Haber Detayı
17 Kasım 2018 - Cumartesi 23:56 Bu haber 512 kez okundu
 
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 75.Bölüm
 
 
UYDURULAN İSLAM Haberi


HİCRİ 6. YÜZYILDA TASAVVUF!
 

MR. ÇAKMA HAZRET "ŞEYTANÜL EKBER" MUHYİDDİNİ ARABİ!
 

MR. MUHYİDDİN´İN “ŞEYTANÜL EKBER"LEŞMESİNE 70.ÖRNEK:
(
Mr.Muhyiddin Arabi'nin "Bin boynuzlu ulu yılan" yalanı.)
Hak Teâlâ, ulu bir yılan yarattı; başı ak inciden, vücûdu kızıl altından, gözleri yakuttan idi. Allah'ın emri ile yılan, Arş'ı yedi defa dolaşdı. Büyüklük yalnız Allah'a mahsustur ki, onu yarattı. Allah-ü Ekber el'azâmet-ü vel-kibriyâ. Mevlâna İzzeddîn (R.) der ki: «O yılanın dört başı vardır. Her başında yedi yüz bin yüzü vardır. Her yüzünde bin ağzı, her ağzında bin dili vardır. Bu dilleri ile Allah-ü Teâlâ Hazretlerine bin türlü lisâniyle teşbih eder. Bir lisânı bir lisânına benzemez. Her teşbihinden bir cevher yâd edilir. Büyüklüğü bu dünyadan daha büyüktür. O yılanın bu dünya halkı sayısınca teşbihi vardır. Cümle teşbihi yakut ve zümrüt olur. Cennet içine saçılır. O yılanın ağzı Cennetin mukâbilindedir. Cennetin bütün cevherleri o yılanın tesbihindendir. Göklerin aydınlığı da o teşbihin nûrundandır. O yılan bu dünya yılanı gibi değildir. İnsan ondan nefret eder. O da Hak'kın bir mahlûkudur ki, Arş için yaratmıştır. Tâ ki Arş'ın büyüklüğünü bilsin.» Zira ululuk O'na yaraşır. Zât-ı kadîmdir. Hâlik'u Rab'bü'l âlemindir. O yılanın bin boynuzu vardır. Uzunluğunu ve büyüklüğünü yalnız Allah bilir. Arş, onun ortasında görünmez olmuştur.Allah-ü Teâlâ emredip yerleri, gökleri, Arş'ı, Kürsî'-ri, Levh'i ve Kalem'i yut dese; arslanın sinek yuttuğu gibi yutar, boğazına bile inmez. Her zaman Arş, onun heybe-inden Allah'a sığınır. Eğer Allah-ü Teâlâ'nın teşbihini okuyan, âyet diye buyursa, onun ününden Arş su gibi erir. Rivayet olunur ki; Mi'râc Gecesi Seyyid-i Kâinat Mefhâr-ı Mevcudat Muhammed Mustafa (S.a.v.); o yılana nazar ettiğinde, yılan birçok dillerle Rasûl Hazretlerine salâvât getirdi. Hak Teâlâ, ondan heybetini çekince az kaldı. (1)
 

MR. MUHYİDDİN´İN ŞEYTANÜL EKBER"LEŞMESİNE 71.ÖRNEK:
(
Mr. Muhyiddin’in Bostan korkuluğu "Mr.Beyazıd-ı Bistami’ye Haktan nida geldi" yalanı.)
Beyâzıd-ı Bistâmi (R.) o kadar dünya lezzetlerinden ve rahatından sakmırdı ki, nefsini zebûn etmek için yedi yıl koyun başı arzuladı. Sonra bir gün, nefsi gâlib geldi. Talebelerinden birini koyun başı almak üzere gönderdi. Başı, bir tabak ile getirip Beyazıd'ın önü ne koydular.Beyâzıd: «Ey köpek nefis, gel muradın neyse gör.» dedi. Allah'ın kudretiyle bir köpek gelir, başı bir tamam afiyetle yer.Beyâzıd köpeğe: «Aç ağzını göreyim. İyi ki senden kurtuldum.» der.Hak'dan hitâb gelir ki:«Yâ Beyâzıd. Sen de benim yanımda onunla birsin. Aç ağzını girsin.» der.Beyâzıd, ağzım açar: «Yeter ki gel gir." der.Hak Teâlâ nefsi yarattı ve hitâb etti: «Ben kimim?» dedi. Nefis : «Yâ ben kimim?» dedi. ; Hak Teâlâ buyurdu:«Nefsi, bin yıl aç bıraktı.»Hak Teâlâ hitâb edince, nefis zebunlukla:«Sen kavi olan kahhâr Allah'sın. Ben zaîf ve kahrol-muş kulum." dedi.(2)
 

MR. MUHYİDDİN´İN ŞEYTANÜL EKBER"LEŞMESİNE 72.ÖRNEK:
(
Mr. Muhyiddinin, bir taş, bir öküz,bir balık yalanı…)
Hak teâlâ bir taş yarattı ki ululuğu yerlerden uluydu. Hak'kın emriyle o taşı öküzün altına koydular. Öküz karar tutu. Bu kez taş karar tutmadı. O öküzün boynuzu, yerlerin kazıklarından çıkmıştır. Ucu tâ arş altına erimiştir. O öküzün önünden kaçana beş yüz yıllık yoldor. Önün kırkbin boynuzu ve kırkbin ayağı ve kırkbin ağzı ve kırkbin gözü ve kırkbin kulakları vardır. Hak'kın emriyle bu yeri getirmiştir.Ne zaman kımıldayıp harekete gelmek istese, Hak Teâlâ bir sivrisinek yaratıp ona havale etmiştir. Sinek gelerek kanatçıklarını çırparak burnuna girmek ister. Öküz de iki gözünü ve kulaklarını dikerek sineğe bakar ki, burnuna girsin diye sakin bekler. Ne güzel kadir bir kemâl, sâni' zülcelâl Allah ki, onun gibi canavarı zaîf bir şey ile korkutmuştur. Kuvvet ve kudret, ululuk, pâdişahlık O'na mahsûstur ki, nasıl isterse öyle yapa. İşinde ve sanatında âczi yoktur. Bir'dir, Vâhit'tir, Ferd'dir. Ehad'dır. Lâilâhe illâhû kudretinde, hikmetinde Akıllar hayrandır. O öküzün adı Belhû'dür. Sonra öküz bu vecihle duracak. Bu defa taş karar tutmadı. Bu kez Hak Teâlâ bir balık yarattı. O balığın kırkbin kanadı ve kırk bin ayağı vardır. İkinci Belhû'dür. Eğer cümle denizleri, o balığın burnuna koysalardı, duymazdı. Hak Teâlâ o balığın altında denizi yarattı. Sonra o balık taş altına girdi. O balık, bütün taş ve öküzü götürdü. Hak Teâlâ ona bir kuvvet vermiştir ki, altında bu zikir olunan şeyler var mıdır? Haberi yoktur. O kadar büyük nesnedir ki, arkasında bu yerler çevrilmiştir. Başı ile kuyruğu yine Arş'ta buluşmuştur.(3)
 

Boynuzlu, öküzlü, yılanlı, itli, köpekli yüzlerce hikâye ve bu hikâyelerle esir düşmüş milyonlarca akide fakiri. Öküzlüğün masallarıyla büyüyen nesillerin uzaya gitme korkularını bu örnekler bize gayet iyi anlatmakda. Tasavvuf denen zerdüşt din, ümmetin önünü böyle hikâyelerle kesmiştir. Tasavvuf dinine teslim olanlar bilsinler ki, itli, köpekli, öküzlü vs. bir dine tabii olmuslardır. İslam dini ne bir hikâye, ne bir masal, ne de Bir boynuzlu öküzün efsaneleri üzerine bina edilemeyecek kadar ali bir dindir. Akide yetimlerinin toplanma kampı olan tasavvuf çöplüğünün ürettikleri hikâyeli dini kanalizasyona atmanız, İslam dinine terfi etmeniz ümidiyle...Bu aşağılık teorik, filozofik çakma tasavvuf dininize islam dininden, Şeriati-Garradan "Nurlu islam Şeriatindan" bir ültimatom ile bu bölümü bitirelim! Şeriatta taat, itaat, zannedilen birçok şey aslında masiyettir ve ceza gerektirir! Ekli, ilaveli yahut eksiltmeli her uygulama cezaya tabiidir. Haddlerinizi İslam ile haddlendirmeniz, haddlerinizi öğrenmeniz ümidiyle... Bu uyduruk hadsiz, çakma dinlerden, hadli dine terfi ediniz! Had'li cümleler, Hadsizliğin cümlelerinin önünü de, yolunuda, boynunuda kesmeye devam edecek inşaAllah...
 

Kaynaklar:
1-Dürrü Meknun-Muhyiddin-i Arabi, Esma Yayınları, Ter. Şevket Gürel, İstanbul-1982-S.17
2-Dürrü Meknun-Muhyiddin-i Arabi, Esma Yayınları, Ter. Şevket Gürel, İstanbul-1982-S.382-
3-Dürrü Meknun-Muhyiddin-i Arabi, Esma Yayınları, Ter. Şevket Gürel, İstanbul-1982-S.43-44
 

Neue Welt

Kaynak: Editör:
 
 
 
Etiketler: A'dan, Z'ye, Tasavvuf, Gerçeği, 75.Bölüm,
Haber Videosu
Yorumlar
Diğer Haberler
The True Furqan
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 143.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 142.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 141.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 140.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 139.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 138.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 137.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 136.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 135.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 134.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 133.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 132.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 131.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 130.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 129.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 128.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 127.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 126.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 125.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 124.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 123.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 122.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 121.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 120.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 119.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 118.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 117.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 116.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 115.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 114.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 113.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 112.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 111.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 110.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 109.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 108.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 107.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 106.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 105.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 104.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 103.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 102.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 101.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 100.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 99.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 98.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 97.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 96.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 95.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 94.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 93.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 92.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 91.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 90.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 89.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 88.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 87.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 86.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 85.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 84.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 83.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 82.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 81.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 80.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 79.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 78.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 77.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 76.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 74.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 73.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 72.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 71.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 70.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 69.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 67.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 66.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 65.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 64.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 63.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 62.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 61.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 60.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 59.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 58.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 57.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 56.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 55.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 54.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 53.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 52.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 51.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 50.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 49.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 48.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 47.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 46.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 45.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 44.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 43.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 42.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 41.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 40.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 39.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 38.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 37.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 36.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 35.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 34.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 33.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 32.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 31.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 30.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 29.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 28.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 27.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 26.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 25.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 24.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 23.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 22.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 21.Bölüm
Nasıl da Ölçüp Biçmektesiniz?!
"Kur'an da Her Şey Var" (Mı?!)
Yaşadığınız Gibi İnanmaya Başlarsanız Pusuya Düşersiniz.!
Uydurulan Din Nedir?
Kur'an Müslümanı mı, Slogan Müslümanı mı?
"Kur'an Ve Hadisler Çelişiyor" Diyenler...
İslam'ı Yıkmanın Sanal Ve Çağdaş Yüzü
"Levlâke" Uydurmasına Reddiye!
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 20.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 19.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 18.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 17.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 16.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 15.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 14.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 13.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 12.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 11.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 10.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 9.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 8.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 7.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 6.Bölüm
Kutlu Doğum mu Kutlu Boğum mu? -2-
Kutlu Doğum mu Kutlu Boğum mu? -1-
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 49.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 48.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 47.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 46.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 45.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 44.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 43.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 42.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 41.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 40.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 39.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 38.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 37.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 36.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 35.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 34.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 33.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 32.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 31.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 30.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 29.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 28.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 27.Bölüm
Kuran Ve Sahih Sünnetde Bid'at 13.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 25.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 24.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 23.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 22.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 21.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 20.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 19.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 18.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 17.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 16.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 15.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 14.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 13.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 12.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 11.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 10.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 9.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 8.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 7.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 6.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 5.Bölüm
Kuran Ve Sahih Sünnetde Bid'at 11.Bölüm
Kuran Ve Sahih Sünnetde Bid'at 10.Bölüm
Kuran Ve Sahih Sünnetde Bid'at 9.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 5.Bölüm
Kuran Ve Sahih Sünnetde Bid'at 8.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 4.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 4.Bölüm
Kuran Ve Sahih Sünnetde Bid'at 7.Bölüm
Orjinal İslam Yazarları
Misafir Kalemler
En Çok Okunanlar
ASR'A DÜŞEN SÖZLER
Kesin olan şu ki; bu ümmetin; “sükut SEVER” davarlara degil,,”sükut SAVAR” yüreklere ihtiyaci var.. Ya “SÜKUTSAVAR” ümmet olacak tepkiler doguracagiz,, Yahut aşağılık sükutlarla “tekerrürleri yaşama”ya devam edeceğiz...


HİKMET/HADİS
Ebi'l-Cevzai rahimehullah anlatıyor: "Hasan İbnu Ali (radıyallahu anhüma)'ye: "Resulullah aleyhissalatü vesselam'dan ne ezberledin?" diye sordum. Şu cevabı verdi: "Aleyhissalatü vesselam'dan: "Sana şüphe veren şeyi terket, emin olduğun şeye ulaşıncaya kadar git. Zira sıdk (doğruluk) kalbin itminanıdır, yalan şüphedir." {Tirmizi, Kıyamet 61, (2520); Nesai, Eşribe 50, (8, 327, 328). }


Tarihe Göre Ara
Orjinal İslam Arşivi

dizin

,