddin Arabi'yi okuyan değil sadece sıradan bir Müslüman, Ali Şeraiti bile olsa "zehirlenmeden zor çıkar" arkadaşlar... Bu da bu meselenin ümmet-i Muhammed için ne büyük bir fitne olduğunun bir izahatı olsun dostlara diye verdiğim bir örnektir. Bu kitaplar akidelere zehir enjekte etmekte olduğundan, duyarlı her Müslüman derhal piyasadan toplatılmasını talep etmekle mükelleftir.Hz Âdem´e verdiği masalsı tariflere cümle kurmaya bile gerek görmüyorum. Sözün fazlası delilere... Eyvallah


Kaynaklar:
1-Seceretu´l Kevn, Muhyiddin Arabi tercüme, Vahdettin ince, S-38
2-Seceretu´l Kevn, Muhyiddin Arabi tercüme, Vahdettin ince, S-41
3-Seceretu´l Kevn, Muhyiddin Arabi tercüme, Vahdettin ince, S-60

 

Neue Welt

Kaynak: Editör:
 
 
 
Etiketler: A'dan, Z'ye, Tasavvuf, Gerçeği, 77.Bölüm,
Haber Videosu
Yorumlar
Diğer Haberler
The True Furqan
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 143.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 142.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 141.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 140.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 139.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 138.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 137.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 136.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 135.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 134.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 133.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 132.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 131.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 130.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 129.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 128.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 127.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 126.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 125.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 124.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 123.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 122.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 121.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 120.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 119.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 118.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 117.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 116.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 115.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 114.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 113.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 112.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 111.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 110.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 109.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 108.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 107.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 106.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 105.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 104.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 103.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 102.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 101.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 100.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 99.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 98.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 97.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 96.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 95.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 94.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 93.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 92.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 91.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 90.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 89.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 88.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 87.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 86.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 85.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 84.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 83.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 82.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 81.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 80.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 79.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 78.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 76.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 75.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 74.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 73.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 72.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 71.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 70.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 69.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 67.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 66.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 65.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 64.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 63.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 62.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 61.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 60.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 59.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 58.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 57.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 56.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 55.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 54.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 53.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 52.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 51.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 50.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 49.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 48.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 47.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 46.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 45.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 44.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 43.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 42.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 41.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 40.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 39.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 38.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 37.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 36.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 35.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 34.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 33.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 32.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 31.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 30.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 29.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 28.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 27.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 26.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 25.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 24.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 23.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 22.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 21.Bölüm
Nasıl da Ölçüp Biçmektesiniz?!
"Kur'an da Her Şey Var" (Mı?!)
Yaşadığınız Gibi İnanmaya Başlarsanız Pusuya Düşersiniz.!
Uydurulan Din Nedir?
Kur'an Müslümanı mı, Slogan Müslümanı mı?
"Kur'an Ve Hadisler Çelişiyor" Diyenler...
İslam'ı Yıkmanın Sanal Ve Çağdaş Yüzü
"Levlâke" Uydurmasına Reddiye!
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 20.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 19.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 18.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 17.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 16.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 15.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 14.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 13.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 12.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 11.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 10.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 9.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 8.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 7.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 6.Bölüm
Kutlu Doğum mu Kutlu Boğum mu? -2-
Kutlu Doğum mu Kutlu Boğum mu? -1-
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 49.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 48.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 47.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 46.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 45.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 44.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 43.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 42.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 41.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 40.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 39.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 38.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 37.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 36.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 35.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 34.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 33.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 32.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 31.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 30.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 29.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 28.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 27.Bölüm
Kuran Ve Sahih Sünnetde Bid'at 13.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 25.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 24.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 23.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 22.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 21.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 20.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 19.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 18.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 17.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 16.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 15.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 14.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 13.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 12.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 11.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 10.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 9.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 8.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 7.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 6.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 5.Bölüm
Kuran Ve Sahih Sünnetde Bid'at 11.Bölüm
Kuran Ve Sahih Sünnetde Bid'at 10.Bölüm
Kuran Ve Sahih Sünnetde Bid'at 9.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 5.Bölüm
Kuran Ve Sahih Sünnetde Bid'at 8.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 4.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 4.Bölüm
Kuran Ve Sahih Sünnetde Bid'at 7.Bölüm
Orjinal İslam Yazarları
Misafir Kalemler
En Çok Okunanlar
ASR'A DÜŞEN SÖZLER
Kesin olan şu ki; bu ümmetin; “sükut SEVER” davarlara degil,,”sükut SAVAR” yüreklere ihtiyaci var.. Ya “SÜKUTSAVAR” ümmet olacak tepkiler doguracagiz,, Yahut aşağılık sükutlarla “tekerrürleri yaşama”ya devam edeceğiz...


HİKMET/HADİS
Ebi'l-Cevzai rahimehullah anlatıyor: "Hasan İbnu Ali (radıyallahu anhüma)'ye: "Resulullah aleyhissalatü vesselam'dan ne ezberledin?" diye sordum. Şu cevabı verdi: "Aleyhissalatü vesselam'dan: "Sana şüphe veren şeyi terket, emin olduğun şeye ulaşıncaya kadar git. Zira sıdk (doğruluk) kalbin itminanıdır, yalan şüphedir." {Tirmizi, Kıyamet 61, (2520); Nesai, Eşribe 50, (8, 327, 328). }


Tarihe Göre Ara
Orjinal İslam Arşivi

dizin

,