Haber Detayı
30 Mart 2018 - Cuma 20:27 Bu haber 418 kez okundu
 
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 38.Bölüm
 
 
Kavramlar Haberi


İslam şeriatini kötü, tiksindirici gören ve hüküm koyma hakkının Allah’ın değilde milletin olduğunu söyleyen ilkelerin, ideolojilerin sapıtmış oldukları ve yoldan çıktıkları apaçık bir gerçektir. Bu nedenle, bir müslüman ikrah olmadan, kalben tasdik etmeyip, kalbinin imanla dolu olduğunu iddia etse bile; ben koministim, kapitalistim veya Atatürkçüyüm veya hakimiyyetin (kanun koyma hakkının) milletin çoğunluğuna ait olduğuna inanıyorum demesi, bu manadaki elfaz-ı küfür (küfür sözler) sözleri telaffuz etmesi kişiyi islam dininden çıkarır. Kişi bu açık (sarih) sözleri şaka maksadıyla söylediğini ve kalbinin imanla dolu olduğunu iddia etse bile onun bu sözlerine itibar edilmez.
 

Çünkü bazı söz ve ameller vardır ki işte bu amelleri işleyen kimsenin niyetine bakılmaz ve tekfir edilirler. Bu konuda bütün alimler ittifak etmişlerdir. Küfür sözler ve hareketler ile ilgili konu Elfaz-ı Küfür, Efal-i Küfür başlığı altında genişçe açıklanmıştır. Bu bilgiler ışığında “şirk kanunlarının oluşturduğu demokratik sistemde” parlementoya girmek  için ikrarı şart koşulan, “ben atatürkçüyüm”, “ben laikim”,  “hakimiyyetin kayıtsız şartsız milletin olduğuna inanıyorum”, gibi açık lafları bir müslümanın telaffuz etmesinin küfür olduğuanlaşılmaktadır. İkrah olmadan (bu sözleri söyle, söylemezsen seni katlederim veya gözünü kör ederim gibi tehditler yoksa, bu tehditlerin icra edilme ihtimali mevcut değilse) bir müslümanın tebliğ için, iktidara gelmek için benzer sözleri söylemesi asla mübah değildir.
 

Velev ki; bütün dünya müslüman olacağını vadetse bile bir dakikalığına da olsa bu münkeri işlemeye hakkımız yoktur. Tek hüküm koyucu Allah’ın Hükmü budur, O’na nasıl kulluk yapacağımızı ancak O’ndan  öğreniriz, kendi aklımıza göre ibadet ve kulluğun şeklini belirlersek sonumuz yahudiler gibi  olur. Bu şartlarda islam adına Particilik yapanlar bu işi, ikrah altında kaldıklarından yapıyor değiller, bilakis parlemantoya girebilmek için milyonlarca para harcamakta, kitlelere oy vermeleri için yalvarmaktadırlar. Kendi rızaları ile işledikleri bu küfrü ikrahla izah etmeleri mümkün değildir. Müşriklerin Tevhid tebliğcilerine attıkları çengellerin en tehlikelisi ve en etkilisi onları  uzlaşmaya çağırmak olmuştur. Özellikle, Mekke müşriklerinin Hz. Rasul’e yaptıkları uzlaşma teklifleri siyer kitaplarını doldurmaktadır.
 

Tevhid ile şirk uzlaşmaları mümkün olamayan iki zıt kutuptur, birinin  olduğu yerde diğerinden en küçük bir parçanın bile bulunması imkansızdır. Bu bakımdan Tevhid şirken ufak bir ödün vermeye kalktı, yada şirk tevhidden en ufak bir taviz koparabildimi, herşey bitmiş demektir.Bunu çok iyi bilen müşrik mantığı, ilahlarının  kötülenmemesi, dinlerine karşı çıkılmaması ve Tevhidin bu kadar açık ve net anlatılmaması karşılığında Tevhidin tebliğcilerine çok büyük tavizler vermeğe razı olmuşlar; ama rasuller bunu hiçbir zaman kabul etmemişlerdir.Müşriklerin uzlaşma açısından kullandıkları en etkili  silahlardan biride, rasulleri kendi sosyal örgüleri içine, hatta bu örgünün en başına çekmek uğraşısı olmuştur. Ama, rasuller hiçbir zaman bu tür teklifleri kabule yanaşmamışlardır.
 

Bazıları Mekke’lilerin Rasulullah’a yaptıkları teklifleri kabul edip, ileri gelenlerin gönlünü kazanarak daha kolay tebliğ yapabilirdi; putlarına birşey demeden ve bu derece açık ve net konuşmadan tebliğ yapabilirdi; böylece de uğranılan işkencelerden kendisi ve mü’minler  kurtulabilirdi; Mekke’de kendisine teklif edilen reisliği kabul ederek, makamının sağlayacağı fırsatları ve yararları kullanarak daha etkili ve kolay tebliğde bulunabilirdi gibi gerçeğe hiç de uymayan itirazlar yöneltmişlerdir. Bunlar Tevhidi, imanı ve Tevhidin gerçekleşme yolunu bilmeyenlerin itirazlarıdır. Tevhid iki tür insanın arasına en belirgin sınırı koyan nizamdır; inananla inanmayanı en açık şekilde belli eden, kulların yeryüzünde geçirdikleri imtihanı kazanıp kazanmadıklarının  göstergesi ve delilidir.
 

Tevhid tebliğcisi uzlaşma tekliflerini yöntem açısından uygun bulma gibi bir hatayada düşebilir. Şirkin egemen olduğu bir toplumda hükümdarlık yaparak tevhidi hakim kılacağını sanabilir.  Hükümdarlığın, zenginliğin, ünün, servetin ve nüfus sahibi olmanın vereceği avantajlarla daha iyi tebliğde bulunabileceği düşüncesine kapılabilir. Oysa, Rasulün hayatı bu tür düşünceleri tümüyle geçersiz olduğunu ortaya koymaktadır. O, önce tevhidin “La”sıyla işe başlamış, Allah’tan başka tüm sahte ilahları ve rabları reddetmiş, tüm şirki niteliklere karşı çıkmış ve tüm açıklığıyla tevhidi ilan etmiştir. Tevhid Mekke’de kendisini en duru bir inançla omuzlayacak bir cemaat  bulacaktır ki, şirki yıkma savaşına girebilsin ve medineye kavuşabilsin bu bakımdan, Tevhidi kabul edenler gerçekte neyi niçin kabul ettiklerini çok iyi bilecek, reddedenlerde neyi niçin reddettiklerinin  tümüyle bilincinde olacaklardır. Tevhidin tebliğ şeklini ve yolunuda Allah çizmiştir ve Hz. Rasul ancak onun çizdiği yoldan yürüyordu. Allah uyarıyordu her türlü uzlaşmacılığa karşı rasulünü. Bu konudaki tartışma ve tevillerle ilgili hükmü, Allah’u Teala İsra suresindeki 73-75. ayetlerde vermiştir. 
 

İbn-i Abbas (r.a.)’dan rivayet edilmiştir. O der ki: “Umeyye b. Halef, Ebu Cehil b. Hişam ile Kureyşten diğer bazı kimseler çıkıp Hz. Peygamber (s.a.s)’in huzuruna geldiler ve O’na: “Ey Muhammed! Gel bizim putlarımıza el sür de bizde seninle birlikte dinine girelim.” demişlerdi.  Kavminin O’nu terketmiş olması O’na çok ağır gelmişti. Kavminin müslüman olmasını çok arzu ediyordu. Bu sebeple onlara meyletmeyi düşündü. Bunun üzerine Allah (c.c.) şu ayet-i kerimeleri inzal buyurdu: “Az daha onlar seni sana vahyettiğimizden ayırarak ondan başkasını bize iftira etmen için fitneye düşüreceklerdi, işte o zaman seni dost edinirlerdi. Sana sebat vermemiş olsaydık, andolsun ki az da olsa onlara meyledecektin. O taktirde sana hayatın da ölümünde kat kat  azabını tattırırdık, sonra bize karşı bir yardımda bulamazdın.” (İsra: 73-75) (Bu haberi, İbn-i Ebi Hatim rivayet etmiştir. Abdulfettah el Kadi, Esbab-i Nuzul)

 

İslamın varlık yokluk mücadelesi verdiği bir ortamda bile, bütün Kureyşin müslüman olması vadine karşılık, putlara bir defalığına “taktik icabıda olsa” el sürmesine izin verilmemiştir Allah’ın Rasulü (s.a.v) bir yıl içerisinde ben bunları tümüyle Tevhide döndürebilirim şeklinde pragmatist bir düşünceye kapılabilirdi ama sonunda kaybeden yine kendisi olurdu. Allah tarafından böyle bir iş yapanın peygamber dahi olsa dünya ve ahirette rüsvay edileceği hükme bağlanmıştır. Bu nedenle bende müslümanlardanım diyen her ferdin, durumunu gözden geçirmesi, ihlasla, Allah’ınmemirlerine boyun eğmesi gerekmektedir

Erol Korkmaz
Kaynak: Editör:
 
 
 
Etiketler: A'dan, Z'ye, Küfür, &, Tekfir, 38.Bölüm,
Haber Videosu
Yorumlar
Diğer Haberler
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -40-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -39-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -38-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -37-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -36-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -35-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -34-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -33-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -32-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -31-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -30-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -29-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -28-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -27-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -26-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -25-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -24-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -23-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -22-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -21-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -20-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -19
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -18-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -17-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -16-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -15-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -14-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -13-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -12-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -11-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -10-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -9-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -8-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -7-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -6-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -5-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -4-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -3-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -2-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -1-
Orjinal İslam'da Put Ve Putcu'luk -13-
Orjinal İslam'da Put Ve Putcu'luk -12-
Orjinal İslam'da Put Ve Putcu'luk -11-
Orjinal İslam'da Put Ve Putcu'luk -10-
Orjinal İslam'da Put Ve Putcu'luk -9-
Orjinal İslam'da Put Ve Putcu'luk -8-
Orjinal İslam'da Put Ve Putcu'luk -7-
Orjinal İslam'da Put Ve Putcu'luk -6-
Orjinal İslam'da Put Ve Putcu'luk -5-
Orjinal İslam'da Put Ve Putcu'luk -4-
Orjinal İslam'da Put Ve Putcu'luk -3-
Orjinal İslam'da Put Ve Putcu'luk -2-
Orjinal İslam'da Put Ve Putcu'luk -1-
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 81.Bölüm (Son)
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 80.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 79.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 78.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 77.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 76.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 75.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 74.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 73.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 72.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 71.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 70.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 69.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 68.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 67.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 66.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 65.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 64.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 63.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 62.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 61.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 60.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 59.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 58.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 57.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 56.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 55.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 54.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 53.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 52.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 51.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 50.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 49.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 48.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 47.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 46.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 45.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 44.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 43.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 42.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 41.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 40.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 39.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 37.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 36.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 35.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 34.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 33.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 32.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 31.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 30.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 29.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 28.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 27.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 26.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 25.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 24.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 23.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 22.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 21.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 20.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 19.Bölüm
Kaybolan Kavramlar -5-
Kaybolan Kavramlar -4-
Kaybolan Kavramlar -3-
Kaybolan Kavramlar-2-
Kaybolan Kavramlar-1-
Zan Nedir? 30. Bölüm
Zan Nedir? 29. Bölüm
Zan Nedir? 28. Bölüm
Zan Nedir? 27. Bölüm
Zan Nedir? 26. Bölüm
Zan Nedir? 25. Bölüm
Zan Nedir? 24. Bölüm
Zan Nedir? 23. Bölüm
Zan Nedir? 22. Bölüm
Zan Nedir? 21. Bölüm
Zan Nedir? 20. Bölüm
Zan Nedir? 19. Bölüm
Zan Nedir? 18. Bölüm
Zan Nedir? 17. Bölüm
Zan Nedir? 16. Bölüm
Zan Nedir? 15. Bölüm
Zan Nedir? 14. Bölüm
Zan Nedir? 13. Bölüm
Zan Nedir? 12. Bölüm
Zan Nedir? 11. Bölüm
Zan Nedir? 10. Bölüm
Zan Nedir? 9. Bölüm
Zan Nedir? 8. Bölüm
Zan Nedir? 7. Bölüm
Zan Nedir? 6. Bölüm
Zan Nedir? 5. Bölüm
Zan Nedir? 4. Bölüm
Zan Nedir? 3. Bölüm
Zan Nedir? 2. Bölüm
Zan Nedir? 1. Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 18.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 17.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 16.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 79.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 78.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 77.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 76.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 75.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 74.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 73.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 72.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 71.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 70.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 69.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 68.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 67.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 66.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 65.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 64.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 63.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 62.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 61.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 60.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 59.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 58.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 57.Bölüm
Muhafazakârlık
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 56.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 55.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 54.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 53.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 52.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 51.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 50.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 49.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 48.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 47.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 46.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 45.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 44.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 43.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 42.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 20.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 19.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 18.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 17.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 16.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 15.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 14.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 13.Bölüm
Orjinal İslam Yazarları
Misafir Kalemler
ASR'A DÜŞEN SÖZLER
Yaşadığın sürece ALLAH'ın sınırlarını koru ki Mü'minlerden olasın. Bu sınırların Start noktası; MÜ'MİNUN SÜRESİ ilk 9 ayeteki altı çizili kurallardır.!!


HİKMET/HADİS
Hz. Aişe (radıyallahu anha) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalatü vesselam) şöyle buyurdular: "Namaz başlar ve akşam yemeği de hazır olursa akşam yemeğiyle başlayın." Buhari, Et'ime 58, Ezan 42; Müslim, Mesacid 65, (558)


Tarihe Göre Ara
Orjinal İslam Arşivi

dizin

,