Haber Detayı
30 Mart 2018 - Cuma 20:39 Bu haber 340 kez okundu
 
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 44.Bölüm
 
 
Kavramlar Haberi


HÜCCETSİZ TEKFİR ETME HASTALIĞI
 

Kendilerini Allah’a iman etmeye çağıran Kur’an-ı Kerim’in deyimiyle ihya edecek bir çağrıyla gelen Peygamber(a.s.v.) ve karşısında her türlü fiili ve kavli tacizde bulunan sapık bir kavim. Bütün bunlara rağmen onun bu kavim için istediği tek şey iman edip cehennem azabından kurtulmalarıydı. En şiddetli anlarında ve gözlerinin önünde arkadaşlarını doğrayan bu kavim için’’ Allah’ım onları hidayete erdir zira onlar bilmiyorlar.’’ Diyen bir nebi. Kendisine’’ Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik.’’denilen bir peygambere de bu yakışırdı zaten.
 

O tevhit bayrağının gölgesine girecek ve orda hayat bulacak insan arıyordu ve bütün mücadelesi bunun içindi. Bu gün ise kendilerini onun tek varisleri gören ve bırakın müşrik ve kafirler ile uğraşmayı hayatını tevhide adamış insanları tekfir etmekten zevk alan tekfir manyakları bir grup. İslam’a dair bütün bilgisi internet üzerinde dolaşan mesnetsiz haberler veya yarım yamalak tercüme edilmiş bir kaç kitap olan bu insanlar yıllarını ilme vermiş ve kendi toplumunda tevhit bayrağını göklere çekmiş alimleri tekfir etmekten çekinmiyorlarsa bu hastalık değil de nedir?
 

Evet bir taraftan gecesini gündüzünü insanların hidayetine vesile olmaya adamış,‘’ Onlar iman etmiyorlar. Onlar iman etmiyorlar diye kendini bitirecek misin ’’ Uyarısına maruz kalmış ve hidayete vesile olmayı ‘’Güneşin üzerine doğup battığı her şeyden daha hayırlı’’ gören bir peygamber diğer taraftan kendisini onun mesajına tek talip gören ve iman ehlini tekfir edip, kanını, malını ve namusunu helal görecek yollar arayan ruh hastası kitleler. Peygamber efendimizin müşrikler için istediği hidayeti Müslümanım diyenler için istemeyi çok gören gözü dönmüş canavarlar.
 

Evet ben iddia ediyorum ki her tekfirci bir ruh hastasıdır ve kendi içinde bir sürü psikolojik sorunlar yaşıyor. Ve her tekfircinin tıbbi ve ilmi terapiye ihtiyacı var. Hüccetsiz tekfir her şeyden önce bir ahlak sorunudur ve kendi merkeze alma ve nefsini putlaştırma sorunudur. Bu tarz gruplarda tutarsızlık, fitne, dedikodu, laf taşıma gibi menfi hasletler had safhadadır. Allah bizi kafire mü’min ve mü’mine de kafir muamelesi yapmaktan korusun ve hükmünde nefsine uyanlardan değil kitabına ve peygamberine uyanlardan eylesin.Amin (Siracuddin Geveri,den alıntı)
 

İnsanların hatalarıyla ilgilenirken her zaman Allah korkusunu hatırlamak İnsan dünyada yaptıklarının bir gün hesabını vereceğine ve o günkü mahkemede hâkimin bizzat Allah Teâlâ olduğuna inanır ve bu inancını ölünceye kadar muhafaza ederse, her işinde dikkatli olur. İşlerinde doğruluktan ayrılmaz. Kimseyi aldatmaz. Kimseye haksızlık yapmaz. Yalan konuşmaz. Kimsenin malına ve ırzına göz dikmez. Kendi hakkı kadar başkalarının hakkını da gözetir. Kendisine lâyık görmediği bir şeyi din kardeşlerine de lâyık görmez.kimseyi heleki bir Müslümanı tekfir etmez Dinden çıkarmaya kalkmaz.
 

Bu inanca sahip olan kimse hesap günü gelip çatmadan evvel, kötülükleri azaltır ve iyilikleri çoğaltır. Allah'tan korkar. O'na karşı gelmekten çekinir. Günah işlememeye gayret eder. İşlediği günahlardan hemen tevbe eder. Günahkâr olarak Allah'ın huzuruna gitmek istemez. İşte ahiret inancı, insanın, duygu, düşünce ve davranışları üzerinde olumlu etkiler yapar. Ne mutlu o hesap gününe hazırlananlara. Yine ne mutlu o günü hiç unutmayanlara.
 

"Öyle bir günden korkunuz ki, o gün Allah'a döndürüleceksiniz. Sonra da herkese kazancı tamamı ile ödenecek ve hiç kimse haksızlığa uğramayacaktır."(Bakara,281)
 

Ebû Ubeyde ve ibn Münzir'in rivayetlerine göre Katade şöyle demiştir: "Kıyamet günü insan tanıdığıbir kimseyi görmekten sıkıldığı kadar, hiçbir şeyden sıkılmaz. Çünkü yaptığı bir haksızlık sebebiyle peşine düşülmesinden korkar. ( Alusi, Ruhul- Meani) 
 

Hak sahipleri haklarını eksiksiz alacakları muhakkak olan o günde, dünyada haksızlık yapanlar da, iyiliklerini hak sahiplerine vermekle yaptıkları iyiliklerden de mahrum olacaklardır.
 

Ebû Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: Peygamberimiz:
- Müflis kimdir, bilir misiniz ? buyurdu. Orada bulunanlar: - Bize göre müflis, parası ve malı olmayan kimsedir, dediler. Peygamberimiz: . Gerçekte benim ümmetimden müflis, kıyamet gününde, namaz, oruç ve zekatla gelecek olan kimsedir. (Yani namazını kılmış, orucunu tutmuş ve malının zekatını vermiş olan kimsedir.) Ama şuna sövmüş, bunun kanını dökmüş, diğerini de dövmüştür (Yani bu günahları da işlemiştir.) Bundan dolayı onun iyiliklerinden adı geçenlerin her birine verilir. Üzerinde olan haklar ödenmeden iyilikleri tükenirse, hak sahiplerinin günahları o kimseye yükletilir. Sonra o kimse cehenneme atılır, buyurdu.'"(Müslim)

 

Amel defterlerini inceleyenlerden bazıları orada yazılı günahlanndan bir kısmını inkar edecekler ve: "Bunları ben yapmadım, melekler yazdı" deyecekler ama, bu konudaki şahitlere itiraz edemeyeceklerdir. Çünkü o gün vücutlarındaki organlar aleyhlerine şahitlik yapacaktır. Nitekim
Kur'an-ı Kerim'de bu husus şöyle ifade edilmiştir: 

 

"O gün onların dilleri, elleri ve ayakları işledikleri şeyler hakkında kendilerine şahitlik ederler."(Nur, 24)
 

"Nihayet oraya vardıkları zaman kulakları, gözleri ve derileri yaptıkları şeyler hakkında onların aleyhinde şahitlik ederler. Onlar derilerine: "Niçin aleyhimize şahitlik ettiniz" derler. Derileri de: "Bizi, konuşturan Allah konuşturdu. Sizi ilk defa yaratan 0' dur ve siz yine ona döndürülüyorsunuz'' derler."(Fussılet, 20-21)
 

Evet , Aziz Mü'minler! Kıyamet günü insanın dünyada gizli ve aşikar işlediği her şeyin hesabı görülecek, kişiler arasındaki anlaşmazlıklar
çözümlenecektir. O gün hiçbir şeyi saklamak mümkün değildir. Çünkü yerde ve göklerde Allah'a saklı hiçbir şey yoktur.

 

"Oysa üzerinizde muhakkak koruyucular var. Değerli yazıcılar. Onlar, siz her ne yaparsanız (sizinle birlikte bulundukları için) bilirler, (iyi ve kötü hiç birini kaybetmeden hepsini amel defterinize yazarlar.)"(İnfitar, 10-12)
 

Meleklerin kaleme aldıkları bu defterlerde kulun neyi ne zaman ve nerede yaptığı yazılmış bulunmaktadır. Bu defterler kıyamet günü sahiplerine verilecek ve:
 

"Kitabını oku! bugün sana hesap sorucu olarak kendi nefsin yeter." (İsra .14) ' Denecektir.
 

Bu amel defterlerinde her şey yazılmış, hiçbir şey unutulmamıştır. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulur: 
 

"0 gün herkesin amel defteri ortaya konmuştur. Ey Muhammed! Suçluların, amel defterlerinden korktuklarını görürsün. "Eyvah, bu nasıl deftermiş ki, büyük küçük hiçbir şey bırakmadan hepsini saymış dökmüş" derler. Onlar • (bu defterlerde) bütün yaptıklarını hazır bulmuşlardır. Senin Rabbin hiç kimseye haksızlık etmez." (Kehf,49)
 

Erol Korkmaz

Kaynak: Editör:
 
 
 
Etiketler: A'dan, Z'ye, Küfür, &, Tekfir, 44.Bölüm,
Haber Videosu
Yorumlar
Diğer Haberler
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -40-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -39-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -38-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -37-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -36-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -35-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -34-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -33-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -32-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -31-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -30-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -29-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -28-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -27-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -26-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -25-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -24-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -23-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -22-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -21-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -20-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -19
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -18-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -17-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -16-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -15-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -14-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -13-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -12-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -11-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -10-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -9-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -8-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -7-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -6-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -5-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -4-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -3-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -2-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -1-
Orjinal İslam'da Put Ve Putcu'luk -13-
Orjinal İslam'da Put Ve Putcu'luk -12-
Orjinal İslam'da Put Ve Putcu'luk -11-
Orjinal İslam'da Put Ve Putcu'luk -10-
Orjinal İslam'da Put Ve Putcu'luk -9-
Orjinal İslam'da Put Ve Putcu'luk -8-
Orjinal İslam'da Put Ve Putcu'luk -7-
Orjinal İslam'da Put Ve Putcu'luk -6-
Orjinal İslam'da Put Ve Putcu'luk -5-
Orjinal İslam'da Put Ve Putcu'luk -4-
Orjinal İslam'da Put Ve Putcu'luk -3-
Orjinal İslam'da Put Ve Putcu'luk -2-
Orjinal İslam'da Put Ve Putcu'luk -1-
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 81.Bölüm (Son)
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 80.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 79.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 78.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 77.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 76.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 75.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 74.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 73.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 72.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 71.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 70.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 69.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 68.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 67.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 66.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 65.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 64.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 63.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 62.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 61.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 60.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 59.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 58.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 57.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 56.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 55.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 54.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 53.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 52.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 51.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 50.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 49.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 48.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 47.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 46.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 45.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 43.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 42.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 41.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 40.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 39.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 38.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 37.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 36.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 35.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 34.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 33.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 32.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 31.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 30.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 29.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 28.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 27.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 26.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 25.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 24.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 23.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 22.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 21.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 20.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 19.Bölüm
Kaybolan Kavramlar -5-
Kaybolan Kavramlar -4-
Kaybolan Kavramlar -3-
Kaybolan Kavramlar-2-
Kaybolan Kavramlar-1-
Zan Nedir? 30. Bölüm
Zan Nedir? 29. Bölüm
Zan Nedir? 28. Bölüm
Zan Nedir? 27. Bölüm
Zan Nedir? 26. Bölüm
Zan Nedir? 25. Bölüm
Zan Nedir? 24. Bölüm
Zan Nedir? 23. Bölüm
Zan Nedir? 22. Bölüm
Zan Nedir? 21. Bölüm
Zan Nedir? 20. Bölüm
Zan Nedir? 19. Bölüm
Zan Nedir? 18. Bölüm
Zan Nedir? 17. Bölüm
Zan Nedir? 16. Bölüm
Zan Nedir? 15. Bölüm
Zan Nedir? 14. Bölüm
Zan Nedir? 13. Bölüm
Zan Nedir? 12. Bölüm
Zan Nedir? 11. Bölüm
Zan Nedir? 10. Bölüm
Zan Nedir? 9. Bölüm
Zan Nedir? 8. Bölüm
Zan Nedir? 7. Bölüm
Zan Nedir? 6. Bölüm
Zan Nedir? 5. Bölüm
Zan Nedir? 4. Bölüm
Zan Nedir? 3. Bölüm
Zan Nedir? 2. Bölüm
Zan Nedir? 1. Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 18.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 17.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 16.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 79.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 78.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 77.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 76.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 75.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 74.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 73.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 72.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 71.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 70.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 69.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 68.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 67.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 66.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 65.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 64.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 63.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 62.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 61.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 60.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 59.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 58.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 57.Bölüm
Muhafazakârlık
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 56.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 55.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 54.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 53.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 52.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 51.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 50.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 49.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 48.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 47.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 46.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 45.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 44.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 43.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 42.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 20.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 19.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 18.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 17.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 16.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 15.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 14.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 13.Bölüm
Orjinal İslam Yazarları
Misafir Kalemler
ASR'A DÜŞEN SÖZLER
Bu Ümmetin aklıyla dalga geçmek isteyenler bilsinler ki:"Bu ümmet doğru zamanda sizi basireti ve ferasetiyle bir tükürüğünde boğmaya kadirdir"!!


Neue Welt
HİKMET/HADİS
Vehb İbnu Huzeyfe (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalatü vesselam) buyurdular ki: "Bir kimse ihtiyacı için çıkar, sonra geri dönerse, önceki yerine oturmaya (herkesten ziyade) hak sahibidir." Tirmizi, Edeb 10, (2752)


Tarihe Göre Ara
Orjinal İslam Arşivi

dizin

,